Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

Stel dat u het gemiddelde aantal dagen wilt weten om een mijlpaal in een project te voltooien, of de gemiddelde temperatuur van een bepaalde dag over een periode van 10 jaar. Er bestaan verschillende manieren om het gemiddelde van een groep getallen te berekenen.

De functie GEMIDDELDE geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde     is het rekenkundige gemiddelde. Dit wordt berekend door een aantal getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Voorbeeld: het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6; de uitkomst is 5.

 • Mediaan     is het middelste getal van een groep getallen. Dat wil zeggen dat de helft van de getallen een waarde heeft die groter is dan de mediaan en de helft van de getallen een waarde heeft die kleiner is dan de mediaan. Voorbeeld: de mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 4.

 • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Het gemiddelde berekenen van getallen in een ononderbroken rij of kolom

 1. Klik in een cel onder of rechts van de getallen waarvoor u het gemiddelde wilt weten.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast Knopafbeelding AutoSom, klik op Gemiddelde en druk vervolgens op ENTER.

Het gemiddelde berekenen van getallen in een onderbroken rij of kolom

Gebruik de functie GEMIDDELDE om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

5

6

7

A

Gegevens

10

7

9

27

0

4

Formule

Beschrijving (resultaat)

=GEMIDDELDE(A2:A7)

Het gemiddelde berekenen van alle getallen in de bovenstaande lijst (9,5)

=GEMIDDELDE(A2:A4;A7)

Het gemiddelde berekenen van de bovenste drie getallen en het laatste getal in de lijst (7,5)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A7; "<>0")

Het gemiddelde berekenen van alle getallen in de lijst, behalve van cellen met een nulwaarde, zoals cel A6 (11,4)

Een gewogen gemiddelde berekenen

Gebruik de functies SOMPRODUCT en SOM om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

In dit voorbeeld wordt de gemiddelde prijs per eenheid van drie aankopen berekend. Bij elke aankoop ging het om een verschillend aantal eenheden tegen een verschillende prijs per eenheid.

1

2

3

4

A

B

Prijs per eenheid

Aantal eenheden

20

500

25

750

8,89 cm

200

Formule

Beschrijving (resultaat)

=SOMPRODUCT(A2:A4;B2:B4)/SOM(B2:B4)

De totale kosten van de drie bestellingen delen door het totale aantal bestelde eenheden (24,66)

Het gemiddelde van getallen berekenen, zonder nulwaarden (0) mee te tellen

Gebruik de functies GEMIDDELDE en ALS om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

5

6

7

A

Gegevens

10

7

9

27

0

4

Formule

Beschrijving (resultaat)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A7; "<>0")

Het gemiddelde berekenen van alle getallen in de lijst, behalve van cellen met een nulwaarde, zoals cel A6 (11,4)

Zie ook

GEMIDDELDE

GEMIDDELDE.ALS

SOM

SOMPRODUCT

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×