Het navigatiedeelvenster aanpassen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wilt u database objecten ordenen op een manier die voor u het beste werkt? Maak vervolgens aangepaste categorieën en groepen in het navigatie deel venster om objecten opnieuw te ordenen, te markeren en zelfs te verbergen. U kunt het navigatie deel venster ook verbergen om uw eigen navigatie methode op te geven en macro's te gebruiken voor geavanceerdere besturing.

Zie het navigatie deel venster gebruikenals u alleen op zoek bent naar de basis beginselen.

Aangepaste navigatie van noorden wind BV

Een aangepast navigatie deel venster, geordend op drie bedrijfs functies

In dit artikel

Voordat u begint

Aangepaste categorieën en groepen maken

Objecten ordenen in aangepaste groepen

Geavanceerde aanpassingen

Voordat u begint

Om problemen te verhelpen: plan uw aanpak, ga in fasen door en leer wat de gevolgen voor de beveiliging is.

Aangepaste categorieën en groepen plannen

Wanneer u het navigatie systeem voor een Data Base plant en ontwerpt, moet u samen werken met de personen die het hebben gebruikt. Als dat niet praktisch is, kunt u de behoeften van het ontwerp proces aanpassen. Afhankelijk van uw resources, kunt u ook focus groepen gebruiken voor het plannen en uitvoeren van bruikbaarheids tests tijdens uw ontwerp. Kortom, focus op de gebruiker.

Stel dat u een groot aantal rapporten in uw data base hebt en dat u de rapporten met verschillende frequenties uitvoert. U kunt een categorie rapporten maken en vervolgens dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse groepen maken. In elke groep kunt u de gewenste rapporten toevoegen.

Zie Aanbevolen Access-sjablonenvoor een groot aantal voor beelden van het aanpassen van het navigatie deel venster.

Een gefaseerde benadering nemen

Wanneer u klaar bent, maakt u uw aangepaste categorieën, aangepaste groepen binnen die categorieën en voegt u vervolgens de database objecten toe aan elke groep. Gebruik het dialoogvenster Navigatieopties om aangepaste categorieën en groepen te maken en te beheren. In dit dialoogvenster wordt een lijst weergegeven met alle categorieën die zijn gedefinieerd in de database en worden de groepen voor een geselecteerde categorie getoond.

De standaard aangepaste categorie

Aangepaste categorieën en groepen maken

Denk na over het maken van aangepaste categorieën en groepen als de steiger voor aangepaste navigatie.

 • Aangepaste categorieën maken    Access bevat een vooraf gedefinieerde, aangepaste categorie waarvoor u aangepastehebt gekozen. U kunt de naam van die categorie wijzigen en vervolgens groepen aan uw behoeften toevoegen of eruit verwijderen. U kunt ook nieuwe aangepaste categorieën maken.

  Opmerking    Als u een aangepaste categorie maakt, geldt deze uitsluitend voor de huidige database. U kunt geen aangepaste categorieën en groepen overdragen naar andere databases.

 • Aangepaste groepen maken    Nadat u een categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer aangepaste groepen voor de nieuwe categorie. U kunt zoveel groepen maken als u nodig hebt.

Als u een nieuwe aangepaste categorie maakt, worden voor die categorie automatisch groepen met de naam Niet-toegewezen objecten en Aangepaste groep 1 gemaakt. Standaard worden in Access geen objecten in de groep Niet-toegewezen objecten opgenomen. Alle objecten in een categorie die niet aan een groep zijn toegewezen, worden in plaats daarvan weergegeven in de groep Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster.

Database objecten ordenen in aangepaste groepen

Wanneer u uw categorieën en groepen hebt gemaakt, kunt u groepen en objecten toevoegen, verbergen of weer geven. U kunt op elk moment objecten in een groep toevoegen of verwijderen.

 • Objecten toevoegen aan aangepaste groepen   In het navigatie deel venster kunt u de objecten uit de niet- toegewezen objecten slepen of kopiëren en plakken om aan een aangepaste groep toe te wijzen. Als u dit doet, voegt u een snelkoppeling toe aan een database object en het object zelf niet verplaatsen of kopiëren. Snelkoppelingen zijn te herkennen aan de kleine pijl in de linkerbenedenhoek van het objectpictogram.

  Snelkoppelingen in een aangepaste categorieweergave

  Elke groep mag slechts één snelkoppeling naar een bepaald database object hebben. Als u een snelkoppeling opent, opent u het object waarnaar de snelkoppeling verwijst.

