Hoe taken worden gepland in Project: achter de schermen

Hoe taken worden gepland in Project: achter de schermen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt de technische kant beschreven van de wijze waarop de taken in uw project door Project worden gepland. Personen begrijpen soms niet goed waarom een taak automatisch wordt verplaatst naar een andere tijd dan ze hadden verwacht. Of ze vragen zich af waarom andere taken af en toe onvoorspelbaar worden verplaatst nadat bijvoorbeeld een taakbeperking is gewijzigd. Hier leest u waarom de krachtige planningsengine van Project al deze dingen doet.

Dit is niet per se gemakkelijk te begrijpen aanvankelijk, maar via deze ervoor zorgt dat u een meer ervaren projectmanager, en geeft u verhogen controle over de einddatum van uw project.

Wat wilt u weten?

Wat is de invloed van de begindatum van een project op de planning?

Wat is de invloed van taakkoppelingen op de planning?

Wat is de invloed van taakbeperkingen op de planning?

Wat is de invloed van taaktypen op de planning?

Wat is de invloed van planning op basis van hoeveelheid werk op de planning?

Wat is de invloed van handmatige en automatische planning op de planning?

Wat is de invloed van toegestane achterstand (of marge) op de planning?

Wat is de invloed van deadlinedatums op de planning?

Wat is de invloed van kalenders op de planning?

Hoe wordt de planning beïnvloed door resourcetoewijzingen?

Nog meer technische informatie over het planning door Project

Wat is de invloed van de begindatum op de planning?

Wanneer u een nieuwe taak aan een planning toevoegt, begint deze in de planning automatisch op de begindatum van het project. Naarmate er meer taken aan de planning worden toegevoegd en taken aan andere taken worden gekoppeld, worden de begintijden van taken gewijzigd. De einddatum van het project wordt bepaald door de datum waarop de laatste taak wordt voltooid.

 • Als u de begindatum van het project wilt weten of als u deze wilt wijzigen, klikt u op Project en klikt u vervolgens op Projectgegevens.

Nu zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Taken worden bijvoorbeeld niet automatisch verplaatst zoals andere taken. Verderop in dit artikel vindt u meer informatie over een handmatige versus automatische planning van taken.

Voor en na het maken van een taakafhankelijkheid

Bijschrift 4 Wanneer u een nieuw project maakt, voert u eerst de begindatum van het project. Wanneer u een project van de begintijd plant, begindatum alle taken van de begindatum van het project, tenzij u iets anders opgeeft.

Bijschrift 4 Voor zowel handmatig geplande taken en automatisch geplande taken, zonder taakafhankelijkheden of beperkingen hebt toegepast, is duur van het project hetzelfde als de duur van de langste taak. De einddatum van het project kunt u met andere woorden, is op hetzelfde als de einddatum van de langste taak.

knopafbeelding Taakafhankelijkheden, zoals de begin-na-einde-afhankelijkheid tussen de eerste en tweede taak (zoals u hier ziet), de einddatum van het project kan veranderen.

Vrijwel alle projecten moeten vanaf een bekende begintijd worden gepland. Zelfs als u weet op welke datum het project klaar moet zijn, kunt u beter vanaf een begindatum plannen om zo flexibel mogelijk te kunnen zijn.

In de volgende gevallen kan het echter nuttig zijn om vanaf een einddatum te plannen:

 • U moet bepalen wanneer een project moet beginnen, zodat het op een specifieke, vereiste datum voltooid is.

 • U weet niet precies wanneer uw project begint (bijvoorbeeld als u werk van derden ontvangt dat mogelijk vertraagd is).

 • Volgens de vereisten van uw projectmanagementmethodiek moet altijd vanaf een einddatum worden gepland.

Wanneer u met een project werkt dat vanaf een einddatum is gepland, moet u er rekening mee houden dat bepaalde acties op een andere manier worden verwerkt door Project:

 • Wanneer u een automatisch geplande taak invoert, wordt aan de einddatum van de taak automatisch de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) toegewezen. Stel andere beperkingen alleen in als dat noodzakelijk is. (Klik met de rechtermuisknop op een taak en klik vervolgens op Taakgegevens.)

 • Als u een Gantt-balk sleept om de einddatum van een taak te wijzigen, wordt aan een automatisch geplande taak automatisch de beperking Niet later eindigen dan (NLED) toegewezen.

 • Als u een project dat vanaf een begindatum was gepland, zo wijzigt dat het vanaf een einddatum wordt gepland, worden hierdoor alle vertragingen en splitsingen door effenen verwijderd uit taken en toewijzingen die automatisch zijn gepland. Dit is niet van invloed op taken die handmatig zijn gepland.

 • Als u automatisch effenen gebruikt om overbezetting van resources in uw project op te lossen, wordt de vertraging door effenen ná een taak toegepast, niet vóór een taak. (Als u de instellingen voor effenen wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Resource en klikt u op Resource effenen).

Naar boven

Wat is de invloed van taakkoppelingen op de planning?

Taakkoppelingen (afhankelijkheden) laten de relatie in de tijd tussen taken zien. Door taken te koppelen ontstaan taakafhankelijkheid. De lange keten van taken bepaalt de totale lengte en het einde van een project.

Tip voor projectmanagement Als u taken in een project koppelt, is een kritiek pad van koppelingen ingesteld. Deze kritieke pad bepaalt het einde van het project. Meer informatie over het kritieke pad.

Type koppeling

Voorbeeld

Omschrijving

Begin na einde (BE)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

Bijvoorbeeld, hebt u twee taken 'Fundering graven' en 'Beton storten', kan de taak 'Beton storten' pas beginnen de taak 'Fundering graven' is voltooid.
Wanneer u taken in Project koppelt, is het standaardtype koppeling begin-na-einde.
Deze koppeling is het standaardtype. Als u een koppelingstype niet opgeeft, wordt uitgegaan van de relatie begin-na-einde.

Gelijk begin (GB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is begonnen.

De afhankelijke taak kan beginnen op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is begonnen. Voor het koppelingstype GB hoeven beide taken niet tegelijk te beginnen.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Beton storten' en 'Beton egaliseren' hebt, kan de taak 'Beton egaliseren' pas beginnen als 'Beton storten' is gestart.

Gelijk einde (GE)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is voltooid. Voor het koppelingstype GE hoeven beide taken niet tegelijk te worden voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Bedrading aanbrengen' en 'waterleiding aanleggen' hebt, moeten beide zijn voltooid voordat er een inspectie kan worden uitgevoerd.

Einde na begin (EB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is gestart.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is gestart. Voor het koppelingstype EB hoeft de afhankelijke taak niet te worden voltooid op hetzelfde moment als waarop de taak waarvan deze afhankelijk is, begint.

Dit type koppeling wordt in projectmanagement zelden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van de dakbedekking van een huis, waarvoor de volgende twee taken moeten worden uitgevoerd: 'Aanbrengen van dakbedekking' en 'Supervisie van het werk'. Het aanbrengen van de dakbedekking kan worden gestart, maar de supervisor moet wel eerst langskomen voordat het dakdekken kan worden voltooid.

Opmerking over het handmatig geplande taken Wanneer u een handmatig geplande taak aan een andere taak koppelt, wordt Project houdt rekening met het koppelingstype en wordt de handmatig geplande taak ten opzichte van de andere taak geplaatst. De opvolgende taak met een begin-na-einde-koppeling wordt bijvoorbeeld weergegeven als begin zodra de voorafgaande taak is voltooid. De opvolgende taak wordt alleen verplaatsen wanneer de koppeling wordt gemaakt. Als de voorafgaande taak later de einddatum wijzigingen, blijven begindatum van de opvolgende ongewijzigd.

U kunt Project echter zodanig configureren dat een handmatig geplande taak niet wordt verplaatst wanneer deze is gekoppeld aan een andere taak.

 1. Klik op Bestand en klik achtereenvolgens op Opties en Planning.

 2. Schakel het selectievakje Handmatig geplande taken bijwerken wanneer koppelingen worden bewerkt uit.

Naar boven

Wat is de invloed van taakbeperkingen op de planning?

