Het zoekschema beheren in SharePoint Online

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het zoekschema Hiermee stelt u wat u zoekt, hoe u deze kunt zoeken en hoe de resultaten krijgen weergegeven op uw websites zoeken. In het zoekschema, u kunt weergeven, maken of wijzigen van beheerde eigenschappen en kaart verkende eigenschappen aan beheerde eigenschappen. Het zoekschema wijzigt, kunt u een aangepaste zoekconfiguratie-ervaring maken.

Informatie over het zoekschema

Wanneer personen naar inhoud zoeken op uw SharePoint-sites, worden de resultaten bepaald door de inhoud van de zoekindex. De index bevat informatie over alle documenten en pagina's op uw site.

De zoekindex is opgebouwd door het verkennen van de inhoud op uw SharePoint-site. De crawler hervat inhoud en de metagegevens van de documenten in de vorm van verkende eigenschappen. Het zoekschema helpt de crawler bepalen welke inhoud en metagegevens om op te halen. Voorbeelden van metagegevens zijn de auteur en de titel van een document. Als u de inhoud en de metagegevens van de documenten in de zoekindex, moeten de verkende eigenschappen echter worden toegewezen aan beheerde eigenschappen. Alleen beheerde eigenschappen worden opgeslagen in de index. Een verkende eigenschap die betrekking hebben op auteur is bijvoorbeeld toegewezen aan een beheerde eigenschap die betrekking hebben op auteur. Zie Inleiding tot zoekschema voor SharePoint voor meer informatie.

Het zoekschema bevat de toewijzingen van verkende eigenschappen aan beheerde eigenschappen en het bevat verschillende instellingen voor de beheerde eigenschappen. Gebruikers kunnen alleen zoeken op beheerde eigenschappen. Via de instellingen van de beheerde eigenschappen wordt gedefinieerd waarnaar en hoe u kunt zoeken, bijvoorbeeld welke beheerde eigenschappen u later kunt instellen als verfijningen.

Met de beheerde eigenschappen kunt u zoekresultaten beperken, zoals 'alleen zoeken naar items met deze specifieke auteur' en de inhoud van de eigenschappen weergeven in zoekresultaten.

Delve gebruik van beheerde eigenschappen om query's in Office graph en inhoudskaarten in Delvewordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld beheerde eigenschappen zoals auteur, bestandsnaam, ModifiedBy en LastModifiedTime zien op de inhoudskaarten Delve .

Elk document dat een gebruiker mag bekijken of bewerken in Office 365, kunnen ook worden weergegeven in Delve. Delve niet alle machtigingen wijzigen en zien gebruikers alleen documenten die ze al toegang hebt. Soms echter u mogelijk wilt voorkomen dat een document in Delveverschijnt.

U kunt de HideFromDelve beheerde eigenschap aan een document verbergen in Delve. U kunt houden opslaan van het document op Office 365, en personen deze nog steeds kunt vinden via de zoekfunctie: deze net niet wordt weergegeven in Delve meer. Zie documenten verbergen in Delve.

Zie voor meer informatie over Delve, Office Delve voor Office 365-beheerders

Wanneer u een nieuwe sitekolom maakt in een SharePoint-lijst, wordt de naam van de sitekolom opgehaald als nieuwe verkende eigenschap. De nieuwe verkende eigenschap wordt in SharePoint automatisch toegewezen aan een nieuwe, automatisch gegenereerde beheerde eigenschap. Deze automatisch gegenereerde beheerde eigenschap kan standaard niet worden verfijnd.

Als u de eigenschap wilt gebruiken als verfijning in de front-end, moet u de verkende eigenschap handmatig toewijzen aan een beheerde eigenschap die is ingesteld als verfijnbaar. Als u een nieuwe, verfijnbare beheerde eigenschap in SharePoint Online wilt maken, moet u een bestaande, ongebruikte beheerde eigenschap gebruiken en de naam hiervan wijzigen door een Alias te gebruiken. Voor dit doel zijn er diverse beheerde eigenschappen beschikbaar. Deze hebben namen, zoals 'RefinableString00' en 'RefinableDate19'.

