Het taaktype veranderen voor een nauwkeurige planning

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt net een aantal personen aan een taak toegewezen en de taakduur is langer, en niet korter, wat u eigenlijk had verwacht. Of misschien is het omgekeerde gebeurd. Hoe dan ook, u staat voor een probleem. Voor bepaalde taken, zoals het drogen van cement, is een vaste duur vereist, onafhankelijk van hoeveel werknemers zijn toegewezen aan het storten van het cement. Bij andere taken, zoals het aanleggen van wegen of het bouwen van software, kan de duur korter of langer worden, afhankelijk van de personen en resources die eraan zijn toegewezen.

 • Als u het type van taken wilt wijzigen, zodat ze beter aansluiten bij de werkelijke situatie, dubbelklikt u op een taak, klikt u op Geavanceerd en wijzigt u het taaktype.

Tip:  U kunt dit ook sneller uitvoeren door de kolom Taaktype toe te voegen aan een bladweergave. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en klik vervolgens op Kolom invoegen.

Meer informatie over taaktypen

Manier waarop taaktypen uw planning wijzigen

Een voorbeeld van hoe de timing van taken wordt beheerd

De manier waarop taaktypen uw planning kunnen wijzigen

Project gebruikt een planningsformule die de drie waarden van werk, duuren toewijzingseenheden relateert:

Werk = duur x eenheden

Bij het instellen van een taak type, kunt u "oplossen" (of maken niet te wijzigen) een van deze waarden. Een van de waarden op te lossen, plaatst u een prioriteit op die waarde door hart Project niet worden gewijzigd wanneer de andere twee waarden worden gewijzigd. Dit geldt voor beide automatisch en handmatig geplande taken.

Hier ziet u een handige tabel met alle bewegende onderdelen van de planningsformule.

In een

Als u eenheden herziet

Als u de duur herziet

Als u het werk wijzigt

Taak met vaste eenheden

wordt de duur opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

De duur wordt opnieuw berekend.

Taak met vast werk   

wordt de duur opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

wordt de duur opnieuw berekend.

Taak met een vaste duur

wordt het werk opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

We kijken naar de drie taaktypen nauwer. Een van deze waarden op te lossen, kunt u krachtige controle over uw planning. Maar voordat u op leest, controleert u of u het verschil tussen de drie pijlers van het Project plannen: werk, duur, en eenheden en hoe ze zich verhouden tot elkaar. Voor een geheugensteun snelle lezen hoe Project taken plant: achter de schermen.

Meer personen hebben hier in het begin moeite mee. Maakt u zich dus geen zorgen als u het niet meteen onder de knie hebt. Wanneer u eenmaal begrijpt hoe u taakduur met taaktypen kunt beheren, zult u groeien als projectmanager.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het taaktype en de invloed op de planning.

Taaktype

Invloed op planning

Vaste eenheden

Bij deze instelling wordt ervan uitgegaan dat het aantal personen dat aan de taak (eenheden) is toegewezen, bekend is, en dat u dat niet wilt wijzigen, zelfs niet als de duur verandert. Wanneer het werk aan een taak verandert, verandert de duur, maar niet het aantal mensen. Dit taaktype geeft de werkelijke taken van een willekeurig project weer.

Voorbeeld: Er is één persoon toegewezen om een rapport te schrijven dat in twee uur klaar kan zijn. Als u vaststelt dat het werk aan dit rapport in de realiteit over twee dagen moet worden verspreid, kunt u de duur veranderen in twee dagen, zonder het aantal mensen te veranderen dat is toegewezen om het rapport te schrijven. U wilt waarschijnlijk toch niet dat er meer dan twee mensen aan het rapport werken. Met andere woorden, het aantal eenheden (die ene persoon) moet hetzelfde zijn.

Opmerking:  Dit is de instelling die Project doorgaans op taken plaatst. U wijzigt deze standaardinstelling door te klikken op Bestand > Opties > Planning, en een ander taaktype te selecteren in de lijst Standaardtaaktype.

Vast werk

Bij deze instelling wordt ervan uitgegaan dat het werk niet verandert, zelfs niet nadat de duur is gewijzigd of als er personen zijn toegevoegd. Gebruik deze instelling als u de duur van taken wilt beheren door mensen toe te voegen of te verwijderen.

Voorbeeld: Het duurt ongeveer 300 uur om een grote tuin te ontwerpen als deel van een bouwproject. Aangezien u wilt dat de tuin zo snel mogelijk klaar is, wijst u meer tuiniers toe aan de opdracht (taak). De duur van de tuinopdracht wordt korter naarmate u meer personen toevoegt.

