Het SharePoint-migratieprogramma gebruiken

Het SharePoint-migratieprogramma is een hulpmiddel waarmee u bestanden vanuit on-premises SharePoint-documentbibliotheken of gewone bestandsshares kunt migreren en eenvoudig naar uw SharePoint Online-tenant kunt verplaatsen. Het hulpmiddel is beschikbaar voor alle Office 365-gebruikers.

Opmerking: Momenteel is het Hulpprogramma voor migratie van SharePoint niet beschikbaar voor gebruikers van Office 365 beheerd door 21Vianet in China.

Voordat u begint

Als u het SharePoint-migratieprogramma de eerste keer start, wordt u gevraagd naar uw Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord. De opgegeven Office 365-referenties gelden voor de locatie waar de bestanden naartoe worden gemigreerd.

Aanbeveling

CPU

64-bits Quad-core-processor of hoger

RAM

16 GB

Lokale opslag

SSD: 150 GB beschikbare ruimte

Netwerkkaart

1 Gbps

Besturingssysteem

Windows Server 2012 R2 of Windows 10-client

.NET Framework 4.6.2

Minimumvereisten

CPU

64-bits 1.4 GHz 2-core-processor of hoger

RAM

8 GB

Lokale opslag

Harde schijf: 150 GB beschikbare ruimte

Netwerkkaart

Snelle internetverbinding

Besturingssysteem

Windows Server 2008 R2, bijgewerkte Windows 7 of hoger

.NET Framework 4.6.2

Wat gebeurt er met de machtigingen voor een bestand als het wordt gemigreerd?

De locatie van uw on-premises gegevens en of u uw Active Directory-accounts hebt gesynchroniseerd met Azure Active Directory (AAD), kunnen van invloed zijn op de machtigingsinstellingen voor uw bestanden nadat ze zijn gemigreerd naar SharePoint Online.

Opmerking: Bepaalde instellingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop met de machtigingen voor uw bestanden wordt omgegaan. Zie de sectie Geavanceerde instellingen hieronder, met name de instellingen Azure Active Directory Opzoeken, Machtigingen behouden en Gebruikerstoewijzingsbestand.

De omgeving synchroniseren: Ten einde bestaande on-premises bestandsmachtigingen te behouden, moet er een overeenkomstige gebruiker in SPO aanwezig zijn. De eenvoudigste manier om dit te bereiken, is uw Active Directory-accounts te synchroniseren met Azure Active Directory (AAD).

Opmerking: U kunt een aangepast gebruikerstoewijzingsbestand uploaden naar het SharePoint-migratieprogramma.

Bestandsshare

On-premises SharePoint-bestanden

Gebruiker die is toegewezen aan on-premises en SPO (Dirsync is uitgevoerd of er is een gebruikerstoewijzingsbestand verstrekt)

Er worden slechts twee soorten machtigingen gemigreerd; lezen en schrijven.

Als gebruiker 1 de machtiging schrijven heeft voor een bestand, dan wordt het bestand ingesteld op Bijdragen voor gebruiker 1 in SPO. Als gebruiker 1 de machtiging lezen heeft voor een bestand, dan wordt het bestand ingesteld op Lezen voor gebruiker 1 in SPO.
Opmerking: De speciale machtigingen, zoals Weigeren, worden op dat moment niet opgeslagen.

Alle unieke machtigingen voor een bestand worden gemigreerd naar SPO.  Overgenomen machtigingen worden niet gemigreerd.

Geen gebruikerstoewijzing (niet-gesynchroniseerd, geen gebruikerstoewijzingsbestand)

Bestanden wordt de standaardmachtiging toegewezen van de locatie waarnaar ze in SPO zijn gemigreerd.

Bestanden wordt de standaardmachtiging toegewezen van de locatie waarnaar ze in SPO zijn gemigreerd.

Waar bevinden uw gegevens zich momenteel?

Schrijf, voordat u het SharePoint-migratieprogramma gaat gebruiken, op waar uw gegevens zich bevinden en waar u ze wilt hebben. U wordt naar de huidige locatie van uw gegevensbestanden gevraagd en naar de SharePoint Online-siteverzameling waar u ze wilt opslaan. Met het SharePoint-migratieprogramma kunt u twee bronnen selecteren waarvandaan u uw gegevens wilt migreren: een on-premises SharePoint Server 2013-site of een lokale bestandsshare of lokaal netwerkpad.

 • On-premises SharePoint: Als u voor on-premises SharePoint kiest, wordt u gevraagd de naam in te voeren van de SharePoint Server-site waar zich uw bestanden bevinden. Ook wordt u naar de referenties van die site gevraagd. U geeft aan naar welke documentbibliotheek u uw bestanden wilt migreren.

