Hoofdstuknummers toevoegen aan de bijschriften in Word

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een document met meerdere hoofdstuk, zoals een boek, met de tekst van afbeeldingen aan het schrijven bent wilt u mogelijk hebt uw bijschriften voorafgegaan door het nummer van het hoofdstuk dat op de afbeelding wordt weergegeven in. Bijvoorbeeld het derde getal in hoofdstuk vijf mogelijk worden gelabeld "afbeelding 5-3". Gelukkig is het niet moeilijk te Hoofdstuknummers toevoegen aan uw bijschriften en deze automatisch bijwerken als u een afbeelding hoofdstuk hoofdstuk tijdens het bewerken zijn.

Stap 1: Nummering toepassen op de hoofdstukkoppen in het document

Opmerking : Als u hoofdstuknummers wilt opnemen in bijschriften, moet u een unieke kopstijl gebruiken voor hoofdstukkoppen. Als u bijvoorbeeld de stijl Kop 1 gebruikt voor hoofdstukkoppen, mag u de stijl Kop 1 niet gebruiken voor andere tekst in het document.

 1. Selecteer de eerste hoofdstukkop in het document.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl naast Lijst met meerdere niveaus.

  knop lijst met meerdere niveaus

 3. Klik op een lijstdefinitie voor hoofdstuknummering (een definitie die de tekst Kop 1 of Hoofdstuk 1 bevat).

  Gebruik de lijst Hoofdstukken met meerdere niveaus om hoofdstukken op te maken voor insluiting in bijschriften.

  De gekozen lijstdefinitie wordt automatisch toegepast op alle koppen in het document die deze stijl hebben (zoals Kop1 in dit voorbeeld).

Stap 2: Hoofdstuknummers toevoegen aan bijschriften

 1. Selecteer het object (tabel, vergelijking, afbeelding of een ander object) waaraan u een bijschrift wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Bijschriften op Bijschrift invoegen.

  Office 2010-lint

 3. Selecteer in de lijst Naam het label dat het object het beste beschrijft, zoals afbeelding of vergelijking. Als de lijst niet het gewenste label bevat, klikt u op Nieuwe naam, typt u het nieuwe label in het vak Naam en klikt u op OK.

  Gebruik het dialoogvenster Bijschrift om opties in te stellen voor uw bijschriften voor afbeeldingen, tabellen of vergelijkingen.
 4. Typ de gewenste tekst, inclusief leestekens, die u na het label wilt weergeven.

  Typ in het labelveld de optionele aangepaste tekst voor uw bijschriften.
 5. Klik in het dialoogvenster Bijschrift op Nummering.

 6. Schakel het selectievakje Inclusief hoofdstuknummer in.

  Gebruik het dialoogvenster Nummering om hoofdstuknummers aan bijschriften toe te voegen.
 7. Selecteer in de lijst Hoofdstuk begint met stijl de kopstijl die is toegepast op de hoofdstukkop.

 8. Selecteer in de lijst Scheidingsteken gebruiken een leesteken om het hoofdstuknummer te scheiden van het bijschriftnummer. In dit voorbeeld is gekozen voor een afbreekstreepje, waardoor het bijschrift voor de eerste afbeelding in hoofdstuk 2 wordt weergegeven als 'Afbeelding 2-1'.

 9. Klik op OK.

Tip : Als uw nummering niet correct, met name na het toevoegen of afbeeldingen verplaatsen, kunt u proberen uw bijschriften bij door het drukken op CTRL + A (u kunt het hele document selecteren) en druk op F9 om alle bijschriften bijwerken.

Zie ook

Hebt u een vraag over het gebruik van bijschriften in Word dat we hier het antwoord niet?

Stelt u een vraag in de Word-Antwoordforum

Help ons Word te verbeteren

Hebt u suggesties over hoe wij Wordkunnen verbeteren? Zo ja, Ga naar Word UserVoice en laat het ons weten!

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×