Het navigatiedeelvenster aanpassen en vergrendelen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de bruikbaarheid van een database verbeteren door de inhoud en organisatie van het navigatiedeelvenster aan te passen en te regelen. Een aangepaste navigatie kan de efficiëntie helpen verbeteren door het groeperen, markeren of verbergen van objecten. In dit artikel worden manieren besproken waarop u het navigatiedeelvenster kunt aanpassen en regelen om de bruikbaarheid te verbeteren en het gebruikers eenvoudiger te maken om juist die databaseobjecten te vinden die zij nodig hebben.

Databasebeveiligingsfuncties, zoals het versleutelen van een database met een wachtwoord, komen in dit artikel niet aan de orde. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Het navigatiedeelvenster aanpassen

Het navigatiedeelvenster regelen met behulp van een macro

Ontwerpweergave uitschakelen voor een item

Een databaseobject verbergen

Overzicht

Langs de zijkant van het scherm staat het navigatiedeelvenster. Dit venster biedt een interface voor de objecten in uw database en bevat verschillende functies waarmee u het gebruiksgemak kunt aanpassen.

navigatiedeelvenster noordenwind 2007

In het navigatiedeelvenster staan items gerangschikt in groepen. U geeft aan hoe u de items wilt groeperen door een categorie op te geven, zoals Objecttype of Gemaakt op. In de illustratie hierboven ziet u de groep Alle Access-objecten in de categorie Objecttype, waarbij enkele van de objecttypegroepen, zoals Tabellen en Query's, zijn gesloten.

Aangepaste categorieën en groepen

U kunt ook aangepaste categorieën maken en binnen die categorieën, aangepaste groepen. In de aangepaste groepen kunt u vervolgens snelkoppelingen maken die naar databaseobjecten verwijzen.

Stel, u hebt een groot aantal rapporten in uw database en u voert deze rapporten met een wisselende frequentie uit, bijvoorbeeld dagelijks of eens in de drie maanden. U kunt een categorie Rapporten maken en vervolgens de groepen Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Driemaandelijks en Jaarlijks maken. In elke groep kunt u vervolgens snelkoppelingen maken naar de desbetreffende rapporten.

U kunt verschillende snelkoppelingen maken naar een databaseobject; elke snelkoppeling in een andere aangepaste groep.

Categorieën en groepen weergeven of verbergen

U kunt het dialoogvenster Navigatieopties gebruiken om bepaalde categorieën en groepen weer te geven of te verbergen in het navigatiedeelvenster.

U kunt ook macroacties aan een besturingselement voor de weergave van het navigatiedeelvenster categorieën als een database wordt geopend in Access gebruiken. Deze nieuwe macroacties zijn beschikbaar in Microsoft Office Access 2007:

 • SetDisplayedCategories    Gebruik deze actie om een categorie weer te geven of te verbergen. Elke keer dat u deze actie gebruikt kunt u slechts één categorie tegelijk weergeven of verbergen. U kunt deze actie echter wel verschillende keren in een macro gebruiken om afzonderlijke categorieën weer te geven of te verbergen.

 • LockNavigationPane    Gebruik deze actie om het navigatiedeelvenster te vergrendelen. Zo kunt u verhinderen dat gebruikers per ongeluk items in het navigatiedeelvenster toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

  Opmerking: Wanneer u het navigatiedeelvenster vergrendelt, voorkomt u niet dat gebruikers databaseobjecten naar het klembord kopiëren.

Automatisch naar een categorie of groep navigeren wanneer de database wordt geopend

U kunt met de macroactie NavigateTo naar een categorie of groep navigeren. Als u deze macroactie in de macro autoexec gebruikt, kunt u automatisch naar een categorie of groep navigeren wanneer de database wordt geopend.

De ontwerpweergave uitschakelen

De items die worden weergegeven in uw aangepaste categorieën en groepen zijn in wezen snelkoppelingen die naar databaseobjecten verwijzen.

Snelkoppelingen in het navigatiedeelvenster hebben een eigenschap Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen die u kunt instellen. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling, klik in het snelmenu op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Eigenschappen van tabel en schakel vervolgens het selectievakje Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen in. Als deze eigenschap is ingeschakeld, kan de snelkoppeling niet worden gebruikt om het doelobject ervan te openen in de Ontwerpweergave of de Opmaakweergave. Als u bijvoorbeeld deze eigenschap inschakelt voor een snelkoppeling naar een formulier, kunnen gebruikers het ontwerp of de opmaak van het formulier niet wijzigen met die snelkoppeling.

