Het Project-overzicht: uw plan voor projectbeheer

Overzicht van weergavescenarioartikel

Met behulp van het Project-overzicht kunt u uw projectdoelen realiseren door uzelf aan te leren hoe u met Project 2010 de standaarden en procedures van de methodologie voor projectbeheer kunt gebruiken.

De fasen van de levenscyclus van het project worden gevolgd door het Project-overzicht:

 • Starten van uw project.

 • Uw project plannen met taken, budgetten en resources.

 • Uw project volgen en bewaken.

 • Uw project afsluiten.

Klik op de koppelingen om naar de 'doelen van projectmanagement' te gaan voor gedetailleerde informatie over hoe u dat doel kunt bereiken.

Stap 1: Een project starten

De beginfase van een project kan de basis zijn voor het maken van een planning in Microsoft Project. Op dat moment kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Voorbereiden van een charter waarmee op hoog niveau een overzicht van de omvang van het project wordt gegeven.

 • Inzicht krijgen in wie de belanghebbenden zijn.

 • Bekend raken met de hulpprogramma's voor communicatie en planning die u nodig hebt voor het beheren van uw project.

DOEL

BESCHRIJVING

Inleiding tot projectmanagement

Leer de basisprincipes van projectmanagement zodat u optimaal kunt gebruikmaken van Microsoft Project en uw project tot een goed einde kunt brengen.

Basisprincipes van Microsoft Project

Is Microsoft Project nieuw voor u? Leer de basisbeginselen van het programma en hoe u begint met een paar eenvoudige taken voor projectmanagement.

Kennismaking met Project 2010

Project 2010 heeft behalve een nieuwe lintinterface krachtige nieuwe planningsfuncties, een tijdlijnweergave en de teamplanner.

Een project starten

De beste projecten beginnen met een goede planning waarna pas het schema wordt opgezet. Lees wat er gebeurt voordat er aan het schema wordt begonnen, zoals de wensen en noden van de belanghebbenden, de verwachting van het project, beperkingen en portfolio van het bedrijf en het vormgeven van een charter.

Stap 2: Een schema plannen en opzetten

Nadat een project is goedgekeurd en is gestart, moet het project planmatig worden ingevoerd in de planningssoftware. Op dat moment kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Taken toevoegen aan een planning.

 • Relaties tussen taken aanbrengen met behulp van overzichten en koppelen van taken.

 • Personen en andere resources toewijzen aan taken.

DOEL

BESCHRIJVING

Een project instellen

Zodra u klaar bent met het concept van uw planning, gebruikt u Project 2010 om uw projectplanning te maken en op te zetten.

Taken toevoegen

De meeste projecten beginnen met een lijst met taken die moeten worden uitgevoerd. Nadat u de takenlijst hebt gemaakt en geïmporteerd, kunt u de relaties tussen die taken aangeven.

Uw project weergeven

Projectmanagers, belanghebbenden en teamleden moeten over verschillende typen projectinformatie kunnen beschikken. Project 2010 biedt tal van aanpasbare manieren om de essentiële elementen van uw project weer te geven.

Resources beheren

Resources zijn doorgaans de personen die zijn toegewezen aan taken uit de projectplanning. Maar resources kunnen ook alles zijn wat nodig is om een project te kunnen uitvoeren, zoals apparatuur en materialen.

Risico's beheren

De beste manier om risico's bij nieuwe projecten te vermijden, is om te leren van de risico's die zich bij eerdere projecten hebben voorgedaan.

Stap 3: Uw project volgen en bewaken

Wanneer het project loopt, dient u te weten wat er allemaal gebeurt om volledig op te hoogte te zijn van het project. Op dat moment kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Inzicht krijgen in welke weergaven in Project kunnen helpen bij het signaleren van eventuele problemen in uw planning.

 • Corrigerend optreden bij problemen die de deadline van het project in gevaar kunnen brengen.

 • Problemen en mogelijke oplossingen met uw team en belanghebbenden bespreken.

DOEL

BESCHRIJVING

De voortgang bijhouden

Hoewel het met Project eenvoudig is om de voortgang van projecten te volgen, moeten er eerst diverse stappen worden ondernomen voordat u überhaupt de voortgang van uw projecten kunt gaan bijhouden.

Projectkosten beheren

Projecten mislukken vaak omdat de kosten de pan uit rijzen. Met Project 2010 kunt u resources toevoegen en beheren en er zo voor zorgen dat het project de deadline niet overschrijdt en in goede orde wordt afgeleverd.

Met meerdere projecten werken

Gebruik de samenwerkingsfuncties van Project 2010 om over meerdere projecten te communiceren en meerdere projecten te beheren.

Communiceren over projectgegevens

Met Project 2010 kunt u een lijst met taken synchroniseren met een lijst op een SharePoint-site. Maar u kunt ook een SharePoint-lijst in Project importeren. Dit komt ten goede aan de communicatie en samenwerking in organisaties die daar geen gebruik van maken.

Rapporten maken en afdrukken

Met Project kunt u visuele en tekstuele rapporten in Excel of Visio maken en daarmee de projectgegevens voor de belanghebbenden analyseren en presenteren.

Risico's beheren

Identificeer potentiële problemen door te anticiperen op risico's en te reageren op risicogebeurtenissen en de voortgang van het project te rapporteren aan belanghebbenden en teamleden.

Project Server gebruiken om uw project te beheren

Ontdek hoe Microsoft Project Server kan worden gebruikt voor het bijhouden en beheren van taken en toewijzingen binnen alle geledingen van uw organisatie.

Uw project weergeven

Projectmanagers, belanghebbenden en teamleden behoren over verschillende typen projectinformatie te beschikken. Project 2010 biedt tal van aanpasbare manieren om de essentiële elementen van uw project weer te geven.

Stap 4: Uw project afsluiten

Aan elk project komt een einde, maar dat betekent niet dat uw werk daarmee gedaan is. Als u de successen en de onvermijdelijke problemen van de projecten niet in kaart brengt, kunt u er vergif op innemen dat u met het volgende project tegen dezelfde problemen aanloopt. Op dat moment kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Melden van de successen en problemen van uw project bij uw team en uw belanghebbenden.

 • Archiveren van uw project, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt om problemen bij volgende projecten te voorkomen.

DOEL

BESCHRIJVING

Uw project sluiten

Niet al het werk voor een project is gedaan als het project is beëindigd. Het archiveren van het project is van groot belang, vooral als u wilt dat anderen binnen uw organisatie van uw ervaring en uw successen moeten kunnen profiteren.

Projectgegevens vastleggen en archiveren met SharePoint

Met Project 2010 kunt u een lijst met projecttaken synchroniseren met een lijst op een site van SharePoint Server 2010 of SharePoint Foundation 2010. Maar u kunt ook een SharePoint-lijst in Project importeren. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, vooral als binnen uw organisatie Project Server niet wordt gebruikt.

Projectrapporten maken

Wanneer een project is voltooid, moet het project worden 'afgestempeld' door er een eindrapport over te maken zodat iedereen kan zien dat het project een succes was.

Uw project weergeven

Projectmanagers, belanghebbenden en teamleden behoren over verschillende typen projectinformatie en details over het project te beschikken. Project 2010 biedt tal van aanpasbare manieren om de essentiële elementen van uw project weer te geven.

Overige resources

RESOURCE

BESCHRIJVING

Twitter, Facebook en andere sociale media gebruiken

Websites voor sociale media kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor het beheer van het project, van brainstormen tot samenwerking en afronden van een project.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×