  Opmerking: Het SharePoint-migratieprogramma ondersteunt SharePoint Server 2013.

 • Bestandsshare: Als u voor bestandsshare kiest, wordt u gevraagd de volgende gegevens in te voeren: de locatie van de bestandsshare en de URL van de SharePoint Online-site en -documentbibliotheek waarheen u de bestanden wilt migreren.

Het SharePoint-migratieprogramma gebruiken

Als u het SharePoint-migratieprogramma nog niet hebt, kunt u het hier downloaden.

Gegevensbestanden migreren vanaf SharePoint Server-documentbibliotheken

 1. Start het SharePoint-migratieprogramma en klik op Volgende.

 2. Voer uw Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik op Aanmelden.

 3. Selecteer Kies een bron en een bestemming.

 4. Selecteer SharePoint Server (on-premises).

 5. Voer URL in van de SharePoint Server-site waar zich uw gegevens bevinden. Klik op Volgende.

  Belangrijk: Proxyverbindingen worden niet ondersteund. Het gebruik van proxyverbindingen resulteert in fouten, zoals 'aanmelden bij SharePoint mislukt' of 'kan documentbibliotheek niet laden'.

 6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor de SharePoint Server-site. De gebruikersnaam moet de indeling iemand@example.com hebben. Klik op Aanmelden.

  Opmerking: Als u dit programma al eens hebt gebruikt en u zich op deze site hebt aangemeld, wordt u niet opnieuw naar uw referenties voor deze site gevraagd.

 7. Kies de documentbibliotheek waarin zich uw bestanden bevinden. In de vervolgkeuzelijst vindt u alle mogelijke keuzes.

 8. Voer de URL in van de SharePoint Online-site waarheen u uw bestanden wilt migreren.

 9. Selecteer de documentbibliotheek waarheen u uw bestanden wilt verplaatsen.

 10. Klik op Toevoegen. Deze taak wordt aan de lijst toegevoegd. Als u een andere verzameling gegevensbestanden voor migratie wilt selecteren, klikt u op Kies een bron en een bestemming.

Gegevensbestanden migreren vanaf een lokale bestandsshare

 1. Start het SharePoint-migratieprogramma en klik op Volgende.

 2. Voer uw Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik op Aanmelden.

 3. Selecteer Kies een bron en een bestemming.

 4. Selecteer Bestandsshare.

 5. Voer het pad in naar de bestandsshare waar zich uw gegevens bevinden. Klik op Volgende.

 6. Voer de URL in van de SharePoint Online-site waarheen u uw bestanden wilt migreren. Voer vervolgens op de SharePoint Server-site uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op Aanmelden.

  Opmerking: Als u dit programma al eens hebt gebruikt en u zich op deze site hebt aangemeld, wordt u niet opnieuw naar uw referenties voor deze site gevraagd.

 7. Kies de documentbibliotheek waarheen u uw bestanden wilt verplaatsen.

 8. Klik op Toevoegen. Deze taak wordt aan de lijst toegevoegd. Als u een andere verzameling gegevensbestanden voor migratie wilt selecteren, klikt u op Kies een bron en een bestemming.

 9. Wanneer u klaar bent met het selecteren van uw bronnen, klikt u op Migreren.

Bulksgewijs migreren met behulp van een CSV-bestand

Als u veel bronnen wilt migreren, kunt u een CSV-bestand gebruiken om dit bulksgewijs uit te voeren. Maak een CSV-bestand (bestand met door komma's gescheiden waarden) waarin de volgende zes kolommen zijn opgenomen. Alle velden zijn door een komma gescheiden. Als de waarde in een kolom een komma bevat, zet er dan aanhalingstekens omheen.

Zie Uw CSV-bestand opmaken voor inhoudsgegevensmigratie voor meer informatie.

Een CSV-bestand gebruiken voor bulksgewijze migratie

 1. Open het SharePoint-migratieprogramma en klik op Volgende.

 2. Voer uw Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik op Aanmelden.

 3. Selecteer Kies een bron en een bestemming.

 4. Selecteer Een CSV-bestand gebruiken voor bulksgewijze migratie. Voer de locatie in van het CSV-bestand of klik op Bestand kiezen om de locatie te zoeken. Klik op Toevoegen.

  Opmerking: Als u bestanden migreert vanaf een on-premises SharePoint Server, wordt u gevraagd naar de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die site, tenzij u deze referenties al in de vorige stappen hebt opgegeven.

