Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie Toep assen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabel stijl (of snelle stijl) Toep assen of wissen, lijnen van een cel, rij of kolom wissen, de rand van de tabel wijzigen of de achtergrond kleur van een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel waarop u een nieuwe of andere tabelstijl wilt toepassen.

 2. Selecteer het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint en selecteer vervolgens de gewenste tabel stijl. Als u meer tabel stijlen wilt zien, klikt u op de vervolg keuze pijl meer De knop Meer aan de rechter kant van de galerie tabel stijlen.

  geeft tabelstijlen weer in PowerPoint

  Opmerking: Als u het uiterlijk van tekst in een tabel wilt wijzigen, gaat u naar Start >letter type of klikt u op de tabel en selecteert u vervolgens het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen en kiest u een van de WordArt-stijlen.

Naar boven

Als u een tabel stijl wilt verwijderen, selecteert u het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint. Selecteer vervolgens de vervolg keuze pijl meer De knop Meer aan de rechter kant van de galerie tabel stijlen en kies tabel onder wissen.

 1. Selecteer het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint. Klik in de groep randen tekenen op Gum.

  De muisaanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt uitgummen om deze te wissen. Als u klaar bent, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen (of wijzigen).

 2. Selecteer het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint. Selecteer een van de volgende opties in de groep randen tekenen:

  • Met Penkleur kunt u de kleur van de rand wijzigen.

   Als u meer kleuropties wilt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur. U kunt ook zelf een kleur mengen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Gebruik Pendikte om de dikte van de rand te wijzigen.

  • Gebruik Penstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

Ga naar hulp middelen voor tabellen >ontwerpen > tabel stijlen > randen en klik vervolgens op de rand optie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken om randen tussen tabel cellen te verwijderen. Klik onder ontwerpen > hulp middelen voor tabellen in de groep randen tekenen op Gum of houd SHIFT ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Ga naar hulp middelen voor tabellen > ontwerpen, klik in de groep tabel stijlen op de pijl naast arcering en wijs vervolgens tabel achtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie Toep assen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabel stijl (of snelle stijl) Toep assen of wissen, lijnen van een cel, rij of kolom wissen, de rand van de tabel wijzigen of de achtergrond kleur van een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

Tabelstijlminiaturen

Afbeelding: miniaturen van tabel stijlen

 1. Klik in de tabel waarop u een nieuwe of andere stijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de gewenste tabelstijl. Klik op de knop Meer De knop Meer om meer tabelstijlen te zien.

  Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

  Notities: 

  • Tekst in tabellen wordt niet weergegeven op het tabblad Overzicht (het meest linkse deelvenster in de weergave Normaal). Alleen tekst in teksttijdelijke aanduidingen wordt weergegeven op het tabblad Overzicht.

  • Als u het uiterlijk van de tekst in de cellen of de gehele tabel wilt aanpassen, kiest u de gewenste opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of de opties in de groep WordArt-stijlen onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen.

Naar boven

 • Als u een tabelstijl wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Ontwerpen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op de knop Meer De knop Meer , en klikt u op Tabel wissen.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de knop Tekenen is geactiveerd.

  De muisaanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt wissen.

 3. Wanneer u klaar bent met het wissen van lijnen, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kleur van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penkleur en klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

  • Klik onder hulp middelen voor tabellen, op het tabblad ontwerpen, in de groep tabel stijlen, op randen en klik vervolgens op de optie rand die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen is en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt de achtergrond kleur voor een hele tabel toevoegen of wijzigen. De achtergrond kleur wordt weer gegeven onder de opvul kleur die is toegepast op de tabel cellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie Toep assen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabel stijl (of snelle stijl) Toep assen of wissen, lijnen van een cel, rij of kolom wissen, de rand van de tabel wijzigen of de achtergrond kleur van een tabel wijzigen.

