Het navigatiedeelvenster van Outlook aanpassen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Navigatiedeelvenster van Outlook 2010

De navigatiedeelvenster wordt weergegeven aan de linkerkant van het venster Outlook in alle weergaven standaard en schakelt u tussen de verschillende gebieden van Outlook, zoals E-mail, agenda, contactpersonen, takenen notities.

De Outlook 2010 en 2007-navigatiedeelvenster kan worden aangepast, geminimaliseerd of verborgen. De inhoud weergegeven in het navigatiedeelvenster, afhankelijk van de weergave die u in, zoals de weergave E-mail of agenda-weergave werkt.

Opmerking: Deze instructies zijn bedoeld voor Outlook 2010 en 2007 alleen. Als u wilt wijzigen in het deelvenster navigatie in Outlook 2016 en 2013, raadpleegt u wijzigen wat wordt weergegeven op de navigatiebalk.

Grootte van het navigatiedeelvenster in Outlook 2010

 • Wijs de rechterrand van het Navigatiedeelvenster aan en wanneer de aanwijzer verandert in een tweepuntige pijl Afbeelding van een verticale pijl met twee punten , sleept u de rand naar links of naar rechts.

Het navigatiedeelvenster lettertype wijzigen in Outlook 2010

U kunt het lettertype en de grootte van de tekst in het navigatiedeelvenster wijzigen van een weergave in Outlook.

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep indeling , klikt u op Navigatiedeelvenster, klikt u op Optiesen klik vervolgens op lettertype.

 2. Voer de instellingen in die u wilt in de vakken Lettertype, Tekenstijl en Grootte.

 3. Klik twee keer op OK om de geopende dialoogvensters te sluiten.

De knoppen wijzigen in Outlook 2010

U kunt het aantal en de volgorde van de grote navigatieknoppen die worden weergegeven onderaan het Navigatiedeelvenster wijzigen.

Om de volgorde van de knoppen te wijzigen, doet u het volgende:

 1. Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en klik vervolgens op Opties navigatiedeelvenster.

 2. Klik in de lijst Knoppen weergeven in deze volgorde op de knop die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Opmerking: Als u de standaardweergave van de knoppen wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden.

Als u het aantal knoppen wilt wijzigen, doet u het volgende:

 • Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en vervolgens op Meer knoppen weergeven of Minder knoppen weergeven.

Om knoppen toe te voegen of te verwijderen, doet u het volgende:

 • Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen , klik op Knoppen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op de knop die u wilt wijzigen.

  Notities: 

  • Wijs de horizontale splitsbalk tussen de mappen en de knoppen aan om snel meer of minder knoppen of mappen weer te geven en sleep de balk omhoog of omlaag wanneer de aanwijzer in een pijl met twee punten dubbele pijl verandert. Als u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster sleept, worden alle grote knoppen kleine knoppen en worden ze weergegeven als één rij met pictogrammen onderaan het navigatiedeelvenster.

  • Als u de ruimte van het deelvenster wilt maximaliseren, sleept u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster en gebruikt u vervolgens de kleine knoppen om te schakelen tussen de verschillende deelvensters.

  • Om al uw mappen en niet alleen uw e-mailmappen weer te geven, wijzigt u de knop Mappenlijst in een grote knop en verplaatst die vervolgens boven de knop E-mail of u verwijdert de knop E-mail uit het navigatiedeelvenster.

Het navigatiedeelvenster in Outlook 2010 minimaliseren

U kunt de hoeveelheid werkruimte in het venster Outlook via het geminimaliseerde navigatiedeelvenster vergroten. Het geminimaliseerde navigatiedeelvenster samenvouwen in een verticale balk met knoppen waarmee u nog steeds toegang tot de meest gebruikte mappen en weergaven.

Als u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster wilt weergeven of verbergen, doet u het volgende:

 • Klik in de bovenhoek van het Navigatiedeelvenster of de koptekst van het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster op Het navigatievenster minimaliseren Knop Navigatievenster minimaliseren of Het navigatiedeelvenster uitvouwen De knop Navigatievenster uitvouwen .

Om uw mappen te zien vanuit het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster klikt u op de knop Mappen.

Opmerking: Wanneer u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster uitvouwen, wordt het navigatiedeelvenster herstellen naar dezelfde breedte heeft als voorheen. Als u Outlook met het geminimaliseerde navigatiedeelvenster afsluiten, verschijnt dit geminimaliseerd wanneer u Outlookopnieuw opstart.

