De webonderdelen voor zakelijke gegevens gebruiken op klassieke pagina 's

De webonderdelen voor zakelijke gegevens gebruiken op klassieke pagina 's

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De webonderdelen met Zakelijke gegevens zijn ontworpen met het oog op integratie met gegevens uit een externe lijst en u kunt deze webonderdelen op nuttige manieren combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld de webonderdelen Lijst en Item met elkaar verbinden zodat u, wanneer u een item uit een onkostenrapport selecteert in het webonderdeel Lijst, zoals de onkosten voor donderdag, de detailgegevens voor dit item worden weergegeven in het webonderdeel Item, zoals de hotel-, reis- en maaltijdkosten.

Zie Koppelingen maken in SharePoint Designer, Webonderdelen met zakelijke gegevens (Demo)en Zoek naar inhoud over externe gegevensvoor meer informatie.

In dit artikel

Overzicht van de webonderdelen voor zakelijke gegevens

Voordat u begint

Aangepaste eigenschappen van webonderdeel van de lijst met zakelijke gegevens

Eigenschappen van de lijst met zakelijke gegevens

Eigenschappen van gegevensweergave

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Item met zakelijke gegevens

Eigenschappen van Item met zakelijke gegevens

Eigenschappen van gegevensweergave

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel van acties voor zakelijke gegevens

Eigenschappen van acties voor zakelijke gegevens

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Business Data Connectivity Filter

Eigenschappen van het filter

Eigenschappen van geavanceerde filteropties

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Eigenschappen zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Eigenschappen van gegevensweergave

Webonderdeel opbouwfunctie voor zakelijke gegevens

Algemene eigenschappen van de webonderdelen voor zakelijke gegevens

Uiterlijk

Indeling

Geavanceerde

AJAX-opties

Diverse

Overzicht van de webonderdelen voor zakelijke gegevens

Raadpleeg de volgende tabel voor een korte beschrijving van de verschillende webonderdelen met zakelijke gegevens.

Webonderdeel

Omschrijving

Lijst met zakelijke gegevens

Hiermee kunt u een lijst met items uit een externe lijst weergeven.

Item met zakelijke gegevens

Hierin wordt een item uit een externe lijst weergegeven.

Acties voor zakelijke gegevens

Hierin wordt een actie uit een externe lijst weergegeven.

Business Data Connectivity-filter

Hiermee kunt u de inhoud van een gekoppeld webonderdeel met zakelijke gegevens filteren aan de hand van een lijst met waarden uit een externe lijst.

Opbouwfunctie voor item met zakelijke gegevens

Hiermee kunt u een item met zakelijke gegevens maken aan de hand van parameters in een URL-queryreeks en het item vervolgens aanbieden aan andere webonderdelen met zakelijke gegevens.

Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Hiermee wordt een lijst met onderliggende items weergegeven die zijn verwant aan een bovenliggend item uit een externe lijst. Vereist een koppeling.

Naar boven

Voordat u begint

Voor het werken met externe gegevens moet u een paar dingen doen, zodat u veilig toegang hebt tot de gegevens. De volgende informatie kan u helpen uw vervolgstappen te plannen. Als u problemen ondervindt bij het werken met externe gegevens, kunt u deze mogelijk achterhalen aan de hand van deze informatie. Voor toegang tot externe gegevens doet u het volgende:

De externe gegevensbron voorbereiden    Een beheerder moet mogelijk een account maken en machtigingen verlenen voor de gegevensbron, zodat de juiste personen toegang hebben tot de gegevens en de gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. In een externe database kan de beheerder ook specifieke tabellen, weergaven, query's en dergelijke maken om de resultaten te beperken tot het hoognodige en om de prestaties te verbeteren.

Services voor SharePoint configureren    Een beheerder moet de Business Connectivity Services (BCS) en de Secure Store-Service activeren.

De Secure Store-service configureren    Een beheerder moet de beste toegangsmodus voor de externe gegevensbron vaststellen, een doeltoepassing maken en de referenties voor de doeltoepassing instellen.

Business Data Connectivity Services configureren    Een beheerder moet ervoor zorgen dat de gebruiker die het externe inhoudstype maakt, over machtigingen voor het BDC-metagegevensarchief (Business Data Connectivity) beschikt en dat relevante gebruikers toegang hebben tot het externe inhoudstype waarop de externe lijst is gebaseerd.

Een externe lijst maken    Een gebruiker moet een externe lijst maken op basis van het externe inhoudstype en indien nodig een of meer weergaven van de externe lijst maken.