Opmerking: U kunt de instelling basis van hoeveelheid werk voor een taak met vast werk niet wijzigen. Project niet kunt u vaste werktaken flexibele werk waarden en worden daarom altijd hoeveelheid. U kunt de beschikbare resources instellen voor taaktypen wijzigen.

Vaste duur

Bij deze instelling wordt ervan uitgegaan dat de duur niet verandert, zelfs niet als er meer personen aan de taak worden toegewezen. Gebruik deze instelling als u een duur in het hoofd hebt voor een taak voordat u meer informatie hebt over de taak.

Voorbeeld   : een wekelijkse statusvergadering per uur kan duren. Instellen dat deze taak in vaste duur, anders als u personen toewijzen aan de taak, de duur van de vergadering wordt verkleinen. En we alle weet, personen toevoegen aan vergaderingen is niet waarschijnlijk het verkleinen van de lengte (dit kan zelfs zodat ze langer!)

Naar boven

Een voorbeeld van hoe de timing van taken wordt beheerd

De volgende drie scenario's demonstreren het rimpeleffect dat taaktypen hebben (en zo controle hebben) op de timing van taken in de gehele planning.

Scenario één: Het taaktype wijzigen in Vaste eenheden

Stel dat u een taak van vaste eenheid hebt waarmee één persoon fulltime bezig is. Bovendien hebt u 10 dagen en 80 uur werk voor de taak uitgetrokken.

Wat u wijzigt

Wat Project doet

Een fulltime bron toevoegen

Project herberekent de duur van de taak. Er zijn nu 2 eenheden aan de taak toegewezen, met een duur van 5 dagen en 80 uur werk.

De duur verlengen

Als u 8 dagen hebt om de taak te voltooien in plaats van 10, wordt het werk van de taak opnieuw berekend door Project. De taak heeft nu een duur van 8 dagen met 64 uur werk en 1 broneenheid.

Het werk wijzigen

Als de taak 20 uur nodig heeft voor extra werk, berekent Project de duur van de taak opnieuw. De taak heeft nu werk voor 100 uur, met een duur van 12,5 dag en 1 broneenheid.

Scenario twee: Het taaktype wijzigen in Vast werk

Nu maakt u van dezelfde taak een vaste werktaak. Dit betekent dat de taak uitsluitend de hoeveelheid werk kan aannemen die u opgeeft: niet meer en niet minder. Onthoud dat aan deze taak 1 persoon fulltime werkt 8 uur per dag en dat er 10 dagen voor staan voor 80 uur werk.

Wat u wijzigt

Wat Project doet

Een fulltime bron toevoegen

Project herberekent de duur van de taak. Er zijn nu 2 eenheden aan de taak toegewezen, met een duur van 5 dagen en 80 uur werk.

De duur verlengen

Als u 8 dagen hebt om de taak te voltooien in plaats van 10, worden de broneenheden van de taak opnieuw door Project berekend. Wanneer u wilt dat de taak binnen 80 uur gedurende 8 dagen klaar is, moeten er 1,25 broneenheden worden toegewezen. Momenteel zijn er te veel broneenhed toegewezen, namelijk 125%. U moet nog een persoon toewijzen die de extra 25% voor zijn rekening neemt.

Het werk wijzigen

Als de taak 20 uur nodig heeft voor extra werk, berekent Project de duur van de taak opnieuw. De taak heeft nu werk voor 100 uur, met een duur van 12,5 dag en 1 broneenheid.

Scenario drie: Het taaktype wijzigen in Vaste duur

Stel, ten slotte, dat u van dezelfde taak een taak met vaste duur maakt. Dit houdt in dat de taak moet worden voltooid binnen de tijd die u opgeeft. Ook aan deze taak werkt er 1 persoon fulltime 8 uur per dag en staan er 10 dagen voor 80 uur werk.

Wat u wijzigt

Wat Project doet

Een fulltime bron toevoegen

Project herberekent het werk dat aan elke bron is toegewezen. Wanneer er slechts één persoon aan de taak was toegewezen, moest de bron 80 uur werk voltooien. Wijst u een extra persoon aan de taak toe, dan heeft elke bron voor 40 uur werk gedurende dezelfde 10 dagen voor een totaal van 80 uur werk. Door nog een broneenheid toe te voegen wordt de toewijzing van beide eenheden herzien tot 50%, waardoor ze allebei beschikbaar zijn om 50% van andere taken aan te nemen.

De duur verlengen

Als u 8 dagen hebt om de taak te voltooien in plaats van 10, wordt het werk van de taak opnieuw berekend door Project. De taak heeft nu een duur van 8 dagen met 64 uur werk en 1 broneenheid.

