Het Project-overzicht: uw plan voor projectbeheer

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van het Project-overzicht kunt u Microsoft Office Project 2007 zo doeltreffend mogelijk gebruiken en uw projectdoelen bereiken door gebruik te maken van de geaccepteerde standaarden en aanbevolen procedures van de methodologie voor projectbeheer.

Opmerking: Ook wanneer u gebruikmaakt van methoden voor agile projectmanagement, kunt u de doelen in het Project-overzicht gebruiken om uw project tot een succesvol einde te brengen.

Het Project-overzicht biedt een overzicht van de drie fasen van de levenscyclus van een project: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met dit plan voor projectbeheer door de doelen onder elk van deze fasen te verkennen.

Tip: Klik op de onderstaande koppelingen om de overkoepelende activiteiten op het gebied van projectmanagement te bekijken en klik vervolgens op de items onder de doelen voor gedetailleerde instructies over het bereiken van elk doel in Office Project 2007.

Kompas en landkaart

Een plan maken

Een project definiëren

Voordat u een project maakt, moet u bepalen wat het project precies inhoudt, wat het bereik ervan is en wat u ermee hoopt te bereiken.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Een project starten

Gedurende de planningsfase van projecten die lang gaan duren of waarbij veel mensen betrokken zijn, is het belangrijk de doelen, veronderstellingen en beperkingen van het project te definiëren.

Een projectplan starten

Na de eerste planning kunt u uw projectbestand maken, de voorlopige projectgegevens invoeren en uw planningsdocumenten aan het bestand toevoegen.

Projectproducten van het definiëren

Nadat u de doelstellingen van uw project hebt bepaald, definieert u het daadwerkelijke product of de service waarmee die doelstellingen worden bereikt.

Projectactiviteiten plannen

Nadat u hebt gedefinieerd wat uw project is, verkent u de belangrijkste activiteiten met betrekking tot uw project om te zorgen dat het project slaagt. Veel projecten mislukken omdat de projectmanager niet vroeg genoeg rekening hield met volledige omvang van het werk dat het maken van het project met zich meebrengt.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Fasen en taken definiëren

Nadat u hebt bepaald hoeveel werk uw project met zich meebrengt, kunt u dit indelen in mijlpalen, fasen en taken en deze invoeren in een projectplan.

Structuur van het project weergeven

Nadat u een overzicht hebt gemaakt van de taken, kunt u ook de structuur van uw project weergeven met behulp van de ingebouwde of aangepaste projectstructuurcodes of overzichtscodes.

Taken schatten

Project 2007 kan een realistisch schema voor u maken, dat vaak alleen gebaseerd is op de duur van taken en de taakafhankelijkheden die u invoert.

Projecttaken plannen

Nadat u de duur van taken hebt ingevoerd, bepaalt u hoe deze taken met elkaar in verband staan en een welke specifieke datums ze gebonden zijn.

Relaties tussen projecten maken

Door taakafhankelijkheden te maken tussen taken in verschillende projecten, kunt u evalueren welke invloed wijzigingen en activiteiten in een project hebben op andere projecten

Plannen en benodigde resources

Op dit punt in het projectplanningsproces hebt u het projectbereik bepaald, de takenlijst opgesteld en de duur van taken geschat.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Resourcebehoeften schatten

U hebt nu het projectbereik bepaald, inclusief het opstellen van de takenlijst en het schatten van de duur van taken. Deze informatie kunt u gebruiken om voorlopige schattingen te maken, behoeften te identificeren en te beginnen met de personeels- en aankoopprocessen om de benodigde resources te verkrijgen.

Het projectteam opbouwen

Al uw resources zijn geïdentificeerd, goedgekeurd een aangeschaft. Nu kunt u uw team samenstellen door de resourcegegevens in het projectplan in te voeren.

Bronnen tussen projecten delen

Met Project 2007 is het gemakkelijker resources te delen tussen meerdere projecten waarin dezelfde mensen of materialen of dezelfde apparatuur wordt gebruikt.

