Het dialoogvenster Indeling

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het dialoogvenster Lay-out kunt u de verdeling van vakken in een netwerkdiagram op het scherm bekijken en wijzigen. U kunt het volgende doen:

  • De verdeling van vakken op het scherm bepalen.

  • De uitlijning, afstand, hoogte en breedte van de rijen en kolommen opgeven.

  • Opties voor de stijl en kleur van koppelingen instellen.

  • De achtergrondkleur en het achtergrondpatroon voor de vakken in het netwerkdiagram kiezen.

Locatie van het dialoogvenster

Ga naar de weergave Netwerkdiagram. Klik vervolgens op Lay-out in het menu Opmaak.

Details

Sectie Indelingsmodus

Alle vakken automatisch plaatsen     Hiermee geeft u aan dat alle vakken van het netwerkdiagram automatisch moeten worden geplaatst en vergrendeld. Dit is de standaardinstelling.

Handmatig plaatsen van vakken toestaan     Hiermee geeft u aan dat de vakken van het netwerkdiagram handmatig kunnen worden verplaatst. Als u deze optie inschakelt, kunt u de rand van een vak aanwijzen en deze naar een andere plaats op het scherm slepen.

Dialoogvenster lay -outgebied

Volgorde     Hiermee bepaalt u de rangschikking van de vakken in het netwerkdiagram. Klik op de pijl om een keuze te maken uit de lijst met mogelijke volgorden, zoals Onder elkaar, per dag of Gecentreerd vanaf boven.

Vak rangschikking keuzemogelijkheden

Onder elkaar, vanaf links     Hiermee begint de eerste reeks gekoppelde taken (ofwel een pad) in de linkerbovenhoek van het netwerkdiagram, waarna daaronder elk nieuw pad op een nieuwe rij wordt gestart. Elk pad wordt horizontaal in het netwerkdiagram weergegeven. Dit is de standaardvolgorde.

Onder elkaar, per dag     Hiermee begint het eerste pad linksboven in het netwerkdiagram en worden alle taken die op dezelfde dag beginnen, verticaal uitgelijnd onder het eerste pad. Daarbij worden de dagen horizontaal in de weergave uitgezet. Dit is handig als u een netwerkdiagram wilt maken met een overzicht van alle taken die op een bepaalde dag moeten beginnen.

Onder elkaar, per week     Hiermee begint het eerste pad linksboven in het netwerkdiagram en worden alle taken die in dezelfde week beginnen, verticaal uitgelijnd onder het eerste pad. Daarbij worden de weken horizontaal in de weergave uitgezet. Dit is handig als u een netwerkdiagram wilt maken met een overzicht van alle taken die in een bepaalde week moeten beginnen.

Onder elkaar, per maand     Hiermee begint het eerste pad linksboven in het netwerkdiagram en worden alle taken die in dezelfde maand beginnen, verticaal uitgelijnd onder het eerste pad. Daarbij worden de maanden horizontaal in de weergave uitgezet. Dit is handig als u een netwerkdiagram wilt maken met een overzicht van alle taken die in een bepaalde maand moeten beginnen.

Onder elkaar - Kritieke taken eerst     In deze rangschikking vormt de eerste reeks gekoppelde taken linksboven in het netwerkdiagram het kritieke pad. Alle overige paden beginnen op een nieuwe rij onder het kritieke pad. Elk pad wordt horizontaal in het netwerkdiagram weergegeven.

Gecentreerd vanaf links     Hiermee begint het eerste pad in de linkerbovenhoek van het netwerkdiagram, waarna daaronder elk nieuw pad op een nieuwe rij wordt gestart. Elk pad wordt horizontaal in het netwerkdiagram weergegeven.

Gecentreerd vanaf boven     Hiermee begint het eerste pad in de linkerbovenhoek van het netwerkdiagram, waarna alle andere paden in een nieuwe kolom aan de rechterzijde worden weergegeven. Elk pad wordt verticaal in het netwerkdiagram weergegeven.

Rij     Hiermee bepaalt u de uitlijning, afstand en hoogte van de netwerkdiagramvakken in rijen.

Rij-indeling

Uitlijning     Hiermee bepaalt u de uitlijning van de netwerkdiagramvakken in rijen.

Afstand     Geeft de afstand in pixels tussen de rijen met netwerkdiagramvakken. Dit nummer moet liggen tussen 0 en 200.