Databaseobjecten verbergen

Voor de ingebouwde categorieën en groepen in het navigatiedeelvenster worden geen snelkoppelingen weergegeven. In plaats daarvan worden de daadwerkelijke databaseobjecten weergegeven. Deze groepen zijn onder meer:

 • Alle groepen in een ingebouwde categorie.

 • De groep Niet-toegewezen objecten van een aangepaste categorie.

Databaseobjecten hebben niet de eigenschap Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen. U kunt databaseobjecten verbergen om wijzigingen aan het ontwerp te voorkomen, en ze van snelkoppelingen te voorzien in aangepaste categorieën en groepen.

Voordat u begint

Wanneer u een combinatie van deze functies wilt gebruiken, kunt u op effectieve wijze de organisatie van het navigatiedeelvenster regelen en zo de bruikbaarheid ervan verbeteren. Deze functies voorkomen echter niet dat kwaadwillende gebruikers ongewenste ontwerpwijzigingen aanbrengen in uw database. Bovendien kunnen deze functies onbevoegde toegang tot de gegevens niet verhinderen. Houd rekening met de volgende overwegingen:

De bruikbaarheidsfuncties kunnen worden genegeerd.   

 • Als u een macro gebruikt om het navigatiedeelvenster te regelen en vergrendelen, moet u er rekening mee houden dat gebruikers de macro bij het starten kunnen uitschakelen door de SHIFT-toets ingedrukt te houden.

 • Hoewel de snelkoppelingen van het navigatiedeelvenster de eigenschap Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen hebben, hebben de databaseobjecten zelf die eigenschap niet. U kunt de categorieën en groepen die databaseobjecten bevatten verbergen en u kunt de objecten zelf verbergen, maar u kunt niet verhinderen dat gebruikers deze weer zichtbaar maken.

Verlies de gebruiker niet uit het oog.   

 • Wanneer u het navigatiesysteem voor een database plant en ontwerpt, moet u samenwerken met de mensen die dit systeem gaan gebruiken. Als het in de praktijk niet haalbaar is om met de specifieke personen te werken die een database gaan gebruiken, moet u wel altijd hun behoeften centraal stellen in uw ontwerpproces.

 • Afhankelijk van uw middelen, kunt u overwegen te werken met focusgroepen voor de planning, en bruikbaarheidstesten uit te voeren tijdens de ontwerpfase.

Veiligheid is niet het doel.   

 • Uw doel bij het implementeren van deze functies voor het regelen van het navigatiedeelvenster zou moeten liggen in het verbeteren van de bruikbaarheid van een database. Deze functies zijn niet bestemd om de beveiliging van een database te verbeteren.

 • Voor meer informatie over manieren om een database te helpen beveiligen, raadpleegt u de sectie Zie ook.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster aanpassen

U kunt het dialoogvenster Navigatieopties gebruiken om het navigatiedeelvenster aan te passen.

Navigatieopties, dialoogvenster

Dit proces omvat ruwweg de volgende stappen:

 1. Een aangepaste categorie maken. Access beschikt over één kant-en-klare aangepaste categorie waarvan u gebruik kunt maken: de categorie Aangepast. U kunt deze categorie een andere naam geven en naar believen groepen toevoegen of verwijderen. Ook kunt u nieuwe aangepaste categorieën maken.

 2. Een aangepaste groep maken. Nadat u een categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer aangepaste groepen voor de nieuwe categorie.

 3. Objecten toewijzen aan de aangepaste groep door het maken van snelkoppelingen. Sleep of kopieer en plak in het navigatiedeelvenster de databaseobjecten die u aan uw aangepaste groep wilt toewijzen. U sleept of kopieert de objecten uit een speciale groep in uw nieuwe categorie met de naam Niet-toegewezen objecten, die telkens in Access voor u wordt gemaakt wanneer u een aangepaste categorie maakt.

  Notities: 

  • Wanneer u een databaseobject uit de groep Niet-toegewezen objecten toewijst aan uw aangepaste groep, wordt in Access een snelkoppeling naar dat object gemaakt ; het object zelf wordt niet verplaatst of gekopieerd.

