HORIZ.ZOEKEN, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie HORIZ.ZOEKEN in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Zoekt in de bovenste rij van een tabel of matrix met waarden naar waarden en geeft als resultaat de waarde in dezelfde kolom uit een opgegeven rij in de tabel of matrix. Gebruik HORIZ.ZOEKEN wanneer de vergelijkingswaarden zich in de bovenste rij van een gegevenstabel bevinden en u een bepaald aantal rijen verder naar beneden wilt zoeken. Gebruik VERT.ZOEKEN wanneer de vergelijkingswaarden zich in een kolom links van de gegevens bevinden die u zoekt.

De tekenreeks HORIZ in de functienaam HORIZ.ZOEKEN staat voor 'horizontaal'.

Syntaxis

HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;[benaderen])

De syntaxis van de functie HORIZ.ZOEKEN heeft de volgende argumenten:

 • zoekwaarde    Vereist. De waarde die in de eerste rij van de tabel moet worden gezocht. zoekwaarde kan een waarde, een verwijzing of een tekenreeks zijn.

 • tabelmatrix    Vereist. De tabel met informatie waarin u naar gegevens wilt zoeken. U kunt een verwijzing naar een bereik of een bereiknaam opgeven.

  • De waarden in de eerste rij van tabelmatrix kunnen tekstwaarden zijn, getallen of logische waarden.

  • Als benaderen WAAR is, moeten de waarden in de eerste rij van tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd (...-2; -1; 0; 1; 2;... ; A-Z; ONWAAR; WAAR), anders kan HORIZ.ZOEKEN een onjuist resultaat geven. Als benaderen ONWAAR is, hoeft tabelmatrix niet gesorteerd te zijn.

  • Bij tekstwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

  • Sorteer de waarden in oplopende volgorde, van links naar rechts. Zie Gegevens in een bereik of tabel sorteren voor meer informatie.

 • rij-index_getal    Vereist. Het rijnummer van de rij in tabelmatrix waaruit u de gezochte waarde wilt ophalen. Als rij-index_getal 1 is, wordt de waarde uit de eerste rij opgehaald, als rij-index_getal 2 is, uit de tweede rij, enz. Als rij-index_getal kleiner is dan 1, geeft HORIZ.ZOEKEN de foutwaarde #WAARDE! als resultaat. Als rij-index_getal groter is dan het aantal rijen in tabelmatrix, geeft HORIZ.ZOEKEN de foutwaarde #VERW! als resultaat.

 • benaderen    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of HORIZ.ZOEKEN wel of niet exact overeenkomende waarden moet zoeken. Als benaderen WAAR is of is weggelaten, resulteert de functie in een benadering van de opgegeven waarde als een exacte overeenkomst niet kan worden gevonden. Dat wil zeggen dat het resultaat de volgende grootste waarde is die kleiner is dan de zoekwaarde. Als benaderen ONWAAR is, wordt er alleen naar een exacte overeenkomst gezocht.

Opmerking

 • Als HORIZ.ZOEKEN zoekwaarde niet kan vinden, en benaderen WAAR is, gebruikt de functie de grootste waarde die kleiner is dan zoekwaarde.

 • Als zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste rij van tabelmatrix, geeft HORIZ.ZOEKEN de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • Als benaderen ONWAAR is en zoekwaarde tekst is, kunt u een vraagteken (?) of een sterretje (*) gebruiken in zoekwaarde. Een vraagteken vervangt een willekeurig teken, een sterretje vervangt een willekeurige tekenreeks. Als u echt een vraagteken of een sterretje wilt zoeken, moet u een tilde (~) voor dat teken typen.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Assen

Lagers

Bouten

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formule

Beschrijving

Resultaat

=HORIZ.ZOEKEN("Assen"; A1:C4; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Assen' in rij 1 en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom A).

4

=HORIZ.ZOEKEN("Lagers"; A1:C4; 3; ONWAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Lagers' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom B).

7

=HORIZ.ZOEKEN("B"; A1:C4; 3; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'B' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven. Omdat geen exacte overeenkomst voor 'B' wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde gebruikt die kleiner is dan 'B': 'Assen' in kolom A.

5

=HORIZ.ZOEKEN("Bouten"; C1:C4; 4)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Bouten' in rij 1 en wordt de waarde van rij 4 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom C).

11

=HORIZ.ZOEKEN(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar het getal 3 in de uit drie rijen bestaande matrixconstante en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom (in dit geval de derde kolom) als resultaat gegeven. Er zijn drie rijen met waarden in de matrixconstante en de rijen worden met behulp van een puntkomma (;) van elkaar gescheiden. Omdat 'c' in rij 2 wordt gevonden en de waarde zich bevindt in dezelfde kolom als 3, wordt 'c' als resultaat gegeven.

c

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×