  Opmerking   In de ingebouwde categorieën en groepen in het navigatie deel venster worden geen sneltoetsen weer gegeven en worden de werkelijke database objecten weer gegeven. Deze groepen bevatten alle groepen in een ingebouwde categorie en de groep niet- toegewezen objecten van een aangepaste categorie.

 • Groepen of objecten weer geven of verbergen    Nadat u uw aangepaste groep of groepen hebt gevuld, kunt u de groep niet- toegewezen objecten en andere groepen verbergen die u niet wilt weer geven.

  U kunt zoveel groepen in een aangepaste categorie verbergen als u wilt en zoveel objecten in a groep als u wenst. U kunt met de rechter muisknop op opdrachten klikken die in het navigatie deel venster worden weer gegeven of u kunt een eigenschap voor elk object kiezen en deze verbergen in alle groepen en categorieën in de geopende Data Base.

  U kunt verborgen objecten en groepen volledig onzichtbaar maken of u kunt ze in het navigatiedeelvenster weergeven als niet-beschikbare (lichter gekleurde) pictogrammen. U doet dit door het selectievakje Verborgen objecten weergeven in het dialoogvenster Navigatieopties in of uit te schakelen. U kunt dit selectie vakje ook gebruiken wanneer u een groep of object zichtbaar wilt maken.

Belangrijk    Hoewel u objecten uit een aangepaste categorie of groep kunt verwijderen, is het niet mogelijk objecten te verwijderen uit een vooraf gedefinieerde categorie of groep. Hoewel u vooraf gedefinieerde groepen kunt verwijderen (dat wil zeggen dat u deze permanent verwijdert), wordt dit niet aanbevolen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken in de data base. Databases bestaan uit reeksen onderdelen die samenwerken, en als een object uit die reeks van onderdelen wordt verwijderd, kan de functionaliteit van de database geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Geavanceerde aanpassingen   

Er zijn verschillende geavanceerde manieren om het navigatie deel venster aan te passen.

Het navigatie deel venster verbergen    U kunt de voor keur geven aan uw eigen navigatie methode, zoals een schakelbord formulier of een Navigatie formulier.

Ontwerp weergave uitschakelen    U kunt database objecten verbergen om wijzigingen in het ontwerp te voor komen, maar u hebt nog wel sneltoetsen in aangepaste categorieën en groepen.

Gerelateerde macro's    U kunt ook macro acties gebruiken om het navigatie deel venster te beheren:

 • WeergegevenCategorieënInstellen     Gebruik deze optie om een categorie weer te geven of te verbergen, ongeacht de instellingen in het dialoog venster navigatie opties .

 • NavigerenNaar     Gebruik dit om naar een categorie of groep te gaan of automatisch te navigeren naar een categorie of groep wanneer de data base wordt geopend.

 • NavigatiedeelvensterVergrendelen     Gebruik dit om te voor komen dat gebruikers per ongeluk items toevoegen, verplaatsen of verwijderen in het navigatie deel venster. U kunt ook MenuopdrachtUitvoerengebruiken.

Beveiligings overwegingen

Functies voor bruikbaarheid kunnen worden overgeslagen. Als u het navigatie deel venster aanPast, kan een kwaadwillende gebruiker niet ongewenste wijzigingen aanbrengen in uw data base of onbevoegde toegang tot gegevens voor komen. Houdt u rekening met u het volgende:

 • Als u een macro gebruikt om het navigatie deel venster te beheren en te vergren delen, kunnen gebruikers de macro tijdens het opstarten uitschakelen door de SHIFT-toets ingedrukt te houden.

 • U kunt de categorieën en groepen met database objecten verbergen en u kunt de objecten zelf verbergen, maar het is mogelijk dat gebruikers ze zichtbaar maken.

 • Het vergren delen van het navigatie deel venster voor komt niet dat gebruikers database objecten naar het klem bord kopiëren.

Zie bepalen of u een Data Base kunt vertrouwen en een Data Base versleutelen met behulp van een database wachtwoordvoor meer informatie over de beveiliging van data bases. Zie gebruikers opties voor de huidige data base instellenvoor meer informatie over het beheren van het opstarten van een Data Base.

Naar boven

Aangepaste categorieën en groepen maken

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u aangepaste categorieën en groepen kunt maken en hernoemen.

