Het gebruik van E-mail samenvoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik E-mail samenvoegen als u veel berichten wilt verzenden die grotendeels identiek zijn maar waarbij in elk bericht ook wat unieke informatie staat. U kunt E-mail samenvoegen bijvoorbeeld gebruiken als u individueel aangepaste e-mailberichten wilt maken die ook gepersonaliseerde inhoud bevatten of inhoud die op afzonderlijke klantensegmenten is gericht. Met E-mail samenvoegen kunt u ook een productaankondiging naar uw honderd beste klanten verzenden, waarbij de meeste of alle tekst in de publicatie identiek is maar het e-mailadres van elke klant verschillend is.

Opmerking: Voor E-mail samenvoegen hebt u Microsoft Office Outlook 2007 of Microsoft Outlook Express (versie 5.0 of hoger) nodig.

Gebruik het taakvenster E-mail samenvoegen als u de functie E-mail samenvoegen wilt gebruiken. Als u het taakvenster E-mail samenvoegen in een nieuwe of bestaande publicatie wilt openen, wijst u Mailings en catalogussen aan in het menu Extra en klikt u vervolgens op E-mail samenvoegen.

In dit artikel

Maken of verbinding maken met de lijst met geadresseerden

Publicatie voorbereiden

De samengevoegde publicatie maken

Een samenvoegbewerking annuleren

De adressenlijst maken of hiermee verbinding maken

Als u de bewerking E-mail samenvoegen wilt uitvoeren, moet u een nieuwe of bestaande publicatie openen en vervolgens verbinding maken met een gegevensbron. Dit is een bestand dat de unieke informatie bevat die u wilt opnemen. Een gegevensbestand kan een lijst met namen en e-mailadressen, productgegevens of afbeeldingen bevatten. Het gegevensbestand kan verschillende indelingen hebben, waaronder:

 • Een lijst met contactpersonen van Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Excel-werkbladen

 • Microsoft Office Word-tabellen

 • Microsoft Office Access-databasetabellen

 • Tekstbestanden waarin de kolommen worden gescheiden door tabs, komma's, puntkomma's of andere scheidingstekens en de rijen door regeleinden

U kunt verbinding maken met een bestaande lijst of gegevensbron, of u kunt een nieuwe adressenlijst maken. Als u slechts bepaalde items voor de samenvoegbewerking wilt gebruiken, kunt u de lijst op een specifiek criterium filteren. U kunt de items ook in alfabetische volgorde sorteren.

Opmerking: Als u afbeeldingen wilt samenvoegen met de publicatiepagina's, moet de gegevensbron bestandsnamen of paden bevatten voor de afbeeldingsbestanden die u wilt samenvoegen. Plaats de foto’s of afbeeldingen zelf niet in de gegevensbron.

Een bestaande lijst gebruiken

 1. Klik onder Adressenlijst maken op Een bestaande lijst gebruiken en klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

  Standaard worden in Microsoft Office Publisher gegevensbronnen opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen. U moet mogelijk bladeren naar de locatie van de gegevensbron.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gewenste gegevensbron.

 3. Klik op Openen.

  Afhankelijk van het geselecteerde type gegevensbron kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met gegevens verspreid over meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de gewenste gegevens selecteren, en vervolgens op OK klikken.

  Alle contactpersonen in de lijst worden weergegeven in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen, waarin u de lijst met geadresseerden die u in de samenvoegbewerking wilt opnemen kunt filteren en sorteren.

Geadresseerden selecteren uit Outlook-contactpersonen

 1. Klik onder Adressenlijst maken op Selecteren uit Outlook-contactpersonen en klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

 2. Als u wordt gevraagd om een e-mailprofiel te kiezen, klikt u op het gewenste profiel en klikt u vervolgens op OK.

 3. Klik in het dialoogvenster Contactpersonen selecteren op de gewenste lijst met contactpersonen en klik vervolgens op OK.

  Alle contactpersonen in de map worden weergegeven in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen, waarin u de lijst met geadresseerden die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking kunt filteren en sorteren.

Een nieuwe lijst typen

Als u geen bestaande lijst hebt die u kunt koppelen, kunt u een nieuwe lijst maken.

 1. Klik onder Adressenlijst maken op Een nieuwe lijst typen en klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

 2. Voeg in het dialoogvenster Nieuwe adreslijst indien nodig nieuwe velden of kolomkoppen toe.

  Hoe?