Met beperkingen kunt u de begin- of einddatum van een automatisch geplande taak sturen. Er zijn drie typen beperkingen:

 • Flexibele beperkingen: hieraan zijn geen specifieke datums gekoppeld. U kunt deze koppelingen instellen om taken zo vroeg mogelijk of zo laat mogelijk te laten starten, waarbij de taak voor het einde van het project wordt voltooid, afhankelijk van andere beperkingen en taakafhankelijkheden in de planning.

 • Semiflexibele beperkingen: deze vereisen een bijbehorende datum die bepaalt wanneer een taak op zijn vroegst kan beginnen of eindigen. Met deze beperkingen kan een taak op elk moment eindigen, zolang deze voldoet aan de begin- of einddeadline.

 • Inflexibele beperkingen: deze vereisen een bijbehorende datum die de begin- of einddatum van de taak bepaalt. Deze beperkingen zijn nuttig wanneer in de planning rekening moet worden gehouden met externe factoren, zoals de beschikbaarheid van apparatuur of resources, deadlines, contractmijlpalen en begin- en einddatums.

Tip voor projectmanagement Gebruik de beperking ZSM in bijna alle gevallen. Hierdoor wordt de planning-engine einddatum voor de meeste flexibiliteit bij het bepalen van de ideaal voor uw project.

Hier zijn twee manieren om snel de beperkingen voor uw taken te bekijken.

 • Als u de beperking voor een taak wilt bekijken of wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de taak, klikt u op Taakgegevens en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd. De gegevens over de beperking vindt u in de vakken Type beperking en Datum van beperking.

 • Bij een andere beperking dan ZSM of ZLM wordt de bijbehorende grafische indicator voor het type beperking weergegeven in de indicatorkolom in een bladweergave, zoals het Gantt-diagram.

Bij beperkingen met minder planningsflexibiliteit kan een taak niet beginnen of eindigen voor of na een datum die u opgeeft. Als voor een taak bijvoorbeeld de beperking Niet eerder beginnen dan (NEBD) is ingesteld voor 15 juni en die taak de afhankelijkheid Begin na einde heeft met een andere taak, kan deze taak op 15 juni beginnen als de voorafgaande taak op 15 juni is voltooid. De taak kan ook later beginnen als de voorafgaande taak na 15 juni klaar is, maar deze kan niet eerder dan 15 juni worden gepland. Deze beperking kan bijvoorbeeld wel nuttig zijn als u een bouwvergunning hebt die alleen gedurende bepaalde datums geldig is. In dergelijke gevallen kunt u de beperking NEBD of NLED gebruiken.

Voor en na het toepassen van een beperking

Bijschrift 4 Met de standaard begin-na-einde taak en de beperking ZSM wordt toegepast op deze taken, de opvolgende taak (de tweede) volgens de planning begint zodra de voorafgaande taak (de eerste) volgens de planning is voltooid.

Bijschrift 4 Met een NEBD kan de opvolgende taak niet eerder beginnen voordat u de datum van beperking, zelfs als (zoals hier wordt getoond) de voorafgaande taak vóór die datum is voltooid.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beperkingen die beschikbaar zijn in Project.

Type beperking

Naam van beperking

Beschrijving

Flexibel

Zo laat mogelijk (ZLM)

Hiermee wordt de taak zo laat mogelijk gepland, waarbij de taak eindigt voordat het project eindigt en zonder dat volgende taken worden vertraagd. Dit is de standaardbeperking voor taken wanneer u vanaf de einddatum van het project plant. Geef bij deze beperking geen begin- of einddatum voor de taak op.

Flexibel

Zo snel mogelijk (ZSM)

Hiermee wordt het begin van de taak zo vroeg mogelijk gepland. Dit is de standaardbeperking voor taken wanneer u vanaf de begindatum van het project plant. Geef bij deze beperking geen begin- of einddatum op.

Semiflexibel

Niet eerder beginnen dan (NEBD)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op of na een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet voor een bepaalde datum begint.

Semiflexibel

Niet eerder eindigen dan (NEED)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op of na een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet voor een bepaalde datum eindigt.

Semiflexibel

Niet later beginnen dan (NLBD)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op of voor een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet na een bepaalde datum begint.

Semiflexibel

Niet later eindigen dan (NLED)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op of voor een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet na een bepaalde datum eindigt.

Inflexibel

Moet eindigen op (MEO)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op een opgegeven datum gepland. De eerdere, geplande en laatste einddatum worden ingesteld op de datum die u invoert en de taak wordt op deze datum in de planning verankerd.

Inflexibel

Moet beginnen op (MBO)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op een opgegeven datum gepland. De eerdere, geplande en laatste begindatum worden ingesteld op de datum die u invoert en de taak wordt op deze datum in de planning verankerd.

Op alle taken in een project dat vanaf de begindatum wordt gepland, wordt standaard de beperking Zo snel mogelijk (ZSM) toegepast. Op alle taken in een project dat vanaf de einddatum wordt gepland, wordt standaard de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) toegepast.

Inflexibele beperkingen hebben meestal voorrang op taakafhankelijkheden en hiermee wordt een taak beperkt tot de datum die u opgeeft. Een taak met de beperking Moet beginnen op (MBO) voor 30 september en de afhankelijkheid Begin na einde van een andere taak, wordt altijd op 30 september gepland, ongeacht of de voorafgaande taak eerder of later klaar is. U kunt dit wijzigen. Klik achtereenvolgens op Bestand, Opties en Planning en schakel het selectievakje Taken voldoen altijd aan de tijdsbeperkingen in.

Naar boven

Wat is de invloed van taaktypen op de planning?

Taaktypen zijn alleen van toepassing op automatisch geplande taken. Er zijn drie soorten: vaste eenheden, vast werk en vaste duur. Op basis van het taaktype wordt bepaald hoe duur, werk en eenheden zich gedragen tijdens de planning van het project door Project.

Elk taaktype is als volgt van invloed op de planning wanneer u een van de drie elementen bewerkt.

In een

Als u eenheden herziet

Als u de duur herziet

Als u het werk wijzigt

Taak met vaste eenheden

De duur wordt opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

wordt de duur opnieuw berekend.

Taak met vast werk

wordt de duur opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

wordt de duur opnieuw berekend.

Taak met een vaste duur

wordt het werk opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

 • Als u een taaktype wilt wijzigen, dubbelklikt u op de taaknaam in het Gantt-diagram en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

Enkele voorbeelden

Stel, u hebt een taak met vaste eenheden, waarbij een fulltimeresource-eenheid elke dag acht uur beschikbaar is. U stelt een duur van tien dagen en tachtig uur werk in voor de taak.

 • Als u ontdekt dat een andere fulltimeresource kan helpen bij de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. Aan de taak worden nu twee eenheden toegewezen en de duur wordt vijf dagen, met tachtig uur werk.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, wordt het werk voor de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu een duur van acht dagen, met 64 uur werk en een resource-eenheid.

 • Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu honderd uur werk, een duur van 12,5 dagen en een resource-eenheid.

Stel nu dat dezelfde taak een taak met vast werk is. Dit betekent dat voor de taak alleen de opgegeven hoeveelheid werk is toegestaan: niet meer en niet minder. In dit voorbeeld is voor de taak een fulltimeresource beschikbaar voor acht uur per dag en heeft de taak een duur van tien dagen en tachtig uur werk.

 • Als u ontdekt dat een andere fulltimeresource kan helpen bij de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. Aan de taak worden nu twee eenheden toegewezen en de duur wordt vijf dagen, met tachtig uur werk.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, worden de resource-eenheden voor de taak opnieuw berekend. Als de taak in tachtig uur en acht dagen moet worden voltooid, moeten er 1,25 resource-eenheden aan worden toegewezen. De resource-eenheid die al aan de taak is toegewezen, wordt nu voor 125% toewezen. Voor de extra 25% moet u een andere resource toewijzen.

 • Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu honderd uur werk, een duur van 12,5 dagen en een resource-eenheid.

En als dezelfde taak nu een taak met een vaste duur is? Dit betekent dat de taak moet worden voltooid binnen de duur die u opgeeft. Ook in dit voorbeeld is voor de taak een fulltimeresource beschikbaar voor acht uur per dag en heeft de taak een duur van tien dagen en tachtig uur werk.

