Het standaardlettertype wijzigen of instellen

Wanneer u een standaardlettertype instelt, worden in elk nieuw document dat u opent de lettertype-instellingen gebruikt die u hebt geselecteerd en ingesteld als de standaardwaarde. Het standaardlettertype is van toepassing op nieuwe documenten die zijn gebaseerd op de actieve sjabloon, meestal Normal.dotm. U kunt verschillende sjablonen maken om verschillende standaardlettertypen te gebruiken.

Opmerking: In Word kunt u bovendien een compleet document snel en eenvoudig opmaken zodat het er professioneel en modern uitziet door een documentthema toe te passen. Een documentthema is een verzameling opmaakopties waaronder bijvoorbeeld een kleurenschema (een verzameling kleuren), een lettertypenschema (een verzameling lettertypen voor een kop en hoofdtekst) en een effectenschema (een verzameling lijnen en opvuleffecten).

Het standaardlettertype instellen

Begin met een leeg document. Als het document al tekst bevat die is opgemaakt met de eigenschappen die u wilt gebruiken, selecteert u deze tekst.

 1. Klik op het tabblad Start op het startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype en klik vervolgens op het tabblad Lettertype.

  startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype

 2. Selecteer de opties die u op het standaardlettertype wilt toepassen, zoals de tekenstijl en de tekengrootte. Als u in stap 1 tekst hebt geselecteerd, ziet u de eigenschappen van de geselecteerde tekst in het dialoogvenster.

  Stel de lettertype-opties in en klik vervolgens op Als standaard instellen om deze opties standaard te gebruiken
 3. Klik op Als standaard instellen en stel het bereik van uw wijzigingen in:

  • Selecteer Alleen dit document? als u de wijzigingen alleen op het huidige document wilt toepassen.

  • Selecteer Alle documenten gebaseerd op de sjabloon Normal? als u de wijzigingen wilt toepassen op documenten die gebaseerd zijn op de sjabloon Normal.

   Selecteer het bereik waarvoor u dit lettertype standaard wilt gebruiken.
 4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

 1. Klik op Bestand > Opties > E-mail > Briefpapier en lettertypen.

 2. Selecteer het lettertype dat u wilt wijzigen:

  • Nieuwe e-mailberichten: hiermee stelt u het standaardlettertype in voor nieuwe berichten die u opstelt.

  • Berichten beantwoorden of doorsturen: u kunt een ander lettertype instellen voor berichten die u doorstuurt of beantwoordt. Deze instelling is voornamelijk bedoeld voor de twee selectievakjes waarmee u uw opmerkingen kunt markeren met uw naam (of andere tekst) of met een andere tekstkleur.

  • Berichten zonder opmaak opstellen en lezen: de andere persoon ontvangt tekstberichten zonder opmaak met een standaard lettertype, maar als u tijdens het schrijven van het bericht een mooier lettertype wilt gebruiken, dan kan dat. Als u een ander lettertype gebruikt, wordt dat lettertype niet meegestuurd met het bericht.

 3. Selecteer de opties die u op het standaardlettertype wilt toepassen, zoals de tekenstijl en de tekengrootte.

 4. Klik een aantal keren op OK om de wijzigingen op te slaan.

Zie ook

Als u het standaardlettertype in een sjabloon wijzigt, betekent dit dat het lettertype wordt gebruikt in elk document dat op basis van deze sjabloon wordt gemaakt. Het standaardlettertype voor nieuwe lege documenten is bijvoorbeeld gebaseerd op de sjabloon Normaal.

 1. Open de sjabloon of een document gebaseerd op de sjabloon waarvan u de standaardinstellingen wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Lettertype en klik op het tabblad Lettertype.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Standaard.

  Opmerking: De meeste stijlen in Word zijn gebaseerd op de stijl Normaal. Als u het standaardlettertype wijzigt, wordt ook de stijl Normaal gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor alle andere stijlen die zijn gebaseerd op de stijl Normaal.

Standaardtekenafstand wijzigen

Als u de standaardtekenafstand in een sjabloon wijzigt, betekent dit dat de instellingen voor schaal, afstand, positie, afspatiëring en andere typografische kenmerken worden gebruikt in elk nieuw document dat op deze sjabloon is gebaseerd. Zo is bijvoorbeeld de standaardtekenafstand voor nieuwe lege documenten gebaseerd op de sjabloon Normaal.