  Klik in het dialoogvenster Nieuwe adreslijst op Kolommen aanpassen en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een veld wilt toevoegen, klikt u op de naam van het veld dat u wilt toevoegen en vervolgens klikt u op Toevoegen.

  • Als u een veld wilt verwijderen, klikt u op de naam van het veld dat u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen.

  • Als u de naam van een veld wilt wijzigen, klikt u op het veld waarvan u de naam wilt wijzigen en vervolgens typt u in het dialoogvenster Veldnaam wijzigen de nieuwe naam in het tekstvak In.

  • Als u een veld omhoog of omlaag wilt verplaatsen, klikt u op de naam van het veld dat u wilt verplaatsen en vervolgens klikt u op Omhoog of Omlaag tot het veld op de gewenste positie staat.

 3. Typ in de desbetreffende velden de gegevens voor het eerste item, waaronder het e-mailadres van de geadresseerde. U hoef niet elk veld in te vullen.

 4. Klik op Nieuw item wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens voor het eerste item.

 5. Herhaal stap 3 en 4 totdat u alle items hebt toegevoegd en klik vervolgens op OK.

 6. Typ in het dialoogvenster Adreslijst opslaan een naam voor de adressenlijst in het vak Bestandsnaam en selecteer de map waarin u de lijst wilt opslaan.

  De adressenlijsten worden in Microsoft Office Publisher standaard opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen. U kunt de adressenlijst het beste hier laten staan omdat dit ook de standaardmap is waarin door Publisher naar gegevensbronnen wordt gezocht.

  Alle contactpersonen in de nieuwe adressenlijst worden weergegeven in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen, waarin u de lijst met geadresseerden die u in de samenvoegbewerking wilt opnemen kunt filteren en sorteren.

Geadresseerden selecteren

In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de geadresseerden selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel het selectievakje in naast elke geadresseerde die u in de bewerking wilt opnemen en schakel het selectievakje uit naast elke geadresseerde die u niet wilt opnemen.

Schakel alle vermeldingen in de lijst of

 • Schakel het selectievakje in de bovenste rij in of uit.

Als u slechts bepaalde items in de samenvoegbewerking wilt gebruiken, kunt u de lijst op een specifiek veld of criterium filteren. Nadat u de lijst hebt gefilterd, kunt u records opnemen en uitsluiten met behulp van de selectievakjes.

Items filteren in de lijst

 1. Klik op de pijl naast de kolomkop van het item waarop u wilt filteren.

 2. Klik op een van de volgende opties:

  • Met (Leeg) geeft u alle records weer waarin het overeenkomstige veld leeg is.

  • Met (Niet-leeg) geeft u alle records weer waarin het overeenkomstige veld gegevens bevat.

  • Met (Geavanceerd) opent u het dialoogvenster Filteren en sorteren, waarmee u kunt filteren op meerdere criteria. U kunt het dialoogvenster Filteren en sorteren ook openen door in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen onder Adressenlijst nader specificeren op Filteren te klikken.

   Tip: Als de gegevensbron meerdere records bevat waarin sommige velden dezelfde gegevens bevatten en er tien of minder unieke waarden in een kolom staan, kunt u op de specifieke gegevens filteren. Als er bijvoorbeeld meerdere adressen zijn waarin Australië als land/regio wordt genoemd, kunt u op Australië filteren.

   In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen worden alleen de records weergegeven die aan de criteria voldoen. Als u alle records wilt weergeven, klikt u op (Alles).

Als u de records in uw lijst in alfabetische volgorde wilt bekijken, kunt u deze sorteren.

Items in de lijst sorteren

 • Klik in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen op de kolomkop van het item waarop u wilt sorteren.

  Als u de lijst bijvoorbeeld alfabetisch op de achternaam wilt sorteren, klikt u op de kolomkop Achternaam.

 • Als u meerdere criteria wilt gebruiken, klikt u op Sorteren onder Adressenlijst nader specificeren in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen. Selecteer in het dialoogvenster Filteren en sorteren de criteria waarop u wilt sorteren.

Klik op OK om terug te keren naar het taakvenster E-mail samenvoegen.

