Het kritieke pad van uw project beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U vraagt zich misschien af wat uiteindelijk de lengte van uw project bepaalt. Het antwoord is: het kritieke pad. Dit is de reeks taken die de einddatum van het project bepaalt. Als een van de taken op het kritieke pad verschuift, verschuift de einddatum van het project eveneens.

In dit artikel

Wat laat het kritieke pad zien van uw project?

Wat is een kritieke taak?

Hoe wordt het kritieke pad berekend in Project?

Hoe kan ik het kritieke pad korter maken?

Kan ik meerdere kritieke paden zien?

Kan ik het kritieke pad zien van meerdere projecten?

Wat laat het kritieke pad zien van uw project?

Door het kritieke pad van uw project te kennen en te volgen, evenals de resources die aan kritieke taken zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Kritiek pad en vertraging

Bijschrift 4 De volg orde van taken heeft geen toegestane vertraging (ook wel ' float ' genoemd), waardoor de eind datum van het project wordt gestationeerd. Alle taken in deze volg orde bevinden zich op het kritieke pad en worden kritieke taken genoemd. In de weer gave gedetailleerd Gantt-diagram worden kritieke taken rood weer gegeven.

Bijschrift 4 De onderste reeks van taken is niet bepalend voor de einddatum van het project, en daarom zijn de taken dus niet kritiek. In de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram worden niet-kritieke taken blauw weergegeven.

Bijschrift 4 Totale marge (of vertraging) is de hoeveelheid tijd die deze reeks taken mag verschuiven voordat dit gevolgen heeft voor de einddatum van het project. In de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram, wordt de totale marge weergegeven als een dunne groenblauwe lijn.

Als het belangrijk is dat uw project volgens schema wordt voltooid, moet u goed letten op de taken die zich op het kritieke pad bevinden, en op de resources die aan die taken zijn toegewezen. Als een belangrijke taak langer duurt dan verwacht of een resource plotseling niet beschikbaar is voor een kritieke taak, zal het project niet kunnen worden voltooid op de oorspronkelijke einddatum.

Een reeks taken is gewoonlijk onderling met elkaar verbonden via een taakafhankelijkheid. Hoewel er waarschijnlijk veel reeksen onderling met elkaar verbonden taken in uw projectplan voorkomen, wordt het kritieke pad van een project gevormd door de reeks taken die het laatste worden afgerond.

Opmerking: Het kritieke pad kan veranderen naarmate er kritieke taken worden voltooid, of als er taken in een andere reeks taken vertraging oplopen.

Meer informatie

Wat is een kritieke taak?

Taken die geen vertraging kunnen oplopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de einddatum van een project, zijn kritieke taken. Bij de meeste projecten hebben veel taken enige mate van marge waardoor ze een kleine vertraging mogen oplopen zonder dat daardoor andere taken worden vertraagd of dat de einddatum van het project wordt beïnvloed.

Als u taken wijzigt om problemen met overbezetting op te lossen, kosten aan te passen of de vereisten en doelstellingen te herzien, moet u goed kijken of het om kritieke taken gaat en u realiseren dat het gevolgen heeft voor de einddatum van uw project als u deze wijzigt. Kritieke taken vormen samen het kritieke pad van de planning.

Een taak is kritiek als deze voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Ze heeft geen marge (geen vertraging toegestaan).

 • Er bestaat een beperking voor in de vorm van een datum Moet beginnen op (MBO) of Moet eindigen op (MEO).

 • Er bestaat een beperking voor in de vorm van een datum Zo laat mogelijk (ZLM) in een project dat vanaf een begindatum is gepland.

 • Er bestaat een beperking voor in de vorm van een datum Zo snel mogelijk (ZSM) in een project dat vanaf een einddatum is gepland.

 • Er bestaat een einddatum voor die samenvalt met of na de datum van de deadline valt.

