Het zoekschema beheren in SharePoint Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het zoekschema Hiermee stelt u wat u kunt zoeken naar, hoe u deze kunt zoeken en hoe u de resultaten kunt presenteren op uw websites zoeken. Het zoekschema wijzigt, kunt u de zoekervaring in SharePoint Onlineaanpassen.

Informatie over het zoekschema

Bij een gebruiker naar inhoud op sites SharePoint zoeken , alleen gezocht wat in de zoekindexwordt weergegeven en ziet u alleen resultaten die de gebruiker daartoe is gemachtigd om te zien.

Informatie ontdekt zoeken door verkennen items op uw site. De ontdekt inhoud en metagegevens heten Eigenschappen van het item. Het zoekschema bevat een overzicht van verkende eigenschappen waarmee de crawler bepalen welke inhoud en metagegevens worden geëxtraheerd.

Niet alle verkende inhoud of metagegevens is handig om te laten in de zoekindex, zodat het zoekschema een lijst met nuttige soorten inhoud en metagegevens bevat, genaamd beheerde eigenschappen. De index bevat alleen inhoud en de metagegevens van de beheerde eigenschappen. Voorbeelden van handige metagegevens voor de index zijn de auteur en de titel van een document.

Zoeken wordt geleverd met relevante verkende eigenschappen die zijn toegewezen aan beheerde eigenschappen. Bijvoorbeeld verkende eigenschappen die betrekking hebben op auteur toewijzen aan een beheerde eigenschap die betrekking hebben op auteur. Als u een beheerde eigenschap toevoegt, moet u dit toewijzen aan een verkende eigenschap in de index inhoud opvragen. Nadat de site, bibliotheek of lijst is verkend, kunnen gebruikers kunnen zoeken voor de inhoud en de metagegevens van nieuwe of gewijzigde beheerde eigenschappen. Zie Inleiding tot zoekschema voor SharePoint voor meer informatie.

Elke beheerde eigenschap heeft instellingen waarmee wordt bepaald hoe gebruikers kunnen zoeken naar de inhoud van die beheerde eigenschap en hoe de inhoud kan worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

Kunt u nieuwe, aangepaste beheerde eigenschappen, maar deze kunnen alleen tekst bevatten of Ja/Nee. Als u andere inhoudstypen in uw aangepaste beheerde eigenschap, en tik op gebruik een van de niet-gebruikte, ingebouwde beheerde eigenschappen die door zoekprogramma wordt geleverd. Deze beheerde eigenschappen kunnen informatie bevatten in geheel getal, decimaal getal, datum en tijd, dubbele precisie zweven of binaire indeling. U kunt 'wijzigen' deze ongebruikte, beheerde eigenschappen met behulp van de alias-instelling.

Voor de ingebouwde beheerde eigenschappen, kunt u hun toewijzingen aan verkende eigenschappen, maar is de alias van de enige instelling die u kunt wijzigen.

Welke inhoud die gebruikers kunnen zoeken en resultaten voor definiëren

Als u een beheerde eigenschap kan worden gezochtinstelt, wordt de inhoud wordt toegevoegd aan de index. Dit betekent dat een eenvoudige query voor 'Smit' retourneert items met het woord 'Smit' en ook items waarvan de eigenschap "auteur" 'Smit' bevat. Als u wilt gebruikers moeten kunnen op 'alleen zoeken voor items die u deze specifieke auteur hebt', stelt u de auteurseigenschap moeten eigenschappenfilters. Gebruikers kunnen vervolgens alleen items met een auteur met de naam Smith vinden, zoeken voor 'auteur: Smit'.

Als u voorkomen dat de inhoud in een beheerde eigenschap van weergegeven omhoog als zoekresultaten wilt, kunt u uitschakelen de opvraagbare instellen voor de beheerde eigenschap.

Als u niet anonieme gebruikers wilt moeten de gegevens in een beheerde eigenschap, bijvoorbeeld zien wie heeft geschreven een item, schakel de "Veilige voor anonieme" instelling voor de beheerde eigenschap.

