Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt toepassen of wijzigen van een tekenstijl, de rand of de kleur van een tabel in uw presentatie. U kunt bijvoorbeeld toepassen of wissen van een tabel stijl (of reeks snelle stijlen), lijnen van een cel, rij of kolom wijzigen van de rand van de tabel wissen of de achtergrondkleur van een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel waarop u een nieuwe of andere tabelstijl wilt toepassen.

 2. Selecteer de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tab-toets op het lint en selecteer vervolgens de gewenste tabelstijl. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer vervolgkeuzepijl de knop meer aan de rechterkant van de galerie Tabelstijlen .

  geeft tabelstijlen weer in PowerPoint

  Opmerking: Als u wilt het uiterlijk van tekst in een tabel wijzigen, gaat u naar Start >lettertypeof klik op de tabel en selecteer vervolgens de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tab-toets en kiest u in de WordArt-stijlen.

Naar boven

Als u wilt een tabelstijl verwijderen, selecteert u de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tabblad op het lint. Selecteer de meer vervolgkeuzepijl de knop meer aan de rechterkant van de galerie Tabelstijlen en kiest u Tabel wissen onderaan.

 1. Selecteer de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tabblad op het lint. Klik in de groep Randen tekenen op Gum.

  De aanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt uitgummen om deze te wissen. Als u klaar bent, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen (of wijzigen).

 2. Selecteer de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tabblad op het lint. Selecteer een van de volgende handelingen uit in de groep Randen tekenen :

  • Met Penkleur kunt u de kleur van de rand wijzigen.

   Als u meer kleuropties wilt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur. U kunt ook zelf een kleur mengen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Gebruik Pendikte om de dikte van de rand wijzigen.

  • Gebruik Penstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Terwijl de aanwijzer er nog als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen uitziet, klikt u op de randen die u wilt wijzigen.

Ga naar Hulpmiddelen voor tabellen >ontwerp > tabelstijlen > randen, en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum verfraaien met randen tussen cellen in de tabel. Klik onder ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellenin de groep Randen tekenen , klikt u op Gumof tikken en vasthouden Shift terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Ga naar Hulpmiddelen voor tabellen> ontwerpen, en klik vervolgens in de groep Tabelstijlen op de pijl naast arceringen wijs vervolgens Tabelachtergrond.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt toepassen of wijzigen van een tekenstijl, de rand of de kleur van een tabel in uw presentatie. U kunt bijvoorbeeld toepassen of wissen van een tabel stijl (of reeks snelle stijlen), lijnen van een cel, rij of kolom wijzigen van de rand van de tabel wissen of de achtergrondkleur van een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

Tabelstijlminiaturen
Tabel stijlen miniaturen
 1. Klik in de tabel waarop u een nieuwe of andere stijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de tabelstijl die u wilt. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer knop de knop meer .

  Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

  Notities: 

  • Tekst in tabellen wordt niet weergegeven op het tabblad Overzicht (het meest linkse deelvenster in de weergave Normaal). Alleen tekst in teksttijdelijke aanduidingen wordt weergegeven op het tabblad Overzicht.

  • Als u het uiterlijk van de tekst in de cellen of de gehele tabel wilt aanpassen, kiest u de gewenste opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of de opties in de groep WordArt-stijlen onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen.

Naar boven

 • Als u wilt een tabelstijl, onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen verwijderen, klikt u op de meer knop de knop meer en klik vervolgens op Tabel wissen.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de knop Tekenen is geactiveerd.

  De aanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt wissen.

 3. Wanneer u klaar bent met wissen van lijnen, klikt u op buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  • U wijzigt de kleur van de rand, klikt u op de pijl naast Penkleuren klik vervolgens op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Terwijl de aanwijzer er nog als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen uitziet, klikt u op de randen die u wilt wijzigen.

  • Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op randenen klik vervolgens op de de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum verfraaien met randen tussen cellen in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Randen tekenen op Gum, of drukt u op en houdt u SHIFT INGEDRUKT terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt toevoegen of wijzigen van de achtergrondkleur voor een hele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die is toegepast op cellen in de tabel.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt toepassen of wijzigen van een tekenstijl, de rand of de kleur van een tabel in uw presentatie. U kunt bijvoorbeeld toepassen of wissen van een tabel stijl (of reeks snelle stijlen), lijnen van een cel, rij of kolom wijzigen van de rand van de tabel wissen of de achtergrondkleur van een tabel wijzigen.

