Het delen van een gegevenscache tussen draaitabelrapporten ongedaan maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Standaard maken draaitabelrapporten die op dezelfde gegevensbron gebaseerd zijn — een celbereik in een werkblad of een gegevensverbinding — gebruik van een gedeelde gegevenscache, maar u kunt het delen van deze gegevenscache op diverse manieren ongedaan maken.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de cache van de draaitabel-gegevens

Delen van de gegevenscache tussen draaitabelrapporten ongedaan maken

Meer lezen over de gegevenscache voor draaitabellen

De gegevenscache van een draaitabelrapport is een gebied van het interne geheugen op uw computer dat door Microsoft Office Excel wordt gebruikt om de gegevens voor het rapport op te slaan. Om de prestaties te verbeteren en de grootte van de werkmap te beperken wordt in Excel de gegevenscache voor draaitabellen gedeeld tussen meerdere draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op hetzelfde celbereik of dezelfde gegevensverbinding. Als het celbereik of de gegevensverbinding voor meerdere draaitabelrapporten verschilt, kan niet de gegevenscache niet tussen deze rapporten worden gedeeld.

Het is echter mogelijk dat u de gegevenscache niet altijd wilt delen tussen meerdere draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op dezelfde gegevensbron. Voorbeeld:

 • U wilt niet dat berekende velden en items worden weergegeven in alle draaitabelrapporten.

 • U wilt niet dat velden op dezelfde manier worden gegroepeerd in alle draaitabelrapporten.

 • U wilt niet dat alle draaitabelrapporten op hetzelfde moment worden vernieuwd.

 • U wilt een functie gebruiken die niet wordt ondersteund wanneer u een gedeelde gegevenscache gebruikt, bijvoorbeeld het ophalen van gegevens in een rapport voor een of meer geselecteerde items wanneer u een rapportfilter toepast.

Opmerking : De gegevenscache voor een draaitabelrapport dat is verbonden met een gegevensbron Online Analytical Processing OLAP-kubus () kan niet worden gedeeld, omdat het wordt gebruikt in een andere manier dan niet-OLAP-gegevensbronnen.

Naar boven

Het delen van de gegevenscache tussen draaitabelrapporten ongedaan maken

Er zijn verschillende manieren om het delen van een gegevenscache op te heffen, waaronder de volgende:

 • Gebruik de wizard Draaitabel en draaigrafiek om een nieuw draaitabelrapport te maken dat is gebaseerd op hetzelfde celbereik als een ander rapport zonder de gegevenscache te delen.

 • Maak het delen van de gegevenscache tussen draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op een celbereik ongedaan door tijdelijk een ander celbereik op te geven om Excel te dwingen het delen van de gegevenscache ongedaan te maken.

 • Maak het delen van de gegevenscache tussen meerdere draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op dezelfde gegevensverbinding ongedaan door een unieke gegevensverbinding te maken voor elk draaitabelrapport in de werkmap.

Tip

Als u wilt zien hoeveel gegevenscaches er in een werkmap zijn, opent u het venster Direct in Visual Basic Editor door te drukken op ALT+F11, op CTRL+G te drukken en het volgende te typen:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Een draaitabelrapport maken dat is gebaseerd op hetzelfde celbereik als een ander rapport zonder de gegevenscache te delen

 1. Controleer of er een bestaand draaitabelrapport is dat is gebaseerd op het bereik dat u wilt gebruiken voor het nieuwe draaitabelrapport.

 2. Klik op een willekeurige lege cel in het werkblad buiten het draaitabelrapport.

 3. U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek starten door op ALT+D+D te drukken.

  Tip

  U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek als volgt aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen:

  1. Klik op de pijl naast de werkbalk en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

  3. Selecteer in de lijst de optie Wizard Draaitabel en draaigrafiek, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op de pagina Stap 1 van de wizard op Een Microsoft Office Excel-lijst of -database en klik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Stap 2 van de wizard het gegevensbereik waarop u het nieuwe draaitabelrapport wilt baseren en klik vervolgens op Volgende.

 6. Wanneer in de wizard Draaitabel en draaigrafiek een bericht wordt weergegeven met de vraag of u de gegevenscache wilt delen, klikt u op Nee.

 7. Selecteer op de pagina Stap 3 van de wizard een locatie voor het nieuwe draaitabelrapport en klik vervolgens op Voltooien.

Het delen van de gegevenscache tussen draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op een celbereik ongedaan maken

 1. Zorg ervoor dat er minimaal twee draaitabelrapporten zijn die zijn gebaseerd op hetzelfde celbereik en dat deze rapporten dezelfde gegevenscache delen.