  • Als u een snelkoppeling in een aangepaste groep een andere naam geeft of verwijdert, zijn die wijzigingen niet van invloed op het eigenlijke object, alleen op de snelkoppeling ernaartoe.

  • U kunt zoveel snelkoppelingen naar een databaseobject maken als u wilt. Elke groep mag echter slechts één snelkoppeling bevatten naar een bepaald databaseobject.

 4. Groepen of objecten in een aangepaste categorie weergeven of verbergen. Nadat u uw aangepaste groep of groepen hebt ingevuld, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten en alle andere groepen die u niet wilt zien, verbergen. Ook kunt u afzonderlijke objecten verbergen.

  Opmerking: U kunt ook de macroactie SetDisplayedCategories gebruiken om een categorie weer te geven of te verbergen. Wanneer u een macro gebruikt, kunt u categorieën weergeven of verbergen, ongeacht de instellingen in het dialoogvenster Navigatieopties. Zie de sectie Het navigatiedeelvenster regelen met een macro voor meer informatie.

Een aangepaste categorie maken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Navigatieopties, onder de lijst Categorieën, op Item toevoegen.

  In de lijst verschijnt een nieuwe categorie. Deze afbeelding toont een nieuwe aangepaste categorie:

  een nieuwe aangepaste categorie in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op ENTER.

  Tip: Probeer een naam te verzinnen die helder is voor degenen die uw database gaan gebruiken. Nadat u de naam hebt gemaakt, ziet u dat het bijschrift voor de lijst rechts verandert en nu ook die naam weergeeft. Als u bijvoorbeeld de nieuwe categorie Mijn schakelbord noemt, staat in het bijschrijft in de lijst rechts Groepen voor "Mijn schakelbord". Ook zal het u opvallen dat de lijst een groep bevat met de naam Niet-toegewezen objecten. In Access wordt die groep standaard gemaakt. Deze groep bevat alle objecten in uw database en u gebruikt deze objecten om uw aangepaste groep te vullen.

  Nadat u uw aangepaste categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor die categorie. U kunt zoveel groepen maken als u nodig hebt. Houd het dialoogvenster Navigatieopties open en voer de volgende stappen uit.

Een aangepaste groep maken

 1. Klik onder de lijst met groepen voor "Groepsnaam" , klikt u op Groep toevoegen en typ een naam voor de groep. Als u nodig hebt, kunt u dit proces zo vaak herhalen. Bijvoorbeeld Mijn schakelbord drie groepen mogelijk bevatten, formulieren voor gegevensinvoer, rapporten en query´s. De behoeften van uw gebruikers- of uw eigen voorkeuren moeten Hiermee bepaalt u de groepen die u toevoegt.

 2. Houd het selectievakje naast Niet-toegewezen objecten ingeschakeld en klik op OK.

  Het dialoogvenster Navigatieopties wordt gesloten en uw nieuwe aangepaste groep wordt toegevoegd aan het navigatiedeelvenster, maar u kunt u de nieuwe groep nog niet zien.

 3. Ga naar de volgende reeks stappen om de nieuwe groep zichtbaar te maken en om nieuwe objecten aan de groep toe te voegen.

Als u alleen maar een item wilt toevoegen aan een nieuwe aangepaste groep, klikt u met de rechtermuisknop op het item, wijst u in het snelmenu Toevoegen aan groep en klikt u op Nieuwe groep.

Objecten toewijzen aan de aangepaste groep door het maken van snelkoppelingen

 1. Klik in het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik in het bovenste deel van het menu op uw nieuwe categorie.

  De groep of groepen die u voor uw categorie hebt gemaakt, worden weergegeven in het onderste deel van het menu, tezamen met de groep Niet-toegewezen objecten.

 2. Sleep items uit de groep Niet-toegewezen objecten naar een aangepaste groep.

  Als u verschillende items tegelijk wilt verplaatsen, houd u CTRL ingedrukt, klikt u op de items en sleept u de items naar een aangepaste groep.

Groepen en objecten in een aangepaste categorie weergeven of verbergen

U kunt zoveel groepen in een aangepaste categorie verbergen als u wilt en zoveel objecten in a groep als u wenst. Onthoud het volgende als u verder gaat met het proces:

 • Access biedt twee manieren om items te verbergen. U kunt de opdrachten in het navigatiedeelvenster gebruiken voor het maken van een snelkoppeling in een groep of u kunt de eigenschap Verborgen van een databaseobject zodanig instellen dat snelkoppelingen naar het object worden verborgen in alle groepen en categorieën in de open database, inclusief ingebouwde categorieën en groepen.

