Het formaat of de inhoud van de takenbalk wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de takenbalk zo aanpassen dat deze een kleiner of groter gedeelte van het scherm beslaat, of de hoeveelheid informatie wijzigen die op de takenbalk wordt weergegeven.

Tip: U kunt ook de takenbalk uitschakelen. Klik op het tabblad Beeld in de groep indeling , klikt u op de Takenbalk en klik op Normaal of uit.

In dit artikel

De grootte van de takenbalk wijzigen

Wijzig de informatie die wordt weergegeven in de Takenbalk

De datumnavigator

Afspraken

De takenlijst

Snelle contactpersonen

Visuele handleiding voor de Takenbalk

Het formaat van de takenbalk wijzigen

 • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer verandert in een Pictogram Horizontale formaatgreep , sleept u om de grootte te.

 • U kunt de takenbalk minimaliseren door op het tabblad Weergave in de groep Indeling achtereenvolgens te klikken op Takenbalk en Geminimaliseerd.

 • U kunt het oorspronkelijke formaat herstellen dat de takenbalk had toen u deze de laatste keer uitschakelde of minimaliseerde door op het tabblad Weergave in de groep Indeling achtereenvolgens op Takenbalk en Normaal te klikken.

Naar boven

De informatie wijzigen die op de takenbalk wordt weergegeven

De Takenbalk bestaat uit vier onderdelen, de datumnavigator, de sectie afspraken, de takenlijst en snelle contactpersonen. U kunt het formaat wijzigen of verbergen van elk onderdeel.

Opmerking: Snelle contactpersonen is Microsoft Office Communications Server 2007R2 met Microsoft Office Communicator 2007 of Microsoft Communicator 2010 vereist.

Als u een onderdeel van de takenbalk wilt verbergen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en klik vervolgens op Datumnavigator, Afspraken, Takenlijst of Snelle contactpersonen. Met een vinkje wordt aangeduid of het onderdeel in kwestie is ingeschakeld. U kunt het onderdeel verbergen door op het onderdeel te klikken zodat het vinkje verdwijnt. Klik opnieuw op het onderdeel om het vinkje terug te zetten en het onderdeel weer te geven.

 • Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties. Schakel in het dialoogvenster Takenbalkopties het selectievakje in voor elk onderdeel dat u wilt weergeven, of schakel de selectievakjes uit voor elk onderdeel dat u wilt verbergen.

De Datumnavigator

U kunt meerdere kalenders naast elkaar weergeven door de takenbalk breder te maken. U kunt meerdere kalenders onder elkaar weergeven door het aantal kalenderrijen te wijzigen dat wordt weergegeven op de takenbalk.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Meer agenda's naast elkaar weergeven   

  In de Datumnavigator wordt standaard één kalender weergegeven. U kunt het aantal weergegeven kalenders wijzigen door het formaat van venster Takenbalk te wijzigen:

  • Wijs de rand van de Takenbalk. Wanneer de aanwijzer in Pictogram Horizontale formaatgreep verandert, sleept u links of rechts te vergroten of verkleinen van de breedte van de Takenbalk.

   Wanneer u de muisknop loslaat, wordt het aantal kalenders verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

 • Meer agenda's onder elkaar weergeven   

  In de Datumnavigator wordt standaard slechts één rij kalendermaanden weergegeven. In het dialoogvenster Inhoud van takenbalk kunt u het aantal kalenders opgeven dat onder elkaar wordt weergegeven:

  1. Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties.

  2. Typ onder Datumnavigator weergevenin het tekstvak Aantal maandrijen , een getal van 0 tot en met 9.

   Wanneer u meer maandrijen in de Datumnavigator weergeeft, wordt het gebied van de datumnavigator groter.

Afspraken

Als u meer afspraken wilt weergeven in de sectie Afspraken, verbergt u de takenbalk of maakt u deze kleiner. Als u wilt wijzigen hoeveel aantal afspraken op de takenbalk worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs op de balk tussen de sectie afspraken en de takenlijst. Wanneer de aanwijzer is veranderd Aanwijzer voor formaat wijzigen , sleep omhoog of omlaag of de grootte van de sectie afspraken.

  Wanneer u de muisknop loslaat, worden er meer of minder afspraken weergegeven, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Als u de informatie wilt wijzigen die in de sectie Afspraken wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in een willekeurige Outlook-map op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Takenbalk en vervolgens op Opties.

 2. Schakel onder Afspraken weergeven de selectievakjes in of uit voor de opties die u wilt weergeven of verbergen.

  Schakel het selectievakje Afspraken weergeven uit als u de sectie Afspraken wilt verbergen.

De takenlijst

Als u meer taken in de takenlijst wilt weergeven, schakelt u de andere onderdelen van de takenbalk uit of maakt u deze kleiner. Als u het aantal taken rechtstreeks wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs op de balk tussen de sectie afspraken en de takenlijst. Wanneer de aanwijzer is veranderd Aanwijzer voor formaat wijzigen , sleep omhoog of omlaag naar vergroten of verkleinen van de grootte van de sectie takenlijst.

  Wanneer u de muisknop loslaat, worden er meer of minder afspraken weergegeven, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Snelle contactpersonen

Zie voor meer informatie over snelle contactpersonen, -of uitschakelen snelle contactpersonen op de Takenbalk.

Visuele handleiding voor de takenbalk

Takenbalk

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×