Het navigatiedeelvenster en de objecten in het venster sluiten en weer openen

Wat wilt u doen?

Waarvoor dient het navigatiedeelvenster?

Het navigatiedeelvenster en de objecten erin openen en sluiten

Databaseobjecten openen

Meer informatie over het navigatiedeelvenster

Waarvoor dient het navigatiedeelvenster

Microsoft Office Access 2007 bevat een nieuwe functie, het navigatiedeelvenster. Dit venster vervangt het databasevenster en u kunt het tevens gebruiken in plaats van de schakelborden (schermen voor het uitvoeren van veelvoorkomende taken, zoals het uitvoeren van een rapport of het sluiten van een database).

U kunt dit venster gebruiken voor het uitvoeren en beheren van objecten in een database, zoals tabellen, rapporten, formulieren enzovoort. Als u bijvoorbeeld een rapport wilt uitvoeren, kunt u dit starten vanuit het navigatiedeelvenster. Als u de opzet van uw rapport wilt wijzigen, kunt u het rapport ook vanuit het navigatiedeelvenster in de ontwerpweergave openen.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u elementaire handelingen uitvoert in het navigatiedeelvenster, inclusief het weergeven en verbergen van het deelvenster en het openen van de databaseobjecten die in het deelvenster worden weergegeven.

Zie het artikel Het navigatiedeelvenster gebruiken als u nog nooit eerder hebt gewerkt met een navigatiedeelvenster en enige achtergrondinformatie nodig hebt, of als u wilt weten hoe u een bepaalde bewerking kunt uitvoeren die hier niet wordt vermeld. In dat artikel worden de basiselementen van het navigatiedeelvenster toegelicht en wordt tevens uitgelegd hoe u de diverse taken die in het deelvenster beschikbaar zijn, kunt uitvoeren.

Het navigatievenster en de objecten erin openen en sluiten

Het navigatiedeelvenster verschijnt standaard wanneer u een database in Office Access 2007 opent. Dit geldt ook voor databases die u met een oudere versie van Access hebt gemaakt. U kunt voorkomen dat het navigatiedeelvenster standaard wordt weergegeven door een globale programmaoptie in te stellen. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u dit doet.

Het deelvenster weergeven of verbergen

 • Klik op de knop Scheidingsbalk openen/sluiten in het navigatiedeelvenster Knopafbeelding of druk op F11.

Het navigatiedeelvenster standaard niet laten verschijnen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op Huidige database en schakel onder Navigatie het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven in of uit. De optie is standaard ingeschakeld.

Opmerking: Het is raadzaam om het navigatiedeelvenster alleen te verbergen wanneer u een scherm, bijvoorbeeld een schakelbord, of een andere methode gebruikt om de objecten in uw database te openen.

Databaseobjecten openen

Als u een afzonderlijk databaseobject wilt uitvoeren, zoals een formulier of rapport, of als u het ontwerp van een object wilt wijzigen, kunt u het betreffende object rechtstreeks openen vanuit het navigatiedeelvenster. Als u echter een macro of een blok VBA-code (Visual Basic for Applications) uitvoert vanuit het navigatiedeelvenster in plaats van vanuit een ander object, ziet u mogelijk geen zichtbare resultaten en kan een er een fout optreden. In Access zijn VBA-code en macro's gewoonlijk ontworpen om vanuit een ander object te worden uitgevoerd.

Databaseobjecten openen voor gebruik

 • Selecteer een of meer tabellen, query's, rapporten of andere items die u in het navigatiedeelvenster wilt gebruiken en dubbelklik erop.

  – of –

  Sleep het object of de objecten naar het werkgebied van Access.

Databaseobjecten openen in de ontwerpweergave

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het databaseobject dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

  – of –

  Zet de focus op een of meer van de objecten en druk op Ctrl+Enter.

Meer informatie over het navigatiedeelvenster

Zie het artikel Objecten beheren en bekijken in het navigatiedeelvenster voor meer informatie over het gebruik van het navigatiedeelvenster.

Zie Waar zijn mijn schakelborden gebleven? voor meer informatie over het gebruik van het navigatiedeelvenster in plaats van schakelborden.

Tot slot: het ontwerpen van tabellen, formulieren, rapporten en andere onderdelen in een database is vaak een complexe taak. Zie de volgende onderwerpen voor informatie over het maken van databaseobjecten of het wijzigen van het ontwerp van een databaseobject:

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×