  Opmerking: Fouten in het CSV-bestand worden per regel gedetecteerd. In de foutmelding staat aangegeven welke regel(s) fouten bevat(ten). Pas als de fouten zijn gecorrigeerd, kunt u doorgaan.

  Belangrijk: Proxyverbindingen worden niet ondersteund. Het gebruik van proxyverbindingen resulteert in fouten, zoals 'aanmelden bij SharePoint mislukt' of 'kan documentbibliotheek niet laden'.

 5. Als het CSV-bestand foutloos is toegevoegd, wordt de taak toegevoegd aan uw lijst met bronnen en bestemmingen.

 6. Als u een andere verzameling gegevensbestanden voor migratie wilt selecteren, klikt u op Kies een bron en een bestemming.

 7. Wanneer u klaar bent met het selecteren van uw bronnen, klikt u op Migreren.

Bewakings- en rapportagestatus van migratietaken

Als u op Migreren hebt geklikt, wordt de voortgang van uw migratietaken weergegeven. Als de taken zijn voltooid, kunt u gedetailleerde of overzichtsrapporten bekijken voor elke taak afzonderlijk of één overzichtsrapport met alle migratietaken die tijdens deze sessie zijn ingediend.

Gedetailleerde rapporten bekijken

 1. Klik op de pijl-omlaag onder de migratietaak.

 2. Klik op Taakrapport bekijken. Er wordt een map geopend met drie verschillende rapporten:

  • FilesReport.csv

  • FilesSummary.csv

  • ScanSummary.csv

Een overzichtsrapport met alle ingediende taken bekijken

 • Klik op Rapport openen.

  Er wordt een rapportmap geopend met het overzichtsrapport.

Migratietaken hervatten

Als u het migratieprogramma moet sluiten voordat een ingediende taak is voltooid, kunt u het programma eventueel op een andere computer opnieuw starten.

Opmerking: Als u een ingediende migratietaak wilt hervatten, dient de taak al ten minste 5 minuten te zijn uitgevoerd. De taak wordt onderbroken op het tijdstip dat u het SharePoint Online-migratieprogramma hebt gesloten. Als de ingediende taak nog geen 5 minuten is uitgevoerd voordat het programma werd afgesloten, moet u de taak opnieuw indienen.

Migratietaken hervatten

 1. Start het SharePoint-migratieprogramma. Klik op Aanmelden met dezelfde Office 365-gebruikersnaam en hetzelfde Office 365-wachtwoord die u hebt gebruikt toen u de taak de eerste keer hebt ingediend.

 2. Na het aanmelden wordt er een scherm weergegeven met eventuele onderbroken migraties, met details over welke taken zijn voltooid en welke nog moeten worden uitgevoerd.

 3. Als u extra migratietaken wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe bronnen en bestemmingen selecteren. Klik anders op Volgende. De migratietaken worden hervat. Als u bestanden migreert vanaf een on-premises SharePoint Server, wordt u gevraagd naar de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die site.

Stapsgewijze migratie

Wanneer een migratietaak is voltooid, kunt u de taak ook opslaan voor uitvoering op een later tijdstip. Op dat moment worden alleen de nieuwe of bijgewerkte bestanden op de bronlocatie verplaatst met de taak. 

Ga hiervoor naar Instellingen en zet Stapsgewijze migratie inschakelen op Aan

Opmerking: Dit moet zijn ingesteld voordat u de eerste migratietaak verstuurt. Deze instelling is algemeen en geldt dus voor alle taken die u verzendt.

 1. Start het SharePoint-migratieprogramma en klik op Volgende.

 2. Voer uw Office 365-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik op Aanmelden.

 3. Het scherm met de naam 'Waar zijn uw gegevens' wordt weergegeven. Klik op Annuleren.

 4. Klik op het instellingentandwiel.

 5. Zet Stapsgewijze migratie inschakelen op Aan en sluit het venster.

 6. Voer uw taken op de gebruikelijke manier in en start de migratie.

 7. Als een taak is voltooid, klikt u op Ja wanneer u de volgende prompt ziet:

  Incremental migration save prompt_C3_2017919144129

Geavanceerde instellingen

De geavanceerde instellingen mogen alleen worden gewijzigd of beheerd door een IT-professional. De geavanceerde instellingen vallen in de volgende categorieën:

Instelling

Omschrijving

Alleen scannen

Als u de bestanden wilt scannen om ze vóór de migratie te controleren, schakelt u Alleen scannen in.

Stapsgewijze migratie inschakelen

Door Stapsgewijze migratie inschakelen op Aan in te stellen, kunt u de migratietaken op een latere datum opnieuw uitvoeren, waarbij alleen de meest recente wijzigingen of aanvullingen worden gemigreerd.

