Formules en functies

Het verschil tussen twee datums berekenen

Het verschil tussen twee datums berekenen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de functie DATUMVERSCHIL als u het verschil tussen twee datums wilt berekenen. Voer eerst een begindatum in een cel in en vervolgens een einddatum in een andere cel. Typ vervolgens een formule zoals bijvoorbeeld een van de volgende formules.

Waarschuwing: Als de Begindatum groter is dan de Einddatum is het resultaat #GETAL!.

Verschil in dagen

=DATUMVERSCHIL(D9,E9,"d") met als resultaat 856

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D9 en de einddatum in E9. De formule is ingevoegd in F9. Met d wordt het aantal hele dagen tussen de twee datums geretourneerd.

Verschil in weken

=(DATUMVERSCHIL(D13,E13,"d")/7) met resultaat: 122,29

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D13 en de einddatum in E13. Met 'd' wordt het aantal dagen geretourneerd. Zoals u ziet, wordt aan het einde /7 weergegeven. Hiermee wordt het aantal dagen door 7 gedeeld, aangezien er 7 dagen in een week zitten. Houd er rekening mee dat dit resultaat moet worden opgemaakt als een getal. Druk op CTRL + 1. Klik vervolgens op Getal > Decimalen: 2.

Verschil in maanden

=DATUMVERSCHIL(D5,E5,"m") met resultaat: 28

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D5 en de einddatum in E5. In de formule wordt met de m het aantal volledige maanden tussen de twee dagen geretourneerd.

Verschil in jaren

=DATUMVERSCHIL(D2,E2,"y") met resultaat: 2

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D2 en de einddatum in E2. Met j wordt het aantal volledige jaren tussen de twee dagen geretourneerd.

Totaal aantal jaren, maanden en dagen van de ouderdom berekenen

U kunt ook de ouderdom of de diensttijd van iemand berekenen. Het resultaat kan zoiets als '2 jaar, 4 maanden, 5 dagen' zijn.

1. Gebruik DATUMVERSCHIL om het totale aantal jaren te berekenen.

=DATUMVERSCHIL(D17,E17,"y") met resultaat: 2

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D17 en de einddatum in E17. In de formule wordt met de j het aantal volledige jaren tussen de twee dagen geretourneerd.

2. Gebruik DATUMVERSCHIL opnieuw met 'jm' om de maanden te berekenen.

=DATUMVERSCHIL(D17,E17,"ym") met resultaat: 4

Gebruik in een andere cel de formule DATUMVERSCHIL met de parameter jm. Met 'jm' wordt het aantal resterende maanden na het laatste volledige jaar geretourneerd.

3. Gebruik een andere formule om dagen te vinden.

=DATUMVERSCHIL(D17,E17,"md") met resultaat: 5

Nu moeten we het aantal resterende dagen. We moet dit doen door het schrijven van een ander type formule, hierboven. Met deze formule wordt de eerste dag van de laatste maand (1-5-2016) afgetrokken van de oorspronkelijke einddatum in cel E17 (6-5-2016). Dit gaat als volgt: Met de functie DATUM wordt eerst de datum, 1-5-2016, gemaakt. Deze wordt gemaakt met behulp van het jaar en de maand in cel E17. Vervolgens vertegenwoordigt de 1 de eerste dag van die maand. Het resultaat voor de functie DATUM is 1-5-2016. Vervolgens wordt dit afgetrokken van de oorspronkelijke einddatum in cel 2017. Het resultaat is dus 6-5-2016 minus 1-5-2016, wat 5 dagen is.

Waarschuwing: Het is niet raadzaam om het 'md'-argument van DATUMVERSCHIL te gebruiken omdat deze mogelijk onjuiste resultaten kan berekenen.

