Het juiste rapport kiezen in Project 2013

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Project 2013 wordt geleverd met een gloednieuwe reeks vooraf gedefinieerde rapporten en dashboards. Hiermee kunt u de algehele status van uw project controleren of zien of afzonderlijke activiteiten op schema liggen. U vindt ze allemaal op het tabblad Rapport.

Bekijk deze video de voortgang rapporterenvoor een snel overzicht.

Lees meer over de vooraf gedefinieerde rapporten in de volgende tabellen.

Dashboardrapporten

Klik op Rapport > Dashboards om alle dashboardrapporten te bekijken.

Knop Dashboards op het tabblad Rapport

Dit rapport :

Toont :

Burndown

Hoeveel werk, hoeveel taken zijn voltooid en wat er nog moet worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie over dit rapport, een burndown-rapport maken.

Kostenoverzicht

De huidige kostenstatus van uw project en de taken op het hoogste niveau, met een overzicht van geplande kosten, resterende kosten, werkelijke kosten, cumulatieve kosten, kosten volgens basislijn, en voltooiingsgraad, zodat u kunt nagaan of uw project binnen het budget blijft.

Projectoverzicht

Hoeveel van uw project is voltooid, eerstvolgende mijlpalen en achterstallige taken (vertraagde taken).

Eerstvolgende taken

Het werk dat deze week is uitgevoerd, de status van eventuele overige achterstallige taken, en welke taken volgende week beginnen.

Werkoverzicht

Een werk-burndown voor uw project en de werkstatistieken voor alle taken op het hoogste niveau, zodat u de voltooiingsgraad kent en weet wat er nog gedaan moet worden.

Resourcerapporten

Klik op Rapport > Resources om alle resourcerapporten te bekijken.

Knop Resources op het tabblad Rapport

Dit rapport :

Toont :

Overbezette resources

De werkstatus voor alle overbezette resources, met hun werkelijke en resterende hoeveelheid werk. U kunt vervolgens proberen om deze overbezetting op te lossen in de weergave Teamplanner.

Resourceoverzicht

De werkstatus van alle personen (werkresources) die aan uw project werken, zodat u weet hoeveel werk is gedaan en wat er nog gedaan moet worden.

Kostenrapporten

Klik op Rapport > Kosten om alle kostenrapporten te bekijken.

Knop Kosten op het tabblad Rapport

Dit rapport :

Toont :

Cashflow

De kosten en cumulatieve kosten per kwartaal voor alle taken op het hoogste niveau. Gebruik de Lijst met velden als u andere kosten of perioden wilt weergeven.

Kostenoverschrijdingen

De kostenafwijking voor alle taken op het hoogste niveau en werkresources. Het rapport geeft ook aan waar werkelijke kosten de kosten volgens de basislijn overschrijden.

Rapport Verdiende waarde

Indexen voor verdiende waarde, afwijking en prestaties over een periode, waarbij kosten en planningen worden vergeleken met een basislijn, om te bepalen of uw project op schema ligt.

Overzicht van resourcekosten

De kostenstatus van werkresources (personen en materiaal), met de kostengegevens in een tabel en de kostenverdelingsgegevens in een grafiek.

Overzicht van taakkosten

De kostenstatus van taken op het hoogste niveau, met de kostengegevens in een tabel en de kostenverdelingsgegevens in een grafiek.

Voortgangsrapporten

Klik op Rapport > In uitvoering om alle voortgangsrapporten te bekijken.

Knop In uitvoering op het tabblad Rapport

Dit rapport :

Toont

Kritieke taken

Alle krap geplande taken die als kritiek worden vermeld op het kritieke pad van uw project. Dat houdt in dat elke vertraging van dergelijke taken tot gevolg heeft dat de planning uitloopt.

Vertraagde taken

Alle taken die later zijn gestart of voltooid dan hun geplande begin- en einddatum en waarvan de voortgang niet volgens planning verloopt.