Krijgt u betere zoekresultaten als er meerdere talen inhoud en metagegevens met speciale tekens

Bij zoeken indexeren van inhoud of wanneer query's worden verwerkt, opgesplitst deze een stroom van tekst in kleinere onderdelen zoals woorden, zinnen, symbolen of andere zinvolle elementen. Volgende onderdelen zijn tokens genoemd. Wanneer gebruikers een query invoert, wordt gezocht naar tokens vinden in de index die overeenkomen met de tokens van de query.

Voor de meeste talen zoeken tekst wordt gewijzigd in kleine letters, verwijdert u diakritische tekens Hiermee vervangt u speciale tekens, zoals interpunctie, door witruimte en vervolgens eindemarkeringen op spaties.

Recente op spaties werkt prima voor een taal zoals Engels, maar niet zo goed voor Oost-Aziatische talen. Stel dat u hebt een documentbibliotheek waarin product gegevensbladen zowel in het Engels en Chinees. Elke gegevensblad heeft een product-id met niet-alfanumerieke tekens, zoals ' 11.132-84-115 #4 ". Zoeken verwerkt in het gegevensblad, deze vastgesteld de taal, en op basis van alles in deze woordgrenzen op basis van die taal. Ja, de product-id in een gegevensblad Chinese is wordt ge? exeerd alsof deze Chinese tekst was en in een Engels gegevens blad de product-id is ge? exeerd alsof het Engelse tekst. Wanneer gebruikers voor een product-id zoeken, zoeken basis van hun query woordgrenzen op basis van de taalinstelling van de SharePoint-site ze zich bevinden op. Als de site is ingesteld op Engels en de gebruiker een product-id die is ge? exeerd als Chinese tekst zoekt, mogelijk niet overeenkomen met de tokens en de gebruikers die geen resultaten krijgt.

Hier ziet u hoe u kunt aanbrengen resultaten beter voor gebruikers: wanneer zoeken het gegevensblad verkent, wordt de product-id. Wijs de verkende eigenschap voor de product-id aan een nieuwe beheerde eigenschap, "Product-id". Neutrale tokeniseren taal voor de "Product-id" beheerde eigenschap inschakelen en geef aan gebruikers om te zoeken naar product-id's ten opzichte van de eigenschap "Product-id" beheerd, zoals hier: product-id: "11.132-8". Omdat u neutrale tokeniseren van de taal voor "Product-id" hebt ingeschakeld, wordt zoeken neutrale tokeniseren taal voor de query wordt gebruikt en zoekresultaten voor de query kunt vinden.

Krijgt u betere zoekresultaten als er metagegevens met speciale tekens

Als u wilt gebruikers in staat om betere zoekresultaten wanneer ze zoeken in beheerde eigenschappen die metagegevens met niet-alfanumerieke tekens bevatten, kunt u de instelling betere tokeniseren voor de beheerde eigenschap inschakelen.

Laten we het voorbeeld met een product gegevensblad bibliotheek opnieuw.

Gebruikers die u wilt snel Geef een query en blader vervolgens de resultaten als u wilt zoeken van het gegevensblad ze zoekt, voert u meestal query's zoals product-id: "132-884". Omdat zoeken inhoud voor de zoekindex in kleinere onderdelen opgesplitst dan voor query's, kan zoeken overeenkomsten voor deze query's niet vinden. Wanneer de query is ge meer? exeerd, hoeft u waarschijnlijk meer geneigd dat er overeenkomsten tussen de tokens in de zoekindex en in de query. Gebruikers kunnen ook zoeken voor het tweede voornaam of achternaam deel van de product-id.

Gebruikers die een gegevensblad zoekt en verwachten om alleen resultaten die overeenkomen met de volledige product-id, meestal schrijven query's zoals product-id: "11.132-884-115 #4". Betere query tokeniseren maken niet een verschil voor deze query's.

