Office
Aanmelden

Het effect van de zomertijdwijzigingen van 2007 op tijdstempels in Office-bestanden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deze informatie geldt voor personen die in de gebieden van de Verenigde Staten en Canada die toekijken zomertijd (Zomertijd) en wie vereisen dat nauwkeurige tijd is opgenomen wanneer hun 2007 Microsoft Office-systeem -documenten zijn opgeslagen of gewijzigd wonen. Bijvoorbeeld wijzigingen in een document mogelijk moet tijdstempel voor juridische doeleinden. Deze informatie mogelijk ook van toepassing op personen in andere landen en gebieden die "zomer tijd," tijdens welke klok zijn uitlijnen doorsturen één uur in vroege lenteachtergrond of achteruit uitlijnen in najaar toekijken.

In dit artikel

Downloads en informatie over de ondersteuning

Achtergrondinformatie

Hoe de wijziging in Zomertijd in 2007 kan invloed zijn op uw Office-bestanden

Veelgestelde vragen

Downloads en informatie over de ondersteuning

Voor informatie over de meest recente Windows-tijdzone bijwerken en download en installeer de meest recente cumulatieve update, raadpleegt u KB 933360: augustus 2007 cumulatieve update voor Microsoft Windows-besturingssystemen

Opmerking: Als u Windows Vista of voor de Microsoft Update automatisch updates ontvangen hebben geregistreerd, kunt u niet worden beïnvloed door de wijziging zomertijd. Als u wilt om te bevestigen dat uw computer wordt niet beïnvloed door de tijdzone Windows update, bezoekt u de zomertijd Help en ondersteuning en volg de stappen in de handleiding voor het bijwerken van zomertijd.

Ga naar de zomertijd Help en ondersteuningvoor meer informatie over hoe de zomertijdwijzigingen van invloed kunnen zijn op de andere Microsoft-producten.

Naar boven

Achtergrondinformatie

In Augustus 2005 werd in het Amerikaans Congres de 'Energy Policy Act' goedgekeurd. Hierin is een wijziging vastgelegd van de begindatum en einddatum van de zomertijd in de Verenigde Staten. Deze wijziging wordt ook in een aantal andere landen en regio's ingevoerd. Hierdoor begint de zomertijd in 2007 op 11 maart en eindigt deze op 4 november, wat inhoudt dat de nieuwe zomertijdperiode vier weken langer duurt dan voorheen. Deze datums worden in dit artikel ook wel de verlengde zomertijdperiode genoemd.

Over de zomertijd

Van 1987 tot 2006     begon de zomertijd op de eerste zondag in april om 2 uur 's nachts (de tijd ging een uur vooruit) en eindigde deze op de laatste zondag in oktober om 2 uur 's nachts (de tijd ging een uur terug.)

Vanaf 2007     begint de zomertijd op de tweede zondag in maart om 2 uur 's nachts. (Afhankelijk van het jaar is dit drie of vier weken vroeger dan voorheen) en eindigt deze op de eerste zondag in november (een week later dan voorheen).

  • In de gebieden in de VS en Canada waar de zomertijd wordt gehanteerd, duurt de zomertijd in 2007 van 11 maart tot 4 november.

Het effect van de zomertijdwijzigingen op uw Office-bestanden

Wijzigingen in de zomertijd zijn mogelijk van invloed op de tijdstempels in bestandseigenschappen en bijgehouden wijzigingen in Microsoft Office-programma's, zoals Word, Excel, PowerPoint en Project.

De nieuwe datums van de zomertijd zijn mogelijk van invloed op de tijd en de datum (als het document is gereviseerd tussen 23:00 en 1:00) die zijn vastgelegd in items tijdens de verlengde zomertijdperiode of tijdens de verlengde zomertijdperiode in voorgaande jaren.

Item met tijdstempel

Omschrijving

"Gewijzigd" in bestandseigenschappen

De datum en de tijd waarop een document voor het laatst is opgeslagen.

Bijgehouden wijzigingen in Word en Excel

De datum en de tijd waarop het document is gereviseerd.

Bijgehouden wijzigingen in PowerPoint

De datum en de tijd waarop een opmerking is ingevoegd.

Tijdfuncties

Op tijd gebaseerde functies, zoals TODAY() in Excel.

"Gemaakt" en "Gewijzigd" in bestandseigenschappen

Werken met bestanden die zijn gemaakt nadat u of uw IT-beheerder toepassen de Windows-tijdzone de juiste datum-gemaakte weergeven en gewijzigd tijd in de eigenschappen van het bestand. Als u wilt de eigenschappen, bekijkt in Windows Verkenner, gaat u naar de locatie van het document, zoals Mijn documenten. Met de rechtermuisknop op het pictogram van het document en klik vervolgens op Eigenschappen. Als u zich aangemeld voor updates van Microsoft Update of Windows Update, hebt u ontvangen de Zomertijd update automatisch. Zie Microsoft Updatevoor meer informatie. Documenten met tijdstempels in vorige uitgebreide Zomertijd perioden (voor bijvoorbeeld tussen 12 maart 2006 en 2 April 2006, evenals de week tussen 29 oktober 2006 en 5 November 2006) worden echter ook naar verplaatst door één uur.

