Het domein kiezen dat u wilt gebruiken voor het maken van Office 365-groepen

Inzenders: Diane Faigel
Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2017

Sommige organisaties gebruiken afzonderlijke e-maildomeinen om verschillende onderdelen van het bedrijf te segmenteren. U kunt opgeven welk domein moet worden gebruikt als uw gebruikers Office 365-groepen maken.

Als uw organisatie vereist dat gebruikers hun groepen maken in andere domeinen dan het standaard geaccepteerde domein van uw bedrijf, kunt u dit toestaan door met PowerShell e-mailadresbeleidsregels (EAP's) te configureren.

U kunt de PowerShell-cmdlets pas uitvoeren nadat u een module hebt gedownload en geïnstalleerd die het mogelijk maakt om met uw Office 365-organisatie te communiceren. Zie Verbinding maken met Exchange Online via externe PowerShell

Voorbeelden van scenario's

Stel dat Contoso.com het primaire domein van uw bedrijf is. Het standaard geaccepteerde domein van uw organisatie is echter service.contoso.com. Dit betekent dat Office 365-groepen worden gemaakt in service.contoso.com (bijvoorbeeld jimsteam@service.contoso.com).

Stel dat er ook subdomeinen zijn geconfigureerd in uw organisatie. U wilt dat er ook Office 365-groepen worden gemaakt in deze domeinen:

 • students.contoso.com voor studenten

 • faculty.contoso.com voor faculteitsleden

In de volgende twee scenario's wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Notities: 

 • Als u meerdere EAP's hebt, worden deze in volgorde van prioriteit geëvalueerd. De waarde 1 betekent de hoogste prioriteit. Zodra een van de EAP's overeenkomt, worden er geen andere EAP's meer geëvalueerd, en adressen in die Office 365-groep volgen het bijbehorende EAP.

 • Als er geen EAP's overeenkomen met de opgegeven criteria, wordt de Office 365-groep ingericht in het standaard geaccepteerde domein van de organisatie. Bekijk Geaccepteerd domeinen beheren in Exchange Online voor meer informatie over het toevoegen van een geaccepteerd domein.

Scenario 1

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u alle Office 365-groepen in uw organisatie inricht in het domein groups.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Scenario 2

Stel dat u wilt bepalen in welke subdomeinen Office 365-groepen worden gemaakt. U wilt dat:

 • Office 365-groepen die zijn gemaakt door studenten (gebruikers voor wie Afdeling is ingesteld op Studenten) worden gemaakt in het domein students.groups.contoso.com. Gebruik deze opdracht:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Office 365-groepen die zijn gemaakt door faculteitsleden (gebruikers voor wie Afdeling is ingesteld op Faculteit of met een e-mailadres dat faculty.contoso.com bevat)) worden gemaakt in het domein faculty.groups.contoso.com. Gebruik deze opdracht:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Alle andere gebruikers terechtkomen in het domein groups.contoso.com. Gebruik deze opdracht:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

E-mailadresbeleidsregels wijzigen

Gebruik de cmdlet Set-EmailAddressPolicy als u de prioriteit of e-mailadressjablonen voor een bestaand EAP wilt wijzigen.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Het wijzigen van een EAP heeft geen invloed op de groepen die al zijn ingericht.

E-mailadresbeleidsregels verwijderen

Gebruik de cmdlet Remove-EmailAddressPolicy om een EAP te verwijderen.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Het wijzigen van een EAP heeft geen invloed op de groepen die al zijn ingericht.

Hybride vereisten

Als uw organisatie is geconfigureerd in een hybride scenario, raadpleeg dan Office 365-groepen configureren met een hybride on-premises implementatie van Exchange om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de vereisten voor het maken van Office 365-groepen.

Meer informatie over het gebruik van e-mailadresbeleid voor Office 365-groepen:

Er zijn nog een paar dingen die u moet weten:

 • De snelheid waarmee groepen worden gemaakt, hangt af van het aantal EAP's dat in uw organisatie is geconfigureerd.

 • Gebruikers kunnen domeinen niet wijzigen wanneer ze Office 365-groepen maken. Alleen beheerders kunnen het domein opgeven waarin de groep kan worden gemaakt.

 • De groep gebruikers wordt bepaald met standaardquery's (Gebruikerseigenschappen), die al beschikbaar zijn. Bekijk Filterable properties for the -RecipientFilter parameter (Filterbare eigenschappen voor de parameter RecipientFilter) voor ondersteunde filterbare eigenschappen.

 • Als u geen EAP's voor groepen configureert, wordt het standaard geaccepteerd domein voor het maken van groepen geselecteerd.

 • Als u een geaccepteerd domein verwijdert, moet u eerst de EAP's bijwerken, anders heeft dit invloed op de inrichting van de groep.

 • Er kunnen maximaal 100 e-mailadresbeleidsregel voor een organisatie worden geconfigureerd.

Zie ook

Een Office 365-groep maken in het beheercentrum

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×