Het werk wijzigen

Als de taak 20 uur nodig heeft voor extra werk, worden de broneenheden door Project opnieuw berekend, zodat het extra werk nog steeds binnen 10 dagen kan worden voltooid. De taak heeft nu werk voor 100 uur, met een duur van 10 dagen en 1,25 broneenheden. Momenteel zijn er te veel broneenheden toegewezen, namelijk 125%. U moet nog een persoon toewijzen die de extra 25% voor zijn rekening neemt. .

Opmerking: Aangezien toewijzingen van kostenresources geen waarden hebben voor werk of eenheden, worden deze waarden niet opnieuw berekend wanneer de start- of einddatum wordt gewijzigd. Datums worden ook nooit opnieuw berekend voor een kostenbrontoewijzing, omdat u het werk of de eenheden niet kunt wijzigen.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Meer informatie over taaktypen

Overzicht van taaktypen

Hoeveelheid plannen vanaf uw taken verwijderen

Het taaktype wijzigen

Overzicht van taaktypen

De drie taaktypen gebruikt in Project zijn vaste eenheden, vast werk en vaste duur. Vaste eenheden worden door Project gebruikt al dan niet standaard.

Elk taaktype is als volgt van invloed op de planning wanneer u een van de drie elementen bewerkt.

In een

Als u eenheden herziet

Als u de duur herziet

Als u het werk wijzigt

Taak met vaste eenheden

wordt de duur opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

De duur wordt opnieuw berekend.

Taak met vast werk

wordt de duur opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

wordt de duur opnieuw berekend.

Taak met een vaste duur

wordt het werk opnieuw berekend.

Het werk wordt opnieuw berekend.

worden de eenheden opnieuw berekend.

Voorbeelden van hoe de taaktypen de numerieke waarden wijzigen

Stel, u hebt een taak met vaste eenheden, waarbij een fulltimeresource-eenheid elke dag acht uur beschikbaar is. U stelt een duur van tien dagen en tachtig uur werk in voor de taak.

 • Als u ontdekt dat een andere fulltimeresource kan helpen bij de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. Aan de taak worden nu twee eenheden toegewezen en de duur wordt vijf dagen, met tachtig uur werk.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, wordt het werk voor de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu een duur van acht dagen, met 64 uur werk en een resource-eenheid.

 • Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu honderd uur werk, een duur van 12,5 dagen en een resource-eenheid.

Stel nu dat dezelfde taak een taak met vast werk is. Dit betekent dat voor de taak alleen de opgegeven hoeveelheid werk is toegestaan: niet meer en niet minder. In dit voorbeeld is voor de taak een fulltimeresource beschikbaar voor acht uur per dag en heeft de taak een duur van tien dagen en tachtig uur werk.

 • Als u ontdekt dat een andere fulltimeresource kan helpen bij de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. Aan de taak worden nu twee eenheden toegewezen en de duur wordt vijf dagen, met tachtig uur werk.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, worden de resource-eenheden voor de taak opnieuw berekend. Als de taak in tachtig uur en acht dagen moet worden voltooid, moeten er 1,25 resource-eenheden aan worden toegewezen. De resource-eenheid die al aan de taak is toegewezen, wordt nu voor 125% toewezen. Voor de extra 25% moet u een andere resource toewijzen.

 • Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, wordt de duur van de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu honderd uur werk, een duur van 12,5 dagen en een resource-eenheid.

En als dezelfde taak nu een taak met een vaste duur is? Dit betekent dat de taak moet worden voltooid binnen de duur die u opgeeft. Ook in dit voorbeeld is voor de taak een fulltimeresource beschikbaar voor acht uur per dag en heeft de taak een duur van tien dagen en tachtig uur werk.

 • Als u ontdekt dat een andere resource kan helpen bij de taak, wordt het werk dat aan elke resource wordt toegewezen, opnieuw berekend. Met één resource voor de taak zou die resource het werk in tachtig uur moeten voltooien. Als u nog een resource toewijst aan de taak, heeft elke resource veertig uur werk dat moet worden voltooid binnen dezelfde duur van tien dagen, met een totaal van tachtig uur werk. Wanneer u een tweede resource toevoegt, wordt bovendien de toewijzing van beide eenheden gewijzigd in 50% per eenheid, waardoor beide eenheden voor 50% beschikbaar zijn voor andere taken.

 • Als u erachter komt dat u de taak in plaats van in tien dagen in acht dagen moet voltooien, wordt het werk voor de taak opnieuw berekend. De taak krijgt nu een duur van acht dagen, met 64 uur werk en een resource-eenheid.