 • Als u ontdekt dat een andere resource kan helpen bij de taak, wordt het werk dat aan elke resource wordt toegewezen, opnieuw berekend. Met één resource voor de taak zou die resource het werk in tachtig uur moeten voltooien. Als u nog een resource toewijst aan de taak, heeft elke resource veertig uur werk dat moet worden voltooid binnen dezelfde duur van tien dagen, met een totaal van tachtig uur werk. Wanneer u een tweede resource toevoegt, wordt bovendien de toewijzing van beide eenheden gewijzigd in 50% per eenheid, waardoor beide eenheden voor 50% beschikbaar zijn voor andere taken.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, wordt het werk voor de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu een duur van acht dagen, met 64 uur werk en een resource-eenheid.

Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, worden de resource-eenheden van de taak opnieuw berekend, zodat het extra werk toch nog binnen de duur van tien dagen kan worden voltooid. De taak krijgt nu honderd uur werk, met een duur van tien dagen en 1,25 resource-eenheden. De resource-eenheid die al aan de taak is toegewezen, wordt nu voor 125% toewezen. Voor de extra 25% moet u een andere resource toewijzen.

Opmerking: Omdat toewijzingen van kostenresources geen waarden voor werk of eenheden hebben, worden deze waarden niet opnieuw berekend wanneer de begin- of einddatum van de taak wordt aangepast. Datums worden ook nooit opnieuw berekend voor een kostenresource, omdat u het werk of de eenheden niet kunt wijzigen.

Hier volgt een tabel met de hoofdpunten waarmee u rekening moet houden bij taaktypen.

Tips en weetjes

Uitleg

Let op taken op basis van hoeveelheid werk

Als u in de lijst Taaktype op Vast werk klikt, kunt u de instelling Op basis van hoeveelheid werk voor de taak niet wijzigen. Taken met vast werk hebben geen flexibele werkwaarden en zijn daarom altijd op basis van de hoeveelheid werk. Verderop in dit artikel vindt u meer informatie over taken op basis van de hoeveelheid werk.

Voeg een kolom toe als hulpmiddel om het taaktype te wijzigen

U kunt het taaktype voor elke taak rechtstreeks in uw weergave bekijken en wijzigen door het veld Type in te voegen. Klik op de kolom rechts van waar u de nieuwe kolom wilt invoegen, klik op het menu Invoegen en klik op Kolom. Klik in de lijst Veldnaam op Type.

Overzichtstaken hebben altijd een vaste duur

Overzichtstaken hebben altijd een vaste duur, omdat de begin- en einddatum van een overzichtstaak wordt bepaald door de subtaken.

Gebruik inspringingen om een overzicht te maken, geen taaktypen

Als u de hiërarchische structuur van een taak of subtaak als onderdeel van een overzichtsstructuur voor het project wilt wijzigen, moet u de taak laten inspringen. Het wijzigen van het taaktype of het toevoegen van een deadlinedatum is niet geschikt voor dit doel.

Taakbeperkingen, zoals ZSM, zijn niet hetzelfde als taaktypen

Als u bepaalde voorwaarden wilt instellen voor de manier waarop de begin- en einddatum van taken in Project wordt berekend, moet u een taakbeperking instellen, niet het taaktype wijzigen.

Naar boven

Wat is de invloed van planning op basis van de hoeveelheid werk op de planning?

Nadat u een resource aan de taak hebt toegewezen, worden alle taken (met het standaardtaaktype Vaste eenheden) gepland aan de hand van de volgende formule:

Duration = Work / Units

Door het taaktype in te stellen, kunt u voor elke taak bepalen welk deel van de vergelijking door Project wordt berekend. Wanneer u personen toewijst aan of verwijdert van een taak, wordt de duur van de taak automatisch verlengd of verkort op basis van het aantal resources dat aan de taak is toegewezen. De totale hoeveelheid werk voor de taak wordt echter niet gewijzigd. Dit wordt planning op basis van beschikbare resources genoemd. Deze instelling wordt meestal uitgeschakeld. Als u deze wilt inschakelen, klikt u op Bestand, klikt u achtereenvolgens op Opties en op Planning en schakelt u het selectievakje Nieuwe taken aanpassen op basis van hoeveelheid werk in.

Planning op basis van de hoeveelheid werk kan in de meeste gevallen worden toegepast. U kunt dit gedrag echter wijzigen, om beter aan te geven wat er in werkelijkheid bij een bepaalde taak gebeurt wanneer resources worden toegevoegd of verwijderd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een toename van de totale hoeveelheid werk wilt zien wanneer u meer personen toevoegt aan een bepaalde taak.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een taak, klik op Taakgegevens knopafbeelding en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

 2. Schakel het selectievakje Op basis van hoeveelheid werk uit.

Opmerking: U kunt planning op basis van de hoeveelheid werk niet verwijderen van taken met vast werk. Taken met vast werk hebben geen flexibele werkwaarden en zijn daarom altijd op basis van de hoeveelheid werk.

Houd rekening met het volgende als u plannen op basis van de hoeveelheid werk gebruikt:

Tips en weetjes

Uitleg

Op basis van de hoeveelheid werk is niet van toepassing op de eerste resource die wordt toegewezen

De berekeningen voor de planning op basis van de hoeveelheid werk zijn pas van toepassing nadat de eerste resources aan de taak zijn toegewezen. Nadat de eerste resources zijn toegewezen, verandert de werkwaarde niet meer wanneer resources worden toegevoegd aan of verwijderd uit dezelfde taak.

Let op taken met vaste eenheden

Als Vaste eenheden is toegewezen als taaktype, wordt de duur van de taak verkort wanneer extra resources worden toegewezen.

Let op taken met een vaste duur

Als Vaste duur is toegewezen als taaktype, worden de waarden voor de eenheden van de afzonderlijke resources verlaagd wanneer extra resources worden toegewezen.

Let op taken met vaste eenheden

Als Vast werk is toegewezen als taaktype, wordt de duur van de taak verkort wanneer extra resources worden toegewezen.

Op basis van hoeveelheid werk kan niet voor alle taken worden ingesteld

Op basis van hoeveelheid werk kan niet worden ingesteld voor overzichtstaken en ingevoegde projecten.

Naar boven

Wat is de invloed van handmatige en automatische planning op de planning?

Om te kunnen begrijpen hoe een project in Project wordt gepland, moet u in de eerste plaats het verschil weten tussen handmatig geplande taak en automatisch geplande taak.

Met handmatig geplande taken houdt u altijd de volledige controle over de planning. Als u een taak toevoegt aan de planning, blijft die staan waar u hem neerzet. Toch is dit niet altijd de beste manier om een planning te ontwerpen, met name als projecten ingewikkelder worden. Dan kunt u beter automatisch geplande taken gebruiken om optimaal te profiteren van het krachtige planningssysteem van Project.

Bekijk even de volgende afbeelding. U ziet hier twee typen taken: de eerste twee handmatig gepland en de laatste twee automatisch gepland.

Uitleg van handmatig en automatisch geplande taken

Zoals u ziet, is de duur voor de handmatig geplande taken zowel een tekstwaarde als een getal. Omdat de duur een tekstwaarde kan zijn, is er niet automatisch een begindatum ingesteld en wordt de Gantt-balk slechts gedeeltelijk weergegeven om de onzekerheid van de taakplanning op dit punt aan te geven.

Voor de automatisch geplande taak is de duur een getalwaarde waaraan een tijdseenheid is toegevoegd, bijvoorbeeld '12u' voor een duur van twaalf uur. Automatisch geplande taken met een geldige duur, begindatum en einddatum, en dus met balken, worden automatisch grafisch weergegeven in Project.

Maar wat gebeurt er nu met de gegevens die u invoert voor handmatig geplande taken? Project heeft maar drie tijdwaarden nodig om balken weer te geven voor een handmatig geplande taak, namelijk een duur, een begindatum en een einddatum. Als u zelf twee van deze waarden instelt voor een handmatig geplande taak, wordt de derde waarde automatisch berekend terwijl de taak toch handmatig gepland blijft. Dit 'onverwachte' gedrag van Project zult u ongetwijfeld tegenkomen.

