Het Office 365 Adoption Content Pack aanpassen

Opmerking: Dit is voorlopige documentatie voor een openbare preview die in toekomstige versies mogelijk wordt gewijzigd.

Het nieuwe Office 365 Adoption Content Pack biedt een dashboard in Power BI dat inzicht geeft in hoe gebruikers Office 365 accepteren en gebruiken. Het dashboard is een beginpunt voor interactie met de gebruiksgegevens. De rapporten kunnen worden aangepast voor meer persoonlijke inzichten.

U kunt ook Power BI Desktop gebruiken om uw rapporten verder aan te passen, door verbinding te maken met andere gegevensbronnen voor nog uitgebreidere inzichten in uw bedrijf.

Rapporten aanpassen in de browser

In de volgende twee voorbeelden ziet u hoe u een bestaand visueel element kunt aanpassen en een nieuw visueel element kunt maken.

De beheerder die de verbinding heeft gemaakt tussen het inhoudspakket en het Office 365-abonnement is de enige gebruiker die het dashboard en de visuele elementen kan aanpassen.

Een bestaand visueel element wijzigen

In dit voorbeeld zit u hoe u het rapport Acceptatieoverzicht aanpast.

 1. Wijst in het gedeelte Meer informatie over acceptatie bovenaan de kaart Acceptatieoverzicht aan en klik erop.

 2. Klik in de navigatie bovenaan op Rapport bewerken.

  Klik op Rapport bewerken rechtsboven
 3. Klik rechtsboven op Deze pagina dupliceren.

  Kies Deze pagina dupliceren
 4. Klik rechtsboven in het rapport op de titelbalk van de grafiek Acceptatieoverzicht.

 5. Klik in het gedeelte Visualisaties aan de rechterkant bij FirstTimeUsers op de X om het te verwijderen.

 6. Klik rechtsboven in het visuele element Acceptatieoverzicht op het pictogram Visueel element vastmaken en klik in het dialoogvenster op Vastmaken > Bestaand dashboard.

 7. Klik boven in de browser in de breadcrumb op de koppeling Office 365-acceptatie om terug te gaan naar het dashboard.

 8. Als u wordt gevraagd om de wijzigingen in het rapport op te slaan, klikt u op Niet opslaan.

 9. Schuif naar de onderkant van het dashboard om naar het visuele element te gaan dat u zojuist hebt opgeslagen.

 10. Sleep het naar de bovenkant van het dashboard.

 11. U kunt ervoor kiezen om de oorspronkelijke kaart Acceptatieoverzicht te verwijderen, door op het beletselteken rechtsboven op de kaart te klikken en Verwijderen te kiezen.

Een nieuw visueel element maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een nieuw visueel element maakt voor het bijhouden van nieuwe Yammer-gebruikers op maandbasis.

 1. Klik in het gedeelte Communicatie van het dashboard op de kaart Yammer - Alle actieve gebruikers en klik in de navigatie bovenaan op Rapport bewerken.

 2. Klik onderaan op het pictogram Nieuwe pagina De knop Pagina toevoegen in Power BI om een nieuwe pagina te maken.

 3. Klik in het gebied Visualisaties aan de rechterkant op het Gestapelde kolomdiagram (bovenste rij, tweede van links).

  Kies Gestapeld diagram in Visualisaties in Power BI
 4. Klik op de rechtersbenedenhoek van de visualisatie en sleep om die groter te maken.

 5. Vouw in het gedeelte Velden aan de rechterkant de tabel Agenda uit.

 6. Sleep MonthName naar het gedeelte met velden, direct onder de koptekst As in het gedeelte Visualisaties.

 7. Vouw in het gedeelte Velden aan de rechterkant de tabel TenantProductUsage uit.

 8. Sleep FirstTimeUsers naar het gedeelte met velden, direct onder de koptekst Waarde.

  Schermafbeeldingen met de aangepaste visualisatiewaarden
 9. Sleep Product naar het gedeelte Filters, direct onder de koptekst Filters op niveau van visuele elementen.

 10. Selecteer in het gedeelte Filtertype dat wordt weergegeven het selectievakje Yammer.

 11. Klik onder de lijst met visualisaties op het pictogram Notatie. Pictogram Opmaak in Power BI-visualisaties

 12. Vouw Titel uit en wijzig de waarde Titel in Nieuwe gebruikers van Yammer per maand.

 13. Wijzig de Tekengrootte in 12.

 14. Klik rechtsboven in het visuele element op het pictogram Visueel element vastmaken en klik in het dialoogvenster op Vastmaken > Bestaand dashboard.

