Het leesvenster gebruiken en configureren om berichten weer te geven

Wanneer u een bericht in de berichtenlijst selecteert, kunt u in het leesvenster het bericht bekijken en diverse bestandsbijlagen openen. U kunt aanpassen hoe het leesvenster werkt en wordt weergegeven of u kunt het uitschakelen.

Daarnaast kunt u het leesvenster gebruiken om berichten snel door te nemen. U kunt ook de eerste regels van berichten in de berichtenlijst bekijken en lange e-mailberichten in stukken verdelen door het berichtvenster te splitsen.

Het leesvenster inschakelen, uitschakelen of verplaatsen

Het leesvenster is standaard ingeschakeld. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Het leesvenster uitschakelen    Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling op Leesvenster. Klik vervolgens op Uit.

 • Het leesvenster inschakelen of verplaatsen    Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling op Leesvenster. Klik vervolgens op Rechts of Onder.

  Opties voor leesvenster op het tabblad Weergave

Als u de optie Uit kiest, wordt het leesvenster alleen gesloten voor de actieve map. Als u het leesvenster snel wilt sluiten voor meerdere mappen, gaat u naar het tabblad Weergave, klikt u op Weergave wijzigen > Huidige weergave op andere mappen met e-mailberichten toepassen en selecteert u mappen in het dialoogvenster Weergave toepassen.

Meer opties voor voorbeeldweergave

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Klik onder Outlook-deelvensters op Leesvenster.

 3. Als u deze functie wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Berichten markeren als gelezen wanneer ze zijn bekeken in het leesvenster in en voert u een getal in het vak Wacht n seconden voordat een item als gelezen wordt gemarkeerd in.

  Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Berichten markeren als gelezen wanneer ze zijn bekeken in het leesvenster uit.

  Instellingen in het dialoogvenster Leesvenster

Met Met één toets volgend item openen kunt u snel door de berichten in het leesvenster navigeren. Telkens wanneer u op de spatiebalk drukt, schuift de inhoud van het leesvenster één pagina naar beneden. Aan het einde van het item wordt het volgende ongelezen item in de berichtenlijst weergegeven.

Met één toets volgend item openen is standaard ingeschakeld, maar u kunt de optie op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Klik onder Outlook-deelvensters op Leesvenster.

 3. Schakel het selectievakje Met één toets volgend item openen in of uit.

  Instellingen in het dialoogvenster Leesvenster

U kunt het zoomniveau in het leesvenster van Microsoft Outlook op twee manieren tijdelijk verhogen of verlagen. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Gebruik het besturingselement voor in- en uitzoomen onder aan het venster van Outlook.

  Besturingselement zoomniveau

 • Als u een muis met een wieltje gebruikt, klikt u in het leesvenster, drukt u op Ctrl en gebruikt u het draaiwieltje. Als u het wieltje van u af beweegt, wordt de inhoud groter weergegeven. Beweegt u het wieltje naar u toe, dan wordt de inhoud kleiner weergegeven.

Opmerking: Het zoomniveau heeft alleen invloed op het huidige item in het voorbeeld. Wanneer u een ander item of een andere map selecteert, wordt het leesvenster opnieuw weergegeven in de standaardgrootte van 100%.

Voor een manier om uw postvak IN snel door te nemen, kunt u proberen Voorbeeld van bericht proberen. Hiermee kunt u kiezen om één of drie regels van elk bericht in de berichtenlijst weer te geven, samen met de naam van de afzender en de onderwerpregel.

 • In Outlook 2016 en Outlook 2013: Ga naar het tabblad Weergave, klik op Voorbeeld van bericht en kies een optie.

  Opties voor voorbeeld van bericht op het tabblad Weergave

 • In Outlook 2010: Ga naar het tabblad Weergave, klik op Weergave-instellingen, vervolgens op Overige instellingen en selecteer Alle items bekijken onder AutoVoorbeeld.

In een e-mailberichtvenster dat u leest of opstelt, kunt u het venster horizontaal in twee deelvensters splitsen. Op die manier kunt u door elk deelvenster afzonderlijk scrollen, zodat u twee delen van een bericht kunt bekijken dat u anders niet op één scherm tegelijk zou kunnen zien.

