Hoe planning werkt in Project

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In eerdere versies van Project, hebben gebruikers soms is bewildered door hoe Project automatisch planning berekeningen. In dit artikel demystifies de complexiteit van het Project plannings-engine.

In dit artikel bevat ook een nieuwe planningsmethode beschikt. Welkom bij handmatig geplande taken. Project 2010 biedt de projectmanager nog meer controle over de planning van handmatig geplande taken.

In dit artikel

Het totaalbeeld: hoe is een project gepland?

Wat is de begindatum invloed de planning?

Welke invloed hebben beperkingen voor automatisch geplande taken op de planning?

Hoe invloed van deadlinedatums op de planning?

Welke invloed hebben kalenders op de planning?

Hoe de planning aangestuurd door resourcetoewijzingen?

Het grote plaatje: hoe wordt een project gepland?

Project 2010 maakt u kennis met een nieuwe modus waarmee gebruikers volledige controle over hoe taken worden gepland, handmatig te plannen. We bekijken deze nauwer zodat u niet elke belangrijke functies mist.

Project kan plannen taken met twee methoden: handmatige planning en automatische planning met handmatige planning, gewijzigd in factoren zoals taakafhankelijkheden, beperkingen, en projectkalenders niet automatisch taakdatums aanpassen.

Opmerking: . Taken handmatig gepland al dan niet standaard. Projectmanagers die gewend zijn aan de automatische planning met eerdere versies van Project kunnen uitschakelen de handmatige planning functie voor specifieke taken of voor het hele project. Bij sommige projecten, met name ingewikkeld gehele getallen, moet van het Project krachtige plannings-engine aan verrichten plannen voor u.

afbeelding van taakmodus

1. twee handmatig geplande taken. De duur is een tekstveld de tekstwaarde, geen getal. Aangezien de duur een tekstveld de tekstwaarde is, is niet een begindatum automatisch ingesteld door Project.

2. twee automatisch geplande taken. De duur is een getal dat wordt opgehaald. Aangezien de duur van een numerieke waarde is, een begindatum automatisch is ingesteld door Project en een balk weergegeven.

Handmatig geplande taken

U kunt een handmatig geplande taak overal in uw planning plaatsen en Project dat deze wordt verplaatst. Deze functie kunt u meer flexibiliteit en controle over het plannen en beheren van hun planning.

En wat hebt u daaraan? Projectplanningen zijn vaak erg informeel. Een planning begint in veel gevallen als een eenvoudige lijst met datums die afkomstig zijn uit e-mails, besprekingen met belanghebbenden of een gesprek in de wandelgangen. Projectmanagers hebben dan nog geen volledige gegevens over werkitems. Ze weten bijvoorbeeld alleen wanneer een taak moet beginnen, maar niet hoelang deze duurt, totdat ze een schatting krijgen van hun teamleden. Of ze weten wel hoelang een taak duurt, maar ze weten pas wanneer deze kan beginnen wanneer ze de goedkeuring van de resourcemanager hebben ontvangen.

Hier volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot handmatig geplande taken.

 • U weet altijd waar u aan toe bent. Handmatig geplande taken hebben hun eigen indicatoren en taakbalken, zodat u ze gemakkelijk kunt onderscheiden van de 'klassieke', automatisch geplande taken.

 • Alles is mogelijk. Bij een handmatig geplande taak kunnen de kolommen Begin, Einde en Duur leeg zijn of tekstwaarden bevatten naast herkenbare datums.

 • Overschakelen modi plannen U kunt een taak heen en weer van wijzigen handmatig gepland naar het automatisch gepland. Wees voorzichtig, maar. Wanneer u een taak van handmatig gepland wijzigt naar het automatisch gepland, wordt Project vordert moeten sommige beslissingen nemen. Als de duur van een taak is 'Een twee', wordt Project standaard gebruikt een geschatte duur van '1 day?' als de taak is ingesteld op automatisch geplande. Nadat alle, kunt u project weten dat een twee twee weken lang verwachten.

 • Opgelopen vertraging Als een handmatig geplande taak uitloopt door een opgelopen vertraging, worden de opvolgende taken niet automatisch opgeschoven. Projectmanagers kunnen in dat geval zelf beslissen om door te gaan zoals gepland of om de opvolgende taken te vertragen als deze afhankelijk zijn van de vorige.

 • Basis van hoeveelheid werk    Handmatig geplande taken kunnen niet worden ingesteld tot hoeveelheid. De duur van een handmatig geplande taak wordt niet gewijzigd omdat er resources zijn toegewezen

In de volgende tabel ziet u hoe Project-kenmerken worden gedefinieerd en gebruikt voor het plannen van handmatig en automatisch geplande taken.