 15. Klik boven in de browser in de breadcrumb op de koppeling Office 365-acceptatie om terug te gaan naar het dashboard.

 16. Schuif naar de onderkant van het dashboard om naar het visuele element te gaan dat u zojuist hebt opgeslagen.

De rapporten in Power BI Desktop aanpassen

Voor de meeste klanten is het aanpassen van de rapporten en visuele elementen van grafieken op de Power BI-website voldoende. Sommige klanten willen deze gegevens echter misschien koppelen aan andere gegevensbronnen voor uitgebreidere inzichten in de context van hun eigen bedrijf. In dat geval kunnen ze rapporten aanpassen en aanvullende rapporten maken met Power BI Desktop. U kunt Power BI Desktop gratis downloaden.

De rapportage-API’s gebruiken

U kunt beginnen met het maken van een directe verbinding met de ODATA-rapportage-API’s van Office 365, waarop de rapporten zijn gebaseerd.

 1. Ga naar Gegevens ophalen > Overige > ODATA-feed > Verbinding maken.

 2. In het URL-venster typt u https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenant-id>

  Opmerking: De rapportage-API’s zijn een preview-versie en kunnen worden gewijzigd voordat ze in productie worden genomen.

  URL OData-feed voor Power BI Desktop
 3. Voer uw beheerdersreferenties in om u aan te melden bij Office 365 wanneer u daarom wordt gevraagd.

  Lees de Veelgestelde vragen voor meer informatie over wie er toegang kan krijgen tot de rapporten van het Office 365 Adoption Content Pack.

 4. Zodra de verbinding is geautoriseerd, wordt het Navigator-venster weergegeven met de gegevenssets waarmee u verbinding kunt maken.

  Selecteer alles en klik op Laden.

  Hiermee downloadt u de gegevens naar Power BI Desktop. Sla het bestand op. U kunt beginnen met het maken van de gewenste rapporten.

  Schermafbeelding van de ODATA-waarden beschikbaar in de rapportage-API

De Power BI-sjabloon van het Adoption Content Pack gebruiken

U kunt ook het Power BI-sjabloonbestand dat hoort bij de rapporten van het Office 365 Adoption Content Pack gebruiken als startpunt voor het maken van verbinding met de gegevens. Het voordeel van het gebruik van het PBIT-bestand is dat de verbindingstekenreeks al is vastgelegd. U kunt ook profiteren van alle aangepaste metingen die zijn gedaan ter aanvulling op de gegevens in het basisschema, en die verder uitbouwen.

U kunt het Power BI-sjabloonbestand downloaden uit het Microsoft Downloadcentrum: Power BI-sjabloon van het Office 365 Adoption Content Pack Nadat u het Power BI-sjabloonbestand hebt gedownload, gaat u als volgt te werk om aan de slag te gaan:

 1. Open het PBIT-bestand.

 2. Geef uw tenant-id op in het dialoogvenster.

  Geef uw tenant-id op om het PBIT-bestand te openen
 3. Voer uw beheerdersreferenties in om u aan te melden bij Office 365 wanneer u daarom wordt gevraagd.

  Lees de Veelgestelde vragen voor meer informatie over wie er toegang kan krijgen tot de rapporten van het Office 365 Adoption Content Pack.

  Na autorisatie worden de gegevens in het Power BI-bestand vernieuwd.

  Het laden van de gegevens kan enige tijd duren. Wanneer het is voltooid, kunt u het bestand opslaan als een PBIX-bestand en de rapporten verder aanpassen of nog meer gegevensbronnen aan het rapport toevoegen.

 4. Volg de documentatie Aan de slag met Power BI voor informatie over hoe u rapporten maakt, ze publiceert naar de Power BI-service en ze deelt binnen uw organisatie. Voor het volgen van dit pad voor aanpassen en delen zijn mogelijk extra Power BI-licenties vereist. Zie de licentierichtlijnen voor Power BI voor meer informatie.

Verwante onderwerpen

Office 365 Adoption Content Pack
Power BI Adoption Content Pack voor Office 365 inschakelen
Werken met de rapporten in het Office 365 Adoption Content Pack
Actieve gebruiker in de gebruiksrapporten van Office 365
Problemen oplossen met het Office 365 Adoption Content Pack
Office 365 adoption content pack data model (Gegevensmodel Office 365 Adoption Content Pack)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×