Bepalen welke titel in de resultaten weergeven

Een enkele verkende eigenschap kan worden toegewezen aan meerdere beheerde eigenschappen. Of meerdere verkende eigenschappen kunnen worden toegewezen aan een beheerde eigenschap, voor zowel de "Schrijver" en "Auteur" verkende eigenschappen voorbeeld kan worden toegewezen aan de 'Auteur' beheerde eigenschap.

Een document in een bibliotheek kunt hebben een SharePoint-titel en bijvoorbeeld een titel in de metagegevens van het bestand en de inhoud van een titel die zijn opgemaakt met de stijl 'Titel' kan hebben. Alles dit zijn toegewezen aan de 'Titel' beheerde eigenschap. Dit is de titel van de verkende eigenschap die bovenaan in de toewijzingslijst is en die een waarde die opgenomen in de index heeft.

Beheerde eigenschappen automatisch gegenereerde

Sommige beheerde eigenschappen worden automatisch gegenereerd. Een voorbeeld is wanneer u een sitekolom aan een SharePoint-bibliotheek of lijst toevoegen. Bij zoeken zoeken in die lijst automatisch wordt gegenereerd een verkende en een beheerde eigenschap voor de sitekolom en een toewijzing ertussen. Een ander voorbeeld is bij het verkennen van metagegevens vindt u in een document dat u hebt geüpload naar SharePoint. Als er nog niet wordt een toewijzing aan een beheerde eigenschap voor metagegevens, zoals 'Titel', zoeken worden automatisch gegenereerd een beheerde eigenschap. Het type van verkende eigenschap bepaalt de instellingen van de automatisch gegenereerde beheerde eigenschap.

Het zoekschema geeft de naam van beheerde eigenschappen automatisch gegenereerd en hun toewijzingen aan verkende eigenschappen in grijs in het zoekschema. Het zoekschema houdt niet u de instellingen van de optie beheerde automatisch gegenereerde beheerde eigenschappen. De instellingen zijn opgeslagen, maar deze bent verborgen van het zoekschema. U kunt toewijzingen toevoegen aan andere beheerde eigenschappen voor de verkende eigenschappen, maar als u alle andere instellingen wijzigen, u de andere (verborgen) instellingen negeren en de automatisch gegenereerde beheerde eigenschap wordt geconverteerd naar een gewone beheerde eigenschap. Als u om te wijzigen een automatisch gegenereerde beheerde eigenschap besluit, alle de instellingen te controleren zorgvuldig, net zoals u zou doen wanneer u een nieuwe eigenschap handmatig maakt.

Als u een beheerde eigenschap gebruiken als verfijning op de pagina met zoekresultaten wilt, gebruikt u de instelling verfijnbare. Deze instelling is alleen beschikbaar op de ingebouwde beheerde eigenschappen. Als u moet een nieuwe beheerde eigenschap gebruiken of een door de automatisch gegenereerde beheerde eigenschap, als verfijning, wijzig de naam van een bestaande, niet-gebruikte beheerde eigenschap (dit is verfijnbare) met behulp van een alias. Er zijn hiervoor heel een paar beheerde eigenschappen beschikbaar. Namen zoals "RefinableString00" en "RefinableDate19."

Bijvoorbeeld: u maakt een nieuwe sitekolom 'NewColors' genoemd en u wilt dat gebruikers moeten kunnen 'NewColors' als een optie gebruiken wanneer ze de lijst met zoekresultaten verfijnen. In het zoekschema, kiest u een niet-gebruikte beheerde eigenschap, bijvoorbeeld "RefinableString00', en de naam van de eigenschap op 'NewColors' wijzigen met behulp van de Alias-instelling. U kunt vervolgens deze nieuwe beheerde eigenschap toewijzen aan de relevante verkende eigenschap.

U hoeft meestal te wijzigen van het zoekschema standaard voor de tenant, tenzij u wilt maken van een zoekfunctie meer geavanceerde of aangepaste.

U kunt het zoekschema wijzigen voor de hele tenant of alleen voor een specifieke siteverzameling. Het zoekschema voor de siteverzameling is gebaseerd op het zoekschema voor de tenant. Daarom brengt u meestal eerst wijzigingen aan op het tenantniveau en vervolgens op het siteverzamelingsniveau. Wijzigingen die u aanbrengt in een siteverzameling, zijn alleen van toepassing op deze siteverzameling.