Gebruik de weergave Mappenlijst in het navigatiedeelvenster in Outlook 2010

In deze weergave blijven al uw mappen, inclusief uw postvak in, zichtbaar in het Navigatiedeelvenster wanneer u naar andere weergaven, zoals Agenda of Contactpersonen overschakelt. Klik onderin het Navigatiedeelvenster op Mappenlijst Knopafbeelding .

Als u op een van de knoppen in het Navigatiedeelvenster klikt, zoals E-mail, Agenda of Contactpersonen, wordt het Navigatiedeelvenster in de deelvenster-modus weergegeven.

Als u de mappenlijst als uw hoofdweergave wilt bewaren, moet u niet de knoppen onderaan het deelvenster gebruiken voor toegang tot andere weergaven. Klik in de Mappenlijst zelf op de juiste map, het juiste pictogram of de juiste naam.

Als u de weergave Mappenlijst gebruikt wanneer u Outlookverlaat, wordt de mappenlijst wordt geopend wanneer u Outlook weer starten.

De lijst Favorieten in Outlook 2010 wijzigen

De lijst Favorieten biedt een handige manier om uw meest gebruikte mappen zichtbaar te houden aan de bovenkant van het Navigatiedeelvenster. U kiest welke mappen u wilt opnemen.

Tip: In het geminimaliseerde navigatiedeelvenster, worden de mappen in Favorieten weergegeven als verticale knoppen, zodat ze beschikbaar zijn er ook weergegeven. De verticale knoppen die worden weergegeven, hangt af van de verticale ruimte beschikbaar in het venster Outlook en de plaatsing van de mappen in de lijst Favorieten .

Het in-of uitschakelen van Favorieten verandert de mappen in de lijst niet. Een map die wordt weergegeven in Favorieten als de functie is uitgeschakeld, wordt opnieuw weergegeven wanneer Favorieten opnieuw wordt ingeschakeld.

 • Klik in het tabbladWeergave in de groep Indeling op Navigatiedeelvenster en vervolgens op Favorieten.

  Een vinkje geeft aan of Favorieten is ingeschakeld.

 • Om een map toe te voegen aan Favorieten sleept u de map in de lijst Favorieten. De map en de inhoud ervan worden niet verplaatst, maar in Favorieten wordt een snelkoppeling naar de map gemaakt.

 • Om mappen te verwijderen uit Favorieten klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen en vervolgens op Uit Favorieten verwijderen.

  Notities: 

  • Mappen in Favorieten moeten afzonderlijk worden verwijderd.

  • Het verwijderen van de mappen uit Favorieten verwijdert de map of de inhoud niet van de lijst Alle e-mailmappen.

 • Om Favorieten te minimaliseren, klikt u op Pictogram voor uitvouwen naast de koptekst van Favorieten.

 • Om Favorieten uit te vouwen, klikt u op Pictogram samengevouwen naast de koptekst van Favorieten.

De map rangschikking in het navigatiedeelvenster in Outlook 2010 wijzigen

E-mailsubmappen die u maakt, worden in alfabetische volgorde weergegeven in elke map in het Navigatiedeelvenster. De mappen kunnen niet handmatig opnieuw worden gerangschikt.

Standaardmappen worden aan het einde van de mappenlijst weergegeven, met inbegrip Concepten, Verzonden Items, Verwijderde Items, Gespreksgeschiedenis, InfoPath-formulieren, Ongewenste e-mail, Postvak uit, RSS-Feeds en Zoekmappen. Deze mappen kunnen niet worden hernoemd of opnieuw worden gerangschikt.

Als tijdelijke oplossing kunt u beter een veelgebruikte map toevoegen aan de lijst Favorieten bovenaan het Navigatiedeelvenster. Mappen in deze sectie kunnen in willekeurige volgorde worden gerangschikt.

Een andere tijdelijke oplossing is om de namen van de mappen te wijzigen. Door een getal of speciaal teken in te voeren, zoals een onderstrepingsteken (_) of een uitroepteken (!), wordt een map geplaatst voor de mappen die met de letters A tot Z beginnen. Om de naam van een map te wijzigen, klikt u op de map en klikt u in het tabblad Map, in de groep Acties op Mapnaam wijzigen.

Opmerking: U kunt de tekengrootte, kleur of lettertype in het Navigatiedeelvenster niet wijzigen. Windows-Vergrootglas is een optie waarmee u de tekengrootte op het scherm kunt vergroten. Zie Vergrootglas gebruiken om items op het scherm te bekijken voor meer informatie.

Knoppen toevoegen of verwijderen in het navigatiedeelvenster in Outlook 2007

 • Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Knopafbeelding , klik op Knoppen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op de knop die u wilt wijzigen.

