Het afdrukken van een rapport annuleren als het rapport geen records bevat

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het is standaard mogelijk om rapporten af te drukken die geen records bevatten. Als u wilt voorkomen dat dergelijke rapporten worden afgedrukt, kunt u een macro of VBA-code (Microsoft Visual Basic for Applications) maken waarmee wordt gekeken of records in een rapport ontbreken en waarmee, indien dit het geval is, de afdrukbewerking vervolgens wordt geannuleerd. In de stapsgewijze procedures in dit artikel wordt uitgelegd hoe u beide technieken gebruikt.

Wat wilt u doen?

Een macro gebruikt afdrukken annuleren

VBA-code gebruiken om te annuleren van afdrukken

Waarschijnlijk wilt u het afdrukken van een rapport annuleren als het rapport geen records bevat. Als u bijvoorbeeld met de verkoop van een nieuw product begint, is er waarschijnlijk een periode waarin u nog geen verkooptransacties kunt registeren. Daarom moet u rekening houden met de mogelijkheid dat een aantal van uw rapporten geen detailrecords bevat en dat met statistische functies, zoals met de functie Aantal, niets kan worden berekend. Om dit probleem netjes op te lossen, kunt u een macro maken waarmee de afdruktaak wordt geannuleerd. Hetzelfde resultaat kunt u ook bewerkstelligen door een aantal regels met nauwkeurig geplaatste VBA-code toe te voegen. VBA is de programmeertaal die in Microsoft Office Access 2007 wordt gebruikt.

U toevoegen kunt de macro of de VBA-code op van het rapport Op geen Data gebeurtenisprocedure. Office Access 2007 gebeurtenis de Bij geen gegevens telkens wanneer u een rapport zonder records uitvoert. De macro en de VBA-code in dit artikel beschreven een toepasselijk bericht en het afdrukken van het rapport annuleren als dat rapport geen gegevens bevat. Als u een macro's of VBA-code aan de gebeurtenisprocedure Bij geen gegevens toevoegen , wordt de macro of de VBA-code wanneer u opent een rapport dat er geen records bevat. Wanneer u op OK om het waarschuwingsbericht sluiten klikt, wordt de macro ook de leeg rapport gesloten. Wanneer u de macro of de VBA-code aan het rapport toevoegen, een leeg rapport wordt niet geopend wanneer u probeert weer te geven in het rapport of indelingsweergave, maar u kunt het rapport openen in de ontwerpweergave.

Een macro gebruiken om het afdrukken te annuleren

De macro die in deze sectie wordt beschreven genereert een waarschuwingsbericht wanneer u probeert een leeg rapport af te drukken. Wanneer u op OK klikt om het berichtvenster te sluiten, wordt de afdrukbewerking automatisch door de macro geannuleerd. Als u geen waarschuwingsbericht in de macro opneemt, lijkt het alsof er niets gebeurt wanneer u probeert het rapport af te drukken. Dit kan voor de gebruikers van het rapport verwarrend zijn.

De macro maken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Eigenschappenvenster.

  -of-

  Dubbelklik op het vak in de linker- of rechterbovenhoek van het rapport, al naar gelang de gekozen land- en taalinstellingen.

 3. Klik op het tabblad gebeurtenis en klik in het vak van de eigenschap Bij geen gegevens op Knop Opbouwfunctie .

  Het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen wordt geopend.

 4. Klik op Opbouwfunctie voor macro's en klik op OK.

  Macro-ontwerp wordt gestart en er wordt een lege macro weergegeven.

 5. Klik in de eerste rij van de macro op het veld in de kolom Actie en selecteer Berichtvenster in de lijst.

 6. Voer onder Actieargumenten in het onderste gedeelte van het macro-ontwerp in het vak Bericht de tekst voor het waarschuwingsbericht in.

  U kunt bijvoorbeeld de volgende invoeren: Er zijn geen records aan rapport.