Resources toewijzen aan taken

Nu de resourcegegevens in het project zijn ingevoerd, kunt u resources toewijzen aan de specifieke taken die u hebt ingesteld als het werk van het project.

Projectkosten plannen

Wanneer u geen goed inzicht hebt in de kosten van een project, kan het project al snel mislukken en onrendabel worden. De kosten bestaan uit alle resources die nodig zijn om het project uit te voeren, inclusief de mensen en apparatuur waarmee het werk wordt uitgevoerd en de materialen die worden verbruikt terwijl het werk wordt voltooid.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Kostenprognose

Kostenraming is het proces waarin de kosten worden ingeschat voor de resources en taken die nodig zijn om de projectactiviteiten te voltooien.

Budget en volgens de basislijn kostengegevens definiëren

Nadat u tarieven hebt ingevoerd, kunt u deze als budget opslaan voordat u begint met het volgen en beheren van uw project. Mogelijk wilt u ook belangrijke notities over beslissingen met betrekking tot het budget toevoegen, budgetgegevens delen met anderen of gegevens overzetten naar andere bestandsindelingen.

Kostenbeheer voorbereiden

Nadat u de kosten hebt vastgesteld, kunt u de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het volgen en beheren daarvan om te zorgen dat uw project binnen het budget blijft. U kunt een begindatum voor het fiscale jaar opgeven, de berekeningsopties instellen en bepalen wanneer de kosten verschuldigd zijn.

Plannen voor kwaliteit en risico 's

Kwaliteit is van groot belang en direct van invloed op uw klanten of gebruikers. Zonder een plan voor risicobeheer kan uw project op onverwachte manieren schade lijden.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Plannen voor kwaliteit

Identificeer voordat het project begint de kwaliteitsstandaarden die nodig zijn om de projectdoelstellingen te bereiken.

Bepalen en risico's plannen

Door de risico's op verschillende momenten gedurende een project te identificeren, erop te anticiperen en ze te verlagen kunt u het project beter op schema en binnen het budget houden.

Communicatie en beveiliging plannen

Communicatie en de beveiliging daaromheen zijn belangrijke aspecten voor het samenstellen van een goed samenwerkend team.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Mogelijkheden voor communicatie projectgegevens instellen doel

Stel een methode in om met het projectteam te communiceren en het project actueel te houden.

De projectgegevens beter beveiligen

Microsoft Office Project Server 2007 en Project 2007 bieden basisbeveiligingsfuncties die uw projectgegevens beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Een projectplan optimaliseren

Nadat uw project van start is gegaan, kunt u controleren hoe alles functioneert en de taken, resources of kosten optimaliseren.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Het projectplan optimaliseren om te voldoen aan de einddatum worden gepland

Nadat u uw projectplan hebt opgesteld, kunt u dit controleren en optimaliseren om te zorgen dat u de geplande einddatum haalt.

Het projectplan voor resources optimaliseren

Nadat u uw projectplan hebt opgesteld, controleert u de toewijzing van resources om de werklast daarvan te optimaliseren.

Het projectplan optimaliseren zodat binnen het budget past

De geplande kosten in uw voltooide projectplan controleren om te zorgen dat deze binnen uw budget blijven.

Afdrukken en projectgegevens verspreiden

Houd belanghebbenden en teamleden op de hoogte van de voortgang van het project door hen toegang te geven tot online of gedrukte weergaven en rapporten.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Informatie uit project afdrukken

Nadat uw project is gepland, wilt u mogelijk de meest actuele projectgegevens in gedrukte vorm verspreiden onder teamleden of andere belanghebbenden.

Projectgegevens online verspreiden

U kunt de meest actuele projectgegevens online verspreiden door rapporten te maken voor belanghebbenden en teamleden.

Een project volgen en beheren

De voortgang bijhouden

Selecteer de items die u wilt volgen en kies een methode voor de voortgangscontrole. Vervolgens kunt u beginnen met het controleren van de voortgang van uw project.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Een project bijhouden instellen

Hoewel het in Project 2007 eenvoudig is de voortgang van projecten bij te houden, moeten er verschillende stappen worden genomen voordat u kunt beginnen met de voortgangscontrole voor uw projecten.

