Het werk van uw team weer geven met team planner

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Project managers kunnen moeiteloos zien wat hun team op een bepaald moment in de project planning doet. Project managers kunnen ook moeilijk een snelle en painless manier vinden om iets te doen met de problemen die ze hebben ontdekt.

Opmerking:  Team planner is een functie die alleen beschikbaar is voor Project Professional.

Welkom bij de team planner, een functie waarmee project managers beter inzicht hebben in en bepalen hoe het werk van hun team ingaat.

Wat wilt u doen?

Team werk weer geven

Een taak verplaatsen naar een andere tijd in de planning

Uw planning verFijnen met de weer gave team planner

De team planner aanpassen

Team werk weer geven

  • Kies op het tabblad weer gave in de groep resource weergaven de optie team planner.

De team planner wordt weer gegeven. Er wordt één rij voor elke resource in het project weer gegeven. Aan de linkerzijde worden de resource namen weer gegeven. Alle taken waaraan een resource is toegewezen, worden weer gegeven in dezelfde rij aan de rechter kant. Resource taken die geen begin datum of eind datum hebben, worden ook aan de linkerkant naast de resource naam weer gegeven.

Taken die niet aan iedereen zijn toegewezen, worden onder aan het venster weer gegeven.

Tip: Als u agile projectmanagement gebruikt als de Project plannings methodologie van uw organisatie, gebruikt u de niet-toegewezen taken als uw ' achterstand ' van taken die wachten om te worden toegewezen aan resources in toekomstige sprints.

Team planner

1. een voltooide taak. Deze taak is een voltooide taak met 100 procent werkelijke hoeveelheid werk. Het kan niet worden verplaatst met de team planner.

2. twee taken die aan dezelfde persoon zijn toegewezen. De bovenste taak wordt automatisch gepland en gedeeltelijk voltooid (aangegeven door de kleur wijziging op de balk). De onderste taak wordt hand matig gepland. Beide tegelijk worden gepland voor dezelfde persoon. Het resulterende overbezetting wordt aangegeven door middel van rode lijnen. U kunt een van deze taken verplaatsen naar een andere tijd in de planning (of naar een andere persoon) om de overbezetting op te lossen.

3. een niet-geplande taak. Deze taak is toegewezen aan een bepaalde persoon, maar er zijn onvoldoende plannings gegevens om een geplande taak te worden. Als u wilt dat een taak wordt gepland (en dus naar de rechter kant van de weer gave wordt verplaatst), moet er ten minste twee van de plannings instellingen zijn ingesteld. Als de duur en begin datum bijvoorbeeld is ingesteld (maar geen eind datum), wordt de eind datum automatisch ingesteld en wordt deze een geplande taak. Als er een begin datum en een eind datum zijn ingesteld (maar geen duur), wordt deze ook wel een geplande taak. Als alleen de begin datum wordt ingesteld, blijft deze een niet-geplande taak.

4. niet-toegewezen taken. Deze taak is niet aan iedereen toegewezen. Het kan worden toegewezen door deze te slepen naar de planning van iemand in het rechter gedeelte. Als u wilt voor komen dat de taak wordt uitgepland maar aan een persoon is toegewezen, sleept u deze verticaal naar de naam van een persoon in het gedeelte linksboven.

Tip: De kleur van de taak geeft nuttige informatie over de plannings status. Delen van de balk die donkerder blauw zijn, geven bijvoorbeeld de werkelijke hoeveelheid werk aan. Groene taken worden hand matig gepland.

Naar boven

Een taak verplaatsen naar een andere tijd in de planning

Er zijn verschillende redenen waarom u een taak wilt verplaatsen. Iemand heeft mogelijk te veel werk toegewezen of u wilt werk aan een andere persoon toewijzen. Of misschien hebt u ontdekt dat niemand aan een belang rijke taak werkt. Team planner verwerkt al deze problemen, en nog veel meer.

Team planner gebruiken: het opnieuw plannen van een taak is net zo eenvoudig als het ergens anders.

  • Kies op het tabblad weer gave in de groep resource weergaven de optie team planner.

Taken verplaatsen in de team planner

1. een taak verticaal verplaatsen om een overbezetting op te lossen. U kunt taken verplaatsen voor een resource die op hetzelfde moment aan twee taken werkt.

2. een taak verticaal verplaatsen om nieuwe werkzaamheden aan een persoon toe te wijzen. Werk dat niet is toegewezen aan een persoon, kan aan iemand worden toegewezen door deze te slepen en neer te zetten.

3. een taak horizon taal verplaatsen. Een taak kan op een later tijdstip in de planning van iemand anders worden gepland.

Dit zijn andere manieren waarop u de team planner kunt gebruiken.

Dit wilt u doen

Handeling

Vrije tijd weer geven    

De vrije tijd van een persoon wordt weer gegeven als grijze verticale balken. Dubbel klik op de verticale balken om meer informatie weer te geven over de vrije tijd.

Taak gegevens samen vouwen om minder of meer details te zien    

Als u een hoger detail niveau wilt krijgen over taak-en project gegevens, moet u informatie over de team planner samen vouwen. Selecteer op het tabblad opmaak in de groep opmaak het detail niveau door samen vouwen en vervolgens een overzichts niveau te kiezen. Wanneer taken worden samengevouwen, wordt de taak van het hoogste niveau als één balk weer gegeven.

Meerdere items selecteren    

Houd CTRL ingedrukt terwijl u op meerdere resource-of taak namen klikt. U kunt ook de muis aanwijzer op meerdere items slepen om deze te selecteren.