Hoogte     Hiermee bepaalt u of de rijhoogte in netwerkdiagramvakken vast is of automatisch passend wordt gemaakt.

Kolom     Hiermee bepaalt u de uitlijning, afstand en breedte van de kolommen van netwerkdiagramvakken.

Kolomindeling

Uitlijning     Hiermee bepaalt u de uitlijning van netwerkdiagramvakken in kolommen.

Afstand     Hiermee bepaalt u de afstand tussen de kolommen van netwerkdiagramvakken. U moet een waarde opgeven tussen 0 en 200.

Breedte     Hiermee bepaalt u of de kolombreedte van netwerkdiagramvakken vast is of automatisch passend wordt gemaakt.

Samenvattingstaken weergeven     Overzichtstaken in uw project, voor alle weergaven weergeven Dit is dezelfde instelling als het selectievakje Samenvattingstaken weergeven op het tabblad Beeld van het dialoogvenster Opties (menuExtra ). Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Taken met hun samenvatting houden     Voorrang gegeven aan het onthouden van taken met samenvattingstaken via voorafgaande en opvolgende taken van de indeling van het netwerkdiagram. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Aanpassen aan pagina-einden     Hiermee stelt u in dat de vakken van een netwerkdiagram worden verplaatst om te voorkomen dat ze een pagina-einde overschrijden. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Sectie van de stijl van koppeling

Gebruik dit onderdeel om op te geven van de stijl van afhankelijkheidslijnen in de weergave Netwerkdiagram.

Rechthoekig     Hiermee stelt u in dat afhankelijkheidslijnen worden weergegeven als lijnen met rechte hoeken tussen de vakken van een netwerkdiagram. De afhankelijkheidslijnen van een vak in een netwerkdiagram lopen altijd van links naar rechts. Dit is de standaardinstelling.

Recht     Hiermee stelt u in dat afhankelijkheidslijnen worden weergegeven als rechte lijnen tussen de vakken van een netwerkdiagram.

Pijlen weergeven     Hiermee stelt u in dat aan het eind van elke afhankelijkheidslijn een pijl wordt weergegeven die wijst van de voorafgaande taak naar de opvolgende taak. Schakel het selectievakje uit als u de pijlen wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Labels weergeven bij koppelingen     Hiermee geeft u labels weer waarop het koppelingstype (bijvoorbeeld BE of GE) van de koppelingslijnen tussen de vakken in een netwerkdiagram is te zien. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Koppelingskleur sectie

Gebruik dit onderdeel om op te geven van de kleur van koppelingslijnen in de weergave Netwerkdiagram. Kritieke en niet-kritieke taken bestaan standaard uit verschillende gekleurde koppelingslijnen.

Niet-kritieke koppelingen     Hiermee geeft u de kleur van niet-kritieke koppelingslijnen in het netwerkdiagram.

Kritieke koppelingen     Hiermee geeft u de kleur van koppelingslijnen tussen kritieke taken in het netwerkdiagram.

Aanpassen aan de vakrand van de voorafgaande taak     Hiermee bepaalt u dat de koppelingslijnen van alle taken dezelfde kleur krijgen als de vakrand van de voorafgaande taak taak in het netwerkdiagram. Kritieke en niet-kritieke koppelingen verschillen dan niet meer standaard van kleur.

Opties voor diagram sectie

Achtergrondkleur     Hiermee bepaalt u de kleur van de achtergrond van het netwerkdiagram. De standaardkleur van de achtergrond is wit.

Achtergrondpatroon     Hiermee bepaalt u het opvulpatroon van de achtergrond van het netwerkdiagram.

Pagina-einden weergeven     Hier wordt aangegeven wat de positie van de pagina-einden is als u de weergave Netwerkdiagram zou afdrukken. Schakel dit selectievakje uit als u de pagina-einden wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Taken in uitvoering en voltooide taken markeren     Hiermee bepaalt u dat taken in uitvoering en voltooide taken worden gemarkeerd in het netwerkdiagram. In de vakken voor taken in uitvoering is één diagonale lijn als markering te zien. In de vakken voor voltooide taken zijn twee diagonale lijnen (een X) als markering te zien. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Alle velden behalve Id verbergen     Hiermee bepaalt u dat uitsluitend taak-id's worden weergegeven in de vakken van het netwerkdiagram. Dit kan handig zijn als u een overzichtelijk beeld van het netwerkdiagram in een klein gebied wilt weergeven. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×