Wanneer u beheerde eigenschappen wijzigen of nieuwe toevoegen, de wijzigingen van kracht nadat de inhoud opnieuw verkende is. In SharePoint Online, verkennen gebeurt automatisch gebaseerd op de planning gedefinieerde verkenning.

Wanneer u een nieuwe eigenschap hebt toegevoegd aan een lijst of in een bibliotheek of als u de eigenschappen die worden gebruikt in een lijst of bibliotheek hebt gewijzigd, moet zoeken Verken de inhoud opnieuw in voordat de wijzigingen worden doorgevoerd in de zoekindex. Omdat uw wijzigingen worden aangebracht in het zoekschema en niet op de werkelijke site, wordt het zoeken niet automatisch opnieuw verkennen de lijst of de bibliotheek. Om ervoor te zorgen dat uw wijzigingen worden verkend, kunt u specifiek aanvragen een opnieuw indexeren van de lijst of bibliotheek. Wanneer u dit doet, wordt de inhoud van de lijst of bibliotheek worden opnieuw verkende zodat kunt u met uw nieuwe beheerde eigenschappen in query's, queryregels en Weergavesjablonen beginnen.

Naar boven

Delve gebruik van beheerde eigenschappen om query's in Office graph en inhoudskaarten in Delvewordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld beheerde eigenschappen zoals auteur, bestandsnaam, ModifiedBy en LastModifiedTime zien op de inhoudskaarten Delve .

Elk document dat een gebruiker mag bekijken of bewerken in Office 365, kunnen ook worden weergegeven in Delve. Delve niet alle machtigingen wijzigen en zien gebruikers alleen documenten die ze al toegang hebt. Soms echter u mogelijk wilt voorkomen dat een document in Delveverschijnt.

U kunt de HideFromDelve beheerde eigenschap aan een document verbergen in Delve. U kunt houden opslaan van het document op Office 365, en personen deze nog steeds kunt vinden via de zoekfunctie: deze net niet wordt weergegeven in Delve meer. Zie documenten verbergen in Delve.

Zie voor meer informatie over Delve, Office Delve voor Office 365-beheerders

Opmerking:  Niet alle opties zijn beschikbaar in SharePoint Online.

Wanneer u in SharePoint Online een nieuwe beheerde eigenschap maakt, heeft dit bepaalde beperkingen. De eigenschap kan bijvoorbeeld alleen van het type Tekst of Ja/Nee zijn en kan niet worden verfijnd of gesorteerd.

Als u een eigenschap van een ander type of een eigenschap met verschillende kenmerken dan beschikbaar is, voert u de stappen onder een beheerde eigenschap door de naam van een bestaande eigenschap te maken.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema voor de Tenant of een siteverzameling:

  Ga naar de pagina zoekschema voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Ga naar de pagina zoekschema voor een siteverzameling

  1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen op uw site, en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op beheerde eigenschappen.

 3. Klik op Nieuwe beheerde eigenschap op de pagina Beheerde eigenschappen .

 4. Typ de naam van de nieuwe beheerde eigenschap in het vak naam van eigenschap in de sectie naam en beschrijving . Typ een beschrijving als u wilt.

 5. Selecteer in de sectie Type een van de beschikbare opties voor de eigenschap:

  • Ja/Nee

  • Tekst

 6. Selecteer een of meer van de beschikbare opties in de sectie Hoofdkenmerken.

 7. Klik in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 8. Kies in het dialoogvenster Verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan de beheerde eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap als u meer verkende eigenschappen wilt toewijzen aan dezelfde beheerde eigenschap.