Item

Handmatig gepland

Automatisch gepland

Duur

Getal, datum of tekst informatie, zoals '14 d' of "twee" zijn. Niet gebruikt door Project aan Help planning het project.

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Werk

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Alleen eenheden en getallen die een tijdlengte aangeven, zoals '14d' of '2 maanden', kunnen worden gebruikt.

Bronnen

Kan worden toegewezen aan taken. Niet wordt gebruikt door Project voor het project te plannen.

Kunnen aan taken worden toegewezen. Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen. In tegenstelling tot bij handmatig geplande taken wordt de duur van taken gewijzigd wanneer 'Op basis van hoeveelheid werk' is ingesteld voor taken.

Begindatum

Een getal, datum of tekst gegevens, zoals "Jan 30" of "Binnenkort Sometime." Niet gebruikt door Project aan Help planning het project.

Alleen als u datuminformatie kan worden gebruikt.

Einddatum

Kan een datum of tekst zijn, zoals '30 jan' of 'binnenkort'. Wordt door Project niet gebruikt in de planning van het project.

Alleen als u datuminformatie kan worden gebruikt.

Beperkingen

Genegeerd door Project.

Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen.

Afhankelijkheden (koppelingen)

Kan worden gebruikt, maar de planning van de taak wordt niet gewijzigd.

Kan worden gebruikt, maar de planning van de taak wordt niet gewijzigd.

Project- en resourceagenda's

Genegeerd door Project.

Worden door Project gebruikt om de beste planning te bepalen.

Automatisch geplande taken

Automatisch geplande taken vormen de klassieke manier waarop taken in Project worden gepland. Automatische planning biedt een in hoge mate gestructureerde, systematische manier om projectplanningen te beheren. Op basis van de gegevens die door de gebruikers worden ingevoerd, zoals taakduur, gepland werk, aantal resources en beperkingsdatums, worden door Project de vroegste en de laatste datums voor een optimale planning berekend.

In project wordt een project gepland op basis van de gegevens die u opgeeft over:

 • Het gehele project.

 • De afzonderlijke werkitems (of taken) die nodig zijn om het project te voltooien.

 • En eventueel de resources die nodig zijn om deze taken uit te voeren.

Als er iets in het project verandert nadat u de planning hebt gemaakt, kunt u de taken en/of resources bijwerken en wordt de planning in Project voor u aangepast.

U kunt voor elke taak een of meer van de volgende specificaties opgeven:

 • Duur

 • Taakafhankelijkheden

 • Beperkingen

Aan de hand van deze gegevens wordt in Project de begindatum en einddatum van elke taak berekend.

U kunt resources opgeven in het project en deze vervolgens aan taken toewijzen om aan te geven welke resource verantwoordelijk is voor het voltooien van elke toewijzing. Hierdoor kunt u niet alleen het projectmanagement beter plannen, maar tevens bepalen hoeveel machines er nodig zijn of hoeveel materiaal er wordt verbruikt. Als u resources opgeeft, kunt u de geplande taak verder detailleren met behulp van de volgende resourcegegevens:

 • Werk

 • Eenheden

 • Werktijden die zijn ingevoerd in kalenders

Andere elementen, zoals overlappingstijd en vertragingstijd, taaktypen resource beschikbaarheiden de sturende resource, kunnen invloed op de planning, zodat de informatie over de effecten van deze elementen, kunt u beheren en aanpassen van uw planning naar wens.

Opmerking: Wordt de duur van automatisch geplande taken op basis van de definities van het veld duureenheden op het tabblad agenda in het dialoogvenster Opties berekend. Net als een normale maandkalender, begint het jaar in januari en elke week begint op zondag of maandag. De standaardinstelling bij het berekenen van duureenheden, één dag is gelijk aan 8 uur, één week gelijk is aan 40 uur en één maand 20 werkdagen. Als u Geef begin en einddatums voor taken en niet Geef begin en eindtijden, worden 8:00 uur in Project gebruikt als het standaardapparaat begintijd en 17:00 uur als standaardeindtijd.

Modi voor taakplanning wijzigen

U kunt wijzigen van een taak plannen heen en weer van automatisch op handmatig. Houd rekening met de volgende handelingen uit als u een taak modi wijzigt.

 • Wanneer de modus voor een taak wordt gewijzigd in automatische planning, worden de duur en de datums ingesteld op de standaardinstellingen van Project. Een handmatig geplande taak met een duur van 'Een paar weken', wordt bijvoorbeeld gewijzigd in de standaardinstelling van '1 dag?'. En een taak met een handmatig ingevoerde begindatum van 'morgen', krijgt de begindatum van het project als begindatum wanneer de modus van de taak wordt gewijzigd in automatisch gepland.

