Het bekijken en afdrukken van een gegevensblad vereenvoudigen

Als u een tabel opent of het resultaat van een query bekijkt, wordt in Microsoft Office Access 2007 de tabel of het queryresultaat weergegeven in de gegevensbladweergave. U kunt het uiterlijk van het gegevensblad: de presentatie van rijen en kolommen die in gegevensbladweergave wordt getoond op een aantal manieren aanpassen zodat het eenvoudiger wordt om er mee te werken, het te bekijken en het af te drukken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het uiterlijk van een gegevensblad kunt aanpassen zodat u bijvoorbeeld een kolom kunt bevriezen of de achtergrondkleur van alternatief gekleurde rijen kunt wijzigen.

In dit artikel

Wat is een gegevensblad?

Wijzigingen in opmaak opslaan

De grootte van kolommen of rijen wijzigen

Een kolom verplaatsen

Lettertype, tekengrootte, opmaak en tekenkleur wijzigen

Kolommen weergeven of verbergen

Kolommen bevriezen en Kolomblokkering opheffen

De stijl van de rasterlijn en de achtergrondkleur wijzigen

Standaardwaarden instellen voor het uiterlijk van een gegevensblad

Kolomtotalen weergeven

De achtergrondkleur wijzigen van elkaar afwisselende## rijen

Wat is een gegevensblad?

In een gegevensblad worden de velden voor elk record uit een tabel, formulier of queryresultaat in een tabelopmaak (rij en kolom) weergegeven, zoals hier wordt getoond.

Tabel Werknemers in de gegevensbladweergave

U kunt een formulier ook in de gegevensbladweergave bekijken met behulp van de opdracht Formulier splitsen, waarmee een nieuwe objecttabel wordt geopend waarin een formulier wordt getoond dat horizontaal is opgesplitst in twee weergaven: opmaakweergave en gegevensbladweergave. Als u een formulier wilt splitsen, opent u een formulier in een willekeurige weergave en klikt u vervolgens op het tabblad Maken, in de groep Formulieren, op Formulier splitsen.

Naar boven

Wijzigingen in opmaak opslaan

Als u wijzigingen aanbrengt in de opmaak en het uiterlijk van een gegevensblad, kunt u de wijzigingen beter opslaan zodat ze worden toegepast de volgende keer dat u het gegevensblad opent. Als u een gegevensblad sluit nadat u wijzigingen in de opmaak ervan hebt aangebracht, wordt u gevraagd om die wijzigingen op te slaan. Als u op Ja klikt, worden de wijzigingen opgeslagen en toegepast de volgende keer dat u het gegevensblad opent. Als u op Nee klikt, worden de wijzigingen genegeerd en wordt het gegevensblad de volgende keer dat u het opent, met de standaardinstellingen voor opmaak (of met de laatst bewaarde instellingen) geopend.

Naar boven

De grootte van kolommen of rijen wijzigen

Soms passen niet alle kolommen in een gegevensblad op uw scherm, of kunnen afzonderlijke kolommen meer ruimte beslaan dan nodig is. Daarnaast wilt u misschien de hoogte van de rijen aanpassen. Nadat u een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave hebt geopend, kunt u handmatig de grootte van een afzonderlijke kolom wijzigen, of kunt u de grootte van een kolom automatisch wijzigen zodat de inhoud erin past. U kunt ook de hoogte wijzigen van rijen in het gegevensblad, maar de nieuwe hoogte geldt dan voor alle rijen, niet voor de afzonderlijke rijen.

De grootte van een kolom handmatig wijzigen

 • Plaats de muisaanwijzer op de rechterhoek van de kolom waarvan u de grootte wilt wijzigen, en als de cursor verandert in een Pijl links-rechts, sleept u de kolom naar de gewenste grootte.

  Grootte van kolom wijzigen in gegevensblad

  - of -

 • Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolombreedte in het snelmenu.

 • In het dialoogvenster Kolombreedte voert u een kolombreedte in of schakelt u het selectievakje Standaardbreedte in om de standaardbreedte te gebruiken, en klikt u vervolgens op OK.

Grootte van een kolom wijzigen om deze aan te passen aan de inhoud

 • Dubbelklik op de rechterhoek van de kolomkop.

  - of -

 • Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolombreedte in het snelmenu.

 • Klik in het dialoogvenster Kolombreedte op Best passend.

De grootte van een rij wijzigen

Als u de grootte van een rij wijzigt, wordt de grootte van alle rijen gewijzigd. U kunt de grootte van elke rij niet afzonderlijk wijzigen.

Grootte van rij wijzigen in gegevensblad

 • Plaats de muisaanwijzer tussen een van beide recordkiezer aan de linkerkant van het gegevensblad en sleep deze totdat de rijen de gewenste grootte hebben.