 9. Geef in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op of u de volgende inhoud wilt opnemen:

  • Alle inhoud van alle verkende eigenschappen die zijn toegewezen aan deze beheerde eigenschap

  • Inhoud van de eerste verkende eigenschap die een waarde bevat en optioneel een bepaalde volgorde heeft

 10. Klik op OK.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek een niet-gebruikte beheerde eigenschap op de pagina beheerde eigenschappen. Door niet-gebruikte, precies inhoudt dat de eigenschap niet is toegewezen aan een verkende eigenschap: de kolom Toegewezen verkende eigenschappen leeg is. Zie de tabel standaard ongebruikte, beheerde eigenschappen voor meer informatie.

  Belangrijk: Als u de eigenschap later wilt kunnen gebruiken als verfijning, kiest u een beheerde eigenschap die is gemarkeerd met Verfijnen.

 3. Wijs de beheerde eigenschap aan, klik op de pijl en klik op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 4. Voer op de pagina Beheerde eigenschap bewerken onder Hoofdkenmerken in de sectie Alias de naam in voor de eigenschap in het vak Alias.

 5. Klik in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 6. Selecteer op de pagina Verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan de beheerde eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap om meer verkende eigenschappen toe te voegen aan deze beheerde eigenschap.

 7. Klik op OK.

  Belangrijk: Wanneer u een nieuwe beheerde eigenschap op deze manier gemaakt hebt, moet de bibliotheek of lijst die worden gebruikt door de verfijning worden opnieuw verkend en opnieuw geïndexeerd voordat de eigenschap wordt weergegeven als een optie in de configuratie verfijning. Zie het opnieuw indexeren van een documentbibliotheek of -lijst aanvragen.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Op het tabblad Beheerde eigenschappen ziet u alle beheerde eigenschappen, de instellingen voor de beheerde eigenschappen en de verkende eigenschappen waaraan deze zijn toegewezen.

 3. Klik op Verkende eigenschappen als u verkende eigenschappen wilt bekijken samen met de beheerde eigenschappen waaraan deze zijn toegewezen.

 4. Klik op Categorieën als u categorieën van verkende eigenschappen wilt bekijken.

Opmerking:  Niet alle opties zijn beschikbaar in SharePoint Online.

Een beheerde eigenschap bewerken

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek de beheerde eigenschap die u wilt bewerken in de kolom Naam van eigenschap op het tabblad Beheerde eigenschappen , of typ de naam in het vak filteren .

 3. Wijs de beheerde eigenschap in de lijst, klikt u op de pijl en klik vervolgens op eigenschap bewerken/toewijzen.

 4. Bewerk de instellingen op de pagina Beheerde eigenschap bewerken en klik vervolgens op OK.

 1. Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Om te gaan naar de pagina zoekschema:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Zoek op het tabblad Beheerde eigenschappen naar de beheerde eigenschap die u wilt verwijderen of voer de naam in het vak Filteren in.

 3. Wijs de beheerde eigenschap aan die u wilt verwijderen, klik op de pijl en klik op Verwijderen.

 4. Klik op OK.

  Belangrijk: Als u een beheerde eigenschap verwijdert:

  • Kunnen gebruikers niet op de eigenschap zoeken.

  • Werkt een queryregel die de eigenschap gebruikt, niet meer.

  • Werkt een webonderdeel dat de eigenschap gebruikt, niet meer.

 1. Naar het zoekschema gaan:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Naar het zoekschema gaan:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Kies Verkende eigenschappen.

 3. Zoek op de pagina Verkende eigenschappen naar de verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan een beheerde eigenschap of voer de naam in het vak Verkende eigenschappen in onder Filters.

 4. Wijs de verkende eigenschap aan die u wilt toewijzen, klik op de pijl en klik op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 5. Klik op de pagina Verkende eigenschap bewerken in de sectie Toewijzingen aan beheerde eigenschappen op Een toewijzing toevoegen.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Beheerde eigenschap selecteren een beheerde eigenschap die u wilt toewijzen aan de verkende eigenschap en klik op OK. Herhaal deze stap als u meer beheerde eigenschappen wilt toewijzen aan deze verkende eigenschap.

 7. Schakel in de sectie Opnemen in index met volledige tekst het selectievakje in als u de inhoud van deze verkende eigenschap wilt opnemen in de index met volledige tekst.