 • Een taak waarvan de modus wordt gewijzigd in handmatig gepland, behoudt de oorspronkelijke duur en datums. Nadat de taak echter op handmatig gepland is ingesteld, kunnen de duur en de datums alle getal-, tekst- en datumwaarden zijn.

Naar boven

Welke invloed heeft de begindatum van het project op de planning?

Als u een begindatum voor het project, al dan niet standaard invoert, wordt in Project taken moet beginnen op de begindatum worden gepland en wordt berekend van het project einddatum op basis van de laatste taak om te voltooien.

Als u meer informatie over taken, zoals taakafhankelijkheden, duur en beperkingen, wordt Project voor automatisch geplande taken, de planning nauwkeuriger einddatums voor taken.

Opmerking: Als het project datumwijzigingen begint worden niet handmatig geplande taken verplaatst.

Voor en na het maken van een taakafhankelijkheid

Knopafbeelding Wanneer u een nieuw project maakt, voert u eerst de begindatum van het project. Wanneer u een project vanaf de begindatum worden gepland plant, begindatum alle taken van de begindatum van het project, tenzij u iets anders opgeeft.

Knopafbeelding Wanneer geen taakafhankelijkheden of beperkingen zijn toegepast, geldt voor zowel handmatig geplande taken als automatisch geplande taken dat de duur van het project gelijk is aan de duur van de langste taak. De einddatum van het project is dus hetzelfde als de einddatum van de langste taak.

Knopafbeelding De einddatum van het project kan veranderen door taakafhankelijkheden, zoals de Begin-na-einde-afhankelijkheid tussen de eerste en de tweede taak (zoals u hier ziet).

Bijna alle projecten worden gepland vanaf een bekende begindatum worden gepland. Zelfs als u weet dat de datum waarop een project moet zijn voltooid, biedt plannen vanaf een begindatum flexibiliteit.

U kunt echter ook plannen vanaf een einddatum in de volgende gevallen:

 • U moet bepalen wanneer een project moet beginnen zodat het op een bepaalde datum voltooid is.

 • U weet niet zeker wanneer het project begint, bijvoorbeeld als u werk ontvangt van een andere partij, waarbij vertraging kan optreden.

 • De methodologie die u voor projectmanagement toepast, vereist dat u vanaf de einddatum plant.

Als u bezig bent met een project dat vanaf een einddatum is gepland, dient u te beseffen dat bepaalde acties in Project anders worden verwerkt:

 • Wanneer u een automatisch geplande taak invoert, wordt in Project automatisch de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) op de einddatum van de taak toegewezen. Andere beperkingen alleen indien nodig, moet u set.

 • Als u een Gantt-balk sleept om de einddatum van een taak te wijzigen, wordt aan een automatisch geplande taak automatisch de beperking Niet later eindigen dan (NLED) toegewezen.

 • Als u een project dat vanaf een begindatum was gepland, zo wijzigt dat het vanaf een einddatum wordt gepland, worden hierdoor alle vertragingen en splitsingen door effenen verwijderd uit taken en toewijzingen die automatisch zijn gepland. Dit is niet van invloed op taken die handmatig zijn gepland.

 • Als u automatische herverdeling overbezetting van resources in uw project hebt gebruikt, wordt Project vertraging door herverdeling toegevoegd na een taak in plaats van voordat u een taak.

Naar boven

Welke invloed hebben beperkingen voor automatisch geplande taken op de planning?

Wanneer u moet de begin- of einddatum van een taak of automatisch plannen, kunt u de restrictie aan de taak wijzigen. Flexibele beperkingen werken met taakafhankelijkheden maken van een taak zo vroeg of laat de taakafhankelijkheid toestaat. Bijvoorbeeld een taak met een beperking Zo snel mogelijk (ZSM) en een begin-na-einde-afhankelijkheid gepland zodra de voorafgaande taak is voltooid. Alle taken in een project dat is gepland vanaf de begindatum worden gepland bestaan standaard uit de beperking ZSM wordt toegepast. Standaard hebben alle taken in een project dat is gepland vanaf de einddatum worden gepland op dezelfde manier de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) is toegepast.

Opmerking: Handmatig geplande taken worden niet beïnvloed door taakbeperkingen. Als u een planning taakmodus uit handmatig gepland wijzigt naar het automatisch gepland, wordt de taakbeperking worden ingesteld als laat mogelijk (ZLM).