Opmerking: Taken worden standaard handmatig gepland. Projectmanagers die vertrouwd zijn met de automatische planning in vorige versies van Project, kunnen de handmatige planning uitschakelen voor specifieke taken of voor het hele project. Bij sommige projecten, met name ingewikkelde projecten, kan het krachtige planningssysteem van Project nodig zijn om een goede planning te maken. Als u wilt dat alle taken automatisch worden gepland, klikt u op Nieuwe taken: automatisch plannen onder in het toepassingsvenster van Project.

Handmatig geplande taken

U kunt een handmatig geplande taak overal in uw planning opnemen: deze wordt nooit automatisch verplaatst. Met deze nieuwe functie hebt u meer flexibiliteit en meer controle over het ontwerp en het beheer van de planning.

En wat hebt u daaraan? Projectplanningen zijn vaak erg informeel. Een planning begint in veel gevallen als een eenvoudige lijst met datums die afkomstig zijn uit e-mails, besprekingen met belanghebbenden of een gesprek in de wandelgangen. Projectmanagers hebben dan nog geen volledige gegevens over werkitems. Ze weten bijvoorbeeld alleen wanneer een taak moet beginnen, maar niet hoelang deze duurt, totdat ze een schatting krijgen van hun teamleden. Of ze weten wel hoelang een taak duurt, maar ze weten pas wanneer deze kan beginnen wanneer ze de goedkeuring van de resourcemanager hebben ontvangen.

Hier volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot handmatig geplande taken.

 • U weet altijd waar u aan toe bent. Handmatig geplande taken hebben hun eigen indicatoren en taakbalken, zodat u ze gemakkelijk kunt onderscheiden van de 'klassieke', automatisch geplande taken.

 • Alles is mogelijk. Bij een handmatig geplande taak kunnen de kolommen Begin, Einde en Duur leeg zijn of tekstwaarden bevatten naast herkenbare datums.

 • Overschakelen modi plannen U kunt een taak heen en weer van wijzigen handmatig gepland naar het automatisch gepland. Wees voorzichtig, maar. Wanneer u een taak van handmatig gepland wijzigt naar het automatisch gepland, wordt Project vordert moeten sommige beslissingen nemen. Als de duur van een taak is 'Een twee', worden meestal een geschatte duur van "1 day?" ingesteld als de taak is ingesteld op automatisch geplande. Nadat alle, niet kunt u project weten dat een twee twee weken lang zou verwachten.

 • Besturingselement opgelopen vertraging Als een handmatig geplande taak moet worden uitgesteld vanwege een opgelopen vertraging, worden de opvolgende taken niet automatisch verplaatst af. Projectmanagers kunnen wilt behouden de oorspronkelijke datums als hun resources verder zijn te gaan naar verwachting of de opvolgende taken uitstellen als er moeilijk afhankelijkheden zijn.

 • Basis van hoeveelheid werk    Handmatig geplande taken kunnen niet worden ingesteld tot hoeveelheid. De duur van een handmatig geplande taak wordt niet gewijzigd wanneer meer resources worden toegewezen, of uit het bestand verwijderd. Meer informatie over verderop in dit artikel.

In de volgende tabel ziet u hoe Project-kenmerken worden gedefinieerd en gebruikt voor het plannen van handmatig en automatisch geplande taken.

Item

Handmatig gepland

Automatisch gepland

Duur

Kan een getal, datum of tekst zijn, zoals '14d' of 'een paar dagen'. Wordt door Project niet gebruikt in de planning van het project als de waarde geen herkenbare notatie voor een duur heeft.

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Werk

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Resources

Kunnen aan taken worden toegewezen. Resourcekalenders worden door Project niet gebruikt bij de planning van taken.

Kunnen aan taken worden toegewezen. Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen. In tegenstelling tot bij handmatig geplande taken wordt de duur van taken gewijzigd wanneer 'Op basis van hoeveelheid werk' is ingesteld voor taken.

Begindatum

Kan een getal, datum of tekst zijn, zoals '30 jan' of 'binnenkort'. Wordt door Project niet gebruikt bij de planning van het project als de waarde geen herkenbare notatie voor tijd heeft.

Alleen datumgegevens kunnen worden gebruikt. U kunt echter ook de waarden 'vandaag' en 'morgen' gebruiken, die in Project zijn gereserveerd voor automatisch geplande taken.

Einddatum

Kan een datum of tekst zijn, zoals '30 jan' of 'binnenkort'. Wordt door Project niet gebruikt in de planning van het project.

Alleen datumgegevens kunnen worden gebruikt. U kunt echter ook de waarden 'vandaag' en 'morgen' gebruiken, die in Project zijn gereserveerd voor automatisch geplande taken.

Beperkingen

Genegeerd door Project.

Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen.

Afhankelijkheden (koppelingen)

Kunnen worden gebruikt, maar veranderen de planning van de taak niet. Een taak wordt echter wel opnieuw gepland wanneer taakkoppelingen voor het eerst worden toegepast.

Kunnen worden gebruikt en veranderen de planning van de taak.

Project- en resourcekalenders

Genegeerd door Project.

Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen.

Automatisch geplande taken

Automatisch geplande taken vormen de klassieke manier waarop taken in Project worden gepland. Automatische planning biedt een in hoge mate gestructureerde, systematische manier om projectplanningen te beheren. Op basis van de gegevens die door de gebruikers worden ingevoerd, zoals taakduur, gepland werk, aantal resources en beperkingsdatums, worden door Project de vroegste en de laatste datums voor een optimale planning berekend.

Een project wordt in Project gepland op basis van de gegevens die u invoert over het volgende:

 • Het totale project

 • De afzonderlijke werkitems (taken) die nodig zijn om het project te voltooien

 • Indien nodig, de resources die nodig zijn om die taken te voltooien

Als er iets in het project verandert nadat u de planning hebt gemaakt, kunt u de taken of resources gewoon bijwerken. De planning wordt dan automatisch aangepast.

U kunt voor elke taak een of meer van de volgende gegevens invoeren:

 • Duur

 • Taakafhankelijkheden

 • Beperkingen

Op basis van deze gegevens wordt automatisch de begindatum en de einddatum voor elke taak berekend.

U kunt resources in het project invoeren en deze vervolgens aan taken toewijzen om aan te geven welke resource verantwoordelijk is voor elke toewijzing. Dit helpt u niet alleen bij de personeelsplanning, maar het kan ook nuttig zijn bij de berekening van het aantal machines dat nodig is of de hoeveelheid materiaal die moet worden verbruikt. Als u resources invoert, worden taakplanningen nog verder verfijnd op basis van de volgende gegevens:

 • Werk

 • Eenheden

 • Werktijden en vrije tijd die zijn ingevoerd in kalenders

Er zijn ook nog andere elementen die van invloed kunnen zijn op de planning, zoals overlappingstijd en vertragingstijd voor koppelingen, taaktypen, resourcebeschikbaarheid en de sturende resource. Als u de invloed van deze elementen begrijpt, kunt u uw planning beter onderhouden en aanpassen.

Opmerking: De duur van automatisch geplande taken wordt in Project berekend op basis van de definities van de duureenheden. (Klik op Bestand en klik achtereenvolgens op Opties en Planning). Net zoals bij een normale maandkalender begint het jaar in januari en begint elke week op zondag of maandag. Bij de berekening van duureenheden is een dag gelijk aan acht uur, een week gelijk aan veertig uur en een maand gelijk aan twintig werkdagen. Als u begin- en einddatums voor taken invoert en geen begin- en eindtijden opgeeft, wordt 8:00 uur als standaardbegintijd gebruikt en 17:00 uur als standaardeindtijd.

Modi voor taakplanning wijzigen

U kunt de planningsmodus voor een taak wijzigen van automatisch in handmatig en omgekeerd (klik op Bestand en klik achtereenvolgens op Opties en Planning). Houd rekening met het volgende als u de planningsmodus wijzigt.

 • Wanneer de modus voor een taak wordt gewijzigd in automatische planning, worden de duur en de datums ingesteld op de standaardinstellingen van Project. Een handmatig geplande taak met een duur van 'Een paar weken', wordt bijvoorbeeld gewijzigd in de standaardinstelling '1 dag?'. En een taak met de handmatig ingevoerde begindatum 'morgen', krijgt de begindatum van het project als begindatum wanneer de modus van de taak wordt gewijzigd in automatisch gepland.