 • U kunt verborgen objecten en groepen volledig onzichtbaar maken of u kunt ze in het navigatiedeelvenster weergeven als grijze, niet-beschikbare pictogrammen. Dit doet u door het selectievakje Verborgen objecten weergeven in of uit te schakelen in het dialoogvenster Navigatieopties. Dit selectievakje kunt u ook gebruiken wanneer u een groep of object zichtbaar wilt maken of herstellen.

In de volgende gedeelten wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze taken uitvoert.

Een groep in een categorie verbergen

 • Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op de titelbalk van de groep die u wilt verbergen en klik vervolgens op Verbergen.

  Opmerking: U kunt ook een groep verbergen met behulp van het dialoogvenster Navigatieopties te klikken . Het dialoogvenster openen (Zie de stappen in het volgende gedeelte als u niet weet hoe) en, in de lijst met groepen voor "categorie" , schakelt u het selectievakje in naast de groep die u wilt verbergen.

Een verborgen groep in een categorie herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de menubalk boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Selecteer in de lijst Categorieën de categorie die de verborgen groep bevat.

 3. Selecteer het selectievakje in naast de verborgen groep in de lijst groepen voor "categorie" .

 4. Klik op OK.

Een snelkoppeling of object alleen in de eigen groep verbergen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling of het object en klik op In deze groep verbergen.

  Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar voor objecten in de groep Niet-toegewezen objecten van een aangepaste categorie.

Een object verbergen in alle categorieën en groepen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verbergen en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Eigenschappen van tabel in het snelmenu.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van objectnaam wordt weergegeven en de naam van het object wordt in Access aan de titel van het dialoogvenster toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een formulier met de naam Bestellingen hebt geopend, is de titel van het dialoogvenster Eigenschappen van Bestellingen. Hieronder ziet u een afbeelding van het dialoogvenster.

  het dialoogvenster eigenschappen voor een databaseobject in access

 2. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 3. Klik op OK.

Een verborgen object herstellen (zichtbaar maken)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK en ga terug naar het navigatiedeelvenster.

  In dit venster wordt voor alle verborgen objecten een grijs pictogram weergegeven.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een snelkoppeling in een groep hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppelingen en klikt u vervolgens op In deze groep zichtbaar maken.

  • Als u een object in alle categorieën en groepen hebt verborgen door de eigenschap Verborgen in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Eigenschappen van tabel en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Snelkoppelingen in aangepaste groepen verwijderen en herstellen

Uw aangepaste groepen kunnen in de loop der tijd veranderen naarmate de eisen van de gebruiker en het bedrijf veranderen. U kunt op elk gewenst moment de snelkoppelingen in een groep toevoegen of verwijderen.

Een snelkoppeling uit een aangepaste groep verwijderen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Een snelkoppeling naar een aangepaste groep herstellen

 1. Als de groep Niet-toegewezen objecten is verborgen, geeft u deze weer.

  Hoe kan ik de groep Niet-toegewezen objecten weergeven?

  1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

  2. Selecteer het selectievakje naast Niet-toegewezen objectenin het deelvenster groepen voor "categorie" .

 2. Sleep of kopieer en plak desgewenst het betreffende object uit de groep Niet-toegewezen objecten naar uw aangepaste groep.

Een snelkoppeling in een aangepaste groep een andere naam geven

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling die u een andere naam wilt geven en klik op Naam snelkoppeling wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam voor de snelkoppeling en druk vervolgens op ENTER.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster regelen met behulp van een macro

Access 2010 biedt verschillende macroacties die u gebruiken kunt om te bepalen van het navigatiedeelvenster. U kunt een macroactie gebruiken om een van de volgende handelingen:

 • Een selectie categorieën weergeven of verbergen

 • Het navigatiedeelvenster vergrendelen om onbedoelde wijzigingen te helpen voorkomen

 • Navigeren naar een categorie of groep

 • Het navigatiedeelvenster verbergen

Deze acties kunt u op elk gewenst moment gebruiken. U kunt ze toevoegen aan een bestaande macro of er een nieuwe macro voor maken. Zie het artikel Een macro voor de gebruikersinterface (UI) maken voor meer informatie over het maken van macro's om de gebruikersinterface te beheren.