Hier volgt een voorbeeld om het effect te illustreren op een tijdstempel van een document dat is gemaakt om 19:28 op 20 maart 2006 in een tijdzone in de VS waar de zomertijd wordt gehanteerd (zie Afb. 1).

Eigenschappen
Afbeelding 1: Voordat de vensters tijdzone-update is toegepast.

Nadat u de tijdzone-update voor Windows hebt toegepast, wordt in het tijdstempel van het bestand dat vorig jaar is gemaakt de foutieve tijd van 20:28 weergegeven (zie Afb. 2).

Eigenschappen
Afbeelding 2: Na de vensters tijdzone-update is toegepast.

De tijdstempel wordt correct weergegeven voor bestanden die zijn gemaakt nadat de tijdzone-update voor Windows is toegepast. Als u de tijdzone-update voor Windows niet toepast wordt de wijzigingsdatum van een document dat in 2007 tijdens de verlengde zomertijdperiode is gemaakt niet opgeschoven en wordt 18:28 foutief weergegeven als wijzigingsdatum. De wijzigingsdatums van bestanden die in 2006 zijn gemaakt, worden echter ook niet opgeschoven en geven het correcte tijdstempel 19:28 weer.

Document dat is gemaakt op maart 20   

Huidig jaar - 2007

Vorig jaar - 2006

Zomertijdupdate toegepast

Juist 19:28

Onjuist 20:28

Zomertijdupdate niet toegepast

Onjuist 18:28

Juist 19:28

Bijgehouden wijzigingen en tijdfuncties

Tijdstempels in bijgehouden wijzigingen en ingevoegde opmerkingen in Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel en Microsoft Office PowerPoint worden vastgelegd op basis van de systeemklok van Windows.

  • Als u de systeemklok wilt weergeven en u gebruikt de Categorieweergave klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Datum, tijd, taal en landinstellingen en Datum en tijd.

  • Als u de systeemklok wilt weergeven en u gebruikt de Klassieke weergave klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Datum en tijd.

Als u de tijdzone-update voor Windows toepast, wordt in deze tijdstempels de correcte tijd weergegeven voor items die zijn gewijzigd gedurende de verlengde zomertijdperiode. Er worden tevens geen wijzigingen met terugwerkende kracht aangebracht. Dit houdt in dat tijdstempels uit de verlengde zomertijdperioden uit voorgaande jaren ook correct worden weergegeven.

Tijdfuncties, zoals TODAY() in Excel, zijn ook gebaseerd op de systeemklok van Windows.

Functie

Gedrag

Als Windows is bijgewerkt

Bijgehouden wijzigingen in Microsoft Office Word

Alle bijgehouden wijzigingen worden voorzien van de tijd en datum van dat moment.

Nieuwe opmerkingen geven de bijgewerkte systeemtijd juist weer. Oudere stempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt.

Bijgehouden wijzigingen in Microsoft Office Excel

Alle bijgehouden wijzigingen worden voorzien van de tijd en datum van dat moment.

Nieuwe opmerkingen geven de bijgewerkte systeemtijd juist weer. Oudere stempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt.

Tijdfuncties in Excel

Functies zoals VANDAAG() en NU() gebruiken de systeemklok van Windows voor het bepalen van de huidige datum en tijd.

Als er een wijziging wordt aangebracht in de systeemklok, of dit nu een wijziging in de tijdzone is of een wijziging van de zomertijd naar de wintertijd of omgekeerd, retourneert de functie als deze opnieuw wordt berekend een waarde die consistent is met de bijgewerkte systeemklok.

Ingevoegde opmerkingen in Microsoft Office PowerPoint

PowerPoint beschikt niet over dezelfde uitgebreide functies voor het bijhouden van wijzigingen als Word. In plaats hiervan worden ingevoegde opmerkingen voorzien van de huidige datum.

Net als bij Word en Excel geven nieuwe opmerkingen de bijgewerkte systeemtijd juist weer. Oudere stempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt.

E-mailitems in Microsoft Office Outlook

Elk e-mailbericht is voorzien van de tijd en datum die het is verzonden, op basis van de klok van de afzender. Elk bericht dat is ook een tijdstempel met de tijd en datum die product is ontvangen, op basis van de klok van de ontvanger. Zie voor meer informatie over hoe vergaderingen en afspraken in Outlook worden beïnvloed Microsoft Knowledge Base-artikel 931667: gewijzigde zomertijd met behulp van de tijdzone Data Update Tool voor Microsoft Office Outlook.

Tijdstempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt als de systeemtijd op de computer van de afzender of de ontvanger wordt gewijzigd.

Taken in Microsoft Office Project

Taken in Project hebben geen dynamische koppeling met de systeemklok.

