Het kritieke pad voor een project weergeven

Het kritieke pad voor een project weergeven

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Elke taak is belangrijk, maar slechts enkele taken zijn kritiek. Het kritieke pad is een keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van het project. Als een taak op het kritieke pad te laat wordt voltooid, wordt het hele project te laat voltooid.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over de analyse van kritieke pad.

Het kritieke pad weergeven in de Gantt-diagramweergave

De Gantt-diagramweergave wordt waarschijnlijk de weergave waarmee u het vaakst het kritieke pad weergeeft.

 1. Kies weergave > Gantt-diagram.

 2. Kies Opmaaken selecteer vervolgens het selectievakje Kritieke taken .

Selectievakje Kritieke taken op het lint en gemarkeerde Gantt-balken in Project 2013

Taken op het kritieke pad hebben voortaan rode Gantt-balken.

Het kritieke pad in andere taakweergaven weergeven

U kunt het kritieke pad in elke taakweergave bekijken door het te markeren.

 1. Kies een weergave van de groep Taakweergaven op het tabblad Beeld .

 2. Selecteer op het tabblad Beeld de optie Kritiek in de lijst Markeren.
  Het kritieke pad weergegeven in geel.

 3. Als u wilt zien alleen de taken op het kritieke pad, klik op de pijl Filter en kiest u kritiek.

Markering van kritieke pad in Project 2013

Tip: In een netwerkdiagram worden taken op het kritieke pad automatisch rood weergegeven. Ze hoeven niet te worden gemarkeerd.

Video: Het kritieke pad weergeven

Deze video laat zien hoe het kritieke pad weergeven in uw project, in de weergave Gantt-diagram en andere weergaven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Het kritieke pad in een hoofdproject weergeven

Wanneer u een hoofdproject beheert, kunnen hele subprojecten zich op het kritieke pad bevinden. U kunt zien of dit het geval is door in Project aan te geven dat de subprojecten moeten worden behandeld als overzichtstaken.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies planningen schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project .

 3. Controleer of het vakje Ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken is ingeschakeld.

Tip: Deze instelling is niet van invloed op andere projecten. Deze is dus alleen van toepassing op het hoofdproject waarin u werkt.

Wijzigen welke taken worden weergegeven op het kritieke pad

Kritieke taken hebben meestal geen marge. U kunt echter in Project aangeven dat taken met een of meer dagen marge moeten worden opgenomen op het kritieke pad zodat u potentiële problemen lang van tevoren kunt zien aankomen.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerden schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project .

 3. Voeg een nummer toe aan het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan.

Naar boven

Meerdere kritieke paden weergeven

U kunt uw projectplanning instellen om zo veel kritieke paden dat u wilt behouden in de gaten uw project weer te geven.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerd, Ga omlaag en selecteer vervolgens meerdere kritieke paden berekenen.

 3. Kies weergave > Gantt-diagram.

 4. Kies Opmaaken selecteer vervolgens kritieke taken.

Standaard Project ziet u slechts één kritiek pad, de fase die van invloed is op van het project einddatum. Maar moet u mogelijk meer dan één regel om enkele redenen:

 • Om ervoor te zorgen dat elke subproject van een hoofdproject op tijd is.

 • Voor het bijhouden van de voortgang van de verschillende fasen of mijlpalen.

 • Om te gaten houden op een willekeurige reeks taken om welke reden dan ook.

Tip voor projectmanagement: Bij het weergeven van meerdere kritieke paden, vergeet niet dat er nog steeds slechts één belangrijkste kritieke pad is. Als het valt achter op schema, wordt het hele project achter op schema ligt. Probeer deze tips om meerdere kritieke paden beter te gebruiken in een project nadat u deze hebt ingesteld.

Probeer dit

Dat gaat als volgt:

Werken met meerdere projecten in één planning

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies planning, schuif naar de onderkant en selecteer vervolgens ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies op het Gantt-diagram, weergave > Filter > kritiek.

Alle taken als weer wilt weergeven, selecteert u geen filter in de filterlijst.

Kritieke taken groeperen

Kies op het Gantt-diagram, weergave > Group By > kritiek.

