Help voor Skype-ruimtesystemen versie 2

Skype-ruimtesystemen versie 2 biedt met een combinatie van HD-video, audio en het delen van inhoud een volledige Skype voor Bedrijven-vergaderervaring, hoe groot of klein het vergadergezelschap ook is, van kleine ruimtes tot grote conferentiezalen.

Wat wilt u doen?

Consolevenster voor Skype-ruimtesystemen

De console met aanraakscherm op de vergadertafel staat in het midden van elke vergadering in de vergaderruimte. Zodra de console beweging detecteert, wordt deze automatisch ingeschakeld. Op het scherm ziet u de vijf dingen die u kunt doen:

 • Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering via Outlook, waarin de organisator de vergaderruimte als locatie van de vergadering heeft toegevoegd.

 • Direct een nieuwe Skype voor Bedrijven-vergadering starten door de knop Nieuwe vergadering aan te raken.

 • Een telefoonoproep plaatsen via het toetsenblok, met behulp van de integratie van bellen via PSTN in Skype voor Bedrijven.

 • Uw laptop weergeven op de voorzijde van het scherm in de ruimte, door de HDMI-kabel die op de console is aangesloten op de laptop aan te sluiten en de knop Presenteren aan te raken.

 • De ruimte uitnodigen om van elke vergadering een Skype voor Bedrijven-vergadering te maken, door rechtstreeks op het scherm in de ruimte te projecteren en met externe deelnemers te delen.

Wanneer u in een vergadering aanwezig bent, ziet u de bekende Skype voor Bedrijven-knoppen voor video, microfoon, het delen van inhoud en het beëindigen van een oproep.

Besturingselementen voor vergaderingen

Boven in het vergadervenster ziet u de tabbladen Deelnemers, Gesprekken en Inhoud. Tik op die tabbladen om deelnemers toe te voegen, chatgesprekken te starten of aan chatgesprekken deel te nemen of inhoud te delen en te beheren.

Tabblad Vergadering

Deelnemen aan een geplande vergadering
 • Zoek de tegel van uw Skype voor Bedrijven-vergadering op de console met aanraakscherm en tik op Deelnemen.

  Deelnemen aan een geplande vergadering

  Tip: De huidige vergadering wordt in een blauwe tegel weergegeven. Toekomstige vergaderingen worden in een grijze tegel weergegeven. De tegel van de laatste vergadering blijft vijf minuten nadat de oproep is beëindigd zichtbaar op het scherm, zodat u eenvoudig weer kunt deelnemen.

  Opmerking: Als uw geplande Skype voor Bedrijven-vergadering niet op de console wordt weergegeven (of als de tegel van de vergadering ... toont in plaats van Deelnemen), moet u de ruimte in Skype-ruimtesystemen uitnodigen.

Deelnemen aan een geplande vergadering als er geen tegel op de console wordt weergegeven
 1. Neem via uw laptop of een ander apparaat deel aan de reeds geplande Skype voor Bedrijven-vergadering.

 2. Tik op uw apparaat op Meer personen uitnodigen om de ruimte uit te nodigen. (De naam van de ruimte wordt op de console weergegeven.) Selecteer de ruimte en klik op vervolgens op OK.

 3. Tik op de console met aanraakscherm op Accepteren om de oproep te beantwoorden.

U kunt een nieuwe vergadering starten vanaf de console met aanraakscherm in uw vergaderruimte.

 1. Tik op de console met aanraakscherm op Nieuwe vergadering.

  Knop Nieuwe vergadering
 2. Blader in het vak Iemand zoeken of een nummer bellen door de gebruikerslijst of gebruik het getoonde toetsenbord om de namen in te voeren van de mensen die u wilt uitnodigen. Tik vervolgens op Uitnodigen.

 3. Wanneer de naam van de persoon wordt weergegeven, kunt u deze selecteren en aan de lijst met genodigden toevoegen. Herhaal dit voor elke deelnemer.

 4. Nadat alle deelnemers die u wilt uitnodigen op de Deelnemerslijst staan, selecteert u Uitnodigen. Uw oproep begint automatisch.

Iedereen die aan de Skype voor Bedrijven-vergadering deelneemt vanaf hun eigen apparaat, kan inhoud met de deelnemers aan de vergadering delen.

Een PowerPoint-presentatie delen
 1. Tik op uw persoonlijke apparaat op Presenteren.

 2. Selecteer PowerPoint-bestanden presenteren.

 3. Selecteer in Bestandenverkenner het PowerPoint-bestand dat u wilt presenteren en selecteer vervolgens Openen.

  Uw PowerPoint-bestand wordt geüpload en weergegeven. Het bestand wordt ook toegevoegd aan de lijst Presenteerbare inhoud op het tabblad Inhoud van de Skype-ruimtesystemen v2-console en in de lijst Inhoud beheren in de Skype voor Bedrijven-client van alle deelnemers.

Een programmavenster delen
 1. Tik op uw persoonlijke apparaat op Presenteren.

 2. Tik op Programma';s presenteren.

 3. Selecteer het programmavenster dat u wilt delen.

Uw bureaublad delen met deelnemers in een geplande Skype voor Bedrijven-vergadering
 1. Neem deel aan uw vergadering.

 2. Tik op uw persoonlijke apparaat op Presenteren.

 3. Tik op Bureaublad presenteren.

Uw bureaublad alleen met deelnemers in de ruimte delen
 • Sluit uw laptop aan op de juiste kabel op tafel om lokaal inhoud te delen. U kunt het bureaublad ook in een vergadering delen door op de tegel HDMI-invoer op de console te tikken.