U maakt bijvoorbeeld een nieuwe sitekolom met de naam NieuweKleuren en u wilt dat gebruikers deze kunnen gebruiken als optie wanneer ze de zoekresultaten verfijnen. In het zoekschema kiest u een ongebruikte beheerde eigenschap, bijvoorbeeld RefinableString00 en wijzigt u de naam van de eigenschap in Nieuwe kleuren door een Alias te gebruiken. Vervolgens wijst u deze nieuwe beheerde eigenschap toe aan de relevante verkende eigenschap.

Meestal hoeft u het standaardzoekschema voor de tenant niet te wijzigen. Als u echter meer geavanceerde of aangepaste zoekfunctionaliteit wilt maken, kunt u het schema wijzigen.

U kunt het zoekschema wijzigen voor de hele tenant of alleen voor een specifieke siteverzameling. Het zoekschema voor de siteverzameling is gebaseerd op het zoekschema voor de tenant. Daarom brengt u meestal eerst wijzigingen aan op het tenantniveau en vervolgens op het siteverzamelingsniveau. Wijzigingen die u aanbrengt in een siteverzameling, zijn alleen van toepassing op deze siteverzameling.

Wanneer u beheerde eigenschappen wijzigt of nieuwe beheerde eigenschappen toevoegt, worden de wijzigingen pas doorgevoerd nadat de inhoud opnieuw is verkend. In SharePoint Online wordt er automatisch verkend op basis van het gedefinieerde verkenningsschema.

Wanneer u een nieuwe eigenschap hebt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek of wanneer u eigenschappen hebt gewijzigd die worden gebruikt in een lijst of bibliotheek, moet de inhoud opnieuw worden verkend voordat uw wijzigingen worden weergegeven in de zoekindex. Aangezien uw wijzigingen worden aangebracht in het zoekschema, en niet op de werkelijke site, wordt de lijst of bibliotheek niet automatisch opnieuw geïndexeerd. U kunt specifiek aanvragen om de lijst of bibliotheek opnieuw te indexeren, zodat uw wijzigingen worden verkend en opnieuw worden geïndexeerd. Wanneer u dit doet, wordt de inhoud van de lijst of bibliotheek opnieuw verkend en opnieuw geïndexeerd, zodat u de nieuwe beheerde eigenschappen kunt gebruiken in query's, queryregels en weergavesjablonen.

Naar boven

Opmerking :  Niet alle opties zijn beschikbaar in SharePoint Online.

Wanneer u in SharePoint Online een nieuwe beheerde eigenschap maakt, heeft dit bepaalde beperkingen. De eigenschap kan bijvoorbeeld alleen van het type Tekst of Ja/Nee zijn en kan niet worden verfijnd of gesorteerd.

Als u een eigenschap van een ander type nodig hebt of een eigenschap met andere kenmerken dan de beschikbare kenmerken, voert u de stappen onder Een beheerde eigenschap maken door de naam van een bestaande eigenschap te wijzigen uit.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema voor de Tenant of een siteverzameling:

  Ga naar de pagina zoekschema voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Ga naar de pagina zoekschema voor een siteverzameling
  1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen op uw site, en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op beheerde eigenschappen.

 3. Klik op Nieuwe beheerde eigenschap op de pagina Beheerde eigenschappen .

 4. Typ de naam van de nieuwe beheerde eigenschap in het vak naam van eigenschap in de sectie naam en beschrijving . Typ een beschrijving als u wilt.

 5. Selecteer in de sectie Type een van de beschikbare opties voor de eigenschap:

  • Ja/Nee

  • Tekst

 6. Selecteer een of meer van de beschikbare opties in de sectie Hoofdkenmerken.

 7. Klik in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 8. Kies in het dialoogvenster Verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan de beheerde eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap als u meer verkende eigenschappen wilt toewijzen aan dezelfde beheerde eigenschap.