 • Een taak waarvan de modus wordt gewijzigd in handmatig gepland, behoudt de oorspronkelijke duur en datums. Nadat de taak echter op handmatig gepland is ingesteld, kunnen de duur en de datums alle getal-, tekst- en datumwaarden zijn.

Naar boven

Wat is de invloed van toegestane achterstand (of marge) op de planning?

Met Toegestane achterstand (ook wel marge genoemd) kunt u taken vinden die kunnen schuiven zonder dat dit invloed heeft op de einddatum van het project. U kunt de taken weergeven die momenteel vertraging kunnen oplopen zonder het kritieke pad in gevaar te brengen (totale marge) of die taken die vertraging kunnen oplopen voordat deze van invloed zijn op de taak waaraan deze zijn gekoppeld (vrije marge).

Er zijn twee manieren om toegestane achterstand in uw planning te bekijken:

 • Klik in het Gantt-diagram op Opmaak en schakel het selectievakje Marge in. De toegestane achterstand wordt weergegeven als een dun lijntje aan het einde of het begin van Gantt-balken.

 • Gebruik de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram. Klik op weergave, klikt u op Andere weergaven, klikt u op Meer weergaven, klikt u op Gedetailleerd Gantt-diagramen klik vervolgens op toepassen.
  Ga nu terug in het Gantt-diagram, klik op tabellenen klik op planning.

Hier volgen enkele aandachtspunten met betrekking tot toegestane achterstand.

Tips en weetjes

Uitleg

Let op inflexibele beperkingen

Als een taak die tot een bepaalde datum is beperkt, een voorafgaande taak heeft die te laat eindigt, waardoor de taak niet kan beginnen op de opgegeven datum in de beperking, kan er een negatieve marge optreden. Door een negatieve marge wordt de einddatum van het project nog verder beperkt.

Deadlinedatums wijzigen de totale marge

De datums van deadlines kunnen van invloed zijn op de totale marge voor taken. Als u een deadlinedatum invoert die vóór het einde van de totale marge voor de taak valt, wordt de totale marge opnieuw berekend op basis van de deadlinedatum en niet op basis van de laatste einddatum van de taak. De taak wordt kritiek als de totale marge nul wordt.

Naar boven

Wat is de invloed van deadlinedatums op de planning?

Deadlinedatums zijn meestal niet van invloed op de planning van taken. Ze worden gebruikt om een streefdatum aan te geven die u wilt halen. U hoeft hiervoor echter geen taakbeperking in te stellen die de planning zou kunnen beïnvloeden als voorafgaande taak taken veranderen. Een taak met een deadline wordt net zoals elke andere taak gepland, maar wanneer een taak na de deadline wordt voltooid, wordt er een taakindicator weergegeven die aangeeft dat de deadline van de taak niet is gehaald.

Als u de deadline voor een taak wilt bekijken of wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de taak, klikt u op Taakgegevens en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd. De deadline staat in het vak Deadline.

De datums van deadlines kunnen van invloed zijn op de totale marge voor taken. Als u een deadlinedatum invoert die vóór het einde van de totale marge voor de taak valt, wordt de totale marge opnieuw berekend op basis van de deadlinedatum en niet op basis van de laatste einddatum van de taak. De taak wordt kritiek als de totale marge nul wordt.

U kunt deadlines instellen voor overzichtstaken en afzonderlijke taken. Als de deadline van de overzichtstaak conflicteert met een van de subtaken, geeft de deadline-indicator een gemiste deadline onder de subtaken aan.

Deadlinedatums kunnen echter wel van invloed zijn op de planning van taken als u deze instelt voor een taak met de beperking Zo laat mogelijk (ZLM). De taak wordt dan gepland voor voltooiing op de deadlinedatum, hoewel de taak ook na de deadline zou kunnen eindigen als de voorafgaande taken vertraging oplopen.

Naar boven

Wat is de invloed van kalenders op de planning?

Kalenders bepalen de standaardwerktijd en vrije tijd, zoals weekends en vakantiedagen, voor het project.

Opmerking: De datums van handmatig geplande taken (indien ingevoerd) worden niet aangepast wanneer de project- of resourcekalenders worden gewijzigd.

Projectkalenders worden gebruikt om het volgende te bepalen: de beschikbaarheid van resources, hoe resources die aan taken zijn toegewezen, worden gepland en hoe de taken zelf worden gepland. Project- en taakkalenders worden gebruikt bij het plannen van de taken en als resources aan taken zijn toegewezen, worden hierbij ook de resourcekalenders gebruikt.

Kalenders overschrijven elkaars instellingen op de volgende manier.

 1. Als u een taak maakt, wordt deze taak gepland in de projectkalender.

 2. Als u een resource aan een taak toevoegt, controleert de resourcekalender de planning van de taak.

 3. Als u een takenkalender aan een taak toevoegt en in het vakje Taakgegevens de kalenderinstelling Resourcekalenders negeren tijdens plannen kiest, controleert takenkalender de planning en wordt het schema van andere resources die zijn toegewezen aan de taak genegeerd.

Klik op Project en klik vervolgens op Werktijd wijzigen als u met kalenders wilt werken.

Type kalender

Beschrijving

Basiskalenders   

Deze kalenders vormen de basis voor de andere typen kalenders. U kunt ook een basiskalender als projectkalender kiezen en u kunt een basiskalender als een taakkalender toepassen op taken of als standaarduren voor een resourcekalender. U kunt uw eigen basiskalender maken door een van de meegeleverde basiskalenders aan te passen.

Project bevat drie basiskalenders:

De standaardkalender   Deze kalender is de standaardkalender voor het project en vormt de basis voor resourcekalenders. Het werkschema van deze kalender is traditioneel: maandag t/m vrijdag, 8:00 tot 17:00, met tussendoor één uur pauze.

24 - uurskalender    De 24-uurskalender weerspiegelt een planning met geen vrije tijd helemaal. De 24-uurskalender kan worden gebruikt wanneer resources en taken zijn gepland voor verschillende ploegen servicepakket, of wanneer de postvakken van apparatuurresources werken voortdurend aan taken.

Nachtdienstkalenders   Het schema van de Nachtdienstkalender heeft werktijden van maandagnacht tot en met zaterdagochtend, 23:00 tot 8:00, met tussendoor één uur pauze.

Projectkalenders   

Hiermee worden de standaardwerktijden en de vrije tijd voor het project als geheel ingesteld. Als er geen resourcekalenders of taakkalenders worden gebruikt, worden taken standaard gepland tijdens de werktijden op de projectkalender.

Resourcekalenders   

Deze zijn meestal gebaseerd op de projectkalender op het moment waarop de resources worden gemaakt. U kunt de werktijden of de vrije tijd voor specifieke resources of voor een set resources wijzigen om ervoor te zorgen dat resources alleen worden gepland wanneer ze beschikbaar zijn voor werk. Als u de werktijden of de vrije tijd op een resourcekalender hebt gewijzigd en de resource aan een taak wordt toegewezen, wordt de taak gepland tijdens de werktijden op de resourcekalender. Dit kan ook van invloed zijn op de einddatum van de taak.

Resources kunnen de vrije tijd van de basiskalender overnemen of in plaats hiervan de instellingen voor de vrije tijd van de resourcekalender overnemen.

Taakkalenders   

Deze kunnen worden gebruikt om werktijden voor taken te definiëren die buiten de werktijden op de projectkalender vallen. Taakkalenders worden net zoals andere kalenders gemaakt. Wanneer een taakkalender wordt toegewezen aan een taak en de resource die aan de taak is toegewezen, andere tijden in de resourcekalender heeft, wordt de taak gepland voor de overlappende werktijd van de twee kalenders. U kunt echter ook een taakoptie instellen om resourcekalenders te negeren en de taak door te plannen in de vrije tijd van de resource.

Als voor een taak geen taakkalender is opgegeven, wordt de Project-kalender gebruikt om de taak te plannen.

Naar boven

Hoe wordt de planning aangestuurd door resourcetoewijzingen?

Als u geen resources toewijst aan taken in een project, wordt de planning berekend aan de hand van duurgegevens, taakafhankelijkheden, beperkingen en project- en taakkalendergegevens. Als u wel resources toewijst, worden de taken bovendien gepland op basis van de kalenders en toewijzingseenheden van de resources, waardoor de planning nauwkeuriger wordt.