 1. Open de sjabloon of een document gebaseerd op de sjabloon waarvan u de standaardinstellingen wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Lettertype en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Standaard.

De standaardmarges wijzigen

Als u de standaardmarges in een sjabloon wijzigt, betekent dit dat de instellingen van de marges worden gebruikt in elk document dat op basis van deze sjabloon wordt gemaakt. De marges voor nieuwe lege documenten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de sjabloon Normaal.

 1. Open de sjabloon of een document gebaseerd op de sjabloon waarvan u de standaardinstellingen wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad Marges.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Standaard.

De standaardindeling wijzigen

Als u de standaardindeling in een sjabloon wijzigt, betekent dit dat de sectie-einden, kop- en voetteksten en andere indelingskenmerken worden gebruikt in elk document dat op basis van deze sjabloon wordt gemaakt. De indelingskenmerken voor nieuwe lege documenten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de sjabloon Normaal.

 1. Open de sjabloon of een document gebaseerd op de sjabloon waarvan u de standaardinstellingen wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad Indeling.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Standaard.

Andere standaardinstellingen in de sjabloon Normaal wijzigen

U kunt de sjabloon Normaal aanpassen en standaardinstellingen wijzigen voor allerlei aspecten van een document zoals tekstopmaak, alineaopmaak, documentopmaak, stijlen, tekst, afbeeldingen, AutoTekst-fragmenten en sneltoetsen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in Normal.dotm, moet u het bestand openen vanuit Word. Als u Normal.dotm opent vanuit de Finder, wordt er door Word een nieuw leeg document gemaakt op basis van de sjabloon.

 1. Klik in het menu Bestand op Openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Openen naar de map met het bestand Normal.dotm.

  • Als u Word 2016 voor Mac gebruikt, gaat u naar /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Groeopscontainers/UBF8T346G9.Office/Gebruikersinhoud/Sjablonen

  • Als u Word voor Mac 2011 gebruikt, gaat u naar /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Application Support/Microsoft/Office/Gebruikerssjablonen/Mijn sjablonen.

  Opmerking: Als u Mac OS X 10.7 (Lion) gebruikt, is de map Bibliotheek standaard verborgen. Als u naar de map Bibliotheek wilt bladeren vanuit het dialoogvenster Openen, drukt u op COMMAND + SHIFT + G en typt u in het vak Ga naar map de tekst ~/Bibliotheek.

 3. Dubbelklik op Normal.dotm. De sjabloon Normaal.dotm wordt geopend.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de sjabloon Normal.dotm.

 5. Sluit de sjabloon Normal.dotm en sla deze op.

  Tips: 

  • Als u de sjabloon Normal.dotm vaak ingrijpend wijzigt, raden wij u aan om regelmatig een back-up van het bestand te maken. Als u een back-up wilt maken van de sjabloon Normal.dotm, kopieert u het bestand en wijzigt u de naam van de kopie of verplaatst u de kopie naar een andere locatie.

  • U kunt een compleet document snel en eenvoudig opmaken zodat het er professioneel en modern uitziet door een documentthema toe te passen. Een documentthema is een verzameling opmaakopties waaronder bijvoorbeeld een kleurenschema (een verzameling kleuren), een lettertypenschema (een verzameling lettertypen voor een kop en hoofdtekst) en een effectenschema (een verzameling lijnen en opvuleffecten). Ga als volgt te werk om een thema toe te passen:

   • In Word 2016 voor Mac klikt u op het tabblad Ontwerp op Thema's en kiest u een thema.

   • In Word voor Mac 2011 klikt u op het tabblad Start onder Thema’s op Thema’s en kiest u een thema.

Zie ook

Uw eigen sjabloon maken en gebruiken

In uw documenten kunt u lettertypen wijzigen, maar de eerstvolgende keer dat u een nieuw, leeg document opent, keert Word Online terug naar 11-punts Calibri. Als u een nieuw document van een sjabloon maakt, kan dit een ander standaardlettertype hebben.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×