Uw bureaublad niet meer delen
 • Tik op de console op Stoppen met presenteren.

Een deelnemer toevoegen
 1. Tik boven in het vergadervenster op het tabblad Deelnemers en tik vervolgens op Deelnemers toevoegen.

  Vergadervenster
 2. Blader in het vak Iemand zoeken of een nummer bellen door de gebruikerslijst of gebruik het getoonde toetsenbord om de namen in te voeren van de mensen die u wilt uitnodigen. Tik vervolgens op Uitnodigen.

  Deelnemers zoeken en toevoegen
Deelnemen aan een chatgesprek
 1. Tik boven in het vergadervenster op het tabblad Gesprek.

  Gespreksvenster
 2. Typ met behulp van het getoonde toetsenbord uw bericht in het vak Typ een bericht en tik vervolgens op Knop Chatbericht verzenden of druk op Enter.

  Vak Typ een bericht
De schermindeling beheren
 1. Tik onder in het vergadervenster op de knop Indeling.

  Knop Indeling
 2. Kies de weergave van de ruimte-indeling die u wilt gebruiken: Galerie, Inhoud en galerie, of Inhoud.

Audio beheren
 • Tik onder in het vergadervenster op de knop Microfoon De knop Dempen/Dempen opheffen om de microfoon te dempen of de demping van de microfoon op te heffen.

 • Gebruik de schuifregelaar onder in het vergadervenster om het luidsprekervolume aan te passen of de luidspreker te dempen.

  Audiobediening
 • Tik op het tabblad Deelnemers op de naam van een deelnemer en tik vervolgens op Deelnemer dempen om één deelnemer te dempen. Of tik op de knop Allen dempen om alle deelnemers te dempen.

  Deelnemersacties
Video beheren
 1. Tik onder in het vergadervenster op de knop Video Knop Video .

 2. Kies welk videoapparaat u wilt gebruiken of tik op Camera uit om het verzenden van video vanuit uw vergaderruimte te stoppen.

Bellen
 1. Tik op de console met aanraakscherm op Toetsenblok.

  Knop Toetsenblok
 2. Bel het telefoonnummer met behulp van het toetsenblok en tik vervolgens op Bellen.

  Venster Toetsenblok
 3. U kunt ook bellen vanaf het tabblad Deelnemers. Voer in het vak Iemand zoeken of een nummer bellen met behulp van het getoonde toetsenblok het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen.

Alleen in de ruimte zelf projecteren
 • Als u inhoud alleen aan de deelnemers in de ruimte, maar niet aan externe deelnemers, wilt laten zien, tikt u op de knop Inhoud delen De knop Presenteren om te schakelen tijdens het delen wanneer uw laptop op de Skype-ruimtesystemen v2-kabel is aangesloten.

  Opmerking: Uw laptop moet op de HDMI IN-kabel van de console zijn aangesloten als u alleen in de ruimte zelf wilt projecteren.

Een vergadering beëindigen
 • Tik in het vergadervenster op de knop Ophangen Ophangen of oproep beëindigen om de vergadering te beëindigen.

Geüploade inhoud verwijderen
 1. Als u de vergaderruimte verlaat voordat uw geplande vergadertijd is beëindigd, kunt u inhoud die u voor de presentatie hebt geüpload verwijderen. Tik boven in het vergadervenster op het tabblad Inhoud.

 2. Selecteer in de lijst Presenteerbare inhoud de inhoud die u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijderen.

Outlook gebruiken om een ruimte met Skype-ruimtesystemen v2 te reserveren
 1. Open Outlook en ga naar de agenda.

 2. Klik op het tabblad Start in het gedeelte Skype-vergadering op de optie Nieuwe Skype-vergadering.

 3. Selecteer op het tabblad Vergadering de optie Ruimte zoeken.

 4. Selecteer in het deelvenster Ruimte zoeken een gebouw of lijst in het menu Ruimtelijst weergeven.

 5. Kies in de lijst met beschikbare ruimten een ruimtenaam die eindigt op “Skype-ruimte” (of welke naam uw organisatie ook maar gebruikt om ruimten met een Skype-ruimtesystemen v2-console aan te duiden).

 6. Als u PowerPoint-bestanden beschikbaar wilt maken op de console, moet u de bestanden aan de uitnodiging voor de vergadering toevoegen. Klik op het tabblad Invoegen op Bestand bijvoegen.

 7. Voltooi de uitnodiging voor de vergadering zoals u dat voor elke vergadering doet voordat u de uitnodiging verstuurt.

Skype voor Bedrijven gebruiken om een Skype-ruimtesystemen v2-ruimte aan een bestaande vergadering toe te voegen
 1. Neem vanaf uw persoonlijke apparaat deel aan de vergadering.

 2. Klik of tik op Meer personen uitnodigen.

 3. Zoek naar de ruimtenaam (deze bevindt zich op de console) en klik of tik op OK.

 4. Beantwoord de oproep vanaf uw console.

Outlook gebruiken om een Skype-ruimtesystemen v2-ruimte aan een bestaande vergadering toe te voegen
 1. Open het agenda-item in Outlook op uw persoonlijke apparaat.

 2. Voeg de ruimtenaam (deze bevindt zich op de console) toe in het veld Aan en verzend de update.

 3. Zodra de vergadering is geaccepteerd, wordt dit als vergaderingstegel op de console weergegeven.

 4. Tik op de vergaderingstegel op de console om aan de vergadering deel te nemen.

Zie ook

Vereisten voor Skype-ruimtesystemen v2

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×