Naar boven

Publicatie voorbereiden

Bij E-mail samenvoegen combineert u één bericht dat de informatie bevat die hetzelfde is voor elk exemplaar en een of meer plaatsaanduidingen voor de gegevens die uniek zijn voor elk exemplaar. Als u de publicatie hebt gemaakt, voegt u eventuele bijkomende tekst in die u in elke versie van de samengevoegde publicatie wilt weergeven, zoals een aanhef, evenals de plaatsaanduidingen voor de unieke informatie, zoals namen van geadresseerden.

Voeg een tekstvak in als u dit nog niet hebt gedaan, typ de tekst die op elke versie van de samenvoegpublicatie moet worden weergegeven en voeg de plaatsaanduidingen in voor de unieke informatie.

Een tekstvak invoegen

 1. Klik op de werkbalk objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

 2. Wijs in uw publicatie het punt aan waar een hoekpunt van het tekstvak moet verschijnen en sleep dit punt diagonaal tot het tekstvak de gewenste afmetingen heeft.

De tekst invoegen die u in elke versie wilt weergeven

 • Klik in het tekstvak en typ vervolgens de tekst die in elke versie van de samenvoegpublicatie moet worden weergegeven.

Gegevensvelden in uw publicatie invoegen

 1. Klik in de samenvoegpublicatie in het tekstvak waar u een gegevensveld wilt invoegen.

 2. Voeg een van de volgende elementen in:

  Adresvelden

  Sleep in het taakvenster E-mail samenvoegen (De publicatie voorbereiden), in de lijst onder De publicatie voorbereiden, het veld dat u wilt opnemen in het tekstvak dat u daarvoor hebt gemaakt.

  Opmerking: 

  • U kunt ook op Adresvelden klikken onder Meer items en vervolgens in het dialoogvenster Adresveld invoegen op elk adres klikken dat u wilt opnemen.

  • Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Microsoft Publisher voor de adresvelden worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Adresveld invoegen op Velden vergelijken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Aangepaste hyperlink

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen (De publicatie voorbereiden) onder Meer items op Aangepaste hyperlink invoegen.

  2. Typ in het dialoogvenster Aangepaste hyperlink invoegen de tekst die u wilt weergeven en het adres van de website waarop uw geadresseerden terechtkomen als ze op de hyperlink klikken.

  3. Als u een gegevensveld in de weergavetekst wilt invoegen, klikt u in het tekstvak op de plaats waar u het gegevensveld wilt invoegen, en vervolgens klikt u in de lijst aan de rechterkant op het gegevensveld dat u wilt invoegen.

   Opmerking: Als u een gegevensveld invoegt, kunt u een speciale weergavetekst en een speciaal webadres opgeven voor eventuele lege items in het ingevoegde gegevensveld. Schakel indien nodig de selectievakjes Gebruik een standaardtekst voor lege items en Gebruik een standaardhyperlink voor lege items in en typ de tekst en het webadres dat u in dat geval wilt gebruiken.

  Afbeeldingveld

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen (De publicatie voorbereiden) onder Meer items op Afbeeldingveld.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingveld invoegen op het veld dat overeenkomt met de naam van het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen.

  Aanhef

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen (De publicatie voorbereiden) onder Meer items op Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen de notatie van de begroetingsregel. De notatie van de begroetingsregel bevat telkens de aanhef, naamnotatie en de afsluitende interpunctie.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergeven als de naam van de geadresseerde niet wordt gevonden, bijvoorbeeld als in de gegevensbron de voor- of achternaam van de geadresseerde ontbreekt, en er alleen een bedrijfsnaam is.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen op Velden vergelijken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

De gegevensvelden opmaken

Als u dat wilt, kunt u tekstopmaak toepassen op de gegevensvelden en op andere tekst die u hebt toegevoegd (zoals een begroeting als Hallo of een aanhef als Geachte) om zo het uiterlijk van de samengevoegde gegevens te wijzigen. Als u de samengevoegde gegevens wilt opmaken, moet u de gegevensvelden in de samenvoegpublicatie opmaken.

 1. Selecteer de velden met de gegevens die u wilt opmaken in de samenvoegpublicatie.

 2. Klik op Lettertype in het menu Opmaak en selecteer vervolgens de gewenste opties.

Een voorbeeld bekijken van de adresgegevens in de gegevensvelden van de publicatie

Nu kunt u bekijken hoe de publicatie eruit komt te zien als de werkelijke gegevens in de samenvoegvelden verschijnen.

