Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een kunt een stijl, rand of kleur toepassen op een tabel in uw presentatie of de stijl, rand of kleur wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabelstijl (of een snelle stijl) toepassen of verwijderen, lijnen van een cel, rij of kolom verwijderen en de rand of de achtergrondkleur een tabel wijzigen.

In dit artikel

Een tabelstijl toepassen

De tabelstijl van een verwijderen

Een lijn van een cel, rij of kolom wissen

De tabelrand van een toevoegen of wijzigen

De achtergrondkleur van een tabel toevoegen of wijzigen

Een tabelstijl toepassen

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel waarop u een nieuwe of andere tabelstijl wilt toepassen.

 2. Ga naar Ontwerpen > Stijlen voor tabellen en klik op de gewenste tabelstijl. Klik voor meer tabelstijlen op de knop Meer Knopafbeelding .

  geeft tabelstijlen weer in PowerPoint

  Opmerking: Als u wilt wijzigen hoe tekst er in een tabel uitziet, gaat u naar Start > Lettertype of klikt u op de tabel en gaat u vervolgens naar Ontwerpen >Hulpmiddelen voor tabellen > WordArt-stijlen.

Naar boven

Een tabelstijl verwijderen

Als u een tabelstijl wilt verwijderen, gaat u naar Ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellen > Meer Knopafbeelding en klikt u vervolgens op Tabel wissen.

Een lijn van een cel, rij of kolom uitgummen

 1. Ga naar Ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellen. Klik in de groep Randen tekenen op Gum.

  De aanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt uitgummen om deze te wissen. Als u klaar bent, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

Een tabelrand toevoegen of wijzigen

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen (of wijzigen).

 2. Ga naar Ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellen. Selecteer een van de volgende opties in het groep Randen tekenen:

  • Met Penkleur kunt u de kleur van de rand wijzigen.

   Als u meer kleuropties wilt, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur. U kunt ook zelf een kleur mengen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Gebruik Pendikte om de dikte van de rand te wijzigen.

  • Gebruik Penstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

Ga naar Ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellen > Tabelstijlen > Randen en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik onder Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen is en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

De achtergrond voor een tabel toevoegen of wijzigen

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Ga naar Ontwerpen > Hulpmiddelen voor tabellen en klikt vervolgens in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

In dit artikel

Een nieuwe of een andere tabelstijl toepassen

Een stijl uit een tabel verwijderen

Een lijn van een cel, rij of kolom wissen

De tabelrand van een toevoegen of wijzigen

De achtergrondkleur van een tabel toevoegen of wijzigen

Als u wilt toevoegen of verwijderen Zie rijen of kolommen toevoegen of verwijderen rijen en kolommen. Als u wilt samenvoegen, splitsen of verwijderen van cellen, Zie samenvoegen, splitsen, of verwijderen van cellen in de tabel.

Een nieuwe of een andere tabelstijl toepassen

Een stijl voor een tabel (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van de stijlen voor tabellen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op een miniatuur Snelle stijlen plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

Tabelstijlminiaturen
Tabel stijlen miniaturen
 1. Klik in de tabel waarop u een nieuwe of andere stijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de tabelstijl die u wilt. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer knop Knopafbeelding .

  Als u de muisaanwijzer op een miniatuur Snelle stijlen plaatst, ziet u hoe uw tabel eruitziet met de stijl.

  Notities: 

  • Tekst in tabellen wordt niet op het tabblad Overzicht weergegeven (in het meest linkse venster in het programmavenster, in de normale weergave). Alleen de tekst in tijdelijke aanduidingen wordt op het tabblad Overzicht weergegeven.

  • Als u het uiterlijk van de tekst in de cellen of de gehele tabel wilt aanpassen, kiest u de gewenste opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of de opties in de groep WordArt-stijlen onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerp.

Naar boven

Een stijl uit een tabel verwijderen

 • Als u wilt een tabelstijl, onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen verwijderen, klikt u op de meer knop Knopafbeelding en klik vervolgens op Tabel wissen.

Een lijn van een cel, rij of kolom uitgummen

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de knop Tekenen is geactiveerd.

  De aanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen .

 2. Klik op de lijn die u wilt wissen.

 3. Klik buiten de tabel als u klaar bent met het wissen van lijnen.

Naar boven

Een tabelrand toevoegen of wijzigen

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de pijl naast Penkleur en vervolgens op de gewenste kleur om de kleur van de rand te wijzigen.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer randkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

  • Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Randen en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum verfraaien met randen tussen cellen in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Randen tekenen op Gum, of drukt u op en houdt u SHIFT INGEDRUKT terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

De achtergrondkleur van een tabel toevoegen of wijzigen

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

In dit artikel

Een tabelstijl wijzigen

Opties voor tabelstijlen wijzigen

De tabelrand van een toevoegen of wijzigen

Toevoegen of wijzigen van een opvulling van een tabelcel

Toevoegen of de achtergrondkleur van een tabel wijzigen

Een tabel cel-effect toevoegen of wijzigen

Een tabeleffect toevoegen of wijzigen

Een opvulling verwijderen uit een tabel of een tabelcel

Een effect uit een tabel of tabelcel verwijderen

Zie voor meer informatie over het distribueren van gegevens in cellen in de tabel, met inbegrip van cellen splitsen en samenvoegen van cellen toevoegen of verwijderen rijen, kolommen of cellen.