Zie tabel rijen,-kolommen of-cellen toevoegen of verwijderenvoor meer informatie over het verdelen van gegevens in tabel cellen, waaronder het splitsen van cellen en het samen voegen van cellen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

 1. Klik op de tabel waarop u een andere tabel stijl wilt Toep assen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de gewenste tabelstijl. Klik op de knop Meer De knop Meer om meer tabelstijlen te zien.

  Als u de standaard of een andere tabel stijl wilt wissen, klikt u op de knop meer De knop Meer en klikt u vervolgens op tabel wissen.

  Tip: Als u een tabel stijl wilt instellen als standaard tabel stijl voor alle nieuwe tabellen die u maakt, klikt u met de rechter muisknop op de tabel stijl en klikt u vervolgens op als standaard instellen in het snelmenu.

  Notities: 

Naar boven

U kunt een tabel stijl toep assen op bepaalde gedeelten van de tabel door opties te selecteren in de groep Opties voor tabel stijlen.

 1. Klik op de tabel waarvoor u de opties voor tabel stijlen wilt wijzigen.

 2. Voer onder hulp middelen voor tabellen, op het tabblad ontwerpen, in de groep Opties voor tabel stijlen, een of meer van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u de eerste rij van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectie vakje veldnamenrij in.

  • Als u de laatste rij van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectie vakje Totaalrij in.

  • Als u afwisselende rijen wilt verwijderen, schakelt u het selectie vakje gestreepte rijen in.

  • Als u de eerste kolom van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectie vakje eerste kolom in.

  • Als u de laatste kolom van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectie vakje laatste kolom in.

  • Als u afwisselende, gestreepte kolommen wilt hebben, schakelt u het selectie vakje gestreepte kolom in.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u de kleur van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penkleur en klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

  • Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op Randen en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen is en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

EEN opvulling is de binnenkant van een cel. Wanneer u de opvul kleur van een tabelcel toevoegt of wijzigt, kunt u ook een bitmappatroon, afbeelding of kleur overgang toevoegen aan de opvulling. EEN kleur overgang is een geleidelijke voortgang van kleuren en tinten, meestal van de ene kleur naar een andere kleur of van de ene tint naar de andere tint van dezelfde kleur.

 1. Selecteer de tabel cellen waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

 2. Klik onder hulp middelen voor tabellen op het tabblad ontwerpen in de groep tabel stijlen op de pijl naast arcering en voer een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Wanneer u een afbeelding als opvul effect toevoegt, wordt het formaat aangepast aan de cel en kan deze worden vervormd. Als u de vervorming wilt opheffen, kunt u de grootte van de cel of tabel wijzigen.

  • Als u een opvullings kleur overgang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u kleur overgang aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

U kunt de achtergrond kleur voor een hele tabel toevoegen of wijzigen. De achtergrond kleur wordt weer gegeven onder de opvul kleur die is toegepast op de tabel cellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Opmerking: U kunt schaduw-en weerspiegelings effecten alleen Toep assen op een hele tabel, niet op afzonderlijke tabel cellen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een effect wilt Toep assen op enkele tabel cellen, selecteert u de tabel cellen waaraan u een effect wilt toevoegen.

  • Als u een effect wilt Toep assen op alle tabel cellen, klikt u met de rechter muisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op tabel selecteren in het snelmenu.

 2. Klik onder hulp middelen voor tabellen op het tabblad ontwerpen in de groep tabel stijlen op effecten.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Als u een rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u schuine celrand aan en kiest u vervolgens de gewenste schuine rand.

Naar boven

 1. Klik op de tabel waaraan u een effect wilt toevoegen.

 2. Klik onder hulp middelen voor tabellen op het tabblad ontwerpen in de groep tabel stijlen op effecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u schaduw aan en kiest u vervolgens de gewenste schaduw.

   Als u de schaduw wilt aanpassen, klikt u op Schaduwopties en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een weer spiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u weer spiegeling aan en kiest u vervolgens de gewenste variatie.