  - of -

 • Klik met de rechtermuisknop op een recordkiezer en klik vervolgens op Rijhoogte in het snelmenu.

 • Voer in het dialoogvenster Rijhoogte de rijhoogte in en klik vervolgens op OK.

De grootte van rijen wijzigen in de standaardhoogte

 1. Klik met de rechtermuisknop op een recordkiezer en klik vervolgens op Rijhoogte in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoogvenster Rijhoogte het selectievakje Standaardhoogte in en klik vervolgens op OK.

Opmerking: U kunt wijzigingen in de breedte van een kolom of de hoogte van rijen niet ongedaan maken door te klikken op de knop Ongedaan maken in de Werkbalk Snelle toegang. Als u wijzigingen ongedaan wilt maken, sluit u het gegevensblad en klikt u vervolgens op Nee als u wordt gevraagd of u wijzigingen in de opmaak van het gegevensblad wilt opslaan. Als u op Nee klikt, worden ook andere wijzigingen ongedaan gemaakt die u in de opmaak hebt aangebracht.

Naar boven

Een kolom verplaatsen

U kunt de volgorde van de kolommen in een gegevensblad bepalen door kolommen naar verschillende locaties te slepen.

 1. Klik op de kolomkop om de kolom te selectern.

 2. Sleep de kolom naar de nieuwe locatie. Als de cursor wordt weergegeven, laat u de kolom los op die positie.

  Kolom Voornaam helemaal naar links verplaatsen

Naar boven

Lettertype, tekengrootte, opmaak en tekenkleur wijzigen

Nadat u een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave hebt geopend, kunt u het lettertype of de kenmerken van het lettertype, zoals grootte, opmaak en kleur wijzigen. Let op dat uw wijzigingen van toepassing zijn op het gehele gegevensblad. Als u wilt dat uw wijzigingen worden opgeslagen zodat ze automatisch worden weergegeven de volgende keer dat u het gegevensblad opent, denkt u er dan aan om op Ja te klikken als u het gegevensblad sluit en u wordt gevraag om de wijzigingen in de opmaak op te slaan.

In de onderstaande afbeelding wordt de groep Lettertype getoond op het tabblad Start. U kunt de opdrachten in deze groep gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de kenmerken van het lettertype in het gegevensblad.

Groep Lettertype

 • Voer op het tabblad Start, in de groep Lettertype, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een lettertype wilt wijzigen, typt u of klikt u op een lettertype in het vak Lettertype.

  • Als u de tekengrootte wilt wijzigen, typt u of klikt u op een tekengrootte in het vak Tekengrootte.

  • Als u de tekenstijl wilt wijzigen, klikt u op de optie Vet, Cursief of Onderstrepen (of een combinatie van de drie opties).

  • Als u de tekenkleur wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast de knop Tekenkleur en selecteert u een kleur uit het palet.

Naar boven

Kolommen weergeven of verbergen

Als u in de gegevensbladweergave werkt, kkunt u kolommen verbergen zodat ze niet meer worden weergegeven. U kunt die actie ongedaan maken door de verborgen kolommen weer weer te geven via de optie Weergeven. Het kunt bijvoorbeeld beter een kolom verbergen die informatie bevat die op dat moment niet nodig is.

Opmerking: Als u kolommen in een gegevensblad wilt weergeven of verbergen, moet u eerst een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave openen.

Een of meer kolommen verbergen

 1. Selecteer de kolom(men) die u wilt verbergen.

  Als u naast elkaar liggende kolommen wilt selecteren, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op de verschillende kolomkoppen.

  Opmerking: U kunt geen kolommen selecteren die niet naast elkaar liggen. Selecteer alle andere kolommen en verberg deze afzonderlijk.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolommen verbergen in het snelmenu.

Kolommen verbergen in een gegevensblad

Een of meer verborgen kolommen weergeven

 1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolommen zichtbaar maken.

 2. In het dialoogvenster Kolommen zichtbaar maken schakelt u de selectievakjes in voor de verborgen kolommen die u wilt weergeven en klikt u vervolgens op Sluiten.

Naar boven

Kolommen bevriezen en Kolomblokkering opheffen

Soms is het beter om bepaalde kolommen aan de linkerkant te bevriezen terwijl u naar een andere plek in het gegevensblad scrollt of navigeert. U kunt bijvoorbeeld een kolom bevriezen zodat een titel of ID altijd wordt weergegeven en u een record eenvoudiger kunt identificeren. Als u dit wilt doen, kunt u een of meer kolommen bevriezen.

Opmerking: Als u kolommen in een gegevensblad wilt bevriezen of de kolomblokkering wilt opheffen, moet u eerst een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave openen.

