Het webonderdeel Inhoudseditor

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt het webOnderdeel inhouds editor gebruiken om opgemaakte tekst, tabellen, hyper links en afbeeldingen toe te voegen aan een klassieke pagina met webOnderdelen.

Belangrijk: 

 • Het webonderdeel Inhoudseditor is bedoeld voor het toevoegen van HTML-inhoud aan een pagina met webonderdelen, die hyperlinks kan bevatten. Dit webonderdeel is echter niet bedoeld voor het maken van een verbinding met een website. Als u een verbinding tot stand wilt brengen tussen een webonderdeel en een website, kunt u hiervoor het webonderdeel Paginaviewer gebruiken.

 • Het webonderdeel Inhoudseditor accepteert het HTML-element FORM niet. Als u een webonderdeel wilt toevoegen dat gebruikmaakt van het element FORM, kunt u het webonderdeel Paginaviewer of het webonderdeel Formulier gebruiken.

 • Publicerende sites en bijbehorende webonderdelen, zoals het webonderdeel inhouds editor, bieden geen ondersteuning voor de functie MUI (Multiple Language User Interface) met share point-inhoud. In plaats daarvan gebruikt u de functie variaties, waarmee gebruikers worden omgeleid naar de juiste variatie site, op basis van de taal instelling van de webbrowser. Zie een meertalige website makenvoor meer informatie.

In dit artikel

Manieren om het webonderdeel Inhoudseditor te gebruiken

Inhoud toevoegen aan het webonderdeel Inhoudseditor

Bewerkte en gekoppelde inhoud combineren

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Inhoudseditor

Gemeenschappelijke eigenschappen voor webonderdelen

Manieren om het webonderdeel Inhoudseditor te gebruiken

U kunt het webonderdeel Inhoudseditor gebruiken om de volgende elementen toe te voegen:

 • Een opgemaakte, inleidende alinea aan een pagina.

 • Een tabel met uitleg over een grafiek op uw pagina, de gegevens die worden gebruikt in de grafiek en de wijze waarop de grafiek is gemaakt.

 • Een reeks hyperlinks naar aanvullende informatie.

Naar boven

Inhoud toevoegen aan het webonderdeel Inhoudseditor

U kunt op drie manieren inhoud toevoegen aan het webonderdeel Inhoudseditor:

 • RTF-editor    Met de RTF-editor kunt u automatisch opgemaakte inhoud typen zonder dat u iets hoeft te weten over de syntaxis van de HTML-code. Gebruik de knoppen op de werkbalk Standaard en de werkbalk Opmaak boven aan het venster om de inhoud in te voeren en op te maken. Klik op Help op de werkbalk Standaard om een overzicht weer te geven van de taken die u kunt uitvoeren en de bijbehorende knoppen.

 • Broneditor    Met de Broneditor kunt u HTML-broncode invoeren of wijzigen. De Broneditor is een gewone teksteditor die bedoeld is voor gebruikers die bekend zijn met de syntaxis van HTML-code.

 • Koppeling naar inhoud    In plaats van inhoud te bewerken, kunt u ook koppelingen naar bestaande inhoud maken door een hyperlink naar een tekstbestand met HTML-broncode in te voeren. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol met geheimhouding, waarbij gebruik wordt gemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) (https://)

   U kunt een absolute URL of een relatieve URL gebruiken. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

Opmerking: Als u een URL in het webonderdeel Inhoudseditor als een relatieve koppeling invoert, wordt de koppeling geconverteerd naar een absolute URL wanneer het item wordt opgeslagen. Deze automatische conversie is een probleem als u inhoud van een testomgeving naar de productie implementeert, waar absolute URL's naar de naam van de oorspronkelijke server verwijzen. U kunt dit probleem met automatische conversie oplossen door het webonderdeel Inhoudseditor op de productieserver te bewerken en de URL's handmatig bij te werken.

Belangrijk: Als de eigenschap Koppeling naar inhoud verwijst naar een bestand dat zich buiten de site bevindt terwijl toegang voor anonieme gebruikers niet is ingeschakeld op de site, hebt u geen toegang tot het bestand. Neem contact op met uw sitebeheerder voor assistentie.

Naar boven

Bewerkte en gekoppelde inhoud combineren

U kunt bewerkte en gekoppelde inhoud combineren om zowel primaire als secundaire informatie te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld een foutbericht weergeven als secundaire informatie in de bewerkte inhoud, als de gekoppelde inhoud, oftewel de primaire informatie, niet beschikbaar is. Als u bewerkte en gekoppelde inhoud combineert, wordt de gekoppelde inhoud altijd als eerste gebruikt. Als de gekoppelde inhoud niet toegankelijk is, wordt de bewerkte inhoud gebruikt.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Inhoudseditor

De aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Inhoudseditor worden hieronder beschreven.

Opmerking: U kunt geen van deze aangepaste eigenschappen bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

RTF-editor

Deze optie gebruikt u voor het invoeren van opgemaakte tekst, tabellen, hyperlinks en afbeeldingen. Kennis van de syntaxis van HTML-code is niet vereist.

Broneditor

Deze optie gebruikt u voor het invoeren van HTML-broncode in een normale teksteditor. Hiervoor is kennis van de syntaxis van HTML-code vereist.

Koppeling naar inhoud

Deze optie gebruikt u voor het opgeven van een hyperlink naar een tekstbestand dat HTML-broncode bevat. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol met geheimhouding, waarbij gebruik wordt gemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) (https://)

U kunt een absolute URL of een relatieve URL gebruiken. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

Belangrijk: Als de eigenschap Koppeling naar inhoud verwijst naar een bestand dat zich buiten de site bevindt terwijl toegang voor anonieme gebruikers niet is ingeschakeld op de site, hebt u geen toegang tot het bestand. Neem contact op met uw sitebeheerder voor assistentie.

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×