HelpContextID, eigenschap

Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

Image-object

Page-object

CheckBox-object

Label-object

Rapportobject

ComboBox-object

ListBox-object

TabControl-verzameling

CommandButton-object

ObjectFrame-object

TextBox-object

CustomControl-object

OptionButton-object

ToggleButton-object

Formulierobject

OptionGroup-object

De eigenschap HelpContextID geeft u de context-ID van een onderwerp in het aangepaste Help-bestand dat is opgegeven met de eigenschap HelpFile. Long lezen/schrijven.

expressie.HelpContextId

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

Opmerking: Als u de context-ID van het Help-bestandsonderwerp als een positief getal opgeeft, wordt het helponderwerp weergegeven in een 'volledig' helponderwerpvenster. Als u een minteken ('-') voor de context-ID zet, wordt het helponderwerp weergegeven in een 'pop-up'venster. Het is belangrijk om te weten dat het niet vereist is dat de context-ID een negatief getal heeft als het onderwerp is gemaakt in Microsoft Help Workshop. U moet het minteken toevoegen bij het instellen van de eigenschap om het artikel in het pop-upvenster weer te geven.

U kunt een aangepast Help-bestand maken voor documentformulieren, rapporten en toepassingen die u maakt met Microsoft Office Access 2007.

Wanneer u in formulierweergave drukt op de F1-toets, roept Acces de Microsoft Help Workshop- of HTML Help Workshop-toepassing aan, wordt het aangepaste Help-bestand geladen dat is opgegeven bij de eigenschap HelpFile van het formulier of rapport en wordt het Help-onderwerp weergegeven dat is opgegeven bij de eigenschap HelpContextID.

Als de eigenschap HelpContextID van een besturingselement is ingesteld op 0 (standaard), gebruikt Access de eigenschappen HelpContextID en Help-bestand van het formulier om het Help-onderwerp dat moet worden weergegeven te identificeren. Als u in een andere weergave dan de Formulier-weergave op F1 drukt of als de eigenschap HelpContextID voor zowel het formulier als het besturingselement 0 is, wordt een Access Help-onderwerp weergegeven.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de eigenschap HelpContext van het object Err gebruikt om het Visual Basic for Applications (VBA) Help-onderwerp voor de Overflow-fout weer te geven.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×