Het formaat van een tabel, kolom of rij wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Pas de tabelgrootte, kolombreedte of rijhoogte handmatig of automatisch. U kunt de grootte van meerdere rijen of kolommen wijzigen en de ruimte tussen cellen wijzigen. Als u een tabel toevoegen aan uw Word-document wilt, raadpleegt u een tabel invoegen.

In dit artikel

Kolombreedte wijzigen

Rijhoogte wijzigen

Meerdere rijen of kolommen even groot maken

Het formaat van een kolom of tabel wijzigen met AutoAanpassen

AutoAanpassen uitschakelen

Handmatig het formaat van een hele tabel wijzigen

Ruimte in de tabel toevoegen of wijzigen

Kolombreedte wijzigen

Als u de kolombreedte wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de muis gebruikt, plaatst u de cursor rechts van de kolomgrens die u wilt verplaatsen totdat de cursor verandert in een cursor voor formaat wijzigen Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) en sleept u de grens totdat de kolom de gewenste breedte heeft.

 • Als u de breedte wilt wijzigen in een specifieke waarde, klikt u op een cel in de kolom waarvan u de grootte wilt wijzigen. Op het tabblad Indeling, in de groep Celgrootte, klikt u in het vak Tabelkolombreedte en geeft u de gewenste opties op.

 • Als u de kolommen in een tabel automatisch wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de tabel. Op het tabblad Indeling, in de groepCelgrootte, klikt u op AutoAanpassen en vervolgens op AutoAanpassen aan inhoud.

 • Als u de liniaal wilt gebruiken, selecteert u een cel in de tabel en sleept u de markeringen op de liniaal. Als u de exacte afmetingen van de kolom op de liniaal wilt zien, houdt u Alt ingedrukt terwijl u de markering sleept.

Naar boven

Rijhoogte wijzigen

Als u de rijhoogte wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de muis gebruikt, plaatst u de cursor op de rijgrens die u wilt verplaatsen totdat de cursor verandert in een cursor voor formaat wijzigen horizontale pijl met twee punten en sleept u vervolgens de grens.

 • Als u de rijhoogte wilt wijzigen in een specifieke waarde, klikt u op een cel in de rij waarvan u de grootte wilt wijzigen. Op het tabblad Indeling, in de groep Celgrootte, klikt u in het vak Tabelrijhoogte en geeft u de gewenste hoogte op.

 • Als u de liniaal wilt gebruiken, selecteert u een cel in de tabel en sleept u de markeringen op de liniaal. Als u de exacte afmetingen van de rij op de liniaal wilt zien, houdt u ALT ingedrukt terwijl u de markering sleept.

Naar boven

Meerdere rijen of kolommen even groot maken

 1. Selecteer de kolommen of rijen die u even groot wilt maken. U kunt Ctrl ingedrukt houden om niet-aaneengesloten secties te selecteren.

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep Celgrootte op Kolommen verdelen Geeft de knop kolommen verdelen. of Rijen verdelen Hiermee wordt de knop rijen verdelen .

Gewenste selectie

Werkwijze

De volledige tabel

Plaats de aanwijzer over de tabel totdat de tabel verplaatsen greep Tabelverplaatstingsgreep wordt weergegeven en klik vervolgens op de tabelverplaatsingsgreep.

Een rij of rijen

Klik links van de rij. Een rij selecteren

Een kolom of kolommen

Klik op de bovenste rasterlijn of rand van de kolom. Een kolom selecteren

Een cel

Klik op de linkerrand van de cel. Een cel selecteren

Naar boven

Het formaat van een kolom of tabel wijzigen met AutoAanpassen

Pas de tabel of kolommen automatisch aan de grootte van uw inhoud aan met de knop AutoAanpassen.

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Celgrootte, op AutoAanpassen.

  Toont de opties in de groep grootte van de cel.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Als u de kolombreedte automatisch wilt aanpassen, klikt u op AutoAanpassen aan inhoud.

  • Als u de tabelbreedte automatisch wilt aanpassen, klikt u op Venster AutoAanpassen.

   Opmerking:  De rijhoogte wordt automatisch aangepast aan de grootte van de inhoud totdat u deze handmatig wijzigt.

Naar boven

AutoAanpassen uitschakelen

Als u niet wilt dat AutoAanpassen de tabel- of kolombreedte automatisch aanpast, kunt u deze optie uitschakelen.

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Celgrootte, op AutoAanpassen.

  Toont de opties in de groep grootte van de cel.

 3. Klik op Vaste kolombreedte.

Naar boven

Handmatig het formaat van een hele tabel wijzigen

 1. Plaats de cursor op de tabel totdat de tabel tabelgrootte wijzigen verwerken Vierkante greep wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van de tabel.

 2. Houd de cursor boven de formaatgreep totdat deze verandert in een pijl met twee punten Tweepuntige pijl .

 3. Sleep de tabelgrens totdat de tabel het gewenste formaat heeft.

Naar boven

Ruimte in de tabel toevoegen of wijzigen

Als u ruimte in de tabel wilt toevoegen, kunt u de celmarges of de celafstand aanpassen.

Opvulling van en ruimte tussen cellen in tabel

Celmarges bevinden zich binnen de tabelcel, zoals de blauwe pijl boven aan de afbeelding. De celafstand is de ruimte tussen de cellen, zoals de oranje pijl onderaan.

 1. Klik op de tabel.

 2. Op het tabblad Indeling, in de groep Uitlijning, klikt u op Celmarges om het dialoogvenster Tabelopties te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voer onder Standaardcelmarges de waarde in waarmee u de marge boven, onder, links of rechts wilt aanpassen.

  • Schakel onder Standaardafstand tussen cellen het selectievakje Ruimte tussen cellen toestaan in en voer de gewenste waarde in.

Opmerking:  De instellingen die u kiest, zijn alleen beschikbaar in de actieve tabel. Nieuwe tabellen die u maakt, maken gebruik van de oorspronkelijke standaardinstelling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×