Opmerking: Handmatig geplande taken worden niet beïnvloed door resourcekalenders. Wanneer een resource wordt toegewezen aan een handmatig geplande taak, wordt de planning van de taak niet gewijzigd.

Een toewijzing is de koppeling van een specifieke taak aan een specifieke resource, die verantwoordelijk is voor de voltooiing van de taak. Aan een taak kunnen meerdere resources worden toegewezen. Er kunnen werkresources, materiaalresources en kostenresources worden toegewezen aan taken. In tegenstelling tot de toewijzing van werkresources is de toewijzing van materiaalresources of kostenresources aan een taak niet van invloed op de taakplanning.

Stel, uw project bevat een taak met de naam Specificaties ontwikkelen en u hebt een technische resource, Jan. Als u Jan toewijst aan de taak Specificaties ontwikkelen, is de planning van deze taak afhankelijk van de resourcekalender en de toewijzingseenheden van Jan, en daarnaast van taakgegevens zoals duur, taakafhankelijkheden, beperkingen en kalenders.

Project plant niet alleen op basis van taakgegevens. Nadat u resources hebt toegewezen aan de taken in uw project, beschikt Project ook nog over aanvullende resource- en toewijzingsgegevens die worden gebruikt in de berekening van planningsgegevens, zoals:

Resourcekenmerk of -instelling

Uitleg

Werk   

De hoeveelheid werk of overuren die aan de resource is toegewezen en hoe dit werk is verdeeld over de tijd. De verdeling van werk over de tijd kan ook worden beïnvloed door werklastbeschrijving.

Toewijzingseenheden   

Het aantal toewijzingseenheden voor de resource (parttime, fulltime of meerdere) voor de taak.

Taaktype   

Het taaktype, dat bepaalt hoe een planning wordt aangepast wanneer u de bestaande toewijzing wijzigt. Er zijn drie taaktypen: vaste eenheid, vaste duur en vast werk.

Op basis van hoeveelheid werk   

Of de taak is gebaseerd op hoeveelheid werk. Wanneer resources worden toegevoegd aan of verwijderd uit de toewijzing van een taak op basis van de hoeveelheid werk, blijft het werk voor de taak altijd constant en wordt het opnieuw verdeeld over de resources. Voor taken met een vaste duur betekent dit onder andere dat als er meer resources worden toegewezen, de duur voor het voltooien van de taak, korter wordt. Eerder in dit artikel is al nader ingegaan op de instelling Op basis van hoeveelheid werk.

Agenda’s   

Resourcekalenders. De toegewezen resources worden gepland op basis van de werktijden en de vrije tijd op de resourcekalender van de betreffende resources.

Werklastbeschrijvingen   

Werklastbeschrijvingen kunnen u verfijnen wanneer resources zijn toegewezen aan taken, zoals tijdens een fase platform-up.
Klik in de weergave Taakgebruik met de rechtermuisknop op de naam van de resource is toegewezen aan een taak en selecteer een patroon vooraf gedefinieerde werk in de lijst met werklastbeschrijving . Nadat u het patroon selecteert, kunt u de uren in het tijdgebonden gedeelte van de Resourcegebruik handmatig aanpassen.

Als u resources aan taken wilt toewijzen, klikt u op het tabblad Resource en klikt u vervolgens op Resources toewijzen.

Naar boven

Nog meer technische informatie over het planning door Project

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wat wilt u weten?

Het totaalbeeld: hoe is een project gepland?

Wat is de invloed van de begindatum op de planning?

Wat zijn de standaardinstellingen voor het berekenen van de planning?

Hoe invloed van taakbeperkingen de planning?

Wat is de invloed van deadlinedatums op de planning?

Wat is de invloed van kalenders op de planning?

Hoe wordt de planning aangestuurd door resourcetoewijzingen?

Welke informatie kan ik de voortgang van mijn project analyseren?

Het totaalbeeld: hoe is een project gepland?

Een project wordt in Project gepland op basis van de gegevens die u invoert over het volgende:

 • Het totale project

 • De afzonderlijke werkitems (taken) die nodig zijn om het project te voltooien

 • Indien nodig, de resources die nodig zijn om die taken te voltooien

Als er iets in het project verandert nadat u de planning hebt gemaakt, kunt u de taken of resources gewoon bijwerken. De planning wordt dan automatisch aangepast.

U kunt voor elke taak een of meer van de volgende gegevens invoeren:

 • Duur

 • Taakafhankelijkheden

 • Beperkingen

Op basis van deze gegevens wordt automatisch de begindatum en de einddatum voor elke taak berekend.

U kunt resources in het project invoeren en deze vervolgens aan taken toewijzen om aan te geven welke resource verantwoordelijk is voor elke toewijzing. Dit helpt u niet alleen bij de personeelsplanning, maar het kan ook nuttig zijn bij de berekening van het aantal machines dat nodig is of de hoeveelheid materiaal die moet worden verbruikt. Als u resources invoert, worden taakplanningen nog verder verfijnd op basis van de volgende gegevens:

 • Werk

 • Eenheden

 • Werktijden die zijn ingevoerd in kalenders

Andere elementen, zoals overlappingstijd en vertragingstijd, taaktypen resource beschikbaarheiden de sturende resource, kunnen invloed op de planning, zodat de informatie over de effecten van deze elementen, kunt u beheren en aanpassen van uw planning naar wens.

Naar boven

Wat is de invloed van de begindatum op de planning?

Als u een begindatum voor het project, al dan niet standaard invoert, wordt in Project taken moet beginnen op de begindatum worden gepland en wordt berekend van het project einddatum op basis van de laatste taak om te voltooien. Als u meer informatie over taken, zoals taakafhankelijkheden, duur en beperkingen, wordt de planning nauwkeuriger einddatums voor taken aangepast in Project.

Voor en na het maken van een taakafhankelijkheid

Bijschrift 4 Wanneer u een nieuw project maakt, voert u eerst de begindatum van het project. Wanneer u een project vanaf de begindatum worden gepland plant, begindatum alle taken van de begindatum van het project, tenzij u iets anders opgeeft.

Bijschrift 4 Geen taakafhankelijkheden of beperkingen die zijn toegepast, is duur van het project hetzelfde als de duur van de langste taak. De einddatum van het project kunt u met andere woorden, is op hetzelfde als de einddatum van de langste taak.

knopafbeelding Taakafhankelijkheden, zoals de begin-na-einde-afhankelijkheid tussen de eerste en tweede taak (zoals u hier ziet), de einddatum van het project kan veranderen.

Bijna alle projecten worden gepland vanaf een bekende begindatum worden gepland. Zelfs als u weet dat de datum waarop een project moet zijn voltooid, hebt plannen vanaf een begindatum u de maximale flexibiliteit.

In de volgende gevallen kan het echter nuttig zijn om vanaf een einddatum te plannen:

 • U moet bepalen wanneer een project moet beginnen, zodat het op een specifieke, vereiste datum voltooid is.

 • U weet niet precies wanneer uw project begint (bijvoorbeeld als u werk van derden ontvangt dat mogelijk vertraagd is).

 • Volgens de vereisten van uw projectmanagementmethodiek moet altijd vanaf een einddatum worden gepland.

Wanneer u met een project werkt dat vanaf een einddatum is gepland, moet u er rekening mee houden dat bepaalde acties op een andere manier worden verwerkt door Project:

 • Wanneer u een taak invoert, wordt in Project automatisch de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) op de einddatum van de taak toegewezen. Andere beperkingen alleen indien nodig, moet u set.

 • Als u een Gantt-balk sleept om de einddatum van een taak te wijzigen, wordt automatisch de beperking Niet later eindigen dan (NLED) toegewezen.

 • Als u uw project om te plannen vanaf een einddatum wijzigen en deze eerder is gepland vanaf een begindatum, verwijdert u alle vertraging door herverdeling en splitsingen van taken en toewijzingen effenen.

 • Als u automatische herverdeling overbezetting van resources in uw project hebt gebruikt, wordt Project vertraging door herverdeling toegevoegd na een taak in plaats van voordat u een taak.

Naar boven

Wat zijn de standaardinstellingen voor het berekenen van de planning?