Belangrijk    Als u de volgende procedures wilt gebruiken, moet het navigatie deel venster zichtbaar zijn en met de rechter muisknop op de menu opdracht ingeschakeld. Zie Geavanceerd aanpassen en gebruikers opties voor de huidige data base instellenvoor meer informatie.

Een aangepaste categorie maken

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Klik in het dialoog venster navigatie opties , onder de lijst categorieën , op item toevoegen. Er wordt een nieuwe categorie in de lijst weer gegeven.

  Een nieuwe aangepaste categorie in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op Enter.

  Probeer een naam te bedenken waarvan de betekenis duidelijk is voor de personen die de database gebruiken. Nadat u de naam hebt gemaakt, ziet u dat het bijschrift voor de lijst (rechts) is gewijzigd en nu met de naam overeenkomt. Als u de nieuwe categorie bijvoorbeeld Mijn schakelbord noemt, wordt het bijschrift in de lijst aan de rechterkant Groepen voor "Mijn schakelbord".

  U ziet ook dat de lijst aan de rechter kant een groep bevat met de naam niet- toegewezen objecten. Deze groep wordt standaard in Access gemaakt en bevat alle objecten in uw database. U gebruikt deze objecten voor het vullen van uw aangepaste groep.

De naam van een aangepaste categorie wijzigen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Klik onder Categorieënop de categorie aangepast en klik vervolgens op naam van item wijzigen.

 3. Typ een nieuwe naam voor de categorie en druk vervolgens op Enter.

Een aangepaste groep maken

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Selecteer de categorie waarvoor u een of meer groepen wilt toevoegen.

 3. Klik voor elke groep, onder de lijst groepen voor _LT_Group Name> , op groep toevoegen.

 4. Typ een naam voor de nieuwe groep en druk op Enter.

 5. Laat het selectie vakje naast niet- toegewezen objecten ingeschakeld en klik op OK. Het dialoog venster navigatie opties wordt gesloten en de nieuwe aangepaste groep wordt toegevoegd aan het navigatie deel venster.

De naam van een aangepaste groep wijzigen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Klik onder groepen voor _LT_Group Name>op de groep aangepast en klik vervolgens op naam van groep wijzigen.

 3. Typ een nieuwe naam voor de groep en druk op Enter.

Een aangepaste groep maken op basis van een database object

 1. Klik met de rechtermuisknop op een object dat u in de nieuwe groep wilt plaatsen terwijl u een aangepaste categorie en groep geopend hebt in het navigatiedeelvenster.

 2. Wijs Toevoegen aan groep aan en klik op Nieuwe groep.

  U ziet een nieuwe groep in het navigatiedeelvenster.

  Een nieuwe aangepaste groep in het navigatiedeelvenster

 3. Voer een naam in voor de nieuwe groep en druk op ENTER.

Naar boven

Objecten ordenen in aangepaste groepen

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u database objecten in aangepaste categorieën en groepen ordent.

Belangrijk    Als u de volgende procedures wilt gebruiken, moet het navigatie deel venster zichtbaar zijn en met de rechter muisknop op de menu opdracht ingeschakeld. Zie Geavanceerd aanpassen en gebruikers opties voor de huidige data base instellenvoor meer informatie.

Objecten aan een aangepaste groep toevoegen

U kunt op verschillende manieren snelkoppelingen naar objecten toevoegen aan een aangepaste groep.

 1. Klik op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik in de bovenste sectie van het menu op uw nieuwe categorie.

  De groep of groepen die u hebt gemaakt voor uw categorie, worden weer gegeven in het onderste gedeelte van het menu, samen met de groep niet- toegewezen objecten .

 2. Selecteer in de groep Niet-toegewezen objecten de items die u in de aangepaste groep wilt gebruiken en verplaats deze naar de aangepaste groep. In Access kunt u op verschillende manieren geselecteerde items verplaatsen. U kunt het volgende doen:

  • De items afzonderlijk slepen.

  • Ctrl ingedrukt houden, op meerdere items klikken en deze vervolgens naar uw aangepaste groep slepen.

  • Met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde items klikken, Toevoegen aan groep aanwijzen en vervolgens op de naam van de aangepaste groep klikken.

  • Kopiëren en plakken:

   • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object dat u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren.

   • Klik met de rechtermuisknop op de groep in het navigatiedeelvenster waarin u het object wilt plakken en klik vervolgens op Plakken. U kunt het object ook plakken in het navigatiedeelvenster van een andere database die in Access is geopend.

