Het webonderdeel Afbeelding

U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om een foto of afbeelding aan een pagina met webonderdelen toe te voegen. Om de afbeelding beter af te stemmen op de andere webonderdelen op de pagina, kunt u de verticale uitlijning, horizontale uitlijning en de achtergrondkleur van de afbeelding in het webonderdeel opgeven door de aangepaste eigenschappen in een gedeelde weergave te wijzigen.

In dit artikel

Manieren waarop u het webonderdeel Afbeelding kunt gebruiken

Manieren waarop u een afbeelding kunt weergeven

Verbinding maken tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Afbeelding

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Manieren waarop u het webonderdeel Afbeelding kunt gebruiken

U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om:

 • Een bedrijfs- of projectlogo aan een pagina toe te voegen.

 • Foto's van medewerkers of producten weer te geven.

 • De pagina visueel aantrekkelijker te maken.

Naar boven

Manieren waarop u een afbeelding kunt weergeven

U kunt op twee manieren een afbeelding weergeven:

 • Typ een bestandspad of hyperlink naar het afbeeldingsbestand in het tekstvak van de eigenschap Koppeling naar afbeelding. In dat geval is de afbeelding statisch en wordt deze niet gewijzigd (tenzij u de eigenschap bewerkt).

 • Maak verbinding tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel dat het bestandspad of de hyperlink levert. In dat geval kan de afbeelding dynamisch zijn en worden gewijzigd als gevolg van een actie in het andere webonderdeel, zoals het selecteren van een rij in een webonderdeel Lijstweergave.

  U kunt bijvoorbeeld een webonderdeel Lijstweergave met contactpersonen verbinden met het webonderdeel Afbeelding. Telkens als u een rij selecteert in het webonderdeel Lijstweergave met contactpersonen, en als het webonderdeel een kolom bevat met een hyperlink naar een bestand met een foto van die contactpersoon, kunt u de foto van deze contactpersoon weergeven in het webonderdeel Afbeelding.

Naar boven

Verbinding maken tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties Knopafbeelding .

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en wijs Verbindingen aan.

 3. Wijs Afbeelding ophalen uit aan en klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt koppelen.

Opmerking: Als de eigenschap Koppeling naar afbeelding al een waarde heeft en u verbinding maakt tussen het webonderdeel Afbeelding en een ander webonderdeel, wordt de eigenschap Koppeling naar afbeelding genegeerd. Als het webonderdeel Afbeelding al is verbonden met een ander webonderdeel en u een waarde wilt instellen voor de eigenschap Koppeling naar afbeelding, moet u eerst de verbinding verwijderen.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Afbeelding

Hieronder ziet u de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Afbeelding.

Opmerking: U kunt geen van deze aangepaste eigenschappen bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Koppeling naar afbeelding

Hiermee geeft u een bestandspad of hyperlink op naar de afbeelding die u wilt weergeven in het webonderdeel Afbeelding.

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, worden de volgende bestandsindelingen voor afbeeldingen ondersteund:

Bestandsindelingen voor afbeeldingen

Bestandstype

Windows-bitmap (BMP)

.bmp

Enhanced Windows-metabestand (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

De eigenschap Koppeling naar afbeelding is mogelijk niet beschikbaar omdat het webonderdeel Afbeelding is verbonden met een ander webonderdeel dat de afbeelding levert.

Alternatieve tekst

Geeft de tekst op die moet worden weergegeven als de gebruiker de muisaanwijzer op de afbeelding plaatst. Deze tekst wordt ook weergegeven als de afbeelding niet beschikbaar is.

Verticale uitlijning van afbeelding

Hiermee plaatst u de afbeelding verticaal in het webonderdeel Afbeelding. Selecteer een van de volgende waarden: Boven, Midden of Onder. De standaardwaarde is Midden.

Horizontale uitlijning van afbeelding

Hiermee plaatst u de afbeelding horizontaal in het webonderdeel Afbeelding. Selecteer een van de volgende waarden: Links, Centreren of Rechts. De standaardwaarde is Centreren.

Achtergrondkleur van webonderdeel

Hiermee bepaalt u de kleur van het venster van het webonderdeel Afbeelding achter de afbeelding. De standaardkleur is de achtergrondkleur van het huidige thema.

U kunt een kleur opgeven door op Knopvlak rechts van het tekstvak te klikken en vervolgens een van de volgende acties uit te voeren:

 • Selecteer een kleur in het kleurenschema.

 • Typ de naam van een HTML-kleur.

 • Typ een RGB-kleurwaarde.

Als u dezelfde achtergrondkleur wilt gebruiken als het thema van de site, klikt u in het dialoogvenster Achtergrondkleur van webonderdeel op Doorzichtig.

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×