Opmerking: Hoewel u alle knoppen uit het Navigatiedeelvenster kunt verwijderen en de ruimte van het mappenvenster kunt maximaliseren door de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het Navigatiedeelvenster te slepen, is het niet mogelijk de rij met kleine knoppen onderaan te verwijderen.

Grootte van het navigatiedeelvenster in Outlook 2007

 • Wijs de rechterrand van het Navigatiedeelvenster aan en wanneer de aanwijzer verandert in een tweepuntige pijl Afbeelding van een verticale pijl met twee punten , sleept u de rand naar links of naar rechts.

Wijzigen van de weergavevolgorde van de knoppen in Outlook 2007

 1. Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Knopafbeelding en klik vervolgens op Opties navigatiedeelvenster.

 2. Om de knopvolgorde te wijzigen, klikt u in de lijst Knoppen weergeven in deze volgorde op de knop die u wilt wijzigen en vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Opmerking: Als u de standaardweergave van de knoppen wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden.

Wijzig het aantal grote en kleine knoppen in het navigatiedeelvenster in Outlook 2007

 • Klik onderaan het Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Knopafbeelding en vervolgens op Meer knoppen weergeven of Minder knoppen weergeven.

Opmerking: 

 • Wijs de horizontale splitsbalk tussen de mappen en de knoppen aan om snel meer knoppen of mappen weer te geven en sleep de balk omhoog of omlaag wanneer de aanwijzer in een pijl met twee punten dubbele pijl verandert. Als u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het Navigatiedeelvenster sleept, worden alle grote knoppen gewijzigd in kleine knoppen en worden ze weergegeven als één rij met pictogrammen onderaan het Navigatiedeelvenster.

 • Als u de ruimte van het deelvenster wilt maximaliseren, sleept u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster en gebruikt u vervolgens de kleine knoppen om te schakelen tussen de verschillende deelvensters.

 • Om al uw mappen en niet alleen uw e-mailmappen weer te geven, wijzigt u de knop Mappenlijst in een grote knop en verplaatst die vervolgens boven de knop E-mail of u verwijdert de knop E-mail uit het navigatiedeelvenster.

Het geminimaliseerde navigatiedeelvenster in Outlook 2007 weergeven of verbergen

U kunt de ruimte in uw Outlook -venster opslaan met behulp van het geminimaliseerde navigatiedeelvenster. In dit deelvenster is een versie van het navigatiedeelvenster die wordt verkleind tot een verticale balk met knoppen waarmee u nog steeds toegang tot de meest gebruikte mappen en weergaven. U het uitkomt zijn er verschillende manieren het geminimaliseerde navigatiedeelvenster weergeven of verbergen.

Tip: Als u mappen hebt in Favoriete mappen, hebt u met één klik toegang tot deze mappen wanneer u het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster gebruikt. Het aantal mappen dat wordt weergegeven als knoppen op het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster is afhankelijk van hoeveel verticale ruimte er is voor het Navigatiedeelvenster. De mapknoppen zijn zichtbaar in de volgorde waarin ze worden weergegeven van boven naar beneden in Favorietenmappen.

 • In de rechterbovenhoek van het Navigatiedeelvenster of de koptekst van het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster klikt u op de pijl Knopafbeelding .

Om uw mappen in het Navigatiedeelvenster vanuit het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster te zien, klikt u op de knop Navigatiedeelvenster.

Opmerking: Wanneer u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster in het navigatiedeelvenster weergeven, wordt het navigatiedeelvenster herstellen naar dezelfde breedte heeft als voorheen. Als u Outlook met het navigatievenster samengevoegd tot het geminimaliseerde navigatiedeelvenster afsluit, wordt op deze manier weergegeven wanneer u Outlookopnieuw hebt gestart.

Toevoegen of verwijderen van de knoppen in het geminimaliseerde navigatiedeelvenster in Outlook 2007

De weergaveknoppen die in het geminimaliseerde navigatiedeelvenster worden weergegeven, zoals E-mail, Agenda en Contactpersonen, zijn dezelfde weergaveknoppen die in het volledige Navigatiedeelvenster worden weergegeven.

Bijschrift 4
Een grote weergaveknop verschijnt in het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster als een kleine weergaveknop.
Knop Mail navigatievenster

Opmerking: De weergaveknoppen verschillen van de verticale mapknoppen in favorietenmappen die ook in het geminimaliseerde navigatiedeelvenster weergegeven. De mapknoppen worden bepaald door de hoeveelheid witruimte die beschikbaar is in uw Outlook -venster en de volgorde waarin de mappen in favorietenmappen worden weergegeven. Deze knoppen kan worden verwijderd door mappen uit favorietenmappen te verwijderen.

