Het formaat of de inhoud van de takenbalk wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de takenbalk zo aanpassen dat deze een kleiner of groter gedeelte van het scherm beslaat, of de hoeveelheid informatie wijzigen die op de takenbalk wordt weergegeven.

Tip: U kunt ook de takenbalk uitschakelen. In het menu Beeld , in de groep indeling op Takenbalk en klik vervolgens op Normaal of uit.

Het formaat van de takenbalk wijzigen

 • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer verandert in een Pictogram Horizontale formaatgreep , sleept u om de grootte te.

 • U kunt de takenbalk minimaliseren door op het tabblad Weergave in de groep Indeling achtereenvolgens te klikken op Takenbalk en Geminimaliseerd.

 • U kunt het oorspronkelijke formaat herstellen dat de takenbalk had toen u deze de laatste keer uitschakelde of minimaliseerde door op het tabblad Weergave in de groep Indeling achtereenvolgens op Takenbalk en Normaal te klikken.

De informatie wijzigen die op de takenbalk wordt weergegeven

De Takenbalk bestaat uit vier onderdelen, de datumnavigator, de sectie afspraken, de takenlijst en snelle contactpersonen. U kunt het formaat wijzigen of verbergen van elk onderdeel.

Opmerking:  Voor Snelle contactpersonen is Microsoft Office Communications Server 2007R2 met Microsoft Office Communicator 2007 of Microsoft Communicator 2010 vereist.

Als u een onderdeel van de takenbalk wilt verbergen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en klik vervolgens op Datumnavigator, Afspraken, Takenlijst of Snelle contactpersonen. Met een vinkje wordt aangeduid of het onderdeel in kwestie is ingeschakeld. U kunt het onderdeel verbergen door op het onderdeel te klikken zodat het vinkje verdwijnt. Klik opnieuw op het onderdeel om het vinkje terug te zetten en het onderdeel weer te geven.

 • Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties. Schakel in het dialoogvenster Takenbalkopties het selectievakje in voor elk onderdeel dat u wilt weergeven, of schakel de selectievakjes uit voor elk onderdeel dat u wilt verbergen.

De Datumnavigator

U kunt meerdere kalenders naast elkaar weergeven door de takenbalk breder te maken. U kunt meerdere kalenders onder elkaar weergeven door het aantal kalenderrijen te wijzigen dat wordt weergegeven op de takenbalk.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Meerdere kalenders naast elkaar weergeven   

  In de Datumnavigator wordt standaard één kalender weergegeven. U kunt het aantal weergegeven kalenders wijzigen door het formaat van venster Takenbalk te wijzigen:

  • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer in Pictogram Horizontale formaatgreep verandert, sleept u links of rechts te vergroten of verkleinen van de breedte van de Takenbalk.

   Wanneer u de muisknop loslaat, wordt het aantal kalenders verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

 • Meerdere kalenders onder elkaar weergeven   

  In de Datumnavigator wordt standaard slechts één rij kalendermaanden weergegeven. In het dialoogvenster Inhoud van takenbalk kunt u het aantal kalenders opgeven dat onder elkaar wordt weergegeven:

  1. Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties.

  2. Typ onder Datumnavigator weergeven in het tekstvak Aantal maandrijen een waarde tussen 0 en 9.

   Wanneer u meer maandrijen in de Datumnavigator weergeeft, wordt het gebied van de datumnavigator groter.

Afspraken

Als u meer afspraken wilt weergeven in de sectie Afspraken, verbergt u de takenbalk of maakt u deze kleiner. Als u wilt wijzigen hoeveel aantal afspraken op de takenbalk worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs op de balk tussen de sectie afspraken en de takenlijst. Wanneer de aanwijzer is veranderd Aanwijzer voor formaat wijzigen , sleep omhoog of omlaag of de grootte van de sectie afspraken.

  Wanneer u de muisknop loslaat, worden er meer of minder afspraken weergegeven, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Als u de informatie wilt wijzigen die in de sectie Afspraken wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties.

 2. Schakel onder Afspraken weergeven de selectievakjes in of uit voor de opties die u wilt weergeven of verbergen.

  Schakel het selectievakje Afspraken weergeven uit als u de sectie Afspraken wilt verbergen.

De takenlijst

Als u meer taken in de takenlijst wilt weergeven, schakelt u de andere onderdelen van de takenbalk uit of maakt u deze kleiner. Als u het aantal taken rechtstreeks wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs op de balk tussen de sectie afspraken en de takenlijst. Wanneer de aanwijzer is veranderd Aanwijzer voor formaat wijzigen , sleep omhoog of omlaag naar vergroten of verkleinen van de grootte van de sectie takenlijst.