Het projectschema wordt niet met terugwerkende kracht bijgewerkt als de systeemklok van de computer wordt gewijzigd.

Tijdfuncties in Project

Functies als NU() en UUR() gebruiken de systeemklok om de huidige tijd te bepalen. Als de systeemklok wordt gewijzigd retourneren de functies een waarde die consistent is met de bijgewerkt datum en tijd.

Als er een wijziging wordt aangebracht in de systeemklok, of dit nu een wijziging in de tijdzone is of een wijziging van de zomertijd naar de wintertijd of omgekeerd, retourneert de functie als deze opnieuw wordt berekend een waarde die consistent is met de bijgewerkte systeemklok. Tijdstempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt als de systeemklok wordt gewijzigd.

Planningsherinneringen in Project

Het tijdstip waarop herinneringen worden verzonden is gebaseerd op de systeemklok.

Als er een wijziging wordt aangebracht in de systeemklok, of dit nu een wijziging in de tijdzone is of een wijziging van de zomertijd naar de wintertijd of omgekeerd, worden er herinneringen verstuurd gebaseerd op de bijgewerkte systeemklok.

Tijdstempels voor het maken en uitchecken van tijdstempels in Project

Het tijdstip waarop een project wordt gemaakt of uitgecheckt is gebaseerd op de systeemklok.

Als er een wijziging wordt aangebracht in de systeemklok, of dit nu een wijziging in de tijdzone is of een wijziging van de zomertijd naar de wintertijd of omgekeerd, worden tijdstempels voor het maken en uitchecken gebaseerd op de bijgewerkte systeemklok. Tijdstempels worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt.

Naar boven

Veelgestelde vragen

Worden documenten die zijn gemaakt of gewijzigd in de voorgaande jaren tijdens de uitgebreide Zomertijd perioden de eigenschap onjuiste tijd weergegeven nadat het besturingssysteem Windows update voor Zomertijd 2007 wordt toegepast?   

Ja, nadat de tijdzone-update voor Windows is toegepast, wijken de tijden in de Eigenschappen van documenten die zijn gemaakt of gewijzigd tijdens de verlengde zomertijdperiode in 2006 of een voorgaand jaar een uur af. De dagen die in de verlengde zomertijdperiode in de VS (in de jaren voorafgaand aan 2007) vallen zijn de dagen tussen de tweede zondag in maart en de eerste zondag in april (bijvoorbeeld tussen 12 maart 2006 en 2 april 2006) en de week tussen de laatste dagen in oktober en de eerste zondag in november (bijvoorbeeld 29 oktober en 5 november 2006). Programma's die voor het weergeven van de tijd afhankelijk zijn van de systeemklok, geven deze tijdstempels uit het verleden mogelijk ook niet goed weer. Raadpleeg de leverancier van de software voor meer informatie.

  • Als u de systeemklok wilt weergeven en u gebruikt de Categorieweergave klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Datum, tijd, taal en landinstellingen en Datum en tijd.

  • Als u de systeemklok wilt weergeven en u gebruikt de Klassieke weergave klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Datum en tijd.

Waarom zijn sommige tijdstempels en de tijd verwijzingen die worden weergegeven in documenteigenschappen beïnvloed door de Zomertijd verschuiving?   

Programma's die werken met tijdstempels slaan deze tijdstempels gewoonlijk op in de Coordinated Universal Time (UTC). Het voordeel van de UTC is dat deze universeel en onveranderlijk is; lokale tijdzones en de zomertijd hebben dus geen invloed op de UTC. De tijd wordt door de UTC echter niet weergegeven in een indeling die leesbaar is voor de doorsnee gebruiker, dus converteren computers de UTC-tijd naar de lokale tijd op basis van twee factoren: de door de gebruiker opgegeven tijdzone en het feit of de zomertijd wel of niet is geselecteerd in Datum en tijd in het Configuratiescherm. De wijzigingen in de zomertijd hebben geen invloed op de tijdstempels uit het verleden die zijn vastgelegd in de UTC, maar de wijzigingen hebben mogelijk wel invloed op de manier waarop tijdstempels worden geïnterpreteerd (en dus weergegeven) door Windows en bepaalde programma's.

Moet ik de update voor het Windows-tijdzone toepassen?   

Over het algemeen moeten computers worden bijgewerkt zodat het systeem rekening kan houden met de nieuwe zomertijdperiode. Voor de meeste gebruikers houdt dit in dat zij of hun systeembeheerder software-updates moeten toepassen op bepaalde Microsoft-producten, waaronder verschillende versies van Windows, servers, toepassingen en onderdelen.

Is er een oplossing beschikbaar zodat het tijdstip datum gewijzigd voor de eigenschappen van documenten die zijn gemaakt in vorige uitgebreide Zomertijd perioden shift niet?   

Op het moment niet. Microsoft onderzoekt echter de belangrijkste vereisten hiervoor en hoeveel ontwikkeling er benodigd is.

Ga naar de zomertijd Help en ondersteuningvoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×