Een tabelstijl wijzigen

Een stijl voor een tabel (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van de stijlen voor tabellen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op een miniatuur Snelle stijlen plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

 1. Klik op de tabel waarop u een andere tabelstijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Tabelstijlen op de tabelstijl die u wilt. Als u wilt meer tabelstijlen wordt weergegeven, klikt u op de meer knop Knopafbeelding .

  Als u wilt de standaard- of een andere tabelstijl wissen, klikt u op de meer knop Knopafbeelding en klik vervolgens op Tabel wissen.

  Tip: Als u van een tabelstijl de standaardtabelstijl wilt maken voor alle nieuwe tabellen die u maakt, klikt u met de rechtermuisknop op de tabelstijl en klikt u vervolgens op het snelmenu op Als standaard instellen.

  Notities: 

Naar boven

Opties voor tabelstijl wijzigen

U kunt een tabelstijl toepassen op bepaalde onderdelen van de tabel door opties te selecteren in de groep Opties voor tabelstijlen.

 1. Klik op de tabel waarvoor u de opties voor tabelstijl wilt wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Opties voor tabelstijlen een of meer van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Schakel het selectievakje Veldnamenrij in om de eerste rij van de tabel de nadruk te geven.

  • Schakel het selectievakje Totaalrij in om de laatste rij van de tabel de nadruk te geven.

  • Schakel het selectievakje Gestreepte rijen in als u afwisselend gestreepte rijen wilt.

  • Schakel het selectievakje Eerste kolom in om de eerste kolom van de tabel de nadruk te geven.

  • Schakel het selectievakje Laatste kolom in om de laatste kolom van de tabel de nadruk te geven.

  • Schakel het selectievakje Gestreepte kolommen in als u afwisselend gestreepte kolommen wilt.

Naar boven

Een tabelrand toevoegen of wijzigen

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Voer op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen een of meer van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Klik op de pijl naast Penkleur en vervolgens op de gewenste kleur om de kleur van de rand te wijzigen.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer randkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Klik op de pijl naast Pendikte en vervolgens op de gewenste lijndikte om de lijndikte van de rand te wijzigen.

  • Klik op de pijl naast Penstijl en vervolgens op de gewenste lijnstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen .

  • Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Randen en klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum verfraaien met randen tussen cellen in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellenop het tabblad ontwerp in de groep Randen tekenen op Gum, of drukt u op en houdt u SHIFT INGEDRUKT terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellen en klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

Opvulling of een effect voor een tabelcel toevoegen of wijzigen

Een opvulling is het binnenste deel van een cel. Als u een opvulkleur van een tabelcel toevoegt of wijzigt, kunt u ook een patroon, een figuur of een kleurovergang aan de opvulling toevoegen. Een kleurovergang is een geleidelijke wijziging van kleuren en tinten, gewoonlijk van de ene kleur naar de andere kleur, of van de ene tint naar de andere tint in dezelfde kleur.

 1. Selecteer de tabelcellen waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op de pijl naast Arcering en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulfiguur wilt toevoegen, klikt u op Figuur, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Wanneer u een afbeelding als opvuleffect toevoegen, grootte wordt aangepast aan de cel en vervormd. De vervorming verhelpen, kunt u het formaat van de cel of tabel.

  • Als u een opvulovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • Als u een opvulpatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u vervolgens de gewenste opties.

Naar boven

Een tabelachtergrondkleur toevoegen of wijzigen

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op de pijl naast Arcering en wijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Een tabeleffect toevoegen of wijzigen

Opmerking: De effecten Schaduw en Weerspiegeling kunnen alleen worden toegepast op een gehele tabel, niet op afzonderlijke tabelcellen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een effect wilt toepassen op een aantal tabelcellen, selecteert u de tabelcellen waarop u het effect wilt toepassen.

  • Als u een effect wilt toepassen op alle tabelcellen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Effecten.

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Als u een rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schuine celrand aan en kiest u vervolgens op de gewenste schuine rand.

Naar boven

Een tabeleffect toevoegen of wijzigen

 1. Klik op de tabel waaraan u een effect wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Effecten en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor tabellen

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en kiest u vervolgens de gewenste schaduw.

   Als u de schaduw wilt aanpassen, klikt u op Schaduwopties en selecteert u de gewenste opties.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en kiest u vervolgens de gewenste variatie.

Naar boven

Opvulling van een tabel of tabelcel verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tabelcellen wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Arcering en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een opvulkleur, een figuur of een patroon wilt verwijderen, klikt u op Geen opvulling.

  • Als u een opvulkleurovergang wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u vervolgens op Geen kleurovergang.

  • Als u een tabelachtergrond wilt verwijderen, wijst u Tabelachtergrond aan en klikt u vervolgens op Geen opvulling.

Naar boven

Een effect van een tabel of tabelcel verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tabelcellen wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Stijlen voor tabellen op Effecten en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rand van de tabelcel of de tabel wilt verwijderen, wijst u Schuine celrand aan en klikt u vervolgens op Geen schuine rand.

  • Als u een schaduw van de tabel wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u vervolgens op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling van de tabel wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u vervolgens op Geen weerspiegeling.

   Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Tip: Als u het uiterlijk van tekst in de tabelcellen of in de gehele tabel wilt wijzigen, kiest u de gewenste opties onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Ontwerp in de groep Stijlen voor WordArt, of in de groep Lettertype op het tabblad Start.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×