Alle taken als weer wilt weergeven, selecteert u Geen groep in de lijst.

Meer informatie over de analyse van kritieke paden

Als u een basislijn voor uw project hebt opgeslagen, het kritieke pad wordt weergegeven als uw project wordt eindigen op tijd en waar vind ik de gevaar wordt verwezen. Optimaal gebruikmaken van analyse van kritieke paden opvragen:

 • Het kritieke pad regelmatig weergeven. Let erop dat het kritieke pad van een reeks taken naar een andere wijzigen kunt tijdens de voortgang van de planning. Het kritieke pad kunt wijzigen als kritieke taken zijn voltooid of de andere reeks taken vertraging.

 • Controleer kritieke taken nauwkeurig. Een taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Controleer deze taken regelmatig als u wilt zien als een van deze circulatielijsten. Als een kritieke taak pakbonnen, is dus geen van de einddatum worden gepland. Een basislijn opslaat en de weergave Vergelijkend Gantt-diagram gebruiken om GKGW taken te bekijken.

 • Bekijk reeks taken die het kritieke pad worden kunnen. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken genoeg is de datums pakbonnen, worden deze reeks taken het kritieke pad. U kunt andere mogelijk schadelijke taken weergeven door meerdere kritieke paden in een project weerte geven.

 • Uzelf beschermen door taken die vertraging oplopen kunnen zonder dat dit gevolgen heeft het kritieke pad te bekijken. Standaard ziet het kritieke pad u de taken die u niet kunnen helemaal of de projectdatum circulatielijsten nadelig te beïnvloeden. U kunt taken die momenteel een dag oplopen kunnen handhaven het kritieke pad, omdat als ze door meer dan een dag, ze kritieke taken worden weergeven. Deze taken met vertraging weergeven, kunt u attent aan taken zijn kritiek terwijl er nog steeds buffer.

Tip: Als u wilt wijzigen van de gevoeligheid van kritieke taken, kiest u bestand > Opties > Geavanceerd. Voer in de lijst taken zijn kritiek als de marge is kleiner dan of gelijk is aan het aantal dagen, waaronder een taak kritiek.

Als u het kritieke pad van het project weergeven, Project aangegeven dat er slechts één, algemene kritieke pad, dat wil zeggen het alleen kritieke pad waarmee wordt bepaald van het project einddatum. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lezen kritieke pad van uw project beherenvoor meer informatie.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Project 2007.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over de analyse van kritieke pad.

Het kritieke pad van uw project weergeven

Als u wilt controleren of de aanpassingen die u in het projectplan aanbrengt geen nadelige invloed uitoefenen op het kritieke pad, kunt u op verschillende manieren naar het kritieke pad en de kritieke taken kijken.

Opmerking: Standaard wordt in Project 2007 het kritieke pad van een project niet weergegeven.

Dit wilt u doen

Voer de volgende stappen uit

Het kritieke pad in de context van alle taken weergeven

Klik in het menu Beeld Kies Meer weergaven > Gedetailleerd Gantt-diagramen kiest u op toepassen.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies Gantt-diagramop het menu Beeld en selecteert u kritiek in het Filter lijst filtervak op de werkbalk.

Alle taken als weer wilt weergeven, selecteert u Alle taken in de lijst filteren op de werkbalk.

U kunt ook alle kritieke taken in één groep onderbrengen. Klik in het menu Project wijs groeperen open selecteer vervolgens kritiek.

Het kritieke pad weergeven met behulp van de wizard Gantt-diagram

Klik in het menu weergaveGantt-diagramkiezen en kies vervolgens Wizard Gantt-diagram, Knopafbeelding op de werkbalk Opmaak . Volg de instructies in de wizard Gantt-diagram voor het opmaken van het kritieke pad.

Standaard worden de Gantt-diagrambalken en koppelingslijnen voor kritieke taken in het rood weergegeven. Deze wijziging in de opmaak vervangt alle wijzigingen in de opmaak die eerder rechtstreeks zijn aangebracht in balkstijlen of in afzonderlijke balken.