 9. Geef in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op of u de volgende inhoud wilt opnemen:

  • Alle inhoud van alle verkende eigenschappen die zijn toegewezen aan deze beheerde eigenschap

  • Inhoud van de eerste verkende eigenschap die een waarde bevat en optioneel een bepaalde volgorde heeft

 10. Klik op OK.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek op de pagina Beheerde eigenschappen naar een ongebruikte beheerde eigenschap. Met ongebruikt wordt bedoeld dat de eigenschap niet is toegewezen aan een verkende eigenschap: de kolom Toegewezen verkende eigenschappen is leeg. Zie de tabel Standaard ongebruikte, beheerde eigenschappen voor meer informatie.

  Belangrijk : Als u de eigenschap later wilt kunnen gebruiken als verfijning, kiest u een beheerde eigenschap die is gemarkeerd met Verfijnen.

 3. Wijs de beheerde eigenschap aan, klik op de pijl en klik op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 4. Voer op de pagina Beheerde eigenschap bewerken onder Hoofdkenmerken in de sectie Alias de naam in voor de eigenschap in het vak Alias.

 5. Klik in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 6. Selecteer op de pagina Verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan de beheerde eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap om meer verkende eigenschappen toe te voegen aan deze beheerde eigenschap.

 7. Klik op OK.

  Belangrijk :  Wanneer u op deze manier een nieuwe beheerde eigenschap hebt gemaakt, moet de bibliotheek of lijst waarin de verfijning wordt gebruikt, opnieuw worden verkend en geïndexeerd voordat de eigenschap wordt weergegeven als optie in de verfijningsconfiguratie. Zie Het opnieuw indexeren van een documentbibliotheek of -lijst aanvragen.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Op het tabblad Beheerde eigenschappen ziet u alle beheerde eigenschappen, de instellingen voor de beheerde eigenschappen en de verkende eigenschappen waaraan deze zijn toegewezen.

 3. Klik op Verkende eigenschappen als u verkende eigenschappen wilt bekijken samen met de beheerde eigenschappen waaraan deze zijn toegewezen.

 4. Klik op Categorieën als u categorieën van verkende eigenschappen wilt bekijken.

Opmerking :  Niet alle opties zijn beschikbaar in SharePoint Online.

Een beheerde eigenschap bewerken
 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek de beheerde eigenschap die u wilt bewerken in de kolom Naam van eigenschap op het tabblad Beheerde eigenschappen , of typ de naam in het vak filteren .

 3. Wijs de beheerde eigenschap in de lijst, klikt u op de pijl en klik vervolgens op eigenschap bewerken/toewijzen.

 4. Bewerk de instellingen op de pagina Beheerde eigenschap bewerken en klik vervolgens op OK.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek op het tabblad Beheerde eigenschappen naar de beheerde eigenschap die u wilt verwijderen of voer de naam in het vak Filteren in.

 3. Wijs de beheerde eigenschap aan die u wilt verwijderen, klik op de pijl en klik op Verwijderen.

 4. Klik op OK.

  Belangrijk : Als u een beheerde eigenschap verwijdert:

  • Kunnen gebruikers niet op de eigenschap zoeken.

  • Werkt een queryregel die de eigenschap gebruikt, niet meer.

  • Werkt een webonderdeel dat de eigenschap gebruikt, niet meer.

 1. Naar het zoekschema gaan:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Naar het zoekschema gaan:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Kies Verkende eigenschappen.

 3. Zoek op de pagina Verkende eigenschappen naar de verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan een beheerde eigenschap of voer de naam in het vak Verkende eigenschappen in onder Filters.

 4. Wijs de verkende eigenschap aan die u wilt toewijzen, klik op de pijl en klik op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 5. Klik op de pagina Verkende eigenschap bewerken in de sectie Toewijzingen aan beheerde eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Beheerde eigenschap selecteren een beheerde eigenschap die u wilt toewijzen aan de verkende eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap als u meer beheerde eigenschappen wilt toewijzen aan deze verkende eigenschap.

