Office
Aanmelden

Het uiterlijk van een webonderdeel wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u de eigenaar bent van een webpagina, kunt u de webonderdelen op verschillende manieren configureren. Vanuit de webbrowser kunt u de eigenschappen van de webonderdelen wijzigen via de onderhoudspagina voor webonderdelen. U kunt de webonderdelen verder configureren met een webontwerpprogramma dat compatibel is met SharePoint, bijvoorbeeld Microsoft SharePoint Designer 2010.

Meer informatie over de webonderdelen in SharePoint, raadpleegt u Overzicht van webonderdelen beschikbaar in SharePoint Foundation 2010en Webonderdelen voor weergaven en formulieren in SharePoint Designer 2010.

In dit artikel

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

Openen en de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Uiterlijk

Indeling

Geavanceerde

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen via het taakvenster

U kunt de kenmerken van een webonderdeel aanpassen door waarden toe te wijzen aan de bijbehorende eigenschappen van het webonderdeel. Alle webonderdelen delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen waarmee u kenmerken kunt opgeven voor vormgeving, opmaak en andere informatie. Een webonderdeel kan ook aangepaste eigenschappen hebben die alleen van toepassing zijn op het desbetreffende webonderdeel.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Pagina bewerken.

 2. Wijs het webonderdeel op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

 3. De algemene en aangepaste eigenschappen van het webonderdeel worden weergegeven in het taakvenster. Algemene eigenschappen die u kunt wijzigen, zijn onder andere de naam, de grootte en andere lay-outparameters van het webonderdeel. Aangepaste eigenschappen zijn instellingen die specifiek zijn voor een bepaald webonderdeel.

  Opmerking: Als u zich in een persoonlijke weergave, kan de ontwikkelaar van het webonderdeel hebt beperkt welke aangepaste eigenschappen voor dat webonderdeel kunnen worden gewijzigd.

 4. Als u wilt uw wijzigingen op te slaan en het werkvenster sluiten, klikt u op OK. Als u wilt uw wijzigingen bekijken zonder het taakvenster te sluiten, klikt u op toepassen.

Naar boven

De onderhoudspagina voor webonderdelen openen en gebruiken

Als u problemen ondervindt met een webonderdeel of een verbinding tussen webonderdelen op de pagina, kunt u de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken om het probleem op te sporen en op te lossen. U moet de juiste machtigingen hebben om de onderhoudspagina te kunnen gebruiken.

Tip: Als u niet zeker weet welk webonderdeel of welke verbinding tussen webonderdelen een probleem veroorzaakt op uw pagina met webonderdelen, is het verstandig stapsgewijs te werken door de webonderdelen één voor één te sluiten en vervolgens door de pagina met webonderdelen te bladeren (klik op Terug naar de pagina met webonderdelen) om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Nadat u het webonderdeel hebt gevonden dat problemen oplevert, kunt u besluiten dit webonderdeel te herstellen of te verwijderen.

 1. Open de documentbibliotheek waarin de pagina zich bevindt.

 2. Wijs de naam van de pagina, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken.

 3. Klik op Pagina met webonderdelen openen in de onderhoudsweergave om de onderhoudspagina voor webonderdelen te openen.

  Opmerking: Toevoegen voor toegang tot de onderhoudspagina voor webonderdelen voor een pagina die niet worden opgeslagen in een documentbibliotheek, zoals de introductiepagina van de site, inhoud = 1 naar het einde van de URL voor de pagina.

 4. Controleer of de gewenste weergave is geactiveerd, de persoonlijke of de gedeelde weergave. Als u de weergave wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als de persoonlijke weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de gedeelde weergave, klikt u op Naar de gedeelde weergave.

  • Als de gedeelde weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de persoonlijke weergave, klikt u op Naar de persoonlijke weergave.

 5. Selecteer een of meer webonderdelen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een webonderdeel verplaatsen naar de pagina met webonderdelen-galerie, klikt u op sluiten.

  • Verwijder persoonlijke eigenschapswaarden en herstel de gedeelde eigenschapswaarden van het webonderdeel door op Herstellen te klikken. U wordt om bevestiging gevraagd voordat een webonderdeel wordt hersteld.

  • Als u een webonderdeel definitief van de pagina wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. Er wordt om een bevestiging gevraagd voordat u een webonderdeel verwijdert.

   Opmerking: Als de eigenschap bewerken in de persoonlijke weergave toestaan niet ingeschakeld is, kan een webonderdeel alleen worden verwijderd in een gedeelde weergave.

 6. Als u klaar bent, klikt u op Terug naar de pagina met webonderdelen.

  Opmerking: U kunt de Onderhoudspagina voor webonderdelen niet gebruiken om een statisch webonderdeel te sluiten, opnieuw in te stellen of te verwijderen (dat wil zeggen, een webonderdeel dat zich buiten een webonderdeelzone bevindt).

  Als u een statisch webonderdeel wilt behouden, moet u een webontwerpprogramma gebruiken dat compatibel is met SharePoint.

Naar boven

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Notities: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Als u wilt zien in de sectie Geavanceerd in het taakvenster, moet u de juiste machtigingen hebben.

 • De ontwikkelaar van een webonderdeel wellicht niet weer te geven van een of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen of mogelijk wilt maken en aanvullende eigenschappen die niet worden vermeld onder in de secties Vormgeving, indelingen Geavanceerd van het taakvenster weergeven voor een specifiek webonderdeel.

 • De eigenschappen voor webonderdelen kunnen door sommige instellingen voor machtigingen en eigenschappen worden uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u of de hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina wordt geopend. Standaard de chroomstatus is ingesteld op Normaal en het hele webonderdeel wordt weergegeven. Alleen de titelbalk wordt weergegeven wanneer de status is ingesteld op geminimaliseerd.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Hidden

Geeft aan of het webonderdeel zichtbaar wanneer een gebruiker de pagina wordt geopend. Als het selectievakje is geselecteerd, wordt het webonderdeel is alleen zichtbaar als u bij het ontwerpen van de pagina en heeft van het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen . Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-Index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn geordend, betekent de waarde 0 dat het webonderdeel bovenaan in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u een webonderdeel aan een lege zone bestelde van boven naar beneden toevoegen, is de Zone-Index bijvoorbeeld 0. Wanneer u een tweede webonderdeel naar het einde van de zone toevoegt, wordt de Zone-Index 1. Het tweede webonderdeel verplaatsen naar het begin van de zone, typt u 0en typt u 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Naar boven

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Toestaan dat minimaliseren

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van Zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerken in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat extra informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de Scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie van een bestand met Help-informatie over het webonderdeel. De Help-informatie wordt weergegeven in een afzonderlijk browservenster wanneer u de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modale Een afzonderlijk browservenster, weergegeven als de browser deze functionaliteit heeft. Een gebruiker moet het venster sluiten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Modusgebonden Een afzonderlijk browservenster, weergegeven als de browser deze functionaliteit heeft. Een gebruiker is niet nodig om het venster sluiten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking:  Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeelding van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeelding van het Titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×