 2. Klik op een cel in het draaitabelrapport waarvoor u wilt het delen van de gegevenscache ongedaan wilt maken.

 3. U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek starten door op ALT+D+D te drukken.

  Tip

  U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek als volgt aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen:

  1. Klik op de pijl naast de werkbalk en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

  3. Selecteer in de lijst de optie Wizard Draaitabel en draaigrafiek, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op de pagina Stap 3 van de wizard op Vorige om terug te gaan naar de pagina Stap 2.

 5. Zorg ervoor dat op de pagina Stap 2 van de wizard het gegevensbereik is geselecteerd waarop u het draaitabelrapport wilt baseren, maar dat minimaal één rij minder is opgenomen in de selectie.

  Als het bereik bijvoorbeeld $A$1:$E$286 is, wijzigt u dat bereik in $A$1:$E$285.

 6. Klik op Volgende.

 7. Zorg er op de pagina Stap 3 van de wizard voor dat Bestaand werkblad is geselecteerd en dat de locatie hetzelfde is. Klik vervolgens op Volgende.

  Het draaitabelrapport heeft nu een andere gegevenscache, maar is gebaseerd op een ander gegevensbereik.

 8. Zorg ervoor dat een cel is geselecteerd in het draaitabelrapport waarvoor u het delen van de gegevenscache ongedaan wilt maken.

 9. U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek opnieuw starten door op ALT+D+D te drukken.

 10. Klik op de pagina Stap 3 van de wizard op Vorige om terug te gaan naar de pagina Stap 2.

 11. Wijzig op de pagina Stap 2 van de wizard het gegevensbereik weer in het oorspronkelijke bereik.

  Als het huidige bereik bijvoorbeeld $A$1:$E$285 is, wijzigt u dat bereik weer in $A$1:$E$286.

 12. Klik op Volgende.

 13. Zorg er op de pagina Stap 3 van de wizard voor dat Bestaand werkblad is geselecteerd en dat de locatie hetzelfde is. Klik vervolgens op Volgende.

Het nieuwe draaitabelrapport is nu gebaseerd op hetzelfde gegevensbereik als het andere rapport, maar heeft een andere gegevenscache.

Het delen van de gegevenscache voor meerdere draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op dezelfde gegevensverbinding ongedaan maken

 1. Zorg ervoor dat er minimaal twee draaitabelrapporten zijn die zijn gebaseerd op hetzelfde celbereik en dat deze rapporten dezelfde gegevensverbinding delen.

  Bevestig dat dezelfde gegevensverbinding tussen draaitabelrapporten wordt gebruikt

  1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Werkmapverbindingen de draaitabelrapportverbinding.

  3. Klik onder Locaties waar verbindingen in deze werkmap worden gebruikt op de koppeling met de tekst Klik hier om te zien waar de geselecteerde verbindingen worden gebruikt.

   De draaitabelrapporten die van deze gegevensverbinding gebruikmaken worden weergegeven.

 2. Controleer of er een verbindingsbestand is voor de gegevensverbinding op uw computer of op het netwerk.

  Een verbindingsbestand voor een gegevensverbinding in een werkmap maken

  1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Werkmapverbindingen de draaitabelrapportverbinding.

  3. Klik op Eigenschappen.

  4. Klik in het dialoogvenster Verbindingseigenschappen op het tabblad Definitie en klik vervolgens op Verbindingsbestand exporteren.

  5. Sla de huidige verbindingsgegevens in het dialoogvenster Bestand opslaan op als bestand met de bestandsextensie .ODC.

  6. Klik op OK en klik vervolgens op Sluiten.

 3. Klik op een willekeurige cel in het draaitabelrapport waarvoor u wilt het delen van de gegevenscache ongedaan wilt maken.

 4. Klik op het tabblad Opties in de groep Gegevens op Gegevensbron wijzigen en klik vervolgens Andere gegevensbron.

  Het dialoogvenster Gegevensbron van draaitabel wijzigen wordt weergegeven.

 5. Als u een andere gegevensverbinding wilt gebruiken, selecteert u Een externe gegevensbron gebruiken en klikt u vervolgens op Verbinding kiezen.

  Het dialoogvenster Bestaande verbindingen wordt weergegeven.

 6. Selecteer een gegevensverbinding in de lijst Selecteer een verbinding in de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer en klik vervolgens op Openen.

  Opmerking : Het is mogelijk dat u op Bladeren moet klikken om het verbindingsbestand te selecteren.

 7. Klik op OK.

Het draaitabelrapport heeft nu een andere gegevenscache.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×