Het dialoogvenster Opslaan en publiceren gebruiken

Wanneer u een Microsoft Lync 2010-opname opslaat in een Windows Media-videoindeling, kunt u het dialoogvenster Opslaan en publiceren gebruiken om de locatie van de gepubliceerde video op te geven en de gewenste inhoud van de video te bepalen.

Wat wilt u doen?

Opslaan en publiceren

Opties voor opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

In het dialoogvenster Opslaan en publiceren kunt u de naam of locatie van een Windows Media-opname opgeven. U kunt de Windows Media-opname op uw computer opslaan of, als u over de juiste rechten beschikt, op een gedeelde netwerklocatie of in een Microsoft SharePoint Server 2010-activabibliotheek.

  1. Typ een naam in Naam opnamebestand.

  2. Als u de opname op een andere locatie wilt opslaan, voert u onder Opslaan in een van de volgende handelingen uit:

    • Plak in het tekstvak een webadres, zoals de URL van een SharePoint Server 2010-activabibliotheek.

    • Klik op Bladeren en navigeer naar de map waarin u de video wilt opslaan.

  3. Als u de specifieke inhoud of begin- en eindtijd van de opname wilt opgeven, klikt u op Opties en volgt u de instructies in de volgende sectie.

Opmerking:  Als het niet lukt om een bestand naar SharePoint Server 2010 te uploaden, vraagt u aan de Microsoft SharePoint-beheerder of de standaardinstelling voor de maximale grootte van uploads (standaard 50 MB) en de time-outinstelling voor uploads kunnen worden vergroot.

Naar boven

Opties voor opslaan en publiceren

In het dialoogvenster Opties voor opslaan en publiceren selecteert u het type inhoud van de Windows Media-opname (.wmv) en de begin- en eindtijd van de opname. De selectievakjes in de sectie Inhoud van video geven aan welke inhoudstypen oorspronkelijk zijn gebruikt in de Microsoft Lync 2010-sessie. Inhoudstypen die niet werden gebruikt in de Lync 2010-sessie, zijn hier niet beschikbaar. Alle beschikbare inhoudstypen zijn standaard ingeschakeld. Als u een bepaald type inhoud niet wilt gebruiken, schakelt u het bijbehorende selectievakje uit.

Opmerking:  Als u de opname van de Lync 2010-sessie wilt opslaan als een publiceerbare Windows Media-versie, moet u er rekening mee houden dat inhoud die oorspronkelijk erg veel ruimte in beslag neemt (zoals een groot whiteboard, langdurige IM-sessie met chatberichten of gedeeld gebruik van twee monitoren), mogelijk minder goed leesbaar is op de uiteindelijke video. En vanwege de beperkte breedte van de uiteindelijke video worden inktberichten uit het IM-gedeelte van opname meestal afgekapt weergegeven.

  1. Schakel onder Inhoud van video het selectievakje uit van het inhoudtype dat u niet in de video wilt opnemen.

  2. Onder Tijd klikt u bij Begintijd en Eindtijd op de pijlen omhoog en omlaag om het begin- en eindpunt van de gepubliceerde versie in de oorspronkelijke opname te selecteren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×