4. Optioneel: combineer drie formules tot één formule.

=DATUMVERSCHIL(D17,E17,"y")&" jaren, "&DATEDIF(D17,E17,"ym")&" maanden, "&DATUMVERSCHIL(D17,E17,"md")&" dagen" met resultaat: 2 jaar, 4 maanden, 5 dagen

U kunt alle drie berekeningen in één cel zoals dit voorbeeld plaatsen. Gebruik en-tekens, offertes en tekst. Dit is een langere formule typt, maar ten minste is alles in één. Tip: Druk op ALT + ENTER om het regeleinden in de formule hebt opgeslagen. Dit gemakkelijker te lezen. Ook, drukt u op CTRL + SHIFT + U als u de hele formule niet wordt weergegeven.

Voorbeelden downloaden

U kunt een voorbeeld van een werkmap met alle voorbeelden uit dit artikel downloaden. U kunt deze volgen of uw eigen formules maken.

Voorbeelden van datumberekeningen downloaden

Andere berekeningen voor datum en tijd

Zoals u hierboven hebt gezien, wordt met de functie DATUMVERSCHIL het verschil tussen een begindatum en einddatum berekend. In plaats van specifieke datums te typen kunt u echter ook de functie VANDAAG() in de formule gebruiken. Wanneer u de functie VANDAAG() gebruikt, wordt de huidige datum van de computer voor de datum gebruikt. Houd er rekening mee dat dit wordt gewijzigd wanneer het bestand opnieuw wordt geopend op een latere datum.

=DATUMVERSCHIL(VANDAAG(),D28,"y") met resultaat: 984

Houd er rekening mee dat de dag waarop dit werd getypt, 6 oktober 2016 was.

Gebruik de functie NETWERKDAGEN.INTL als u het aantal werkdagen tussen twee datums wilt berekenen. U kunt hierbij eventueel de weekends en feestdagen uitsluiten.

Voordat u begint:Bepalen of u wilt uitsluiten van feestdagen datums. Als u doet, typt u een lijst met feestdagen datums in een afzonderlijk gebied of blad. Elke datum feestdagen in een eigen cel plaatsen. Selecteer de cellen, selecteert u formules > Naam bepalen. Naam van het bereik MyHolidaysen klik op OK. Klik met de onderstaande stappen formule maken.

1. Typ een begindatum en einddatum.

Begindatum in cel D53 is 1-1-2016, einddatum in cel E53 is 31-12-2016

In dit voorbeeld bevindt de begindatum zich in cel D53 en de einddatum in E53.

2. Typ in een andere cel een formule zoals deze:

= NETTO.WERKDAGEN.INTL(D53,E53,1) met resultaat: 261

Typ een formule zoals in het bovenstaande voorbeeld. Door de 1 in de formule worden de zaterdagen en zondagen als weekenddagen beschouwd en worden ze van het totaal uitgesloten.

Opmerking: Excel 2007 beschikt niet over de functie NETWERKDAGEN.INTL. Deze versie beschikt echter wel over de functie NETTO.WERKDAGEN. Het bovenstaande voorbeeld zou er in Excel 2007 als volgt uitzien: =NETTO.WERKDAGEN(D53,E53). U hoeft de 1 niet op te geven, omdat NETTO.WERKDAGEN ervan uitgaat dat het weekend op zaterdag en zondag valt.

3. U kunt de 1 zo nodig wijzigen.

Intellisense-lijst met 2 - zondag, maandag; 3 - maandag, dinsdag enzovoorts

Als zaterdag en zondag niet uw weekenddagen zijn, wijzigt u de 1 in een ander getal uit de IntelliSense-lijst. Met 2 geeft u bijvoorbeeld aan dat zondagen en maandagen de weekenddagen zijn.

Als u Excel 2007 gebruikt, slaat u deze stap over. Bij de functie NETTO.WERKDAGEN van Excel 2007 wordt er altijd vanuit gegaan dat het weekend op zaterdag en zondag valt.