 • Klik onderin het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Knopafbeelding , klik op Knoppen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op de knop die u wilt wijzigen.

Weergeven of verbergen van de mappenlijst in Outlook 2007

Voor een eenvoudigere weergave van het e-mailvenster kunt u de weergave mappenlijst proberen.

 • Klik onderin het Navigatiedeelvenster op Mappenlijst Knopafbeelding .

 • Klik onderaan het navigatiedeelvenster op de knop E-mail Bijschrift 4 of Email Knop Mail navigatievenster .

Gebruik de weergave Mappenlijst in het navigatiedeelvenster in Outlook 2007

In deze weergave blijven al uw mappen, inclusief uw postvak in, zichtbaar in het Navigatiedeelvenster wanneer u naar andere weergaven, zoals Agenda of Contactpersonen overschakelt. Klik gewoon onderaan het Navigatiedeelvenster op Mappenlijst Knopafbeelding . Om terug te gaan naar het deelvenster E-mail klikt u op de knop E-mail Bijschrift 4 of E-mail Knop Mail navigatievenster onderaan het Navigatiedeelvenster.

Als u naar de weergave mappenlijst overschakelt en Outlook sluit, ziet u de mappenlijst wanneer u Outlook weer starten.

Belangrijk: Als u wilt behouden de mappenlijst als uw belangrijkste weergave in het navigatiedeelvenster terwijl u werkt, gebruik niet de knoppen onder aan het deelvenster om te navigeren naar andere weergaven. Als u wilt de weergave Mappenlijst houden terwijl u de invoegpositie in Outlook verplaatsen, klikt u op de juiste map, pictogram of de naam in de mappenlijst zelf.

Als u op de knop kalender , de agendaweergave wordt weergegeven in uw belangrijkste Outlook -venster, maar het navigatiedeelvenster terug naar de weergavemodus deelvenster wordt gewijzigd. Hiermee wordt het navigatiedeelvenster om de verschillende weergaven in het deelvenster.

Favorietenmappen in Outlook 2007 verwijderen of minimaliseren

Favorietenmappen bieden een handige manier om uw meest gebruikte mappen zichtbaar te houden aan de bovenkant van het Navigatiedeelvenster. U kunt de inhoud van de lijst met Favorietenmappen bepalen door te kiezen welke mappen u wilt opnemen. Als u het deelvenster Favorietenmappen niet wilt gebruiken of u meer ruimte wilt maken in het Hoofdnavigatiedeelvenster, kunt u een van de volgende opties gebruiken.

 • Verklein de grootte van de lijst Favorietenmappen door individuele mappen uit de lijst te verwijderen.

 • Het deelvenster Favorietenmappen onder de koptekst minimaliseren.

 • Het deelvenster Favorietenmappen uitschakelen

Tip: In het geminimaliseerde navigatiedeelvenster, worden de mappen in favorietenmappen vermeld weergegeven als verticale knoppen, zodat ze beschikbaar zijn er ook. De verticale knoppen weergegeven, hangt af van de verticale beschikbare ruimte in uw Outlook -venster en de plaatsing van de mappen in Favoriete mappen.

U kunt een of meer van de afzonderlijke mappen verwijderen uit de lijst Favorietenmappen om zowel de lengte van de lijst als de grootte van het deelvenster te verkleinen.

 1. Klik in Favorietenmappen met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen en vervolgens op Uit Favorietenmappen verwijderen in het snelmenu.

 2. Herhaal stap 1 voor elke map die u wilt verwijderen.

 • Mappen in Favorietenmappen moeten afzonderlijk worden verwijderd.

 • Het verwijderen van de mappen uit Favorietenmappen verwijdert de map of de inhoud niet van de lijst Alle e-mailmappen.

 • In de koptekst van Favorietenmappen, klikt u op de pijl Knopafbeelding .

  gebruik de pijlen om Favoriete mappen te openen of sluiten

  Klik opnieuw op de pijl Bijschrift 4 om het deelvenster uit te vouwen.

U kunt Favorietenmappen zo nodig minimaliseren en uitvouwen, zodat uw mappen beschikbaar zijn wanneer u dat wilt en uit de weg wanneer u ze niet wilt gebruiken.

Het in-of uitschakelen van Favorietenmappen verandert de mappen in de lijst niet. Als uw mappen in Favorietenmappen worden weergegeven wanneer u de functie uitschakelt, worden dezelfde mappen weergegeven wanneer u de functie opnieuw inschakelt.

 • Wijs in het menu Weergave naar Navigatiedeelvenster en klik op Favorietenmappen om het vinkje te verwijderen.

  Klik weer op Favorietenmappen om de functie weer in te schakelen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×