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijst met zakelijke gegevens

Eigenschappen van Lijst met zakelijke gegevens

Eigenschap

Beschrijving

Type

Voer het Extern inhoudstype in dat wordt weergegeven. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het Extern inhoudstype bestaat en om een specifiek Extern inhoudstype te selecteren.

Weergeven

Selecteer een weergave.

Opmerking:  Het kan een paar seconden duren voordat alle weergaven kunnen worden weergegeven nadat u een Extern inhoudstype hebt geselecteerd.

Werkbalk weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om de werkbalk weer te geven of te verbergen.

Animatie weergeven tijdens het laden

Schakel dit selectievakje in of uit om al dan niet een animatie weer te geven tijdens het laden.

Eigenschappen van gegevensweergave

Eigenschap

Beschrijving

XSL-editor

Gebruik deze optie voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Er is kennis van de XSLT-syntaxis vereist om deze editor te gebruiken. Gebruik deze eigenschap bijvoorbeeld om de kolommen Getal en Valuta opnieuw op te maken.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Item met zakelijke gegevens

Eigenschappen van Item met zakelijke gegevens

Eigenschap

Beschrijving

Type

Voer het Extern inhoudstype in dat wordt weergegeven. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het Extern inhoudstype bestaat en om een specifiek Extern inhoudstype te selecteren.

Weergeven

Selecteer een weergave.

Opmerking:  Het kan een paar seconden duren voordat alle weergaven kunnen worden weergegeven nadat u een Extern inhoudstype hebt geselecteerd.

Item

Voer de items in die moeten worden weergegeven. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of de items bestaan en om specifieke items te selecteren. U kunt een webonderdeelverbinding gebruiken om de waarde van het item automatisch te laten invullen.

Animatie weergeven tijdens het laden

Schakel dit selectievakje in of uit om al dan niet een animatie weer te geven tijdens het laden.

Outlook Web App Mobile-pictogram Meer opties

Selecteer de velden die worden weergegeven en hun positie in de lijst met items.

Acties

Selecteer een eerder gedefinieerde actie om weer te geven.

Nieuwe acties standaard weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om nieuw acties al dan niet standaard weer te geven.

Eigenschappen van gegevensweergave

Eigenschap

Beschrijving

XSL-editor

Gebruik deze optie voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Er is kennis van de XSLT-syntaxis vereist om deze editor te gebruiken. Gebruik deze eigenschap bijvoorbeeld om de kolommen Getal en Valuta opnieuw op te maken.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens

Eigenschappen van Acties voor zakelijke gegevens

Eigenschap

Beschrijving

Type

Voer het Extern inhoudstype in dat wordt gebruikt. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het Extern inhoudstype bestaat en om een specifiek Extern inhoudstype te selecteren.

Item

Voer de items in die moeten worden weergegeven. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of de items bestaan en om specifieke items te selecteren. U kunt een webonderdeelverbinding gebruiken om de waarden van het item automatisch te laten invullen.

Acties

Selecteer een eerder gedefinieerde actie om weer te geven.

Nieuwe acties standaard weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om nieuw acties al dan niet standaard weer te geven.

Stijl

Selecteer een van de volgende weergavestijlen:

  • Lijst met opsommingstekens

  • Lijst

  • Werkbalk

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Business Data Connectivity-filter

Eigenschappen van het filter

Eigenschap

Beschrijving

Filternaam

Geef een unieke en betekenisvolle naam op voor het filter.

Extern inhoudstype

Voer het Extern inhoudstype in dat wordt gebruikt. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het Extern inhoudstype bestaat en om een specifiek Extern inhoudstype te selecteren.

Weergeven

Selecteer een weergave.

Opmerking:  Het kan een paar seconden duren voordat alle weergaven kunnen worden getoond nadat u een externe inhoudstype hebt geselecteerd.

Waardekolom

Selecteer een kolom die u kunt gebruiken als de filterwaarde.

Beschrijvingskolom

Selecteer een kolom die u kunt gebruiken als alternatief om een meer betekenisvolle waarde weer te geven voor de gebruiker.

Lijst weergeven als

Selecteer een manier om de filter weer te geven uit een van de beschikbare opties.

Eigenschappen van Geavanceerde filteropties

Eigenschap

Beschrijving

Breedte

Voer een van de volgende handelingen uit om de breedte van het webonderdeel in te stellen:

  • Geef een specifieke breedte op in pixels.

  • Laat het vak leeg of vul 0 in om de breedte automatisch in te stellen.

De gebruiker moet een waarde kiezen

Schakel dit selectievakje in of uit om een gebruiker een waarde te laten kiezen of om toe te staan dat deze waarde leeg blijft.

