Office
Aanmelden

Het updateproces van OneDrive sync-clients

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders die de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient in een bedrijfsomgeving beheren. Hierin wordt uitgelegd hoe updates voor de Windows-synchronisatieclient en de zelfstandige Mac-synchronisatieclient worden uitgebracht via validatieringen en hoe met de synchronisatieclient (OneDrive.exe) op updates wordt gecontroleerd.

Notities: 

  • Als u toestaat dat uw gebruikers persoonlijke OneDrive-accounts kunnen synchroniseren, zijn het updateproces dat in dit artikel wordt beschreven en alle instellingen die u selecteert van toepassing op alle instanties van de synchronisatieclient.

  • Voor de synchronisatieclient die wordt geïnstalleerd vanuit de Mac App Store, wordt een apart updateproces gevolgd. Nadat de updates binnen de gehele Productie-ring zijn uitgebracht, worden ze naar de Mac App Store gepubliceerd waar ze direct voor iedereen beschikbaar zijn.

Hoe updates via meerdere ringen worden uitgebracht

Nadat updates via ringen binnen Microsoft zijn gevalideerd, worden ze uitgebracht voor organisaties in de standaardupdate-ring, Productie. Updates worden eerst uitgebracht voor een klein percentage gebruikers in de ring en vervolgens worden ze geleidelijk voor iedereen in de ring uitgebracht. Dit duurt meestal een tot twee weken. Bij elke toename daarbij worden telemetriegegevens voor de kwaliteitsbewaking gecontroleerd. In de zeldzame gevallen dat er een probleem wordt vastgesteld, wordt het uitbrengen van de update onderbroken, wordt het probleem opgelost en wordt in dezelfde volgorde een nieuwe update voor gebruikers uitgebracht. Nadat de updates volledig binnen de Productie-ring zijn uitgebracht, worden ze uitgebracht voor de volgende ring, Enterprise.

Tijdlijn van een update

De Enterprise-ring levert builds die zijn gecontroleerd tijdens het uitbrengen voor de Productie-ring, zodat er minder versies worden opgeschort. U kunt als beheerder met de Enterprise-ring ook:

  • Bepalen wanneer u updates implementeert (binnen 60 dagen na het uitbrengen).

  • Nieuwe versies implementeren vanaf een interne netwerklocatie om geen internetbandbreedte te gebruiken. (Als u een update niet binnen 60 dagen implementeert, wordt deze automatisch gedownload en geïnstalleerd.)

De Enterprise-ring ontvangt als de langzaamste ring echter het laatst prestatieverbeteringen, betrouwbaarheidscorrecties en nieuwe functies.

Opmerking: Microsoft behoudt zich het recht voor de respijtperiode van 60 dagen te negeren voor essentiële updates.

Zie meer informatie over het instellen van de Enterprise-ring voor de Windows-synchronisatieclient Groepsbeleid, vertraging OneDrive.exe totdat de tweede loslaat golf bijwerken. Als u wilt weten hoe u deze instellen voor de Mac-synchronisatieclient, Zie configureren de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive op Mac OS. Zie overzicht van kanalen update voor Office 365 ProPlusvoor informatie over het updateproces voor Office 365. Voor informatie over de Windows-10 proces, raadpleegt u implementatie cirkels voor Windows 10-updates maken.

Hoe met de synchronisatieclient op updates wordt gecontroleerd en updates worden toegepast

Met de OneDrive-synchronisatieclient wordt elke 24 uur gecontroleerd op beschikbare updates wanneer de synchronisatieclient actief is. Als deze is gestopt en er langer dan 24 uur niet op updates is gecontroleerd, wordt er op updates gecontroleerd zodra de synchronisatieclient wordt gestart. Windows 10 heeft ook een geplande taak waarmee de synchronisatieclient wordt geüpdatet, zelfs als deze niet actief is.

Om te bepalen of een update beschikbaar is, wordt met de OneDrive-synchronisatieclient gecontroleerd of:

  • De meest recente versie vrijgegeven voor het bellen van de update is hoger dan wat op de computer geïnstalleerd. Als de geïnstalleerde versie te oud om te worden bijgewerkt naar de huidige versie is, wordt de synchronisatieclient eerst worden bijgewerkt naar de minimale versie binnen de bellen.

  • De update is beschikbaar voor de computer op basis van het percentage voor het uitbrengen van de update dat is ingesteld binnen de ring.

Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, downloadt OneDrive de update naar een verborgen map zonder tussenkomst van de gebruiker. Nadat het downloaden is voltooid, wordt de update door OneDrive gecontroleerd en geïnstalleerd. Als OneDrive wordt uitgevoerd, wordt het programma gestopt en vervolgens opnieuw gestart. Gebruikers hoeven zich niet opnieuw aan te melden en ze hebben geen beheerdersrechten nodig om de update te installeren.

Zie Releaseopmerkingen bij de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient voor informatie over de meest recente releases.

Updates in de Enterprise-ring implementeren

Als u een geüpdatete versie van de synchronisatieclient voor Windows wilt implementeren, voert u de volgende opdracht uit met System Center Configuration Manager:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

Waar pathToExecutable is een locatie op de lokale computer of een toegankelijke netwerkshare en OneDriveSetup.exe is de versie waarnaar wilt u bijwerken van alle computers. Met deze opdracht opnieuw is opgestart OneDrive.exe op alle computers. Als u niet dat de synchronisatieclient opnieuw opstarten wilt, verwijdert u de parameter/restart.

Als u een geüpdatete versie van de synchronisatieclient voor Mac wilt implementeren, implementeert u het OneDrive.pkg met de doelversie met uw MDM-oplossing.

60 dagen nadat updates beschikbaar zijn in de Enterprise-ring, worden ze de nieuwe minimumversie en worden alle synchronisatieclients onder deze versie automatisch geüpdatet. U wordt aangeraden de nieuwste beschikbare versie te gebruiken om updates te evalueren en nieuwe versies te implementeren voordat ze de nieuwe minimumversie worden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×