Beperkingen met een gemiddelde flexibiliteit zorgen ervoor dat een taak niet begint of eindigt voor of na een datum die u kiest. Een taak waarvoor bijvoorbeeld de beperking Niet eerder beginnen dan (NEBD) is ingesteld op 15 juni en de afhankelijkheid Begin na einde met een andere taak geldt, kan beginnen op 15 juni als de voorafgaande taak is voltooid op 15 juni (of later als de voorafgaande taak pas na 15 juni wordt voltooid), maar kan niet vóór 15 juni worden gepland.

Voor en na het toepassen van een beperking

Knopafbeelding Als op deze taken de standaardtaakrelatie Begin na einde en de beperking ZSM wordt toegepast, begint de opvolgende taak (de tweede) zodra de voorafgaande taak (de eerste) volgens de planning is voltooid.

Knopafbeelding Met de beperking NEBD kan de opvolgende taak niet eerder beginnen dan de datum die in de beperking is opgegeven, ook niet als (zoals in dit geval) de voorafgaande taak vóór die datum is voltooid.

Inflexibele beperkingen overschrijven alle taakafhankelijkheden al dan niet standaard en een taak beperken tot een datum die u kiest. Een taak met een beperking moet beginnen op (MBO) 30 September en een begin-na-einde-afhankelijkheid aan een andere taak zijn bijvoorbeeld altijd geplande 30 September ongeacht of de voorafgaande taak is voltooid vroeg of laat.

Als de voorafgaande taak van een taak die tot een bepaalde datum is beperkt, te laat wordt voltooid waardoor de opvolgende taak niet kan beginnen op de datum die in de beperking is opgegeven, kan een marge optreden.

Als u wilt bekijken of wijzigen van de beperking voor een taak, met de rechtermuisknop op de taak, klik op Taakgegevens en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd beperking informatie in de vakken type beperking en datum van beperking is .

Naar boven

Wat is de invloed van deadlinedatums op de planning?

Deadlinedatums zijn meestal niet van invloed op de planning van taken. Ze worden gebruikt om een streefdatum aan te geven die u wilt halen. U hoeft hiervoor echter geen taakbeperking in te stellen die de planning zou kunnen beïnvloeden als voorafgaande taak taken veranderen. Een taak met een deadline wordt net zoals elke andere taak gepland, maar wanneer een taak na de deadline wordt voltooid, wordt er een taakindicator weergegeven die aangeeft dat de deadline van de taak niet is gehaald.

Datums van deadlines kunnen invloed hebben op de totale toegestane vertraging van taken. Als u een datum van een deadline opgeeft vóór het einde van de totale toegestane vertraging van de taak, wordt de totale toegestane vertraging opnieuw berekend met de datum van de deadline in plaats van de latere einddatum van de taak. De taak wordt kritiek als de totale toegestane vertraging nul is.

U kunt deadlines instellen voor overzichtstaken en afzonderlijke taken. Als de deadline van de overzichtstaak conflicteert met een van de subtaken, geeft de deadline-indicator een gemiste deadline onder de subtaken aan.

Datums van deadlines kunnen echter wel van invloed zijn op de planning van taken als u de datum van een deadline instelt op een taak met de beperking Zo laat mogelijk (ZLM). De taak wordt gepland om te eindigen op de datum van de deadline, hoewel de taak ook na de deadline kan worden voltooid als de voorafgaande taken vertraging oplopen.

Als u wilt bekijken of wijzigen van een deadline voor een taak, met de rechtermuisknop op de taak, klik op Taakgegevensen klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd gebruik het vak Deadline .

Naar boven

Wat is de invloed van kalenders op de planning?

Kalenders bepalen de standaardwerktijd en de standaard vrije tijd, zoals weekends en vakantiedagen, voor het project.

Opmerking: Handmatig geplande taken worden niet beïnvloed door project- of resourcekalenders.

Projectkalenders worden gebruikt om het volgende te bepalen: de beschikbaarheid van resources, hoe resources die aan taken zijn toegewezen, worden gepland en hoe de taken zelf worden gepland. Project- en taakkalenders worden gebruikt bij het plannen van de taken en als resources aan taken zijn toegewezen, worden hierbij ook de resourcekalenders gebruikt.

In Project komen de volgende kalenders voor:

 • Basiskalenders    Deze vormen de basis voor de andere typen kalenders. U kunt een basiskalender ook kiezen als projectkalender en u kunt een basiskalender gebruiken als taakkalender of als kalender met de standaarduren voor een resourcekalender. beschikt over drie basiskalenders: de standaardkalender, de 24-uurs kalender en de kalender voor nachtdiensten. U kunt uw eigen basiskalender maken door een van de aanwezige basiskalenders aan te passen.