  Wanneer u de muisknop loslaat, worden er meer of minder afspraken weergegeven, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Visuele handleiding voor de takenbalk

Takenbalk

Naar boven

Meer taken op de takenbalk weergeven

De Takenbalk bestaat uit vier onderdelen: de datumnavigator, de sectie afspraken, het taakinvoervak en de takenlijst. U kunt elk onderdeel omzetten in- of uitschakelen.

U kunt meer als taken wilt weergeven in de takenlijst, uitschakelen of de grootte van de andere gedeelten van de Takenbalk reduceren. U kunt bijvoorbeeld de datumnavigator uitschakelen of wijzigen van het aantal afspraken die worden weergegeven. Zie de andere secties van dit artikel voor instructies over het dergelijke wijzigingen aanbrengen.

Tip: U kunt snel veranderen in- of uitschakelen onderdelen van de Takenbalk. Met de rechtermuisknop op de titelbalk van de taak-balk en klik vervolgens op het deel dat u inschakelen wilt of uitschakelen.

Naar boven

De takenbalk in- of uitschakelen

De Takenbalk is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitgeschakeld wanneer u maar wilt. Als u de Takenbalk uitschakelt, is de Minivertaler uitgeschakeld alleen in de huidige weergave en deze wordt nog steeds uitgeschakeld in deze weergave wanneer u Outlook voor het volgende start.

 • Als u de takenbalk wilt inschakelen, wijst u in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klikt u vervolgens op Normaal.

  De Takenbalk van toetsenbord snelkoppeling kunnen worden uitgeschakeld in- of uitschakelen door ALT + F2 drukken.

 • Als u de takenbalk wilt uitschakelen, wijst u in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klikt u vervolgens op Uit.

  De Takenbalk van toetsenbord snelkoppeling kunnen worden uitgeschakeld in- of uitschakelen door ALT + F2 drukken.

Naar boven

De takenbalk minimaliseren of uitvouwen

 • Als u de takenbalk wilt minimaliseren, wijst u in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klikt u vervolgens op Geminimaliseerd.

 • Als u het normale formaat van de takenbalk wilt herstellen, wijst u in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klikt u vervolgens op Normaal.

Het formaat van de takenbalk wijzigen

 • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer verandert in een Pictogram Horizontale formaatgreep , sleept u om de grootte te.

Naar boven

Meer afspraken weergeven op de Takenbalk

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klik vervolgens op Opties.

  Tip: U kunt snel het dialoogvenster Takenbalk openen door met de rechtermuisknop op de titelbalk van de Takenbalk en vervolgens Optieste selecteren.

  Het dialoogvenster Takenbalkopties wordt weergegeven.

 2. Typ een getal van 0 tot 25in het tekstvak n afspraken weergeven onder Afspraken weergeven.

  Opmerking: U kunt in dit dialoogvenster ook de selectievakjes uitschakelen van de onderdelen van de takenbalk die u niet wilt weergeven.

  Zoals u hieronder kunt zien, wordt het gedeelte met afspraken op de takenbalk kleiner naarmate u minder afspraken opgeeft.

Naar boven

Meerdere agenda's weergeven in de Takenbalk

Door de breedte van de takenbalk te vergroten kunt u meerdere agenda's naast elkaar weergeven. Als u meerdere agenda's onder elkaar wilt weergeven, kunt u het aantal agendarijen opgeven dat u op de takenbalk wilt zien.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Meerdere kalenders naast elkaar weergeven   

  In de Datumnavigator wordt standaard één kalender weergegeven. U kunt het aantal weergegeven kalenders wijzigen door het formaat van venster Takenbalk te wijzigen:

  • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer verandert in een Pictogram Horizontale formaatgreep , sleept u deze als u wilt vergroten of verkleinen van de breedte van de Takenbalk.

   Wanneer u de muisknop loslaat, worden er meer of minder agenda's weergegeven, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

 • Meerdere kalenders onder elkaar weergeven   

  Standaard wordt er slechts één agenda weergegeven in de datumnavigator. In het dialoogvenster Inhoud van takenbalk kunt u het aantal agenda's opgeven dat onder elkaar wordt weergegeven:

  1. Wijs in het menu Beeld de optie Takenbalk aan en klik vervolgens op Opties.

   Het dialoogvenster Takenbalkopties wordt weergegeven.

  2. Typ een getal van 0 tot en met 9in het tekstvak n maanden weergeven onder Datumnavigator weergeven.

   Opmerking: U kunt in dit dialoogvenster ook de selectievakjes uitschakelen van de onderdelen van de takenbalk die u niet wilt weergeven.

   Zoals u hieronder kunt zien, wordt het gebied met de datumnavigator groter naarmate u het aantal maanden verhoogt dat in de datumnavigator wordt weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×