Houd er rekening mee dat deze opmaak voor kritieke taken alleen van toepassing is op de huidige Gantt-diagramweergave in het huidige bestand. Als u dezelfde opmaak in een ander bestand wilt gebruiken, kunt u met het hulpprogramma Organisator (menu Extra) opgemaakte Gantt-grafieken naar andere bestanden kopiëren.

Meerdere kritieke paden in een enkel project weergeven

Klik in het menu ExtraOptieste kiezen, selecteert u het tabblad berekening en selecteer vervolgens het selectievakje meerdere kritieke paden berekenen .

Het algemene kritieke pad weergeven voor meerdere projecten

Belangrijk: Deze procedure werkt alleen in een samengevoegd project. Als u geen samengevoegd project hebt, moet u er eerst een maken.

Klik in het menu ExtraOptieste kiezen, selecteert u het tabblad berekening en selecteer vervolgens het selectievakje ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken .

Dit is een instelling op projectniveau. Alle projecten die zijn ingevoegd in dit project, worden berekend als overzichtstaken.

Wijzigen welke taken als kritiek zijn gedefinieerd

In Project 2007 heeft een kritieke taak nul dagen marge (toegestane vertraging). U kunt deze standaardwaarde echter wijzigen en een taak als kritiek definiëren als daarvoor bijvoorbeeld één of twee dagen marge is toegestaan.

 1. Kies Optiesin het menu Extra en selecteer vervolgens het tabblad berekening .

 2. Voer in het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan de maximale marge in dagen in die u wilt gebruiken om kritieke taken te definiëren.

 3. Als u wilt dat deze waarde de standaardwaarde voor al uw projecten, kiest u als standaard instellen.

Als u wilt weten hoe u de marge van een taak zoeken, raadpleegt u de marge in uw project tonen.

Zie Een overlapping of vertraging instellen tussen taken voor instructies over het wijzigen van de marge van een taak.

Naar boven

Meer informatie over de analyse van kritieke paden

Als u een basislijn voor uw project hebt opgeslagen, het kritieke pad wordt weergegeven als uw project wordt eindigen op tijd en waar vind ik de gevaar wordt verwezen. Optimaal gebruikmaken van analyse van kritieke paden opvragen:

 • Het kritieke pad regelmatig weergeven. Let erop dat het kritieke pad van een reeks taken naar een andere wijzigen kunt tijdens de voortgang van de planning. Het kritieke pad kunt wijzigen als kritieke taken zijn voltooid of de andere reeks taken vertraging.

 • Controleer kritieke taken nauwkeurig. Een taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Controleer deze taken regelmatig als u wilt zien als een van deze circulatielijsten. Als een kritieke taak pakbonnen, is dus geen van de einddatum worden gepland. Een basislijn opslaat en de weergave Vergelijkend Gantt-diagram gebruiken om GKGW taken te bekijken.

 • Bekijk reeks taken die het kritieke pad worden kunnen. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken genoeg is de datums pakbonnen, worden deze reeks taken het kritieke pad. U kunt andere mogelijk schadelijke taken weergeven door meerdere kritieke paden in een project weerte geven.

 • Uzelf beschermen door taken die vertraging oplopen kunnen zonder dat dit gevolgen heeft het kritieke pad te bekijken. Standaard ziet het kritieke pad u de taken die u niet kunnen helemaal of de projectdatum circulatielijsten nadelig te beïnvloeden. U kunt taken die momenteel een dag oplopen kunnen handhaven het kritieke pad, omdat als ze door meer dan een dag, ze kritieke taken worden weergeven. Deze taken met vertraging weergeven, kunt u attent aan taken zijn kritiek terwijl er nog steeds buffer.

Tip: Als u wilt wijzigen van de gevoeligheid van kritieke taken, in het menu ExtraOptieste kiezen. Klik op het tabblad berekening onder taken zijn kritiek als de marge is kleiner dan of gelijk is aan, geef het aantal dagen, waaronder een taak kritiek.

Wanneer u het kritieke pad van het project weergeeft, wordt in Project 2007 slechts een enkel, algemeen kritiek pad weergegeven. Dit is het enige kritieke pad dat de einddatum van het project bepaalt. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lezen kritieke pad van uw project beherenvoor meer informatie.

Naar boven

Meer informatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×