 1. Open het bericht in zijn eigen venster.

 2. Druk op Ctrl+Alt+S en klik op de plaats waar u de horizontale splitsing wenst.

 3. Sleep de splitsbalk naar de gewenste plaats. U kunt schuiven door de inhoud van het deelvenster zonder dat de inhoud van het andere deelvenster meeschuift.

Als u terug wilt gaan naar de weergave met één berichtvenster, sleept u de splitsbalk naar de boven- of onderzijde van het venster. U kunt ook nogmaals op Ctrl+Alt+S drukken om de gesplitste weergave uit te schakelen.

Het leesvenster inschakelen, uitschakelen of verplaatsen

Het leesvenster is standaard ingeschakeld. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Het leesvenster uitschakelen    Wijs in het menu WeergaveLeesvenster aan en klik op Uit.

 • Het leesvenster inschakelen of verplaatsen    Wijs in het menu WeergaveLeesvenster aan en klik op Rechts of Onder.

Als u de optie Uit kiest, wordt het leesvenster alleen gesloten voor de actieve map.

Meer opties voor voorbeeldweergave

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik op het tabblad Overig.

 2. Klik onder Outlook-deelvensters op Leesvenster.

 3. Als u deze functie wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Berichten markeren als gelezen wanneer ze zijn bekeken in het leesvenster in en voert u een getal in het vak Wacht n seconden voordat een item als gelezen wordt gemarkeerd in.

  Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Berichten markeren als gelezen wanneer ze zijn bekeken in het leesvenster uit.

  Instellingen in het dialoogvenster Leesvenster

Met Met één toets volgend item openen kunt u snel door de berichten in het leesvenster navigeren. Telkens wanneer u op de spatiebalk drukt, schuift de inhoud van het leesvenster één pagina naar beneden. Aan het einde van het item wordt het volgende ongelezen item in de berichtenlijst weergegeven.

Met één toets volgend item openen is standaard ingeschakeld, maar u kunt de optie op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik op het tabblad Overig.

 2. Klik onder Outlook-deelvensters op Leesvenster.

 3. Schakel het selectievakje Met één toets volgend item openen in of uit.

  Instellingen in het dialoogvenster Leesvenster

Als u een manier zoekt om uw postvak IN snel door te nemen, kunt u Voorbeeld van bericht proberen. Hiermee kunt u kiezen om één of drie regels van elk bericht in de berichtenlijst weer te geven, samen met de naam van de afzender en de onderwerpregel.

Met AutoVoorbeeld ziet u de eerste drie regels van een bericht

 • Klik in het menu Weergave op AutoVoorbeeld.

  Opmerking: U kunt AutoVoorbeeld toepassen op al uw e-mailmappen, zoals Verzonden items en Concepten, maar dan moet wel eerst AutoVoorbeeld voor elke map inschakelen.

Als u alleen voor ongelezen berichten een voorbeeld van drie regels wilt, kunt u ook dat instellen. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

 1. Wijs in het menu Weergave de optie Huidige weergave aan en klik op Huidige weergave aanpassen.

 2. Klik op Overige instellingen en vervolgens op Ongelezen berichten bekijken.

In een e-mailberichtvenster dat u leest of opstelt, kunt u het venster horizontaal in twee deelvensters splitsen. Op die manier kunt u door elk deelvenster afzonderlijk scrollen, zodat u twee delen van een bericht kunt bekijken dat u anders niet op één scherm tegelijk zou kunnen zien.

 1. Open het bericht in zijn eigen venster.

 2. Druk op Ctrl+Alt+S en klik op de plaats waar u de horizontale splitsing wenst.

 3. Sleep de splitsbalk naar de gewenste plaats. U kunt schuiven door de inhoud van het deelvenster zonder dat de inhoud van het andere deelvenster meeschuift.

Als u terug wilt gaan naar de weergave met één berichtvenster, sleept u de splitsbalk naar de boven- of onderzijde van het venster. U kunt ook nogmaals op Ctrl+Alt+S drukken om de gesplitste weergave uit te schakelen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×