4. Typ de naam van het feestdagenbereik.

= NETTO.WERKDAGEN.INTL(D53,E53,1,MijnVrijedagen) met resultaat: 252

Als u de naam voor het feestdagenbereik hebt gemaakt in de sectie Voordat u begint hierboven, typt u deze als volgt aan het einde. Als er geen feestdagen zijn, kunt u de komma en MijnFeestdagen weglaten. Als u Excel 2007 gebruikt, ziet het bovenstaande voorbeeld er als volgt uit: =NETTO.WERKDAGEN(D53,E53,MijnFeestdagen).

Tip: Als u niet wilt verwijzen naar de naam van een bereik feestdagen, kunt u ook typen een bereik in plaats daarvan zoals D35:E:39. Of, typt u elke feestdag in de formule. Bijvoorbeeld als uw feestdagen zijn op 1 januari en 2 van 2016, typt u deze als volgt: = netto.werkdagen. Intl(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). In Excel 2007 ziet er zo: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

U kunt de verstreken tijd berekenen door de ene tijd van de andere af te trekken. Voer eerst een begintijd in een cel in en vervolgens een eindtijd in een andere cel. Zorg ervoor dat u een volledige tijd typt, met inbegrip van het uur, de minuten en een spatie vóór AM of PM. U doet dit als volgt:

1. Typ een begintijd en eindtijd.

Begindatum/-tijd van 7:15, einddatum/-tijd van 16:30

In dit voorbeeld bevindt de begintijd zich in cel D80 en de eindtijd in E80. Typ het uur, de minuten en een spatie vóór AM of PM.

2. Stel de notatie u:mm AM/PM in.

Dialoogvenster Cellen opmaken, opdracht Aangepast, u:mm AM/PM-type

Selecteer beide datums en druk op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Zorg ervoor dat u Aangepast > u: mm AM/PM selecteert, als dit nog niet is ingesteld.

3. Trek de twee tijden van elkaar af.

=E80-D80 met resultaat: 9:15

Trek in een andere cel de begintijdcel van de eindtijdcel af.

4. Stel de notatie u:mm in.

Dialoogvenster Cellen opmaken, opdracht Aangepast, u:mm-type

Druk op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Kies Aangepast > u: mm zodat bij het resultaat AM en PM wordt weggelaten.

Als u de tijd tussen twee datums en tijden wilt berekenen, kunt u gewoon de een van de andere aftrekken. U moet de notatie echter op elke cel toepassen om te garanderen dat Excel het gewenste resultaat retourneert.

1. Typ twee volledige datums en tijden.

Begindatum van 1-1-16 13:00; einddatum van 2-1-16 14:00

Typ in één cel een volledige begindatum/-tijd. Typ in een andere cel een volledige einddatum/-tijd. Elke cel bevat een maand, dag, jaar, uur, minuut en een spatie vóór AM of PM.

2. Stel de notatie in op 14-03-12 1:30 PM.

Dialoogvenster Cellen opmaken, opdracht Datum, 14-3-12 1:30 PM-type

Selecteer beide cellen en druk vervolgens op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Selecteer vervolgens Datum > 14-03-12 1:30 PM. Dit is niet de datum die u instelt, het is slechts een voorbeeld van hoe de notatie eruitziet. In eerdere versies dan Excel 2016 heeft deze notatie mogelijk een andere voorbeelddatum, zoals 14-03-01 1:30 PM.

3. Trek de twee van elkaar af.

=E84-D84 met als resultaat 1,041666667

Trek in een andere cel de begindatum/-tijd van de einddatum/-tijd af. Het resultaat zal er waarschijnlijk uitzien als een getal met een decimaal. U lost dat in de volgende stap op.

4. Stel de notatie [u]:mm in.

Dialoogvenster Cellen opmaken, opdracht Aangepast, [u]:mm-type

Druk op CTRL + 1 (of Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac). Selecteer Aangepast. Typ [u]:mm in het vak Type.

Verwante onderwerpen

Functie DATUMVERSCHIL
netto.werkdagen. Internationale functie
netto.werkdagen
meer datum- en tijdfuncties
het verschil tussen twee tijdstippen berekenen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×