 7. U kunt de argumentwaarde in het vak Pieptoon van Ja in Nee veranderen en in de lijst Type het type pictogram selecteren dat in uw bericht moet worden weergegeven.

 8. Voer in het vak Titel de titel voor het waarschuwingsbericht in.

  U kunt bijvoorbeeld Geen Recordsinvoeren.

  Uw wijzigingen worden in het bovenste gedeelte van het macro-ontwerp in de kolom Argument naast de actie Berichtvenster weergegeven.

 9. Klik in het bovenste gedeelte van het macro-ontwerp op de volgende cel in de kolom Actie (de cel direct onder Berichtvenster en selecteer vervolgens GebeurtenisAnnuleren

  Uw macro moet er dan ongeveer als volgt uitzien, hoewel u natuurlijk andere tekst in de argumenten kunt gebruiken:

  Voorbeeld van een macro waarmee een afdrukbewerking wordt geannuleerd

 10. Klik op het tabblad ontwerp in de groep sluiten op OpslaanAlsen gebruikt u het dialoogvenster OpslaanAls de macro een naam te geven.

 11. Sluit de macro. Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wijzigingen in de macro en de rapporteigenschap wilt opslaan, klikt u op Ja en gaat u verder met de volgende stappen om de macro te testen.

De macro testen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport met de macro en klik op Afdrukken. Al naar gelang de opties die u hebt gekozen, verschijnt een volgend waarschuwingsbericht:

  Berichtvenster dat wordt weergegeven wanneer het rapport geen records bevat

  Wanneer u op OK klikt om het bericht te sluiten, wordt de afdrukbewerking door de actie GebeurtenisAnnuleren beëindigd. Omdat u geen andere gebeurtenis (zoals het rapport openen zodat dit kan worden bekeken) hebt opgegeven, wordt het rapport gesloten.

Naar boven

VBA-code gebruiken om het afdrukken te annuleren

De VBA-code die hier wordt beschreven, werkt op nagenoeg dezelfde wijze als de macro die in de vorige sectie is beschreven. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u een leeg rapport opent en vervolgens wordt de afdrukbewerking geannuleerd wanneer u het waarschuwingsbericht sluit.

VBA-code toevoegen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  Opmerking: U kunt uitvoeren met deze procedure een rapport dat er geen records bevat.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Eigenschappenvenster.

  -of-

  Dubbelklik op het vak in de linker- of rechterbovenhoek van het rapport, al naar gelang de gekozen land- en taalinstellingen.

 3. Klik op het tabblad gebeurtenis en klik in het vak van de eigenschap Bij geen gegevens op Knop Opbouwfunctie .

  Het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen wordt geopend.

 4. Klik op Opbouwfunctie voor programmacode en klik vervolgens op OK.

  De Visual Basic Editor wordt gestart en er wordt een lege gebeurtenisprocedure weergegeven.

 5. Voer de volgende code in de Visual Basic Editor in zodat de procedure Report_NoData als u klaar bent er precies als volgt uitziet:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Wanneer u klaar bent, klikt u op bestanden klik vervolgens op Opslaan.

 7. Klik op bestanden klik vervolgens op sluiten en terugkeren naar Microsoft Office Access.

 8. Sluit het geopende rapport en klik vervolgens op Ja om te bevestigen de opslaan.

 9. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport dat u zojuist hebt gewijzigd en klik op Afdrukken. U ziet dat een volgend bericht wordt weergegeven:

Berichtvenster dat wordt weergegeven wanneer het rapport geen records bevat

In de procedure Report_NoData wordt de functie Berichtvenster gebruikt om het bericht Het rapport bevat geen records en een knop OK weer te geven. Wanneer u op OK klikt, wordt Access door de regel "Cancel=True" in de procedure geïnstrueerd om het rapport te annuleren. Cancel is een argument dat automatisch aan de gebeurtenisprocedure wordt doorgegeven en dat altijd door Access wordt gecontroleerd wanneer de gebeurtenisprocedure wordt voltooid.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×