 • Projectkalenders    Deze bepalen de standaardwerktijd en de vrije tijd voor het hele project. Als er geen resourcekalenders of taakkalenders worden gebruikt, worden taken standaard gepland tijdens de werktijd in de projectkalender.

 • Resourcekalenders    Deze zijn standaard gebaseerd op de standaardkalender. U kunt de werktijd of de vrije tijd voor bepaalde resources of voor een groep resources wijzigen, zodat die resources alleen worden gepland wanneer zij beschikbaar zijn voor werk. Als u de werktijd of de vrije tijd in een resourcekalender hebt gewijzigd en de resource aan een taak is toegewezen, wordt de taak gepland tijdens de werktijd in de resourcekalender.

 • Taakkalenders    Deze kunnen worden gebruikt om werktijden voor taken te definiëren buiten de werktijden in de projectkalender. Wanneer een taakkalender aan een taak is toegewezen en de resource die aan de taak is toegewezen andere werktijden in de resourcekalender heeft, wordt de taak gepland tijdens de overlappende werktijd van de twee kalenders. U kunt echter een taakoptie instellen om resourcekalenders te negeren en de taak te plannen tijdens de vrije tijd van de resource.

Als u wilt werken met agenda's, klikt u op het tabblad Project en klik vervolgens op Werktijd wijzigen.

Naar boven

Hoe beïnvloeden resourcetoewijzingen de planning?

Als u geen resources aan taken in uw project toewijst, wordt de planning in Project alleen berekend met behulp van duur, taakafhankelijkheden, beperkingen en gegevens over het project en de taakkalender. Als u wel resources toewijst, worden de taken ook berekend volgens de kalenders en toewijzingseenheden van de resources. Hierdoor wordt een nauwkeuriger planning mogelijk.

Opmerking: Handmatig geplande taken worden niet beïnvloed door resourcekalenders. Wanneer een resource wordt toegewezen aan een handmatig geplande taak, wordt de planning van de taak niet gewijzigd.

Een toewijzing is de koppeling van een specifieke taak aan een specifieke resource, die verantwoordelijk is voor de voltooiing van de taak. Aan een taak kunnen meerdere resources worden toegewezen. Er kunnen werkresources, materiaalresources en kostenresources worden toegewezen aan taken. In tegenstelling tot de toewijzing van werkresources is de toewijzing van materiaalresources of kostenresources aan een taak niet van invloed op de taakplanning.

In een project hebt u bijvoorbeeld de taak Specificaties ontwikkelen en de resource 'Jan'. Als u Jan toewijst aan de taak Specificaties ontwikkelen, is de planning van deze taak afhankelijk van de resourcekalender en de toewijzingseenheden van Jan, naast extra taakgegevens zoals duur, afhankelijkheden, beperkingen en kalenders.

Project plant niet alleen op basis van taakgegevens. Nadat u resources hebt toegewezen aan de taken in uw project, beschikt Project ook nog over aanvullende resource- en toewijzingsgegevens die worden gebruikt in de berekening van planningsgegevens, zoals:

 • De hoeveelheid werk of overuren die aan de resource is toegewezen en hoe dit werk is verdeeld over de tijd. De verdeling van werk over de tijd kan ook worden beïnvloed door werklastbeschrijving.

 • Het aantal toewijzingseenheden voor de resource voor de taak, ofwel een gedeeltelijke, volledige of meervoudige inzet.

 • Het taaktype, dat bepaalt hoe een planning wordt aangepast wanneer u de bestaande toewijzing wijzigt. Er zijn drie taaktypen: vaste eenheid, vaste duur en vast werk.

 • De taak is of hoeveelheid. Als een taak hoeveelheid, is zoals resources worden toegevoegd of verwijderd voor de toewijzing, wordt het werk ongewijzigd voor de taak en opnieuw verdeeld over de resources. Voor taken met vaste eenheden, zoals één resultaat is dat als er meer resources zijn toegewezen, de duur van een korter is vereist om de taak te voltooien.

  Opmerking: Handmatig geplande taken kunnen niet worden ingesteld tot hoeveelheid. De duur van een handmatig geplande taak wordt niet gewijzigd omdat er resources zijn toegewezen.

 • Resourcekalenders. In Project worden toegewezen resources gepland op basis van de werktijd en de vrije tijd die zijn aangegeven in hun resourcekalenders.

Als u resources aan taken wilt toewijzen, klikt u op het tabblad Resource en klikt u vervolgens op Resources toewijzen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×