Een taak is niet meer kritiek wanneer deze is voltooid, omdat de taak dan geen gevolgen meer kan hebben voor de voltooiing van de taken die erna komen of voor de einddatum van het project.

Hoe wordt het kritieke pad berekend in Project?

Project definieert kritieke taken als niet-toegestane vertraging (float). U kunt echter wijzigen wanneer een taak kritiek wordt. U kunt bijvoorbeeld een taak kritiek maken als deze een of twee dagen vertraging heeft. Dit is handig als u wilt worden gewaarschuwd wanneer taken kritiek worden wanneer u nog een dag of twee van de buffer hebt.

Marge of toegestane vertraging wordt bepaald door eerdere en latere einddatums van de taken in uw planning. Een eerdere einddatum is de vroegste datum waarop de taak zou kunnen worden voltooid, gebaseerd op de begindatum en de geplande duur. Een latere einddatum is de laatste datum waarop een taak kan worden voltooid zonder de voltooiing van het project te vertragen.

Het verschil tussen de eerdere einddatum en latere einddatum bepaalt de hoeveelheid marge. Voor taken op het kritieke pad (taken zonder marge), vallen de eerdere einddatum en latere einddatum samen.

Hoe kan ik het kritieke pad korter maken?

Als u wilt dat uw project een eerdere einddatum heeft, moet u de datums van uw taken op het kritieke pad naar voren halen. Dit staat ook wel bekend als een project ineenschuiven. U kunt dit als volgt doen:

 • De duur of het werk aan een taak op het kritieke pad verkorten.

 • De beperking voor een taak wijzigen zodat er meer flexibiliteit bij het plannen ontstaat.

 • Een kritieke taak opsplitsen in kleinere taken waaraan tegelijkertijd kan worden gewerkt door verschillende resources.

 • Taakafhankelijkheden herzien om zodat er meer flexibiliteit bij het plannen ontstaat.

 • Stel waar mogelijk overlappingstijden tussen afhankelijke taken in.

 • Plan overuren.

 • Wijs extra resources toe aan taken op het kritieke pad.

Opmerking:  Als u de datums van het kritieke pad wijzigt, kan een andere reeks taken het nieuwe kritieke pad worden.

Voor elke projectplanning is er altijd één algemeen kritiek pad. Het nieuwe kritieke pad zou dan de reeks taken worden die u nauwgezetter volgt zodat de door u gewenste einddatum niet in gevaar komt.

Tip: Als u de einddatum van het kritieke pad naar voren haalt en deze niet wordt ingehaald door een andere reeks taken, kunt u vervolgens de einddatum van het project naar voren halen.

Meer informatie

Naar boven

Kan ik meerdere kritieke paden zien?

Project geeft standaard slechts één kritiek pad weer, het pad dat van invloed is op de eind datum van het abonnement. U kunt uw project plan instellen voor het weer geven van meerdere kritieke paden voor elk onafhankelijk netwerk of reeks taken. Dit is handig als u met een hoofd project werkt en u het kritieke pad voor elk subproject wilt zien. Dit is ook handig als het project is opgesplitst in meerdere fasen en u het kritieke pad voor verschillende fasen of mijl palen wilt zien.

Bij het weergeven van meerdere kritieke paden moet u er rekening mee houden dat er nog steeds een algemeen kritiek pad bestaat waarvan de einddatum gevolgen heeft voor de einddatum van het project.

Tip: Als u de einddatum van een van de secundaire kritieke paden wijzigt, verandert de einddatum van het project waarschijnlijk niet.

Lees meer over het lezen van meerdere kritieke paden.

Kan ik het kritieke pad zien van meerdere projecten?

Als u met meerdere projecten, koppelingen tussen projecten of subprojecten werkt, kunt u het algemene kritieke pad zien. Subprojecten kunnen worden behandeld als overzichts taken voor Project om het algemene kritieke pad te berekenen. Lees meer over het lezen van koppelings projecten om een hoofd project te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×