Zie voor informatie over het distribueren van gegevens in cellen in de tabel, met inbegrip van cellen splitsen en samenvoegen van cellen toevoegen of verwijderen rijen, kolommen of cellen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

 1. Klik op de tabel die u wilt een andere tabelstijl toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de tabelstijl die u wilt. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer knop de knop meer .

  Als u wilt de standaard- of een andere tabelstijl wissen, klikt u op de meer knop de knop meer en klik vervolgens op Tabel wissen.

  Tip: U een tabelstijl de standaardtabelstijl voor alle nieuwe tabellen die u hebt gemaakt, met de rechtermuisknop op de tabelstijl en klik vervolgens op als standaard instellen in het snelmenu te openen.

  Notities: 

Naar boven

U kunt een tabelstijl toepassen op specifieke onderdelen van de tabel door opties te selecteren in de groep Opties voor tabelstijlen .

 1. Klik op de tabel die u wilt wijzigen van de opties voor tabelstijlen voor.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Opties voor tabelstijlen Voer een of meer van de volgende opties:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u wilt benadrukken de eerste rij van de tabel, selecteert u het selectievakje Veldnamenrij in.

  • Als u wilt benadrukken de laatste rij van de tabel, selecteert u het selectievakje Rij Totaal in.

  • Als u afwisselend gestreepte rijen, selecteert u het selectievakje Gestreepte rijen in.

  • Als u wilt benadrukken de eerste kolom van de tabel, selecteert u het selectievakje Eerste kolom .

  • Als u wilt benadrukken de laatste kolom van de tabel, selecteert u het selectievakje van de Laatste kolom .

  • Als u afwisselend gestreepte kolommen, selecteert u het selectievakje Gestreepte kolommen .

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • U wijzigt de kleur van de rand, klikt u op de pijl naast Penkleuren klik vervolgens op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Terwijl de aanwijzer er nog als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen uitziet, klikt u op de randen die u wilt wijzigen.

  • Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op Randen en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum verfraaien met randen tussen cellen in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Randen tekenen op Gum, of drukt u op en houdt u SHIFT INGEDRUKT terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

Een opvulling is de binnenkant van een cel. Wanneer u toevoegen of wijzigen van de opvulkleur in een tabelcel, kunt u ook een patroon, afbeelding of kleurovergang toevoegen aan de opvulling. Een kleurovergang is een geleidelijke overgang van kleuren en tinten, meestal van één kleur naar een andere kleur of vanuit één tinten van dezelfde kleur.

 1. Selecteer de cellen in de tabel die u wilt opvullen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de pijl naast arceringen voer een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Wanneer u een afbeelding als opvuleffect toevoegen, grootte wordt aangepast aan de cel en vervormd. De vervorming verhelpen, kunt u het formaat van de cel of tabel.

  • Als u wilt toevoegen of wijzigen van een opvulling met kleurovergang, wijst u kleurovergangen klik vervolgens op de gewenste variatie.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

U kunt toevoegen of wijzigen van de achtergrondkleur voor een hele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die is toegepast op cellen in de tabel.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Opmerking: Schaduw en weerspiegeling effecten kunnen alleen voor een hele tabel, niet op afzonderlijke tabelcellen worden toegepast.

 1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u wilt een effect toepassen op enkele van de tabelcellen, selecteer de cellen in de tabel die u wilt een effect toevoegen.

  • Als u wilt een effect toepassen op alle cellen in de tabel, met de rechtermuisknop op een tabelcel en klik vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu te openen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijleneffecten.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Als u wilt toevoegen of wijzigen van een rand, wijst u schuine Celranden kies vervolgens de gewenste schuine rand.

Naar boven

 1. Klik op de tabel die u wilt een effect toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op effectenen voer een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u wilt toevoegen of wijzigen van een schaduw, wijst u schaduwen kies vervolgens de gewenste schaduw.

   Als u de schaduw wilt aanpassen, klikt u op Schaduwopties en kiest u de gewenste opties.