 7. Schakel in de sectie Opnemen in index met volledige tekst het selectievakje in als u de inhoud van deze verkende eigenschap wilt opnemen in de index met volledige tekst.

 8. Klik op OK.

 1. Naar het zoekschema gaan:

  Voor de Tenant
  1. Meld u aan bij de Office 365.

   De beste tips voor het werken in Word Online

  2. Klik op beheerder en klik vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Naar het zoekschema gaan:

  Voor een siteverzameling
  1. Op uw site, klikt u op Instellingenen klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Kies Categorieën.

 3. Zoek op de pagina Categorieën naar de categorie van verkende eigenschappen die u wilt bekijken of bewerken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u wilt bekijken welke verkende eigenschappen bij een categorie horen en aan welke beheerde eigenschappen deze zijn toegewezen, klikt u op de categorie van de verkende eigenschap op de pagina Categorieën.

  2. Als u een categorie wilt bewerken, wijst u de categorie van verkende eigenschappen aan die u wilt bewerken, klikt u op de pijl en klikt u op Categorie bewerken.

Als u een document weergeven in Delveniet wilt, kunt u een sitekolom HideFromDelve van het type Ja/Nee. Deze sitekolom Hiermee maakt u een nieuwe verkende eigenschap, ows_HideFromDelve, die automatisch is toegewezen aan de HideFromDelve beheerde eigenschap.

Een sitekolom toevoegen aan de bibliotheek of lijst waarin het document is opgeslagen
 1. Meld u aan als beheerder van een siteverzameling en Ga naar de site waar het document dat u wilt verbergen in Delve is opgeslagen.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

 3. Klik op Kolom maken in de groep Weergaven beheren .

 4. Typ HideFromDelve in het vak naam van de kolom onder de sectie naam en Type en selecteer vervolgens Ja/Nee (selectievakje).

  Belangrijk : Klik op Nee in het vervolgkeuzemenu standaardwaarde in de sectie Aanvullende kolominstellingen . Als u Jaselecteert, worden alle nieuwe documenten uit Delveverborgen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje toevoegen aan alle inhoudstypen voor SharePoint-2016 of SharePoint Online.

  • Voor SharePoint 2013, schakelt u het selectievakje toevoegen aan standaardweergave uit.

 6. Klik op OK.

Markeer het document dat u wilt verbergen in Delve
 1. Ga naar de site waar het document is opgeslagen dat u wilt verbergen in Delve.

 2. Zoek het document dat u wilt verbergen in de bibliotheek of lijst, klikt u op Eigenschappen bewerken en schakel vervolgens HideFromDelve.

 3. Klik op OK.

Na de volgende geplande verkenning of nadat u het verzoek om het opnieuw indexeren van een documentbibliotheek of lijst, is het document Delveverborgen. Als u het document mag worden weergegeven in Delve opnieuw wilt, schakelt u de kolom HideFromDelve voor het verborgen document.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waar u de nieuwe eigenschap hebt toegevoegd en klik op de titel op de site. Hier ziet u de tabs van de bibliotheek of lijst .

 2. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek of Lijst.

 3. Klik onder de sectie Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen .

 4. Kies op de pagina Instellingen onder Algemene instellingen de optie Geavanceerde instellingen.

 5. Schuif omlaag naar Documentbibliotheek opnieuw indexeren of Lijst opnieuw indexeren en klik op de knop. Alle inhoud in de documentbibliotheek of -lijst wordt opnieuw geïndexeerd tijdens de volgende geplande verkenning.

  Opmerking : Dit kan zorgen een enorme belasting van het zoeksysteem, dus zorg ervoor dat u opnieuw indexeren alleen nadat u alle wijzigingen die u wilt worden opnieuw geïndexeerde hebt aangebracht.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van verkende en beheerde eigenschappen in SharePoint Server 2013

Overzicht van het zoekschema in SharePoint Server

Verkennen en opnieuw indexeren van een site handmatig aanvragen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×