Wordt de duur van taken op basis van de definities van het veld duureenheden op het tabblad agenda in het dialoogvenster Opties (menuExtra ) berekend. Net als een normale maandkalender, begint het jaar in januari en elke week begint op zondag of maandag. De standaardinstelling bij het berekenen van duureenheden, één dag is gelijk aan 8 uur, één week gelijk is aan 40 uur en één maand 20 werkdagen. Als u Geef begin en einddatums voor taken en niet Geef begin en eindtijden, worden 8:00 uur in Project gebruikt als het standaardapparaat begintijd en 17:00 uur als standaardeindtijd.

Naar boven

Hoe invloed van taakbeperkingen de planning?

Wanneer u moet de begin- of einddatum van een taak, kunt u de restrictie aan de taak wijzigen. Flexibele beperkingen werken met taakafhankelijkheden maken van een taak zo vroeg of laat de taakafhankelijkheid toestaat. Bijvoorbeeld een taak met een beperking Zo snel mogelijk (ZSM) en een begin-na-einde-afhankelijkheid gepland zodra de voorafgaande taak is voltooid. Alle taken in een project dat is gepland vanaf de begindatum worden gepland bestaan standaard uit de beperking ZSM wordt toegepast. Standaard hebben alle taken in een project dat is gepland vanaf de einddatum worden gepland op dezelfde manier de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) is toegepast.

Beperkingen met een gemiddelde flexibiliteit zorgen ervoor dat een taak niet begint of eindigt voor of na een datum die u kiest. Bijvoorbeeld een taak met een beperking niet eerder beginnen dan (NEBD) voor 15 juni en een begin-na-einde-afhankelijkheid aan een andere taak 15 juni kunt beginnen als de voorafgaande taak is voltooid op 15 juni (of later als de voorafgaande taak na 15 juni eindigt), maar kan niet worden gepland voordat u 15 juni.

Voor en na het toepassen van een beperking

Bijschrift 4 Met de standaard begin-na-einde taak en de beperking ZSM wordt toegepast op deze taken, de opvolgende taak (de tweede) volgens de planning begint zodra de voorafgaande taak (de eerste) volgens de planning is voltooid.

Bijschrift 4 Met een NEBD kan de opvolgende taak niet eerder beginnen voordat u de datum van beperking, zelfs als (zoals hier wordt getoond) de voorafgaande taak vóór die datum is voltooid.

Inflexibele beperkingen overschrijven alle taakafhankelijkheden al dan niet standaard en een taak beperken tot een datum die u kiest. Een taak met een beperking moet beginnen op (MBO) 30 September en een begin-na-einde-afhankelijkheid aan een andere taak zijn bijvoorbeeld altijd geplande 30 September ongeacht of de voorafgaande taak is voltooid vroeg of laat.

Als een taak die is beperkt tot een datum een voorafgaande taak die is te laat voor de opvolgende taak bevat moet beginnen op de datum die is opgegeven in de beperking is voltooid, kan negatieve marge optreden.

Als u wilt controleren of de beperking voor een taak wijzigen, selecteert u de taak op Taakgegevens knopafbeelding en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd beperking informatie in de vakken type beperking en datum van beperking is .

Naar boven

Wat is de invloed van deadlinedatums op de planning?

Deadlinedatums zijn meestal niet van invloed op de planning van taken. Ze worden gebruikt om een streefdatum aan te geven die u wilt halen. U hoeft hiervoor echter geen taakbeperking in te stellen die de planning zou kunnen beïnvloeden als voorafgaande taak taken veranderen. Een taak met een deadline wordt net zoals elke andere taak gepland, maar wanneer een taak na de deadline wordt voltooid, wordt er een taakindicator weergegeven die aangeeft dat de deadline van de taak niet is gehaald.

De datums van deadlines kunnen van invloed zijn op de totale marge voor taken. Als u een deadlinedatum invoert die vóór het einde van de totale marge voor de taak valt, wordt de totale marge opnieuw berekend op basis van de deadlinedatum en niet op basis van de laatste einddatum van de taak. De taak wordt kritiek als de totale marge nul wordt.

U kunt deadlines instellen voor overzichtstaken en afzonderlijke taken. Als de deadline van de overzichtstaak conflicteert met een van de subtaken, geeft de deadline-indicator een gemiste deadline onder de subtaken aan.

Deadlinedatums kunnen echter wel van invloed zijn op de planning van taken als u deze instelt voor een taak met de beperking Zo laat mogelijk (ZLM). De taak wordt dan gepland voor voltooiing op de deadlinedatum, hoewel de taak ook na de deadline zou kunnen eindigen als de voorafgaande taken vertraging oplopen.

Als u wilt bekijken of wijzigen van een deadline voor een taak, selecteert u de taak, klik op Taakgegevens knopafbeelding en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd gebruik het vak Deadline .

Naar boven

Wat is de invloed van kalenders op de planning?

Kalenders bepalen de standaard werktijd en vrije tijd, zoals weekends en vakantiedagen, voor het project. Deze worden gebruikt om te bepalen de beschikbaarheid van resources, hoe resources die zijn toegewezen aan taken worden gepland en hoe de taken worden gepland. Project- en agenda's worden gebruikt bij het plannen van de taken en als resources aan taken zijn toegewezen, worden ook resourcekalenders gebruikt.

De agenda's waarnaar wordt verwezen in Project zijn:

 • Basiskalenders    Dit zijn de basis voor de andere typen kalenders. U kunt ook een basiskalender moeten de projectkalender en u kunt een basiskalender toepassen aan taken als taakkalender of als de standaard-uren voor een resourcekalender. Project biedt drie basiskalenders: de standaard, 24-uurskalender en nachtdienstkalenders. U kunt uw eigen basiskalender aanpassen met behulp van een van de aanwezige basiskalenders.

 • Projectkalenders    Deze Stel de standaard werktijd en vrije tijd voor het project als een geheel. Als resourcekalenders of taakkalenders niet gebruikt worden, zijn taken al dan niet standaard gepland tijdens de werktijd in de projectkalender.

 • Resourcekalenders    Deze zijn gebaseerd op de standaardkalender al dan niet standaard. U kunt wijzigen gewerkte tijd of vrije tijd voor bepaalde resources of een reeks resources, ervoor te zorgen dat resources zijn gepland alleen wanneer ze beschikbaar is voor werk zijn. Als u de werkdagen of vrije tijd op een resourcekalender hebt gewijzigd en de resource is toegewezen aan een taak, wordt de taak is gepland tijdens de werktijd in de resourcekalender.

 • Taakkalenders    Deze kunnen worden gebruikt voor het definiëren van de werktijden voor taken buiten de werktijden in de projectkalender. Wanneer de agenda van een taak is toegewezen aan een taak en de resource is toegewezen aan de taak heeft een andere werktijden in de resourcekalender, wordt de taak is gepland voor de overlappende werktijd van de twee agenda's. Maar u kunt een taakoptie voor het resourcekalenders negeren en plannen van de taak tot en met de vrije tijd van de resource instellen.

Klik op Werktijd wijzigenals u wilt werken met agenda's, klik op het menu Extra .

Naar boven

Hoe wordt de planning aangestuurd door resourcetoewijzingen?

Als u geen resources toewijst aan taken in een project, wordt de planning berekend aan de hand van duurgegevens, taakafhankelijkheden, beperkingen en project- en taakkalendergegevens. Als u wel resources toewijst, worden de taken bovendien gepland op basis van de kalenders en toewijzingseenheden van de resources, waardoor de planning nauwkeuriger wordt.

Een toewijzing is de koppeling van een specifieke taak aan een specifieke resource, die verantwoordelijk is voor de voltooiing van de taak. Aan een taak kunnen meerdere resources worden toegewezen. Er kunnen werkresources, materiaalresources en kostenresources worden toegewezen aan taken. In tegenstelling tot de toewijzing van werkresources is de toewijzing van materiaalresources of kostenresources aan een taak niet van invloed op de taakplanning.

Stel, uw project bevat een taak met de naam Specificaties ontwikkelen en u hebt een technische resource, Jan. Als u Jan toewijst aan de taak Specificaties ontwikkelen, is de planning van deze taak afhankelijk van de resourcekalender en de toewijzingseenheden van Jan, en daarnaast van taakgegevens zoals duur, taakafhankelijkheden, beperkingen en kalenders.