Mijlpaalrapport

Alle taken in uw project die mijlpalen hebben. U ziet welke taken vertraagd, te laat of voltooid zijn.

Taken met vertraging

Alle taken in uw project die langer duren dan verwacht en een einddatum hebben die na de einddatum van hun basislijn ligt.

Een rapportsjabloon kiezen om uw eigen rapporten te maken

Als een vooraf gedefinieerd rapport niet aan uw wensen voldoet, kunt u een van de volgende nieuwe rapportsjablonen om uw eigen projectrapporten te maken.

Klik op Rapport > Nieuw rapport om alle rapportsjablonen te bekijken.

Knop Nieuw rapport op het tabblad Rapport

Deze opnieuw poort-sjabloon

Toont

Leeg

Een leeg canvas.

Gebruik het tabblad Ontwerpen van Rapporthulpmiddelen om grafieken, tabellen, tekst en afbeeldingen toe te voegen.

Grafiek

Een grafiek voor uw projectgegevens, waarin werkelijke hoeveelheid werk, resterend werk en standaardwerk worden weergegeven.

Gebruik de Lijst met velden als u andere velden wilt uitkiezen die u in de grafiek wilt vergelijken. Met de knoppen naast de grafiek kunt u de grafiek aanpassen.

Tabel

Een tabel voor uw projectgegevens, waarin de velden Naam, Begin, Einde en Percentage voltooid worden weergegeven.

Gebruik de Lijst met velden als u andere velden wilt uitkiezen om in de tabel weer te geven. Kies in het vak Overzichtsniveau het aantal overzichtsniveaus van het project dat u in de tabel wilt weergeven. Gebruik de tabbladen Hulpmiddelen voor tabellen om de tabel aan te passen.

Vergelijken

Twee grafieken naast elkaar, waarin dezelfde projectgegevens worden weergegeven.

Gebruik in een van de grafieken de Lijst met velden om de velden uit te kiezen die u naast elkaar wilt weergeven om ze met velden in de andere grafiek te vergelijken.

Tip: Rapporten die u maakt, worden in de lijst met aangepaste rapporten weergegeven. Klik op Rapport > Aangepast als u ze wilt gebruiken.

Visuele rapporten direct weergeven in Excel of Visio

In Project 2013 kunt u ook specifieke projectgegevens weergeven in Excel of Visio als u deze programma's hebt geïnstalleerd. Daartoe klikt u op Rapport > Visuele rapporten. Selecteer een Excel- of Visio-rapport voor uw projectgegevens en klik op Weergeven. Excel genereert een lokaal OLAP-kubusbestand (Online Analytical Processing) en toont de gegevens in een Excel-draaigrafiek of Visio-draaidiagram.

Lijst van visuele Excel-rapportsjablonen in het dialoogvenster Rapporten weergeven

In het dialoogvenster Visuele rapporten kunt u een van de volgende rapportsjablonen uitkiezen.

Excel-rapportsjablonen

Visio-rapportsjablonen

 • Rapport Kosten volgens basislijn

 • Rapport Werk volgens basislijn

 • Rapport Gebudgetteerde kosten

 • Rapport Gebudgetteerd werk

 • Cashflowrapport

 • Rapport Verdiende waarde door de tijd

 • Overzichtsrapport Resourcekosten

 • Resourcerapport Resterende hoeveelheid werk

 • Resourcerapport Beschikbaarheid werk

 • Overzichtsrapport Werk resources

 • Basislijnrapport (metrisch of Amerikaans)

 • Cashflowrapport (metrisch of Amerikaans)

 • Rapport Status kritieke taken (metrisch of Amerikaans)

 • Rapport Resourcebeschikbaarheid (metrisch of Amerikaans)

 • Rapport Resourcestatus (metrisch of Amerikaans)

 • Rapport Taakstatus (metrisch of Amerikaans)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×