Naar boven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tabel wilt selecteren, klikt u met de rechter muisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

 2. Klik onder hulp middelen voor tabellen op het tabblad ontwerpen in de groep tabel stijlen op arcering en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een opvul kleur, afbeelding of bitmappatroon wilt verwijderen, klikt u op geen opvulling.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op Geen kleurovergang.

  • Als u een tabel achtergrond opvulling wilt verwijderen, wijst u tabel achtergrond aan en klikt u vervolgens op geen opvulling.

Naar boven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tabel wilt selecteren, klikt u met de rechter muisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

 2. Klik onder hulp middelen voor tabellen op het tabblad ontwerpen in de groep tabel stijlen op effecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rand uit de tabelcel of tabel wilt verwijderen, wijst u schuine celrand aan en klikt u vervolgens op geen schuine rand.

  • Als u een schaduw uit de tabel wilt verwijderen, wijst u schaduw aan en klikt u vervolgens op geen schaduw.

  • Als u een weer spiegeling uit de tabel wilt verwijderen, wijst u weer spiegeling aan en klikt u vervolgens op geen weer spiegeling.

   Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Tip: Als u het uiterlijk van tekst in de tabel cellen of de hele tabel wilt wijzigen, kiest u de gewenste opties onder hulp middelen voor tabellen, in de groep ontwerpen, in de groep WordArt-stijlen of op het tabblad Start in de groep letter type.

Naar boven

U kunt een stijl of kleur Toep assen op of wijzigen in een tabel in uw presentatie.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel waarop u een stijl wilt Toep assen.

 2. Selecteer het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint en selecteer vervolgens de gewenste tabel stijl. Als u meer tabel stijlen wilt zien, klikt u op de vervolg keuze pijl meer . aan de rechter kant van de galerie tabel stijlen.

  Selecteer de pijl meer in de vervolg keuzelijst meer om de volledige galerie met tabel stijlen te openen.

Tip: Als u het uiterlijk van tekst in een tabel wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Start op de werk balk en gebruikt u de opties in de groep letter type.

Naar boven

 1. Selecteer een deel van de tabel.

 2. Selecteer het tabblad hulp middelen voor tabellen/ontwerpen op het lint.

 3. Selecteer de vervolg keuze pijl meer aan de rechter kant van de galerie tabel stijlen:

  Selecteer de pijl meer in de vervolg keuzelijst meer om de volledige galerie met tabel stijlen te openen.
 4. Selecteer onder in de galerie die wordt weer gegeven de optie tabel wissen:

  Verwijder een tabel stijl met de opdracht tabel wissen.

U kunt arcerings stijlen toevoegen met de groep Opties voor tabel stijlen in het lint hulp middelen voor tabellen/ontwerpen.

U kunt arcerings stijlen toevoegen aan bepaalde rijen of kolommen in een tabel.

Optie

Omschrijving

Veldnamenrij

Donkerder de arcering van de bovenste rij, waarbij de kolom koppen worden gebruikt, zoals in deze tabel wordt gedaan

Rij met totalen

De arcering van de onderste rij donkerder maken, waarbij kolom totalen worden weer gegeven

GeStreepte rijen

Afwisselend lichter en donkerder arceren van tabel rijen, zoals in deze tabel wordt gebruikt

Eerste kolom

De arcering van de eerste tabel kolom donkerder maken

Laatste kolom

De arcering van de laatste tabel kolom donkerder maken

GeStreepte kolommen

Afwisselende lichtere en donkerdere arcering van tabel kolommen gebruiken

U kunt de arcering van een afzonderlijke cel of geselecteerde cellen toevoegen of wijzigen.

 1. Selecteer een cel of cellen in de tabel.

 2. Ga naar hulp middelen voor tabellen > ontwerpen op de werk balk en Open het menu celarcering van kleuren.

 3. Selecteer de gewenste kleur of selecteer geen opvulling om geen kleur te kiezen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×