Formules en functies

Het verschil tussen twee datums berekenen

Het verschil tussen twee datums berekenen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de functie datum verschil wanneer u het verschil tussen twee datums wilt berekenen. Zet eerst een begin datum in een cel en een eind datum in een andere cel. Typ vervolgens een formule zoals een van de volgende.

Waarschuwing: Als de Begindatum groter is dan de Einddatum is het resultaat #GETAL!.

Verschil in dagen

= DATUM verschil (D9, alarm nummer, "d") met als resultaat 856

In dit voor beeld is de begin datum in cel D9 en is de eind datum in alarm nummer. De formule is in F9. De "d" retourneert het aantal volledige dagen tussen de twee datums.

Verschil in weken

= (Datum verschil (D13, E13, "d")/7) en resultaat: 122,29

In dit voor beeld is de begin datum in cel D13 en de eind datum is in E13. De ' d ' geeft het aantal dagen als resultaat. Maar let op de /7 aan het einde. Hiermee wordt het aantal dagen door 7 gedeeld, omdat er 7 dagen in een week zijn. Houd er rekening mee dat dit resultaat ook als een getal moet worden opgemaakt. Druk op CTRL + 1. Klik vervolgens op aantal > decimalen: 2.

Verschil in maanden

= DATUM verschil (D5; E5; "m") en resultaat: 28

In dit voor beeld is de begin datum in cel D5 en de eind datum is in E5. In de formule geeft ' m ' het aantal volledige maanden tussen de twee dagen als resultaat.

Verschil in jaren

= DATUM verschil (D2, E2, "y") en resultaat: 2

In dit voor beeld is de begin datum in cel D2 en is de eind datum in E2. De "y" retourneert het aantal hele jaren tussen de twee dagen.

Leeftijd berekenen in gecumuleerde jaren, maanden en dagen

U kunt ook leeftijd of iemands tijd berekenen. Het resultaat kan bijvoorbeeld ' 2 jaar, 4 maanden, 5 dagen ' zijn.

1. Gebruik datum verschil om de totale jaren te berekenen.

= DATUM verschil (D17, E17, "y") en resultaat: 2

In dit voor beeld is de begin datum in cel D17 en de eind datum is in E17. In de formule geeft de functie "y" het aantal hele jaren tussen de twee dagen als resultaat.

2. Gebruik datum verschil opnieuw met ' JM ' om maanden te zoeken.

= DATUM verschil (D17, E17, "JM") en resultaat: 4

Gebruik in een andere cel de formule datum verschil met de para meter ' JM ' . De "JM" retourneert het aantal resterende maanden na het laatste volledige jaar.

3. gebruik een andere formule om dagen te zoeken.

=DATUMVERSCHIL(D17;E17;"md") en resultaat: 5

Nu moeten we het aantal resterende dagen weten. U doet dit door een ander type formule te schrijven, zoals hierboven wordt weer gegeven. Met deze formule wordt de eerste dag van de laatste maand (1-5-2016) afgetrokken van de oorspronkelijke einddatum in cel E17 (6-5-2016). Dit gaat als volgt: Met de functie DATUM wordt eerst de datum, 1-5-2016, gemaakt. Deze wordt gemaakt met behulp van het jaar en de maand in cel E17. Vervolgens vertegenwoordigt de 1 de eerste dag van die maand. Het resultaat voor de functie DATUM is 1-5-2016. Vervolgens wordt dit afgetrokken van de oorspronkelijke einddatum in cel 2017. Het resultaat is dus 6-5-2016 minus 1-5-2016, wat 5 dagen is.

Waarschuwing: We raden u aan het argument datum verschil "MD" niet te gebruiken omdat het onnauwkeurige resultaten kan worden berekend.