 8. Klik op OK.

 1. Naar het zoekschema gaan:

  Voor de Tenant

  1. Meld u aan bij de Office 365.

  2. Klik op Beheerder en vervolgens op SharePoint. U bent nu in het SharePoint-beheercentrum.

  3. Klik op Zoekenen klik vervolgens op Zoekschema beheren in de zoekbeheerpagina.

  Naar het zoekschema gaan:

  Voor een siteverzameling

  1. Op uw site, klikt u op Instellingenen klik vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik op zoekschema onder beheer van de siteverzameling.

 2. Kies Categorieën.

 3. Zoek op de pagina Categorieën naar de categorie van verkende eigenschappen die u wilt bekijken of bewerken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Als u wilt bekijken welke verkende eigenschappen bij een categorie horen en aan welke beheerde eigenschappen deze zijn toegewezen, klikt u op de categorie van de verkende eigenschap op de pagina Categorieën.

  2. Als u een categorie wilt bewerken, wijst u de categorie van verkende eigenschappen aan die u wilt bewerken, klikt u op de pijl en klikt u op Categorie bewerken.

Als u een document weergeven in Delveniet wilt, kunt u een sitekolom HideFromDelve van het type Ja/Nee. Deze sitekolom Hiermee maakt u een nieuwe verkende eigenschap, ows_HideFromDelve, die automatisch is toegewezen aan de HideFromDelve beheerde eigenschap.

Een sitekolom toevoegen aan de bibliotheek of lijst waarin het document is opgeslagen

 1. Meld u aan als beheerder van een siteverzameling en Ga naar de site waar het document dat u wilt verbergen in Delve is opgeslagen.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

 3. Klik op Kolom maken in de groep Weergaven beheren .

 4. Typ HideFromDelve in het vak naam van de kolom onder de sectie naam en Type en selecteer vervolgens Ja/Nee (selectievakje).

  Belangrijk: Klik op Nee in het vervolgkeuzemenu standaardwaarde in de sectie Aanvullende kolominstellingen . Als u Jaselecteert, worden alle nieuwe documenten uit Delveverborgen.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Schakel het selectievakje toevoegen aan alle inhoudstypen voor SharePoint-2016 of SharePoint Online.

  • Voor SharePoint 2013, schakelt u het selectievakje toevoegen aan standaardweergave uit.

 6. Klik op OK.

Markeer het document dat u wilt verbergen in Delve

 1. Ga naar de site waar het document is opgeslagen dat u wilt verbergen in Delve.

 2. Zoek het document dat u wilt verbergen in de bibliotheek of lijst, klikt u op Eigenschappen bewerken en schakel vervolgens HideFromDelve.

 3. Klik op OK.

Na de volgende geplande verkenning of nadat u het verzoek om het opnieuw indexeren van een documentbibliotheek of lijst, is het document Delveverborgen. Als u het document mag worden weergegeven in Delve opnieuw wilt, schakelt u de kolom HideFromDelve voor het verborgen document.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waar u de nieuwe eigenschap hebt toegevoegd en klik op de titel op de site. Hier ziet u de tabs van de bibliotheek of lijst .

 2. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek of Lijst.

 3. Klik onder de sectie Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen .

 4. Kies op de pagina Instellingen onder Algemene instellingen de optie Geavanceerde instellingen.

 5. Schuif omlaag naar Documentbibliotheek opnieuw indexeren of Lijst opnieuw indexeren en klik op de knop. Alle inhoud in de documentbibliotheek of -lijst wordt opnieuw geïndexeerd tijdens de volgende geplande verkenning.

  Opmerking: Dit kan zorgen een enorme belasting van het zoeksysteem, dus zorg ervoor dat u opnieuw indexeren alleen nadat u alle wijzigingen die u wilt worden opnieuw geïndexeerde hebt aangebracht.

Verwante onderwerpen

Overzicht van verkende en beheerde eigenschappen in SharePoint Server 2013
overzicht van het zoekschema in SharePoint Server
verkennen en opnieuw indexeren van een site handmatig aanvragen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×