Wanneer u klaar bent, kunt u de groep niet- toegewezen objecten zichtbaar laten in het navigatie deel venster of kunt u deze verbergen.

De groep Niet-toegewezen objecten verbergen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Selecteer in het deel venster Categorieën de gewenste categorie.

 3. Schakel in het deel venster groepen voor <Category> het selectie vakje niet- toegewezen objecten uit.

Een groep verbergen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Schakel in de lijst groepen voor <Category> het selectie vakje uit naast de groep die u wilt verbergen.

In het navigatie deel venster klikt u met de rechter muisknop op de titel balk van de groep die u wilt verbergen en klikt u vervolgens op verbergen.

Een groep zichtbaar maken

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Schakel in de lijst groepen voor <Category> het selectie vakje in naast de groep die u wilt verbergen of zichtbaar wilt maken.

Een object verbergen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Selecteer de gewenste categorie in de lijst Categorieën .

 3. Selecteer in de lijst groepen voor <Category> de groep die het verborgen object bevat.

  Schakel het selectie vakje naast het object uit.

 4. Klik op OK.

U kunt ook in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het object klikken en vervolgens op verbergenklikken.

Opmerking   U kunt geen objecten verbergen in de groep niet- toegewezen objecten van een aangepaste categorie in het navigatie deel venster.

Een object zichtbaar maken

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK.

  In het navigatie deel venster wordt een lichter gekleurd pictogram weer gegeven voor alle verborgen objecten.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een snelkoppeling in een groep hebt verborgen, klikt u met de rechter muisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op zichtbaar maken in deze groep.

  • Als u het object alleen in de bovenliggende groep en categorie hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en klikt u op Zichtbaar maken.

  • Als u het object in alle categorieën en groepen hebt verborgen met de eigenschap Verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Eigenschappen weergeven en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Een object verbergen in alle categorieën en groepen

 1. Klik met de rechter muisknop boven in het navigatie deel venster en selecteer vervolgens navigatie opties.

 2. Klik met de rechter muisknop op het object dat u wilt verbergen en klik vervolgens op object eigenschappen of (voor een tabel) tabel eigenschappen in het snelmenu.

 3. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 4. Klik op OK.

De naam van een object wijzigen

Wanneer u de naam van een object snelkoppeling wijzigt, wordt de naam van het database object waarnaar de snelkoppeling verwijst, niet gewijzigd.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam snelkoppeling wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam voor de snelkoppeling en druk vervolgens op Enter.

Een object snelkoppeling verwijderen

 • Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de snelkoppeling die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

  Wanneer u een object snelkoppeling verwijdert, wordt het database object waarnaar de snelkoppeling verwijst, niet verwijderd.

Een object verwijderen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Belangrijk    Als u ervoor kiest om een object uit een groep te verwijderen, moet u er rekening mee houden dat dit problemen kan veroorzaken. Het is niet raadzaam om een object te verwijderen omdat een Data Base een set onderdelen is die samen werken en als een object uit die set componenten wordt verwijderd, de functionaliteit van de data base kan worden verbroken.

Naar boven

Geavanceerde aanpassingen

Er zijn meer geavanceerde manieren om het navigatie deel venster aan te passen. U kunt het navigatie deel venster verbergen door het dialoog venster Opties te gebruiken en een object ontwerp weergave uit te scha kelen met behulp van een object eigenschap. U kunt ook macro's gebruiken om categorieën weer te geven of te verbergen, naar een categorie of groep te gaan, het navigatie deel venster te verbergen of het navigatie deel venster te vergren delen.

Als u macro acties automatisch wilt uitvoeren wanneer een Data Base wordt geopend, plaatst u de acties in een macro met de naam Autoexec. Zie een macro maken die wordt uitgevoerd wanneer u een Data Base opentvoor meer informatie. Zie een macro voor een gebruikers interface makenvoor meer informatie over het maken van macro's voor het beheren van de gebruikers interface.

Het navigatie deel venster verbergen in het dialoog venster Opties

U kunt het navigatie deel venster verbergen en een alternatieve navigatie methode gebruiken, zoals een schakelbord formulier, een Navigatie formulierof een strategisch overzicht van knoppen en koppelingen in een opstart formulier (Zie Aanbevolen Access-sjablonen).

 1. Klik vanuit de geopende bureaubladdatabase op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opties.

 2. Klik op de categorie Huidige database en schakel onder Navigatie het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven uit.