 1. Als u een voorbeeld van de publicatie wilt bekijken, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als wilt bekijken vermeldingen in de volgorde zoals deze wordt weergegeven in de samengevoegde publicatie, klikt u de navigatieknoppen onder voorbeeld van geadresseerde in de E-mail samenvoegen taak deelvenster knop Vooruit knop Terug .

   De gegevens uit de eerste record van de gegevensbron worden in de gegevensvelden ingevoegd. U kunt de items van de gegevensbron niet bewerken op de pagina's van de publicatie, maar u kunt daar wel gegevens opmaken, verplaatsen of verwijderen.

  • Als u een bepaald item in de gegevensbron wilt zoeken en hiervan een voorbeeld wilt bekijken, klikt u op Een geadresseerde zoeken en vervolgens voert u de zoekcriteria in het dialoogvenster Item zoeken in.

 2. Breng zo nodig wijzigingen aan in de adressenlijst. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Geadresseerde uitsluiten als u een bepaalde geadresseerde uit de samenvoegbewerking wilt uitsluiten.

  • Klik op Adressenlijst bewerken en breng eventuele wijzigingen aan in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen als u de lijst met geadresseerden wilt wijzigen.

 3. Klik op Opslaan als in het menu Bestand nadat u de samenvoegpublicatie hebt voltooid en alle samenvoegvelden hebt ingevoegd. Typ een naam voor de publicatie in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 4. Klik op Volgende: samengevoegde publicaties maken.

Naar boven

De samengevoegde publicatie maken

In het taakvenster E-mail samenvoegen kunt u onder Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren het volgende doen:

 • De samengevoegde publicatie als een e-mailbericht verzenden.

 • Een voorbeeld van de samengevoegde publicatie bekijken (om te zien hoe deze eruit ziet voordat u alle versies verzendt, zodat u mogelijke problemen kunt oplossen).

Een voorbeeld van de samengevoegde publicatie bekijken

 1. Klik op E-mailvoorbeeld.

 2. Klik op de knoppen Volgende en Vorige om een voorbeeld te bekijken van elk e-mail bericht zoals het eruitziet wanneer het wordt verzonden.

  Opmerking: Als in Ontwerpcontrole eventuele problemen werden gevonden waardoor de samenvoegbewerking mogelijk niet correct kan worden uitgevoerd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht onder E-mailvoorbeeld in het taakvenster E-mail samenvoegen. Als u de eventuele problemen wilt bekijken en oplossen, klikt u op Ontwerpcontrole.

Naar boven

De samengevoegde publicatie verzenden

 1. Klik op E-mail verzenden.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Samenvoegen naar e-mail het adresveld in de vervolgkeuzelijst Aan. Meestal is E-mailadres de gepaste keuze voor de bewerking E-mail samenvoegen.

 3. Typ bij Onderwerp de onderwerpregel. Klik bij Klik op items in de lijst om het onderwerp van uw e-mail aan te passen op alle gegevensvelden die u in de onderwerpregel wilt invoegen.

 4. Klik op Opties als u eventuele andere opties wilt instellen, zoals CC- of BCC-geadresseerden of e-mailbijlagen.

 5. Klik op Verzenden.

  Het dialoogvenster Samengevoegde e-mailberichten verzenden wordt geopend, zodat u een lijst kunt bekijken van geadresseerden aan wie het e-mailbericht al dan niet werd verzonden.

Naar boven

Een samenvoegbewerking annuleren

Voor u de samengevoegde e-mailberichten verstuurt, kunt u op elk moment de samenvoegbewerking annuleren door de verbinding tussen samenvoegpublicatie en de bijbehorende gegevensbron te verbreken.

 1. Wijs Mailings en catalogussen aan in het menu Extra en klik op Samenvoegen annuleren.

 2. Klik op Ja als u gevraagd wordt of u het samenvoegen wilt annuleren.

De verbinding tussen de publicatie en de gegevensbron wordt verbroken.

Opmerking: Als u een samenvoegbewerking annuleert, worden sommige gegevensvelden naar tekst geconverteerd, terwijl adresblokken, adresvelden en begroetingsregels actieve gegevensvelden blijven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×