Voortgang vastleggen en reageren op updates

Nadat u de items die u wilt volgen en de methode voor voortgangscontrole hebt gekozen, kunt u beginnen met de voortgangscontrole voor deze items.

Een planning beheren

Beheer uw project door problemen te identificeren, het schema te optimaliseren en de voortgang ervan te rapporteren aan de belanghebbenden en teamleden.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

De planning opsporen

Wanneer u de werkelijke voortgang van taken controleert, kunt u de planning controleren om problemen of potentiële problemen met taakschema's te identificeren.

Ervoor zorgen dat taken, fasen of het project weer op schema gaan

Als u problemen in uw planning hebt geïdentificeerd, kunt u een reeks van verschillende strategieën gebruiken om uw projectdatums te beheren.

Resources beheren

Beheer uw resources door hun voortgang te controleren, problemen met toewijzingen te identificeren en op te lossen en de voortgang van het project te rapporteren aan belanghebbenden en teamleden.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Voortgang van resources

De meest effectieve manier om de voortgang van de werkzaamheden van resources voor een project te meten is het verdelen van hun werkbelastingen en het volgen van hun voortgang bij taken.

Problemen met de toewijzing van resources identificeren

Door de resourcegegevens te controleren, zoals toewijzingen, over- of onderbezettingen, kosten van resources en afwijkingen tussen de geplande en werkelijke hoeveelheid werk, kunt u controleren of de resources optimaal zijn toegewezen aan taken om de gewenste resultaten te bereiken.

Toewijzing van resources oplossen

Als u de beste prestaties en resultaten wilt bereiken met resources, moet u de werklasten zo beheren dat geen overbezetting of onderbezetting optreedt.

Informatie over gedeelde resources beheren

Nadat u ondernemingsresources hebt ingevoerd, controleert of wijzigt u de informatie over gedeelde resources om te zorgen dat uw project zo flexibel en rendabel mogelijk is.

Kosten beheren

U beheert kosten door de kosten binnen uw budget te houden. De kosten bestaan uit alle resources die nodig zijn om het project uit te voeren, inclusief de mensen en apparatuur waarmee het werk wordt uitgevoerd en de materialen die worden verbruikt terwijl het werk wordt voltooid.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Kosten bewaken

Door de basiskostengegevens regelmatig te controleren en daarnaast een gedetailleerdere analyse van de kostengegevens uit te voeren, kunt u het financiële slagen van uw project helpen waarborgen.

Kosten aanpassen om te houden van het project binnen budget

Wanneer u eenmaal een budgetprobleem hebt vastgesteld, kunt u corrigerende maatregelen treffen met behulp van Project 2007 om het probleem op te lossen en het schema opnieuw voor kosten te optimaliseren.

Risico's beheren

Identificeer potentiële problemen door te anticiperen op risico's en te reageren op risicogebeurtenissen en de voortgang van het project te rapporteren aan belanghebbenden en teamleden.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Nieuwe risico's opsporen

Het opsporen, reduceren en beheren van risico's helpt u de projectdoelstellingen te bereiken.

Projectrisico's beheren

Nadat een risicogebeurtenis optreedt, moet u mogelijk op dit risico reageren om de invloed te beperken die dit risico op het project kan hebben.

Een project sluiten

Definitieve projectinformatie controleren

Het einde van een project is een goed moment voor de belanghebbenden en teamleden om samen te analyseren wat er goed of fout ging en de definitieve online of afgedrukte rapporten en weergaven te produceren.

Wat wilt u verkennen?   

Doelstelling

Beschrijving

Definitieve projectinformatie controleren

Als een project wordt afgesloten, moet de projectinformatie worden samengevat en gecommuniceerd, de effectiviteit worden geanalyseerd en moeten de projectgegevens worden gearchiveerd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×