4. Optioneel: combi neer drie formules in één formule.

= DATUM verschil (D17, E17, "y") & "jaren," &DATEDIF (D17, E17, "JM") & "maanden," &DATEDIF (D17, E17, "MD") & "dagen" en resultaat: 2 jaar, 4 maanden, 5 dagen

U kunt alle drie berekeningen in één cel, zoals in dit voor beeld, opnemen. Gebruik de ampersands, citaten en tekst. Het is een langere formule die u kunt typen, maar dat is ten minste alles in één. Tip: Druk op ALT + ENTER om regel einden in de formule in te voegen. Dit maakt het lezen gemakkelijker. Druk ook op CTRL + SHIFT + U als u de hele formule niet kunt zien.

Voorbeelden downloaden

U kunt een voor beeld van een werkmap downloaden met alle voor beelden in dit artikel. U kunt uw eigen formules volgen of zelf formules maken.

Voor beelden van Download datum berekening

Andere datum-en tijd berekeningen

Zoals u hierboven hebt gezien, berekent de functie datum verschil het verschil tussen een begin datum en een eind datum. In plaats van een specifieke datum te typen, kunt u echter ook de functie vandaag () in de formule gebruiken. Wanneer u de functie vandaag () gebruikt, wordt in Excel de huidige datum van de computer voor de datum gebruikt. Houd er rekening mee dat dit wordt gewijzigd wanneer het bestand op een toekomstige dag wordt geopend.

= DATUM verschil (vandaag (), D28, "y") en resultaat: 984

Op het moment dat deze schrijft, werd de dag vanaf 6 oktober 2016.

Gebruik de netto. werk dagen. INTL, functie als u het aantal werk dagen tussen twee datums wilt berekenen. U kunt ook het weekend en de feest dagen uitsluiten.

Voordat u begint:Bepaal of u datums in dagen wilt uitsluiten. Als dat het geval is, typt u een lijst met datums voor de feest dagen in een apart gebied of werk blad. Plaats elke dag in een eigen cel. Selecteer vervolgens die cellen en selecteer formules _GT_ naam definiëren. Geef het bereik MyHolidayseen naam en klik op OK. Maak vervolgens de formule met behulp van de onderstaande stappen.

1. Typ een begin datum en een eind datum.

De begin datum in cel D53 is 1/1/2016, de eind datum is in cel E53 12/31/2016

In dit voor beeld is de begin datum in cel D53 en is de eind datum in cel E53.

2. Typ in een andere cel een formule zoals deze:

= NETTO. werk dagen. INTL (D53, E53, 1) en resultaat: 261

Typ een formule zoals in het voor beeld hierboven. Met de 1 in de formule worden zaterdagen en zondagen als weekend dagen gemaakt en worden deze uitgesloten van het totaal.

Opmerking: Excel 2007 heeft geen netto. werk dagen. INTL, functie. Er zijn echter netwerk werkdagen. Bovenstaand voor beeld in Excel 2007: = netto. werk dagen (D53, E53). U geeft de 1 niet op omdat netwerk werkdagen uitgaan van het weekend op zaterdag en zondag.

3. Wijzig indien nodig de 1.

IntelliSense-lijst met twee zondags maandag; 3-maandag, dinsdag, enzovoort

Als zaterdag en zondag geen weekend dagen zijn, kunt u de 1 wijzigen in een ander getal in de IntelliSense-lijst. 2 zorgt bijvoorbeeld voor zondag en maandag als weekend dagen.

Als u Excel 2007 gebruikt, kunt u deze stap overs Laan. Met de functie netwerk dagen van Excel 2007 wordt altijd aangenomen dat het weekend op zaterdag en zondag staat.

4. Typ de naam van het feestdagen bereik.

= NETTO. werk dagen. INTL (D53, E53, 1, MyHolidays) en resultaat: 252

Als u de naam van een feestdagen bereik hebt gemaakt in de bovenstaande sectie ' voordat u begint ', typt u deze als volgt. Als u geen feest dagen hebt, kunt u de komma en MyHolidays weglaten. Als u Excel 2007 gebruikt, is het bovenstaande voor beeld in plaats daarvan: = netto. werk dagen (D53, E53, MyHolidays).

