Het dialoogvenster Codemaskerdefinitie

Gebruik het dialoogvenster Codemaskerdefinitie om een alfanumerieke overzichtscode-indeling, of masker, voor een aangepast overzichtscodeveld of aangepaste ondernemingsoverzichtscode te maken, bekijken of wijzigen. Overzichtscodes zijn aangepaste codes voor taken die bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben, bijvoorbeeld A.45687.c of MGR. Met deze codes kunt u taken, resources of projecten in een hiërarchische structuur groeperen op een manier die u een beter inzicht geeft als u uw project bekijkt. U kunt bijvoorbeeld overzichtscodes maken die functiecodes of administratieve codes aanduiden die aan taken zijn gekoppeld. Vervolgens kunt u met een van de overzichtscodevelden de juiste overzichtscodes aan relevante taken toewijzen. U kunt ook samengevatte of gecomprimeerde informatie over het indelen in groepen zien. U kunt het volgende doen:

  • Een overzichtscode-indeling, met daarin opgenomen de volgorde, de lengte en het scheidingsteken voor de overzichtscode definiëren.

  • Een voorbeeld van de overzichtscode-indeling weergeven.

Locatie van het dialoogvenster

Als u een beheerder bent, kunt u naar algemene ondernemingssjabloon gaan en vervolgens de ondernemingsoverzichtscodes bewerken. Wijs in het menu Extra naar Aanpassen en klik vervolgens op Velden. Klik op Taak, Resource of Project. Klik op Overzichtscode in het vak Type. Klik in het vak Veld op een van de 10 overzichtscodevelden en klik vervolgens op Opzoeken. Klik indien nodig op Codemasker om de sectie uit te vouwen. Klik op Masker bewerken. (Als u geen projectbeheerder bent met machtigingen voor het bewerken van de ondernemingsoverzichtscodes, is de knopnaam Masker weergeven.).

Details

Het vak Voorbeeld van code

Hier vindt u een voorbeeld van de overzichtscode zoals deze wordt weergegeven, met de volgorde, lengte en het scheidingsteken die u hebt gedefinieerd in de codemasker-tabel.

De tabel Codemasker

De codemaskertabel kunt u gebruiken om voor elk overzichtsniveau dat u definieert een andere rij op te geven. Elk niveau in de volgorde gebruikt de andere als basis om daarmee het volledige codemasker te maken.

Niveau    duidt het overzichtsniveau aan dat overeenkomt met het codemasker dat wordt gedefinieerd. Dit veld wordt automatisch verhoogd elke keer als u een extra codemaskerniveau invoert.

Volgorde    voer het tekentype voor het codemasker in. De opties zijn Getallen, Hoofdletters, Kleine letters en Tekens. Gebruik deze combinatie om uw overzichtscode zo in te delen dat deze overeenkomen met de codes in uw organisatie of met een schema dat u hebt gemaakt om uw eigen doeleinden in het project weer te geven.

Lengte    voer een getal in dat staat voor de lengte die voor dit overzichtscodeniveau is vereist. Als het eerste deel van de code bijvoorbeeld altijd uit drie tekens bestaat, typt u 3. Klik op Elke als de overzichtscode voor dit niveau elke lengte mag hebben. De maximumlengte voor een overzichtscode is 255 tekens.

Scheidingsteken    voer het teken in waarmee de verschillende overzichtsniveaus van elkaar worden gescheiden. Het standaardscheidingsteken is een punt.

Opmerking: 

  • Als u een overzichtscode wilt toewijzen aan een taak of resource, opent u de taak- of resourcebladweergave en klikt u op het veld rechts van de plaats waar u het veld voor een overzichtscode wilt invoegen. Klik in het menu Invoegen op Kolom. In het vak Veldnaam klikt u op de naam van het veld voor de overzichtscode dat u hebt gedefinieerd. Voor elke taak of resource typt u de overzichtscode die overeenkomt met de taak of resource. Aangepaste overzichtscodes worden ook weergegeven op het tabblad Aangepaste velden van de dialoogvensters Taakgegevens en Resourcegegevens .

  • U kunt projectoverzichtscodes binnen een hoofdproject op dezelfde manier toepassen als wanneer u overzichtscodes voor taken of resources toepast. U kunt ook aangepaste projectoverzichtscodes weergeven en er waarden aan toewijzen in het dialoogvenster Projectgegevens.

  • Als u in de taak- of resourcebladweergave op een bepaalde overzichtscode wilt groeperen, wijst u in het menu Project naar Groeperen op en klikt u vervolgens op Meer groepen. In het dialoogvenster Meer groepen klikt u op Nieuw. In het veld Veldnaam klikt u op de aangepaste overzichtscode die u hebt gedefinieerd. Klik op OK en vervolgens op Toepassen. Het werkblad wordt gegroepeerd op de overzichtscode.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×