Het dialoogvenster Resources delen

In het dialoogvenster resources delen kunt u voorkeuren instellen voor het delen van resources met andere projecten. U kunt:

  • Resources delen in-of uitschakelen.

  • Kiezen met welke project bestandsbronnen u wilt delen.

  • Geef aan welk bestand de prioriteit heeft als de resourcegegevens van de twee bestanden conflicteren.

Locatie van het dialoogvenster

Wijs in het menu extra naar resources delenen klik vervolgens op resources delen.

Details

Sectie bronnen voor

Eigen bronnen gebruiken     Hiermee geeft u aan dat het actieve project eigen resources moet gebruiken. Deze optie is standaard geselecteerd.

Resources gebruiken     Hiermee geeft u aan dat het actieve projectresources moet gebruiken uit een ander project.

Van     Hiermee geeft u de naam op van het geopende project waarvan u resources wilt delen. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als de optie resources gebruiken is geselecteerd.

Een conflict met de sectie agenda of resourcegegevens

Groep heeft prioriteit     Hiermee wordt opgegeven dat als er tegenstrijdige informatie is over een resource tussen het actieve (delend) project en het resource groeps project, de informatie in het resource groeps project moet worden geëerbiedigd. Als de maximumeenheden van een resource in het delend project bijvoorbeeld 100 procent zijn en het maximum aantal eenheden voor dezelfde resource in de groep 75 procent is, en u aangeeft dat de groep een prioriteit heeft, wordt de waarde van 75 procent bewaard als het maximum aantal eenheden voor die Resourc n. Deze optie is standaard geselecteerd.

Delend bestand heeft voorrang     Hiermee wordt opgegeven dat als er tegenstrijdige informatie is over een resource tussen het actieve (delend) project en het resource groeps project, de informatie in het actieve (delend) project moet worden geëerbiedigd.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×