Naast de planning op basis van de taakgegevens, nadat u resources aan de taken in uw project toewijzen, Project heeft resources en toewijzingen gegevens om te gebruiken bij het berekenen van gegevens voor de planning, waaronder:

 • De hoeveelheid werk of overuren die aan de resource is toegewezen en hoe dit werk is verdeeld over de tijd. De verdeling van werk over de tijd kan ook worden beïnvloed door werklastbeschrijving.

 • Het aantal toewijzingseenheden voor de resource (parttime, fulltime of meerdere) voor de taak.

 • Het taaktype, dat bepaalt hoe een planning wordt aangepast wanneer u de bestaande toewijzing wijzigt. Er zijn drie taaktypen: vaste eenheid, vaste duur en vast werk.

 • De taak is of hoeveelheid. Als een taak hoeveelheid, is zoals resources worden toegevoegd of verwijderd voor de toewijzing, wordt het werk ongewijzigd voor de taak en opnieuw verdeeld over de resources. Voor taken met vaste eenheden, zoals één resultaat is dat als er meer resources zijn toegewezen, de duur van een korter is vereist om de taak te voltooien.

 • Resourcekalenders. De toegewezen resources worden gepland op basis van de werktijden en de vrije tijd op de resourcekalender van de betreffende resources.

Als u wilt resources toewijzen aan taken, klikt u op Resources toewijzen Knopvlak Resources toewijzen .

Naar boven

Welke informatie kan ik de voortgang van mijn project analyseren?

Vijf verschillende taakgegevens kunnen u de voortgang van analyseren terwijl u taken in uw project bijhouden: duur, werken, begindatum, einddatum en kosten.

Variaties van elk van deze typen velden te vergelijken en de voortgang van uw evalueren: gepland, gepland, werkelijken resterende.

Bijvoorbeeld voor een bepaalde taak, kunnen er velden met gegevens die bevat de geplande hoeveelheid werk, geplande hoeveelheid werk, werkelijke hoeveelheid werk en resterende hoeveelheid werk. De inhoud van deze velden mogelijk overeenkomen met elkaar of ze alle mogelijk anders. Verschillen tussen bepaalde velden kunnen ook worden doorzocht handige voortgangsgegevens. Daarom worden deze velden genoemd velden bijhouden.

Veldtype

Beschrijving

Geplande of basislijngegevens

Geplande gegevens zijn ook bekend als volgens de basislijn. Voorbeelden van velden met basislijngegevens zijn werk volgens basislijn, begindatum van basislijn, kosten volgens basislijn, enzovoort.

Wanneer u bouwen en Verfijn uw project naar het punt waar u er zeker van te zijn dat u het project kan worden gestart, hebt u een goed beginpunt of volgens de basislijn. Als u de taakgegevens op dat moment volgens de basislijn opslaat, op een later tijdstip tijdens het project kunt u uw huidige voortgang vergelijken met de oorspronkelijke planning. Het opslaan van de basislijn is essentieel voor zinvolle projecten bijhouden en analyse.

Als u wilt volgens de basislijn opslaat, klik op Extra, wijs bijhoudenen klik vervolgens op Basislijn opslaan. Als u een basislijn opslaat, worden de vijf belangrijkste onderdelen van de informatie (werk, kosten, duur, begindatum en einddatum worden gepland) opgeslagen voor elke taak in het project. Later wanneer u een bepaalde taak, kunt u snel zien bijhoudt of u met meer of minder werk- of kosten dan de oorspronkelijke planning, of als de taak wordt gestart of voltooid eerdere of latere datum dan gepland.

De basislijngegevens wordt gebruikt voor het berekenen van varianties ten opzichte van de geplande gegevens. Het wordt ook gebruikt in vele berekeningen van de verdiende waarde. U kunt maximaal 11 verschillende basislijnen opslaan. U kunt ook opslaan bij 11 tussentijdse planningen, zodat u de mogelijkheid om 11 begin- en einddatums voor taken.

Geplande gegevens

Geplande gegevens zijn de huidige, meest actuele taakgegevens. Velden bevatten geplande gegevens zijn duur, werk, begindatum, einddatum en kosten. De geplande duur, werk en kosten volgen de totale hoeveelheid voor die taak.

Wanneer u eerst uw project begint, de geplande gegevens is vergelijkbaar, als dit niet identiek zijn, met de basislijngegevens geplande gegevens. Echter als taken zijn voltooid, aanpassen en werkelijke gegevens invoeren. Vindt u dat een taak behoeften drie dagen dan eerst verwacht. Er is een andere taak kan worden gestart vroeg een dag. Een andere taak taakafhankelijkheid. U moet u een beperking voor één taak wijzigen en het toevoegen van een taakafhankelijkheid op een andere. Met deze aanpassingen, wordt de geplande gegevens waarmee u de meest recente afbeelding van uw project opnieuw berekend.

Wanneer u begint met het invoeren van werkelijke gegevens op taken in uitvoering, worden de geplande gegevens die rekening wordt en wordt herberekend dienovereenkomstig gewijzigd. Geplande hoeveelheid werk wordt bijvoorbeeld berekend als de werkelijke hoeveelheid werk + resterende hoeveelheid werk. Voor voltooide taken is geplande gegevens hetzelfde als de werkelijke gegevens.

Gedetailleerde gegevens

Werkelijke gegevens laten zien hoe de taak uiteindelijk is voltooid. U de slag met de geplande raming van duur, werk, kosten en begindatum en einddatum. U geeft voortgangsgegevens of werkelijke waarden ontvangt, taken en uiteindelijk de reële afbeelding van de voltooiing van de taak. Werkelijke waarden ontvangt u zien hoeveel de taak echt kosten, hoeveel dagen van werk dit echt, de werkelijke duur duurde, en de werkelijke begindatum en einddatum.

U invoeren werkelijke gegevens in velden zoals werkelijke hoeveelheid werk, werkelijke duur, werkelijke begindatum, werkelijke einddatum en werkelijke kosten. Als u gedetailleerde gegevens in een of twee velden invoert, kan de overige werkelijke gegevens worden berekend voor u. Bijvoorbeeld als u de werkelijke einddatum invoert, kunnen de werkelijke duur, werkelijke begindatum en andere velden worden berekend. Hetzelfde geldt als u andere informatie bijhouden, zoals percentage voltooid invoert.

Overige gegevens

Voor taken die nog niet begonnen of taken in uitvoering, moet u er resterende hoeveelheid werk, kosten van resterende en resterende duur bestaat. Deze velden schatten van de hoeveelheid tijd en kosten links voordat de taak voltooid is. Resterende velden zijn een prognose.

Voor taken die nog niet zijn gestart, is de inhoud van het veld Resterende hoeveelheid werk hetzelfde als die van het veld gepland werk. Als gepland werk – Werkelijke hoeveelheid werk wordt resterende hoeveelheid werk voor taken uitgevoerd berekend. Dit geldt voor de velden kosten van resterende en resterende duur. Echter kan het veld Resterende hoeveelheid werk zo worden bewerkt, kunnen u de velden werkelijke hoeveelheid werk en gepland werk.

Van afwijkingsinformatie

Als u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u profiteren van de berekeningen uitvoeren in de velden Afwijking. Voorbeelden hiervan zijn afwijking van werk, afwijking van kosten, afwijking van duur, afwijking van begindatum en afwijking van einddatum.

De huidige geplande gegevens wordt vergeleken met uw oorspronkelijke geplande gegevens. Het veld Afwijking van ziet u het verschil tussen de basislijn en gepland. Bijvoorbeeld bevat het veld Afwijking van werk het verschil tussen de velden werk volgens basislijn en gepland werk.

Reviseren van velden voor het bijhouden

U kunt elk veld toevoegen aan een bladweergave. U wilt bijvoorbeeld de kolom duur volgens basislijn naast het veld geplande duur in het Gantt-diagram invoegen. Klik in het menu Invoegen op kolomen kies vervolgens het veld dat u wilt weergeven in de weergave.

U kunt ook een tabel die al is ontworpen met verschillende velden voor het bijhouden toepassen. Voorbeelden hiervan zijn de tabellen bijhouden, werk, kosten en afwijking. U kunt ook uw eigen tabel waarin de velden die u nodig hebt voor het bijhouden maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×