Tip: Als macroacties automatisch moeten worden uitgevoerd wanneer een database wordt geopend, plaatst u de acties in een macro genaamd autoexec.

Macroacties gebruiken om te regelen wat in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

  • Als u de acties aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op die macro in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven.

 3. Selecteer in de Macro-ontwerper de optie WeergaveCategorieënInstellen in de vervolgkeuzelijst. De actie wordt weergegeven in de Macro-ontwerper.

 4. Kies in het vak Weergeven een instelling. Kies Ja als de categorie moet worden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Kies Nee als de categorie niet moet worden weergegeven in het navigatiedeelvenster.

 5. Klik in het vak Categorie op de naam van de categorie die moet worden weergegeven of verborgen.

 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elke categorie die u met de macro wilt beheren.

 7. Selecteer in de Macro-ontwerper de optie NavigatiedeelvensterVergrendelen in de vervolgkeuzelijst. De actie wordt weergegeven in de Macro-ontwerper.

 8. Geef een waarde op voor het argument Vergrendelen. Kies Ja om het navigatiedeelvenster te vergrendelen.

Een macroactie gebruiken om naar een categorie of groep te navigeren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

  • Als u de actie aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op die macro in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven.

 3. Selecteer in de Macro-ontwerper de optie NavigerenNaar in de vervolgkeuzelijst. De actie wordt weergegeven in de Macro-ontwerper.

 4. Klik in het vak Categorie op de naam van de categorie waar u naartoe wilt navigeren.

 5. Als u naar een bepaalde groep in de categorie wilt navigeren, klikt u op de pijl in het vak Groep en klikt u op de naam van de groep waar u naartoe wilt navigeren.

Een macroactie gebruiken om het navigatiedeelvenster te verbergen

Als u er de voorkeur aan geeft uw eigen navigatiesysteem te maken, kunt u het navigatiedeelvenster verbergen met de macroactie OpdrachtUitvoeren en het argument VensterVerbergen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

  • Als u de actie aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op die macro in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven.

 3. Selecteer in de Macro-ontwerper de optie MenuOpdrachtUitvoeren in de vervolgkeuzelijst. De actie wordt weergegeven in de Macro-ontwerper.

 4. Selecteer in het vak Opdracht de optie VensterVerbergen.

Opmerking: U kunt ook de weergave van het navigatiedeelvenster in- of uitschakelen met behulp van het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven in het dialoogvenster Opties voor Access veranderen. Als u de macro uitvoerenMenuopdracht actie met het argument Vensterverbergen gebruikt, wordt deze het navigatiedeelvenster verbergen of het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven is ingeschakeld of niet.

Naar boven

Ontwerpweergave uitschakelen voor een item

In het navigatiedeelvenster kunt u de eigenschap Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen van een snelkoppeling instellen om te bepalen of gebruikers de snelkoppeling kunnen gebruiken om het doelobject te openen in de ontwerpweergave of de opmaakweergave.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op de snelkoppeling waarvoor u de ontwerpweergave wilt uitschakelen en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Eigenschappen van tabel.

 2. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen van objectnaam het selectievakje Snelkoppelingen ontwerpweergave uitschakelen in.

Naar boven

Databaseobjecten verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verbergen en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Eigenschappen van tabel.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van objectnaam wordt weergegeven en de naam van het object wordt in Access aan de titel van het dialoogvenster toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een formulier met de naam Bestellingen hebt geopend, is de titel van het dialoogvenster Eigenschappen van Bestellingen. Hieronder ziet u een afbeelding van het dialoogvenster.

  het dialoogvenster eigenschappen voor een databaseobject in access

 2. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 3. Klik op OK.

Een verborgen object herstellen (zichtbaar maken)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK en ga terug naar het navigatiedeelvenster. In dit venster wordt voor alle verborgen objecten een grijs pictogram weergegeven.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een snelkoppeling of een object alleen in een groep hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en klikt u vervolgens op Zichtbaar maken in deze groep.

  • Als u een object in alle categorieën en groepen hebt verborgen door de eigenschap Verborgen in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Eigenschappen weergeven en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×