Hiërarchieën in Power Pivot

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een van de manieren waarop u een gegevensmodel in de Power Pivot-invoegtoepassing kunt wijzigen, is door het toevoegen van hiërarchieën. Als u bijvoorbeeld geografische gegevens hebt, kunt u een hiërarchie maken die begint met land en inzoomt op regio en stad.

Een hiërarchie is een lijst met kolommen die als één item worden beschouwd wanneer ze in een Pivot- of Power View-rapport worden gebruikt. Een hiërarchie wordt als één object in de veldenlijst weergegeven. Met hiërarchieën kunnen gebruikers gemakkelijker veelgebruikte gegevenspaden selecteren en volgen wanneer ze rapporten en draaitabellen maken. U maakt hiërarchieën via de Power Pivot-invoegtoepassing.

 1. Open het Power Pivot-venster.

 2. Klik op Start > Weergave > Diagramweergave.

 3. Selecteer in de diagramweergave een of meer kolommen in dezelfde tabel waarin u in een hiërarchie wilt plaatsen. Als de tabel niet alle kolommen bevat die u wilt gebruiken, kunt u deze toevoegen via RELATED. Zie RELATED, functie (DAX).

 4. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde kolommen.

 5. Klik op Hiërarchie maken. Een bovenliggend niveau voor de hiërarchie wordt onderaan de tabel geplaatst en de geselecteerde kolommen worden onder de hiërarchie gekopieerd als onderliggende niveaus.

 6. Typ een naam voor uw nieuwe hiërarchie.

 7. U kunt vervolgens meer kolommen naar het bovenliggend niveau van de hiërarchie slepen, waardoor de onderliggende niveaus worden gemaakt van de kolommen die onder de hiërarchie worden geplaatst.

  Of, als u de kolom op een bepaalde positie in de hiërarchische lijst wilt plaatsen, kunt u deze kolom naar het onderliggende niveau slepen waar u deze in de hiërarchie wilt weergeven.

  Notities : 

  • Wanneer u meerdere kolommen tegelijk selecteert om een hiërarchie te maken, wordt de volgorde in eerste instantie gebaseerd op de kardinaliteit van de kolommen. De kolom met de hoogste kardinaliteit, waarvan de waarden het meest ongewoon en uniek zijn, zoals identificatienummers en namen, wordt als eerste in de lijst opgenomen en de kolom met de laagste kardinaliteit, waarvan de waarden gewoner zijn, zoals status, Booleaanse waarden of gemeenschappelijke classificaties, wordt als laatste in de lijst opgenomen. Als er echter extra kolommen worden toegevoegd, worden deze op onderliggende niveaus onder aan de lijst geplaatst. U kunt de volgorde wijzigen door de kolommen naar een andere positie te slepen.

  • U kunt een hiërarchie maken vanuit een verborgen kolom (een kolom die is verborgen voor clienthulpmiddelen).

  • Als u weet welke kolommen u wilt gebruiken als onderliggende niveaus in de hiërarchie, kunt u met de opdracht Hiërarchie maken in het contextmenu deze kolommen in één keer selecteren en snel een hiërarchie maken met meerdere onderliggende niveaus.

Een hiërarchie bewerken

U kunt een hiërarchie of een onderliggend niveau een nieuwe naam geven, de volgorde van de onderliggende niveaus wijzigen, extra kolommen toevoegen als onderliggende niveaus, een onderliggend niveau uit een hiërarchie verwijderen, de bronnaam van een onderliggend niveau (de kolomnaam) weergeven en een onderliggend niveau verbergen als dit dezelfde naam heeft als het bovenliggende niveau in de hiërarchie.

De naam van een hiërarchie of een onderliggend niveau wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op het bovenliggende of een onderliggend niveau van de hiërarchie en klik vervolgens op Naam wijzigen. Of dubbelklik op de bovenliggende hiërarchie en bewerk vervolgens de naam.

De volgorde van een onderliggend niveau in een hiërarchie wijzigen

Sleep een onderliggend niveau naar een nieuwe positie in de hiërarchie. Of klik met de rechtermuisknop op een onderliggend niveau van de hiërarchie en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag om het niveau hoger of lager in de lijst te plaatsen.

Opmerking : U kunt een kolom slechts eenmaal toevoegen aan een unieke hiërarchie. Nadat u een kolom hebt toegevoegd aan een hiërarchie, kunt u deze niet opnieuw aan dezelfde hiërarchie toevoegen. Het gevolg hiervan is dat u deze kolom niet meer in een hiërarchie kunt slepen en dat het contextmenu Toevoegen aan hiërarchie voor die specifieke kolom niet langer verwijst naar de hiërarchieën waaraan de kolom al is toegevoegd. Als er geen andere hiërarchieën zijn waaraan de kolom kan worden toegevoegd, bevat het menu niet de optie Toevoegen aan hiërarchie.

Een ander onderliggend niveau aan een hiërarchie toevoegen

 • Sleep een kolom naar het bovenliggende niveau van de hiërarchie. De kolom wordt naar een onderliggend niveau onderaan de hiërarchische lijst gekopieerd.

 • Of sleep een kolom naar een nieuwe positie in de hiërarchie. De kolom wordt naar een onderliggend niveau van de hiërarchische lijst gekopieerd.

 • Of klik met de rechtermuisknop op een kolom of op meerdere geselecteerde kolommen, selecteer de opdracht Toevoegen aan hiërarchie in het contextmenu en klik vervolgens op de betreffende hiërarchie. Er wordt een onderliggend niveau gemaakt van de kolom en dit wordt onder aan de hiërarchische lijst toegevoegd.

Een onderliggend niveau uit een hiërarchie verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op een onderliggend niveau en klik vervolgens op Verwijderen uit hiërarchie. Of klik op een onderliggend niveau in de hiërarchie en druk vervolgens op Delete. Als u het onderliggend niveau weer terug wilt plaatsen, moet u de kolom opnieuw toevoegen.

Opmerking : Als u een onderliggend niveau een nieuwe naam geeft, deelt dit niet langer de naam met de kolom op basis waarvan het niveau is gemaakt. Standaard wordt de naam van de bronkolom rechts naast het onderliggend niveau weergegeven. Als u de naam van de bronkolom hebt verborgen, kunt u met de opdracht Bronkolomnaam weergeven zien op basis van welke kolom dit niveau is gemaakt.

Een oorspronkelijke naam verbergen of weergeven

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig onderliggend niveau en klik vervolgens op Bronkolomnaam verbergen of Bronkolomnaam weergeven om te schakelen tussen de twee opties.

Wanneer u op Bronkolomnaam weergeven klikt, wordt de naam van de kolom waarop het onderliggende niveau is gebaseerd rechts naast het onderliggende niveau weergegeven.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×