Items verplaatsen met het toetsen bord

Met behulp van de pijl toetsen kunt u door items in de team planner navigeren. Als u een gemarkeerde taak wilt verplaatsen, gebruikt u CTRL + PIJL. Gebruik ALT + Pijl-omlaag om de weer gave te verschuiven.

Items buiten het venster verplaatsen

Als u een taak sleept naar de rand van de team planner, wordt de weer gave automatisch verschoven. Op deze manier kunt u een taak verder in de toekomst (of in het verleden) slepen zonder dat u de muis knop hoeft vrij te geven.

Snelle informatie over taken    

Plaats de muis aanwijzer op een taak om belang rijke en nuttige informatie te lezen over de manier waarop deze wordt gepland. Knop info kan u helpen om belang rijke plannings beslissingen te nemen.

Naar boven

Uw planning verFijnen met de weer gave team planner

Als u andere secties in dit artikel hebt gelezen, bent u nu vrij bekend over het verplaatsen van taken in de team planner. De meeste dingen die u kunt doen in het Gantt-diagram en andere weer gaven die u in de team planner kunt doen. In deze sectie wordt uitgelegd wat u in de team planner kunt doen om meer gedaan te krijgen in minder tijd.

Dit wilt u doen

Handeling

Wijzigen hoe taken worden gepland    

Als u een taak wilt wijzigen van automatisch gepland voor hand matig plannen, klikt u met de rechter muisknop op een taak en selecteert u vervolgens automatische planning of hand matig plannen.

Problemen met overwork automatisch oplossen    

Kies op het tabblad opmaak de optie overbezetting voor komen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de tweede taak automatisch verplaatst om eventuele overbezetting te voor komen als het verplaatsen van een taak een conflict veroorzaakt met een ander.

Een taak inactief maken    

Klik met de rechter muisknop op de taak balk om taakinactief te kiezen. Als u een taak inschakelt, wordt deze niet verwijderd uit het project, ook al verdwijnt de taak uit de team planner. Hierdoor wordt voor komen dat er werkelijke waarden worden gerapporteerd voor de taak.

Een taak opnieuw toewijzen    

De eenvoudigste manier om een taak opnieuw toe te wijzen, is door deze te slepen naar een andere persoon. U kunt ook met de rechter muisknop op een taak klikken en vervolgens op opnieuw toewijzen aan. Dit is vooral handig als u dezelfde datums wilt behouden.

Taak gegevens wijzigen    

Als u de naam van de taak of andere eigenschappen (zoals beperking-overzichts codes, deadline datums of taaktype s) wilt wijzigen, dubbelklikt u op de taak. U kunt ook dubbel klikken op de naam van de resource om gegevens over resources weer te geven en te wijzigen.

De weer gave splitsen    

Voor geavanceerde project managers die vertrouwd zijn met de traditionele gesplitste weer gave (of combi natie), kunt u meer details weer geven in een apart onderste deel venster. Selecteer op het tabblad taak in de groep Eigenschappen de optie taak gegevens weer geven. In de onderste geeft u gedetailleerde informatie weer over de geselecteerde taak en resources die aan de taak zijn toegewezen.

Opmerking:  U kunt geen weer gave met een tijd schaal gebruiken, zoals de weer gaven resource gebruik of taak gebruik, samen met de team planner in een combinatie weergave. Als u een weer gave met een tijd schaal samen met de team planner wilt weer geven, opent u een nieuw venster en rangschikt u de Vensters horizon taal. Als u dit wilt doen, kiest u op het tabblad beeld in de groep venster de optie Alles schikken.

Naar boven

De team planner aanpassen

U kunt de manier wijzigen waarop de team planner aan uw behoeften voldoet en om de weer gave aantrekkelijker te maken.

  • Kies op het tabblad weer gave in de groep resource weergaven de optie team planner.

Dit wilt u doen

Handeling

De kleur van de team planner-balken wijzigen     

Kies op het tabblad opmaak in de groep stijlen het balk type dat u wilt wijzigen en selecteer vervolgens rand kleur of opvul kleur.

Afzonderlijke balken kunnen ook worden gewijzigd.

De hoogte van rijen uitbreiden om meer tekst weer te geven    

Selecteer op het tabblad opmaak in de groep opmaak een aantal regels met de lijst tekst regels .

Meer of minder details weer geven    

Gebruik de zoom schuifregelaar in de rechter benedenhoek van het project venster om te wijzigen hoe lang de tijd wordt weer gegeven aan de rechter kant van de weer gave.

Het uiterlijk van vrije tijd wijzigen    

Klik met de rechter muisknop in een leeg gebied aan de rechter kant van de weer gave (niet aan een taak) en kies vervolgens vrije tijd.

Snel groeperen, filteren of sorteren    

Kies de pijl-omlaag in de kolom resource naam en selecteer vervolgens sorteren, groeperenof filters voor gedefinieerde of aangepaste filters.

Overbodige kolommen verbergen    

U kunt de kolommen verbergen voor niet-geplande en niet-toegewezen taken. Selecteer op het tabblad opmaak in de groep weer geven/verbergen het type kolom dat u wilt weer geven of verbergen.

De grootte van de secties in de team planner wijzigen    

Sleep de verticale en horizontale randen tussen de secties om de grootte van de secties te wijzigen.

Tip: Als u de team planner aanzienlijk hebt aangepast, kunt u een versie van de aangepaste weer gave opslaan in een afzonderlijke weer gave. Selecteer op het tabblad weer gave , in de groep resource weergaven , de onderste helft van de knop team planner en kies vervolgens weer gave opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×