Het kritieke pad voor een project weergeven

Het kritieke pad voor een project weergeven

Elke taak is belangrijk, maar slechts enkele taken zijn kritiek. Het kritieke pad is een keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van het project. Als een taak op het kritieke pad te laat wordt voltooid, wordt het hele project te laat voltooid.

Het kritieke pad weergeven in de Gantt-diagramweergave

De Gantt-diagramweergave wordt waarschijnlijk de weergave waarmee u het vaakst het kritieke pad weergeeft.

 1. Klik op Beeld > Gantt-diagram.

 2. Klik op Opmaak en schakel het selectievakje Kritieke taken in.

Selectievakje Kritieke taken op het lint en gemarkeerde Gantt-balken in Project 2013

Taken op het kritieke pad hebben voortaan rode Gantt-balken.

Het kritieke pad in andere taakweergaven weergeven

U kunt het kritieke pad in elke taakweergave bekijken door het te markeren.

 1. Klik op het tabblad Beeld en kies een weergave in de groep Taakweergaven.

 2. Selecteer op het tabblad Beeld de optie Kritiek in de lijst Markeren.
  Het kritieke pad wordt geel weergegeven.

 3. Als u alleen de taken op het kritieke pad wilt weergeven, klikt u op de pijl Filter en kiest u Kritiek.

Markering van kritieke pad in Project 2013

Tip:  In een netwerkdiagram worden taken op het kritieke pad automatisch rood weergegeven. Ze hoeven niet te worden gemarkeerd.

Het kritieke pad in een hoofdproject weergeven

Wanneer u een hoofdproject beheert, kunnen hele subprojecten zich op het kritieke pad bevinden. U kunt zien of dit het geval is door in Project aan te geven dat de subprojecten moeten worden behandeld als overzichtstaken.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Plannen en schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project.

 3. Controleer of het vakje Ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken is ingeschakeld.

Tip:  Deze instelling is niet van invloed op andere projecten. Deze is dus alleen van toepassing op het hoofdproject waarin u werkt.

Wijzigen welke taken worden weergegeven op het kritieke pad

Kritieke taken hebben meestal geen marge. U kunt echter in Project aangeven dat taken met een of meer dagen marge moeten worden opgenomen op het kritieke pad zodat u potentiële problemen lang van tevoren kunt zien aankomen.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Geavanceerd en schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project.

 3. Voeg een nummer toe aan het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Meer informatie over het kritieke pad

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning.

Wanneer u het kritieke pad van het project weergeeft, wordt in Project 2007 slechts een enkel, algemeen kritiek pad weergegeven. Dit is het enige kritieke pad dat de einddatum van het project bepaalt.

U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Als het belangrijk is dat uw project volgens schema wordt voltooid, moet u goed letten op de taken die zich op het kritieke pad bevinden, en op de resources die aan die taken zijn toegewezen. Deze elementen bepalen allemaal of uw project op tijd kan worden voltooid.

Houd er rekening mee dat het kritieke pad tijdens de voortgang van de projectplanning kan veranderen van een kritiek pad dat bestaat uit een bepaalde reeks taken in een kritiek pad dat bestaat uit een andere reeks taken. Het kritieke pad kan veranderen naarmate er kritieke taken worden voltooid, of als er taken in een andere reeks taken vertraging oplopen. Een nieuw kritiek pad wordt onmiddellijk de reeks taken die u het meest nauwgezet bijhoudt zodat u zeker weet dat u vóór of op de gewenste datum klaar bent.

Het kritieke pad van uw project weergeven

Als u wilt controleren of de aanpassingen die u in het projectplan aanbrengt geen nadelige invloed uitoefenen op het kritieke pad, kunt u op verschillende manieren naar het kritieke pad en de kritieke taken kijken.

Opmerking: Standaard wordt in Project 2007 het kritieke pad van een project niet weergegeven.

Dit wilt u doen

Voer de volgende stappen uit

Het kritieke pad in de context van alle taken weergeven

Klik in het menu Weergave op Meer weergaven, klik op Gedetailleerd Gantt-diagram en klik vervolgens op Toepassen.

Alleen kritieke taken weergeven

Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram. Klik vervolgens op Kritiek in de filterlijst filtervak op de werkbalk.

Als u opnieuw alle taken wilt weergeven, klikt u op Alle taken in de filterlijst op de werkbalk.

U kunt ook alle kritieke taken in één groep onderbrengen. Wijs in het menu Project de optie Groeperen op aan en klik op Kritiek.

Het kritieke pad weergeven met behulp van de wizard Gantt-diagram

Klik in het menu Weergave u op Gantt-diagram en klik vervolgens op Wizard Gantt-diagram Knopafbeelding op de werkbalkOpmaak. Volg de instructies in de wizard Gantt-diagram voor het opmaken van het kritieke pad.

Standaard worden de Gantt-diagrambalken en koppelingslijnen voor kritieke taken in het rood weergegeven. Deze wijziging in de opmaak vervangt alle wijzigingen in de opmaak die eerder rechtstreeks zijn aangebracht in balkstijlen of in afzonderlijke balken.

Houd er rekening mee dat deze opmaak voor kritieke taken alleen van toepassing is op de huidige Gantt-diagramweergave in het huidige bestand. Als u dezelfde opmaak in een ander bestand wilt gebruiken, kunt u met het hulpprogramma Organisator (menu Extra) opgemaakte Gantt-grafieken naar andere bestanden kopiëren.

Meerdere kritieke paden in een enkel project weergeven

Klik in het menu Extra op Opties, klik op het tabblad Berekeningen en schakel vervolgens het selectievakje Meerdere kritieke paden berekenen in.

Het algemene kritieke pad weergeven voor meerdere projecten

Belangrijk: Deze procedure werkt alleen in een samengevoegd project. Als u geen samengevoegd project hebt, moet u er eerst een maken.

Klik in het menu Extra op Opties, klik op het tabblad Berekeningen en schakel vervolgens het selectievakje Ingevoegde projecten worden berekend als overzichtstaken in.

Dit is een instelling op projectniveau. Alle projecten die zijn ingevoegd in dit project, worden berekend als overzichtstaken.

Wijzigen welke taken als kritiek zijn gedefinieerd

In Project 2007 heeft een kritieke taak nul dagen marge (toegestane vertraging). U kunt deze standaardwaarde echter wijzigen en een taak als kritiek definiëren als daarvoor bijvoorbeeld één of twee dagen marge is toegestaan.

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad Berekeningen.

 2. Voer in het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan de maximale marge in dagen in die u wilt gebruiken om kritieke taken te definiëren.

 3. Als u wilt dat deze waarde de standaardwaarde wordt voor al uw projecten, klikt u op Als standaard instellen.

Zie Vertraging in uw schema opsporen als u wilt weten wat de marge van een bepaalde taak is.

Zie Een overlapping of vertraging instellen tussen taken voor instructies over het wijzigen van de marge van een taak.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×