Belangrijk: Als u deze taak opnieuw voor stapsgewijze migratie wilt indienen, moet deze instelling worden ingesteld op Aan voordat de eerste migratietaak wordt ingediend.

Versiegeschiedenis van migratiebestanden

Indien ingesteld op Nee, wordt alleen de meest recente versie van het bestand gemigreerd. Indien ingesteld op Ja, kunt u ervoor kiezen of u alle versies of slechts een beperkt aantal wilt behouden.

Verborgen bestanden niet migreren

Indien ingesteld op Aan, worden verborgen systeembestanden niet gemigreerd.

Geen bestanden migreren die gemaakt zijn vóór

Als u op basis van de aanmaakdatum wilt bepalen welke bestanden u wilt migreren, kunt u de waarden in deze sectie instellen. U kunt hiermee het aantal te migreren bestanden beperken of voldoen aan het bewaarbeleid voor bestanden van uw organisatie.

Geen bestanden migreren die gewijzigd zijn vóór

Als u op basis van de wijzigingsdatum wilt bepalen welke bestanden u wilt migreren, kunt u de waarden in deze sectie instellen. U kunt hiermee het aantal te migreren bestanden beperken of voldoen aan het bewaarbeleid voor bestanden van uw organisatie.

Geen bestanden migreren met de volgende extensies

Als u wilt voorkomen dat bepaalde bestandstypen worden gemigreerd, vermeldt u de bewuste extensies, gescheiden door een verticale streep. Bijvoorbeeld: mp4|avi|mkv. Neem de aan de extensie voorafgaande punt, ".", niet op.

Bestanden en mappen met ongeldige tekens niet migreren

Deze instelling is standaard ingesteld op Uit. Dit is de aanbevolen instelling. Het programma verplaatst alle bestanden zonder op tekens te filteren. Als een bestand niet voor SPO wordt geaccepteerd, wordt er een foutbericht voor dat bestand gegenereerd.

Indien ingesteld op Aan, worden speciale tekens overgeslagen. Dit kan de prestaties verhogen als de bron mogelijk een groot aantal bestanden met ongeldige tekens bevat. Er zijn echter ook nadelen. Om schadelijke activiteiten tegen te gaan, worden bronpakketten die meer dan honderd fouten voor de doelserver genereren, geblokkeerd. Het gevolg is dat alle geldige bestanden in dergelijke pakketten ook worden geblokkeerd.

Azure Active Directory opzoeken

Dit is standaard ingesteld op Aan. Als er geen gebruikerstoewijzingsbestand door de gebruiker is opgegeven, wordt Azure Active Directory gebruikt als de standaardwaarde voor gebruikerstoewijzing.

Gebruikersmachtigingen behouden

Dit is standaard ingesteld op Aan. Als dit is ingesteld op Uit, worden er geen machtigingen behouden.

Gebruikerstoewijzingsbestand

Standaard wordt Azure Active Directory Opzoeken gebruikt om gebruikers toe te wijzen bij het indienen van migratietaken. Als u uw eigen toewijzingsbestand wilt gebruiken, selecteert u het bestand door op Bestand kiezen te klikken. Als u een aangepast gebruikerstoewijzingsbestand wilt gebruiken en u de gebruikersmachtigingen wilt behouden, schakelt u Azure Active Directory opzoeken uit. Als u dit doet en er wordt geen gebruiker in het toewijzingsbestand gevonden, wordt er niet gezocht in AAD.

Werkmap van SharePoint-migratieprogramma

Standaard wordt een werkmap gemaakt. Als u een bepaalde werkmap wilt opgeven, kunt u hier de naam invoeren.

Aangepaste Azure-opslag gebruiken

Als u uw eigen Azure-opslag wilt gebruiken, stelt u deze waarde in op Aan.

Als u het wilt inschakelen, worden aanvullende velden weergegeven waar u uw account en sleutel kunt invoeren. Ook worden er instellingen weergegeven waar u kunt aangeven of u versleuteling wilt in- of uitschakelen en of tijdelijke bestanden na migratie moeten worden verwijderd.

Verwante onderwerpen

Introducing the SharePoint Migration Tool (Het SharePoint-migratieprogramma)
How the SharePoint Migration Tool works (Hoe werkt het SharePoint-migratieprogramma)
How to format your CSV file for data content migration (Het CSV-bestand indelen voor migratie van gegevensinhoud)
Create a user mapping file for data content migration (Een gebruikerstoewijzingsbestand maken voor migratie van gegevensinhoud)
Migratiesnelheid SharePoint Online en OneDrive
SharePoint Migration Tool Feedback and Support Forum

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×