Standaardwaarde

Voer het Item in. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het item bestaat en om een specifiek item te selecteren.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Eigenschappen van Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst

Eigenschap

Beschrijving

Type

Voer het Extern inhoudstype in dat wordt weergegeven. Gebruik de knoppen naast het vak om te controleren of het Extern inhoudstype bestaat en om een specifiek Extern inhoudstype te selecteren.

Relatie

Selecteer een relatie die is gebaseerd op een eerder gedefinieerde koppeling.

Werkbalk weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om de werkbalk weer te geven of te verbergen.

Animatie weergeven tijdens het laden

Schakel dit selectievakje in of uit om al dan niet een animatie weer te geven tijdens het laden.

Eigenschappen van gegevensweergave

Eigenschap

Beschrijving

XSL-editor

Gebruik deze optie voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Er is kennis van de XSLT-syntaxis vereist om deze editor te gebruiken. Gebruik deze eigenschap bijvoorbeeld om de kolommen Getal en Valuta opnieuw op te maken.

Naar boven

Het webonderdeel Opbouwfunctie voor item met zakelijke gegevens

Dit webonderdeel heeft geen aangepaste eigenschappen. Hiermee wordt een item met zakelijke gegevens gemaakt op basis van de parameters in een URL-queryreeks en wordt dit aangeboden aan andere webonderdelen met zakelijke gegevens. Dit webonderdeel blijft verborgen voor de gebruiker en kan alleen worden weergegeven wanneer de pagina zich in de bewerkingsmodus bevindt.

Algemene eigenschappen van de webonderdelen voor zakelijke gegevens

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

  • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

Vormgeving

Eigenschap

Omschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Naar boven

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Naar boven

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

  • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

  • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

  • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking:  Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

AJAX-opties

Opmerking:  De volgende algemene eigenschappen zijn alleen beschikbaar voor de webonderdelen Lijst met zakelijke gegevens en Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst.

Eigenschap

Beschrijving

Asynchroon laden inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de gegevens asynchroon te laden, zodat u kunt blijven werken terwijl de gegevens worden geladen.Schakel dit selectievakje uit om de gegevens synchroon te laden. De lijstweergave bevat een afbeelding die aanduidt dat de gegevens worden geladen totdat alle gegevens zijn ontvangen van de server.

Asynchroon bijwerken inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om de volgende bewerkingen synchroon of asynchroon te laten verlopen: sorteren, pagineren, filteren en vernieuwen.

Knop Handmatig vernieuwen weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om een knop weer te geven of te verbergen waarmee u de lijstweergave handmatig vernieuwt.

Asynchroon automatisch vernieuwen inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om automatisch vernieuwen van de lijstweergave in- of uit te schakelen.

Interval voor automatisch vernieuwen (seconden)

Geef het tijdsinterval tussen automatische vernieuwingsbewerkingen op. Het standaardinterval is 60 seconden.

Naar boven

Diversen

Opmerking:  De volgende algemene eigenschappen zijn alleen beschikbaar voor de webonderdelen Lijst met zakelijke gegevens en Aan zakelijke gegevens gerelateerde lijst.

Eigenschap

Beschrijving

Voorbeeldgegevens

Voer voorbeeldgegevens in als een XML-bestand en met dezelfde structuur als de gegevens die zijn ontvangen van de gegevensbron. De voorbeeldgegevens die met deze eigenschap worden opgegeven kunnen worden gebruikt door een editor die compatibel is met SharePoint, zoals Microsoft SharePoint Designer 2013, om de gegevensweergave weer te geven tijdens het ontwerpen.

XSL-koppeling

Gebruik deze optie voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Er is kennis van de XSLT-syntaxis vereist om deze editor te gebruiken. Gebruik deze eigenschap bijvoorbeeld om de kolommen Getal en Valuta opnieuw op te maken.

In cache opslaan van gegevensweergave inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om de XSL-transformatie en het exemplaar van het besturingselement voor gegevensbronnen wel of niet op te slaan in cache.

Time-out bij in cache opslaan van gegevensweergave

Hier geeft u de duur in seconden op waarna de cache moet worden gewist. Als u 0 selecteert, wordt deze eigenschap ingesteld op de standaardwaarde van 86.400 seconden. Dit is gelijk aan één dag.

De eerste rij naar verbonden webonderdelen sturen als de pagina wordt geladen

Schakel dit selectievakje in of uit om de eerste rij gegevens wel of niet naar een of meer verbonden webonderdelen te sturen wanneer de pagina wordt geladen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×