 • Als u constateert dat er twintig uur extra werk nodig is voor de taak, worden de resource-eenheden van de taak opnieuw berekend, zodat het extra werk toch nog binnen de duur van tien dagen kan worden voltooid. De taak krijgt nu honderd uur werk, met een duur van tien dagen en 1,25 resource-eenheden. De resource-eenheid die al aan de taak is toegewezen, wordt nu voor 125% toewezen. Voor de extra 25% moet u een andere resource toewijzen.

Opmerking: Omdat toewijzingen van kostenresources geen waarden voor werk of eenheden hebben, worden deze waarden niet opnieuw berekend wanneer de begin- of einddatum van de taak wordt aangepast. Datums worden ook nooit opnieuw berekend voor een kostenresource, omdat u het werk of de eenheden niet kunt wijzigen.

Naar boven

Hoeveelheid plannen vanaf uw taken verwijderen

Alle taken, nadat u een resource toewijzen de taak is gepland op basis van de formule duur = werk / eenheden. Voor een taak, kunt u kiezen welk deel van de vergelijking door in te stellen van het taaktype worden berekend. Wanneer u toewijzen of personen uit een taak verwijderen, langer of korter de duur van de taak op basis van het aantal resources die aan deze zijn toegewezen, maar de totale hoeveelheid werk voor de taak wordt niet gewijzigd door Project. Hiermee wordt ook wel planning op basis van beschikbare resources genoemd en is de standaardinstelling dat Project wordt gebruikt wanneer u resources aan taken toewijzen.

Planning op basis van de hoeveelheid werk kan in de meeste gevallen worden toegepast. U kunt dit gedrag echter wijzigen, om beter aan te geven wat er in werkelijkheid bij een bepaalde taak gebeurt wanneer resources worden toegevoegd of verwijderd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een toename van de totale hoeveelheid werk wilt zien wanneer u meer personen toevoegt aan een bepaalde taak.

Opmerking: U kunt planning op basis van de hoeveelheid werk niet verwijderen van taken met vast werk. Taken met vast werk hebben geen flexibele werkwaarden en zijn daarom altijd op basis van de hoeveelheid werk.

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik op de rij voor de taak die u niet wilt gebruiken hoeveelheid plannen.

  Als u wilt wijzigen van maximaal 10 taken tegelijk, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de rij voor elke taak. Als de taken die naast elkaar in het raster wordt weergegeven, klikt u op de eerste taak en houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de laatste taak selecteert u het hele tekstblok van taken.

 3. Klik op Taakgegevens Bijschrift 4 en klik op het tabblad Geavanceerd.

 4. Schakel het selectievakje basis van hoeveelheid werk .

Houd rekening met het volgende als u plannen op basis van de hoeveelheid werk gebruikt:

 • De berekeningen voor de planning op basis van de hoeveelheid werk zijn pas van toepassing nadat de eerste resources aan de taak zijn toegewezen. Nadat de eerste resources zijn toegewezen, verandert de werkwaarde niet meer wanneer resources worden toegevoegd aan of verwijderd uit dezelfde taak.

 • Als Vaste eenheden is toegewezen als taaktype, wordt de duur van de taak verkort wanneer extra resources worden toegewezen.

 • Als Vaste duur is toegewezen als taaktype, worden de waarden voor de eenheden van de afzonderlijke resources verlaagd wanneer extra resources worden toegewezen.

 • Als Vast werk is toegewezen als taaktype, wordt de duur van de taak verkort wanneer extra resources worden toegewezen.

 • Op basis van hoeveelheid werk kan niet worden ingesteld voor overzichtstaken en ingevoegde projecten.

Het taaktype wijzigen

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik op de taak die u wilt wijzigen.

 3. Klik op Taakgegevens Bijschrift 4 en klik op het tabblad Geavanceerd.

 4. Klik in de lijst type taak op het taaktype wijzigen die u wilt wijzigen.

Opmerking: 

 • Als u Vast werk in de lijst taaktype klikt, kunt u de instelling voor planning op basis van hoeveelheid werk voor de taak niet wijzigen. Vaste werktaken hebben geen flexibele werkwaarde en worden daarom altijd hoeveelheid.

 • U kunt het taaktype voor elke taak rechtstreeks in uw weergave bekijken en wijzigen door het veld Type in te voegen. Klik op de kolom rechts van waar u de nieuwe kolom wilt invoegen, klik op het menu Invoegen en klik op Kolom. Klik in de lijst Veldnaam op Type.

 • Als u wijzigen van de hiërarchische structuur van een taak of subtaak als onderdeel van een overzichtsstructuur voor uw project wilt, die u wilt laten inspringen of inspringing van de taak in plaats van het taaktype wijzigen.

 • Als u bepaalde voorwaarden wilt instellen voor de manier waarop de begin- en einddatum van taken in Project wordt berekend, moet u een taakbeperking instellen, niet het taaktype wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×