Een of meer kolommen bevriezen

 1. Selecteer de kolom die u wilt bevriezen.

  Als u één kolom wilt selecteren, klikt u op de kolomkop voor die kolom. Als u naast elkaar liggende kolommen wilt selecteren, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op verschillende kolomkoppen. U kunt geen kolommen selecteren die niet naast elkaar liggen. Selecteer alle andere kolommen en bevries deze afzonderlijk.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolommen bevriezen in het snelmenu.

  Opmerking: Alle kolommen die u bevriest, worden naar de linkerkant van alle andere kolommen verplaatst. Als u deze kolommen weer wilt terugplaatsen op hun oorspronkelijke posities, moet u de kolomblokkering eerst opheffen en vervolgens elke kolom naar de gewenste positie slepen.

Kolomblokkering opheffen

 • Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig kolomkop en klik vervolgens op Kolomblokkering opheffen in het snelmenu.

Naar boven

De stijl van de rasterlijn en de achtergrondkleur wijzigen

U kunt het uiterlijk van een gegevensblad wijzigen door de rasterlijn en de achtergrondkleur te veranderen. Daarnaast kunt u de achtergrondkleur zodanig instellen dat deze voor elk record worden afgewisseld. Als u dit wilt doen, raadpleegt u het gedeelte De achtergrondkleur wijzigen van alternatief gekleurde rijen.

Opmerking: Als u de stijl van de rasterlijn of de achtergrondkleur in een gegevensblad wilt wijzigen, moet u eerst een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave openen.

De stijl van de rasterlijn instellen

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Lettertype, op de pijl naast de knop Rasterlijnen .

 2. Klik op de stijl van uw keuze voor de rasterlijnen.

  Knop Rasterlijnen in groep Lettertype

De achtergrondkleur instellen

 1. Klik op het tabblad Start, in de groepLettertype, op de pijl naast de knop Opvul-/achtergrondkleur .

 2. Klik op de achtergrondkleur van uw keuze.

  Knop Vullen/Achtergrondkleur in groep Lettertype

Naar boven

Standaardwaarden instellen voor het uiterlijk van een gegevensblad

U kunt de standaardwaarden aanpassen waarmee het oorspronkelijke uiterlijk van een gegevensblad wordt bepaald. Als u de standaardwaarden aanpast, kunt u een standaarduiterlijk toepassen op alle nieuwe gegevensbladen. U kunt deze instellingen wijzigen in het dialoogvenster Access-opties. De opmaakinstellingen die u hier maakt, gelden voor alle databases, niet alleen de huidige database.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak .

 2. Klik op Access-opties en klik vervolgens op Gegevensblad .

 3. Stel de opties van uw keuze in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Kolomtotalen weergeven

Soms is het handig om een totaal onder in een kolom weer te geven. Office Access 2007 biedt een nieuw programma met de naam Rij Totaal warmee het proces van het totaliseren van een kolom met gegevens wordt vereenvoudigd. U kunt Rij Totaal ook gebruikt om andere berekeningen uit te voeren, zoals het geven van gemiddelden, het tellen van het aantal items in een kolom en het geven van de minimum- en maximumwaarde in een kolom met gegevens.

Rij Totaal in gegevensblad

Als u Rij Totaal wilt weergeven tijdens het bekijken van een gegevensblad, volgt u de volgende procedure:

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Records, op Totalen.

  Er wordt een nieuwe rij weergegeven onder in het gegevensblad met het woord Totaal in de eerste kolom.

 2. Klik op d cel dat het woord Totaal bevat.

  Er wordt een pijl weergegeven in de cel.

 3. Klik op de pijl om een totalisatiefunctie te selecteren.

  Welke totalisatiefuncties beschikbaar zijn, hangt af van het type gegevens dat zich in de kolom bevindt. Als de kolom bijvoorbeeld valutagegevens bevat, ziet u een lijst met functies zoals in de voorafgaande afbeelding werd getoond.

Klik op de koppelingen in het gedeelte Zie ook van dit artikel voor meer informatie over het gebruik van Rij Totaal.

Naar boven

De achtergrondkleur wijzigen van elkaar afwisselende## rijen

U kunt de achtergrondkleur wijzigen van elkaar afwisselende rijen in een gegevensblad los van de normale achtergrondkleur. Als u een andere achtergrondkleur instelt, kunt u naast elkaar liggende rijen eenvoudiger van elkaar onderscheiden.

Opmerking: Als u de achtergrondkleur van elkaar afwisselende rijen in een gegevensblad wilt wijzigen, moet u eerst een tabel, query of formulier in gegevensbladweergave openen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Lettertype, op de pijl naast de knop Afwisselende opvulling/achtergrondkleur .

  Knop Afwisselende opvulling/achtergrondkleur in groep Lettertype

 2. Klik op de alternatief gekleurde rij en op de achtergrondkleur die u wilt toepassen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×