Het paginaformaat, het papierformaat of de afdrukstand wijzigen

De paginagrootte verwijst naar het gebied van uw publicatie. Het papier- of velformaat is de grootte van het papier waarop wordt afgedrukt.

Afdrukstand verwijst naar de indeling Staand (verticaal) of Liggend (horizontaal). Zie de sectie De afdrukstand van de pagina wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de afdrukstand.

In dit artikel

Informatie over paginaformaat, papierformaat en de afdrukstand Staand/Liggend

Het paginaformaat wijzigen

Het papierformaat wijzigen

De afdrukstand van de pagina wijzigen

De maateenheden van de liniaal wijzigen

Informatie over paginaformaat, papierformaat en de afdrukstand Staand/Liggend

Elke publicatie-indeling die u selecteert in Publisher, bevat het paginaformaat en de afdrukstand die het vaakst worden gebruikt voor dit type publicatie. U kunt het paginaformaat en de afdrukstand wijzigen en de wijzigingen bekijken in de groep Pagina-instelling op het tabblad Paginaontwerp. U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen en uw wijzigingen en de relatie tussen het pagina- en papierformaat bekijken op het tabblad Afdrukken in de Backstage-weergave. Voor meer informatie over het tabblad Afdrukken raadpleegt u: Afdrukken.

Door de grootte of afdrukstand van de pagina en het papier afzonderlijk in te stellen, kunt u bepalen waar de pagina zich bevindt op het papier en kunt u voorkomen dat afdrukken onjuist worden uitgelijnd. U kunt de rand van de pagina ook laten aflopen door af te drukken op papier dat groter is dan uw publicatie en dit bij te knippen tot de gewenste grootte. Daarnaast kunt u meerdere pagina's afdrukken op één vel.

Paginaformaat, papierformaat of afdrukstand van afzonderlijke pagina 's

U kunt het paginaformaat, het papierformaat of de afdrukstand van afzonderlijke pagina's in een publicatie met meerdere pagina's niet wijzigen. Als u een publicatie met meerdere pagina's wilt maken met verschillende afzonderlijke pagina's, moet u aparte publicaties maken voor elk papierformaat, elk paginaformaat of elke afdrukstand en de afgedrukte publicatie vervolgens met de hand samenstellen.

Naar boven

Het paginaformaat wijzigen

Met deze procedure stelt u het formaat van uw publicatie in. U gebruikt deze methode bijvoorbeeld om de grootte van de afgedrukte publicatie te selecteren en een poster af te drukken van 55,8 bij 86,3 cm. U laat hierbij buiten beschouwing of de printer een dergelijk groot vel papier kan verwerken of dat u de poster in de vorm van een aantal overlappende vellen papier (tegels) afdrukt.

Opmerking: U kunt publicaties maken van maximaal 609,6 x 609,6 cm.

Een paginaformaat kiezen

 1. Selecteer het tabblad Paginaontwerp.

  Groep Pagina-instelling op het tabblad Paginaontwerp.

 2. Selecteer in de groep Pagina-instelling de optie Formaat en klik op het pictogram van het gewenste paginaformaat. Klik bijvoorbeeld op Letter (staand) 8,5 x 11 inch (21,6 x 27,9 cm). Als u het gewenste formaat niet ziet, klikt u op Meer vooraf ingestelde paginaformaten of klikt u op Nieuw paginaformaat maken om een aangepast paginaformaat te maken. Voor meer informatie over het maken van nieuwe aangepaste paginaformaten raadpleegt u: Dialoogvenster Aangepast paginaformaat.

  Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Klik in het taakvenster Publicatie opmaken op Paginaformaat wijzigen. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling op het pictogram van het gewenste paginaformaat.

Een aangepast paginaformaat maken

 1. Selecteer het tabblad Paginaontwerp.

 2. Selecteer in de groep Pagina-instelling de optie Formaat en klik op Nieuw paginaformaat maken. Geef onder Pagina de gewenste breedte en hoogte op.

  Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Klik in het taakvenster Publicatie opmaken op Paginaformaat wijzigen. Typ in het dialoogvenster Pagina-instelling onder Pagina de gewenste breedte en hoogte. U kunt ook een publicatietype kiezen, zoals Posters, op Aangepast paginaformaat maken klikken en onder Pagina de gewenste breedte en hoogte opgeven. In het dialoogvenster Aangepast paginaformaat kunt u het aangepaste paginaformaat een naam geven en het gewenste type indeling en de marges opgeven.

Naar boven

Het papierformaat wijzigen

De papierformaten waarop u kunt afdrukken, worden door uw printer bepaald. Als u wilt weten welke papierformaten mogelijk zijn met uw printer, raadpleegt u de handleiding bij uw printer of bekijkt u de papierformaten die in het dialoogvenster Printerinstelling voor uw printer zijn ingesteld.

Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Bekijk de papierformaten die momenteel voor uw printer zijn ingesteld in het dialoogvenster Printerinstelling.

Als u uw publicatie wilt afdrukken op vellen papier die overeenkomen met de paginagrootte van de publicatie, moet u ervoor zorgen dat de paginagrootte en de papiergrootte identiek zijn. Als u uw publicatie op een ander papierformaat wilt afdrukken om bijvoorbeeld een afloop te maken of om meerdere pagina's op één vel af te drukken, wijzigt u alleen het papierformaat.

 1. Klik op Printerinstelling in het menu Bestand.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Printerinstelling onder Papier het gewenste papierformaat in de lijst Formaat.

Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Klik in het menu Bestand op Printerinstelling. Selecteer in het dialoogvenster Printerinstelling onder Papier het gewenste papierformaat in de lijst Formaat.

Naar boven

De afdrukstand van de pagina wijzigen

U kunt de afdrukstand van de pagina wijzigen in Liggend en Staand.

 1. Selecteer het tabblad Paginaontwerp.

  Tabblad Paginaontwerp waarbij Afdrukstand is geselecteerd met de opties Staand of Liggend.

 2. Selecteer in de groep Pagina-instelling de vervolgkeuzelijst Afdrukstand en selecteer Staand of Liggend.

Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Klik in het taakvenster Publicatie opmaken op Paginaformaat wijzigen. Selecteer in het dialoogvenster Pagina-instelling het paginaformaat met de gewenste afdrukstand.

Naar boven

De maateenheden van de liniaal wijzigen

Wilt u de maateenheid centimeter gebruiken in plaats van inch voor een Word-document? U kunt de maateenheid voor de liniaal wijzigen in centimeter, pica, punten of pixels of inches gebruiken.

Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd en schuif naar de instellingen voor Weergeven. Zoek naar Afmetingen weergeven in eenheden van en wijzig de maateenheid.

Geavanceerde weergave-instellingen waarmee u de maateenheden kunt wijzigen.

Tip:  Werkt u met Publisher 2007? Klik op Extra > Opties > tabblad Algemeen. Zoek naar Maateenheden en kies de gewenste eenheden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×