Hoe databaseobjecten werken als ze worden vertrouwd en niet worden vertrouwd

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Standaard uitgeschakeld Microsoft Office Access 2007 een aantal databaseobjecten, tenzij u een digitale handtekening hierop toepast of u de database op een vertrouwde locatie plaatsen. De informatie in dit artikel bevat de onderdelen die Office Access 2007 worden uitgeschakeld.

In dit artikel

Onderdelen die worden uitgeschakeld Office Access 2007

Het inschakelen van een uitgeschakelde database

Onderdelen die Office Access 2007 wordt uitgeschakeld

Standaard geopend Access 2007 alle databases in de modus uitgeschakeld, dat wil zeggen het uitgeschakeld alle uitvoerbare inhoud tenzij de database een digitale handtekening bevat of de database zich op een vertrouwde locatie bevindt. Dit geldt voor databases die zijn gemaakt in de nieuwe bestandsindeling van Access 2007 en voor bestanden die in eerdere versies van Access gemaakt.

Access 2007 schakelt de volgende onderdelen:

 • Visual Basic for Applications (VBA)-code en alle verwijzingen in de VBA-code.

 • Eventuele onveilige expressies. Een expressie is hetzelfde als een formule. Een onveilige expressie bevat functies waardoor een gebruiker om te wijzigen van de database of toegang krijgen tot bronnen buiten de database.

 • Onveilige acties in alle macro's. Onveilige acties worden bewerkingen die een gebruiker om te wijzigen van de database of toegang krijgen tot bronnen buiten de database kunnen leiden. Echter acties die in Access wordt uitgeschakeld kunnen soms worden als veilig beschouwd. Als u de persoon die de database heeft gemaakt vertrouwt, kunt u bijvoorbeeld onveilige macroacties in de database vertrouwt.

 • Diverse soorten query's:

  • Actiequery's    Dit zijn query's die gegevens toevoegen, bijwerken of verwijderen.

  • DDL (Language) definitiequery    Deze worden gebruikt om te maken of wijzigen van objecten in een database, zoals tabellen en procedures.

  • SQL Pass Through-query's    Deze query's sturen opdrachten direct naar een databaseserver die de ODBC-standaard (Open Database Connectivity) ondersteunt. Pass Through-query's werken met de tabellen op de server zonder gebruik te maken van de Access-database-engine.

 • ActiveX-besturingselementen.

Naar boven

Het inschakelen van een uitgeschakelde database

Office Access 2007 zijn er twee manieren om in te schakelen eventuele uitgeschakelde componenten. U kunt een digitale handtekening toepassen op de database of u kunt het Vertrouwenscentrum maken van een vertrouwde locatie en plaats vervolgens de database op die vertrouwde locatie. Houd er rekening mee dat sommige functies en expressies nog steeds mogelijk worden uitgeschakeld door Access sandbox-modus.

Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook in dit artikel voor informatie over Access 2007 beveiliging.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×