 3. Klik op OK.

 4. Sluit de data base en open deze opnieuw om deze instelling van kracht te laten worden.

Opmerking    Als u het navigatie deel venster opnieuw wilt weer geven, herhaalt u de procedure, maar schakelt u het selectie vakje in.

Ontwerp weergave uitschakelen voor database objecten

In het navigatie deel venster kunt u de eigenschap Snelkoppelingen in ontwerp weergave uitschakelen van een snelkoppeling instellen (Klik met de rechter muisknop op de snelkoppeling en klik op object eigenschappen) om te bepalen of gebruikers de snelkoppeling kunnen gebruiken om het doel object te openen in de ontwerp weergave of de indelings weergave. Als u deze eigenschap bijvoorbeeld inschakelt voor een snelkoppeling naar een formulier, kunnen gebruikers het ontwerp of de indeling van het formulier niet wijzigen met behulp van de snelkoppeling.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de snelkoppeling waarvoor u de ontwerp weergave wilt uitschakelen en klik vervolgens op object eigenschappen of (voor een tabel) tabel eigenschappen.

 2. Schakel in het dialoog venster Eigenschappen van <Object-Name> het selectie vakje snelkoppelingen in ontwerp weergave uitschakelen in.

De WeergegevenCategorieënInstellen-macro gebruiken om een categorie weer te geven of te verbergen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad maken in de groep Macro's &-code op macro.

  • Als u de acties aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op die macro in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Selecteer in de macro-ontwerper WeergegevenCategorieënInstellen in de vervolg keuzelijst. De actie wordt weer gegeven in de macro-ontwerper.

 4. Kies een instelling in het vak weer geven . Kies Ja als u de categorie in het navigatie deel venster wilt weer geven. Kies Nee als u de categorie niet wilt weer geven in het navigatie deel venster.

 5. Klik in het vak categorie op de naam van de categorie die u wilt weer geven of verbergen.

 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elke categorie die u wilt beheren met behulp van de macro.

Zie WeergegevenCategorieënInstellen macro actievoor meer informatie.

De NavigerenNaar-macro gebruiken om te navigeren naar een categorie of groep

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad maken in de groep Macro's &-code op macro.

  • Als u de actie aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op die macro in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Selecteer in de macro-ontwerper NavigerenNaar in de vervolg keuzelijst. De actie wordt weer gegeven in de macro-ontwerper.

 4. Klik in het vak categorie op de naam van de categorie waarnaar u wilt gaan.

 5. Als u naar een bepaalde groep in de categorie wilt gaan, klikt u op de pijl in het vak groep en klikt u vervolgens op de naam van de groep waarnaar u wilt gaan.

Zie NavigerenNaar macro actievoor meer informatie.

De macro NavigatiedeelvensterVergrendelen gebruiken om het navigatie deel venster te vergren delen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad maken in de groep Macro's &-code op macro.

  • Als u de acties aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op die macro in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Selecteer in de macro-ontwerper NavigatiedeelvensterVergrendelen in de vervolg keuzelijst. De actie wordt weer gegeven in de macro-ontwerper.

 4. Geef een waarde op voor het argument vergRen delen . Kies Ja om het navigatie deel venster te vergren delen.

Zie NavigatiedeelvensterVergrendelen macro actievoor meer informatie.

De macro MenuopdrachtUitvoeren gebruiken om het navigatie deel venster te verbergen

Als u liever uw eigen navigatie systeem maakt, kunt u het navigatie deel venster verbergen met de macro actie MenuopdrachtUitvoeren en het argument vensterverbergen .

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe macro wilt maken, klikt u op het tabblad maken in de groep Macro's &-code op macro.

  • Als u de actie aan een bestaande macro wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op die macro in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Selecteer in de macro-ontwerper MenuopdrachtUitvoeren in de vervolg keuzelijst. De actie wordt weer gegeven in de macro-ontwerper.

 4. Selecteer in het vak opdrachtvensterverbergen.

U kunt ook de weer gave van het navigatie deel venster in-of uitschakelen via het selectie vakje Navigatie deel venster weer geven in het dialoog venster Opties voor Access . Als u de actie menuopdracht uitvoeren gebruikt met het argument vensterverbergen , wordt het navigatie deel venster verborgen als het selectie vakje Navigatie deel venster weer geven is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Zie MenuopdrachtUitvoeren macro actievoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×