  • Als u wilt toevoegen of wijzigen van een weerspiegeling, wijst u weerspiegelingen kies vervolgens de gewenste variatie.

Naar boven

 1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u wilt selecteren in de tabel, met de rechtermuisknop op een tabelcel en klik vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu te openen.

  • Als u wilt een deel van de tabel selecteren, selecteer de cellen die u wilt verwijderen van de opvulling uit.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op arceringen voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een opvulkleur, afbeelding of bitmappatroon verwijderen, klikt u op Geen opvulling.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op Geen kleurovergang.

  • Als u wilt verwijderen de achtergrondopvulling van een tabel, wijs Tabelachtergrondaan en klik vervolgens op Geen opvulling.

Naar boven

 1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u wilt selecteren in de tabel, met de rechtermuisknop op een tabelcel en klik vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu te openen.

  • Als u wilt een deel van de tabel selecteren, selecteer de cellen die u wilt verwijderen van de opvulling uit.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op effectenen voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u kunt een rand uit de tabelcel of de tabel verwijderen, wijst u Schuine celranden klik vervolgens op Geen schuine rand.

  • Als een schaduw uit de tabel verwijderen, wijst u schaduwen klik vervolgens op Geen schaduw.

  • Als een weerspiegeling uit de tabel verwijderen, wijst u weerspiegelingen klik vervolgens op Geen weerspiegeling.

   Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Tip: Als u wilt wijzigen van het uiterlijk van tekst in de cellen in de tabel of de hele tabel, kies de gewenste opties onder Hulpmiddelen voor tabellenin de groep ontwerpen in de groep WordArt-stijlen of op het tabblad Start in de groep lettertype .

Naar boven

U kunt toepassen of wijzigen van een stijl of kleur aan een tabel in uw presentatie.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel die u wilt een stijl wilt toepassen.

 2. Selecteer de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tab-toets op het lint en selecteer vervolgens de gewenste tabelstijl. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer vervolgkeuzepijl . aan de rechterkant van de galerie Tabelstijlen .

  Selecteer de pijl meer omlaag naar de volledige galerie met tabelstijlen te openen.

Tip: Als u wilt het uiterlijk van tekst in een tabel wijzigen, gaat u naar het tabblad Start op de werkbalk en het gebruik van de opties in de groep lettertype .

Naar boven

 1. Selecteer deel van de tabel.

 2. Selecteer de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen tabblad op het lint.

 3. Selecteer de pijl meer vervolgkeuzelijst aan de rechterkant van de galerie Tabelstijlen :

  Selecteer de pijl meer omlaag naar de volledige galerie met tabelstijlen te openen.
 4. Helemaal onderaan op de galerie die wordt geopend, selecteert u de Tabel wissen:

  Verwijder een tabelstijl met de opdracht tabel wissen.

U kunt arcering stijlen toevoegen met behulp van de groep Opties voor tabelstijlen op de Hulpmiddelen voor tabellen / ontwerpen op het lint.

U kunt arcering stijlen toevoegen aan bepaalde rijen of kolommen in een tabel.

Optie

Omschrijving

Nieuwe veldnamenrij voor koppen

Donkerder van de arcering van de bovenste rij, waar de kolomkoppen zijn, zoals in deze tabel is gedaan

Rij met totalen

Donkerder van de arcering van de onderste rij, waarbij kolomtotalen worden weergegeven

Gestreepte rijen

Gebruik variërende lichtere en een donkerdere arcering van tabelrijen, zoals in deze tabel wordt gebruikt

Eerste kolom

De arcering van de eerste tabelkolom donkerder

Laatste kolom

De arcering van de laatste tabelkolom donkerder

Gestreepte kolommen

Variërende lichtere en een donkerdere arcering van tabelkolommen gebruiken

U kunt toevoegen of wijzigen van de arcering van een afzonderlijke cel of de geselecteerde cellen.

 1. Selecteer een cel of cellen in de tabel.

 2. Ga naar Hulpmiddelen voor tabellen > ontwerpen op de werkbalk en open het menu Cel arcering van kleuren.

 3. Selecteer de gewenste kleur of als u geen kleur wilt Selecteer Geen opvulling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×