VerschijntAls u niet wilt verwijzen naar de naam van het bereik met feest dagen, kunt u in plaats daarvan ook een bereik typen, zoals D35: E:39. U kunt ook elke feestdag in de formule typen. Als uw feest dagen bijvoorbeeld op 1 januari en 2 van 2016 waren, typt u deze als volgt: = netto. werk dagen. INTL (D53, E53, 1, {"1/1/2016", "1/2/2016"}). In Excel 2007 ziet het er als volgt uit: = netto. werk dagen (D53; E53; {"1/1/2016", "1-2-2016"})

U kunt verstreken tijd berekenen door één keer af te trekken van het andere. Plaats eerst een begin tijd in een cel en een eind tijd in een andere. Zorg ervoor dat u een volledig tijdstip opgeeft, inclusief het uur, de minuten en een spatie voor de am of PM. Dit doet u als volgt:

1. Typ een begin-en eind tijd.

Begin datum/-tijd van 7:15 AM, eind datum/-tijd van 4:30 PM

In dit voor beeld bevindt zich de begin tijd in cel D80 en is de eind tijd in E80. Zorg ervoor dat u het uur, de minuut en een spatie voor de am of PMtypt.

2. Stel de notatie u:mm AM/PM in.

Het dialoog venster cellen opmaken, de opdracht aangepast, het type u:mm AM/PM

Selecteer beide datums en druk op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Zorg ervoor dat u aangepaste _GT_ U:mm am/pmselecteert, als deze optie nog niet is ingesteld.

3. Trek de twee keer af.

= E80-D80 en resultaat: 9:15 AM

Trek in een andere cel de begincel van de begincel af van de cel met de eind tijd.

4. Stel de indeling uu in.

Dialoog venster cellen opmaken, aangepaste opdracht, type u:mm

Druk op CTRL+1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC +1 op de Mac). Kies aangepaste > u:mm , zodat het resultaat am en PM uitsluit.

Als u de tijd tussen twee datums en tijden wilt berekenen, kunt u een van de andere datums aftrekken. U moet echter opmaak Toep assen op elke cel om ervoor te zorgen dat Excel het gewenste resultaat oplevert.

1. Typ twee volledige datums en tijden.

De begin datum van 1/1/16 1:00 PM; Eind datum 1/2/16 2:00 PM

Typ in één cel een volledige begin datum/-tijd. Typ in een andere cel een volledige eind datum/-tijd. Elke cel moet een maand, dag, jaar, uur, minuut en een spatie voor de am of PM hebben.

2. Stel de 3/14/12 1:30 PM-indeling in.

Dialoog venster cellen opmaken, opdracht datum, tekst 3/14/12 1:30 PM

Selecteer beide cellen en druk vervolgens op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Selecteer vervolgens date _GT_ 3/14/12 1:30 pm. Dit is niet de datum die u instelt, het is slechts een voor beeld van de manier waarop de opmaak eruit zal zien. Houd er rekening mee dat in eerdere versies dan Excel 2016 deze indeling een andere voorbeeld datum heeft dan 3/14/01 1:30 pm.

3. Trek de twee af.

= E84-D84 en resultaat van 1,041666667

In een andere cel trekt u de begin datum/-tijd uit vanaf de eind datum/-tijd. Het resultaat ziet er waarschijnlijk uit als een getal en een decimaal. U lost dat op in de volgende stap.

4. Stel de notatie [h]: mm in.

Dialoog venster cellen opmaken, aangepaste opdracht, [h]: mm-type

Druk op CTRL+1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC +1 op de Mac). Selecteer Aangepast. Typ [h]: mmin het vak type .

Verwante onderwerpen

Datum verschil, functie
netto. werk dagen. Intl, functie
dagen
meer datum-en tijd functies
het verschil tussen twee tijden berekenen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×