Help bij Microsoft Office Excel Viewer

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.


De gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers bekijken

Met Microsoft Office Excel Viewer kunt u een Microsoft Office Excel-werkmap openen, bekijken en afdrukken, en ermee werken, zelfs als u Excel niet hebt geïnstalleerd. U kunt gegevens ook kopiëren vanuit Excel Viewer naar een ander programma. U kunt echter geen nieuwe werkmap maken, gegevens bewerken of een werkmap opslaan in Excel Viewer.

Opmerking: Sommige Excel Viewer 2003-functies worden niet meer ondersteund in Excel Viewer.

In dit artikel

Over Excel Viewer Help

Een werkmap openen

Een werkblad weergeven

Werken met gegevens

Afdrukken

Excel Viewer 2003-functies die niet meer worden ondersteund in Excel Viewer

Over Excel Viewer Help

Dit artikel is alleen beschikbaar wanneer u bent verbonden met internet. Als u offline wilt werken, is het verstandig dit artikel af te drukken. Klik op Printervriendelijke versie en klik vervolgens op Alles weergeven (rechtsboven) om alle secties van het artikel uit te vouwen. Druk op CTRL+P om het artikel af te drukken.

Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Over Microsoft Excel Viewer voor technische details over Excel Viewer.

Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Controleren op updates voor informatie over Excel Viewer-updates.

Naar boven

Een werkmap openen

In Excel Viewer kunt u werkmappen openen die zijn gemaakt in Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel voor Windows (versie 95 en hoger) en Microsoft Excel voor de Macintosh (versie 2.2 en hoger). U kunt een werkmap die is opgeslagen in de bestandsindeling HTML (Hypertext Markup Language) of door komma's gescheiden tekst (CSV) niet openen.

Als u op uw computer ook Excel hebt geïnstalleerd, kunt u een werkmap openen voor bewerken in Excel nadat u deze hebt geopend in Excel Viewer.

In deze sectie

Een werkmap openen om deze te bekijken

Een werkmap openen voor bewerken

Het certificaat van een digitaal ondertekende werkmap controleren

Een werkmap openen om deze te bekijken

U kunt alleen Excel-bestanden (.XLSX, .XLSM, .XLSB, .XLTX, .XLTM, .XLS, .XLT, .XLM en .XLW) openen. Hoewel u bestanden met macro's (.XLSM, .XLTM en .XLM) kunt openen, kunt u geen macro's uitvoeren. U kunt geen HTML-bestanden (.MHT, .MHTML, .HTM en .HTML) of CSV-bestanden (.CSV) openen. U kunt in de huidige versie van Excel Viewer ook geen Excel-grafiekbestanden (.XLC) meer openen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bestand, op Openen.

  Sneltoets u kunt ook op CTRL + O.

  Tip    U kunt een onlangs geopende werkmap openen door te klikken op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens onder Onlangs geopend te klikken op de bestandsnaam van de werkmap die u wilt openen.

 2. Op een computer met Windows Vista   

  • Klik op de adresbalk op het station, de map of de internetlocatie met de werkmap die u wilt openen.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd   

  • Klik in het vak Zoeken in op het station, de map, het netwerk of de internetlocatie met de werkmap die u wilt openen.

 3. Zoek in de lijst met mappen de map waarin de werkmap zich bevindt en open deze map.

 4. Klik op de werkmap en vervolgens op Openen.

  • In Excel Viewer kunt u een werkmap openen die is beveiligd met IRM (Information Rights Management), op voorwaarde dat u over de juiste machtigingen beschikt om de werkmap weer te geven. U kunt de inhoud van een beveiligde werkmap ook afdrukken of kopiëren als u beschikt over specifieke afdruk- en kopieermachtigingen.

  • Wanneer u Excel Viewer start via het menu Start of door te klikken op het bijbehorende pictogram op het bureaublad, wordt het dialoogvenster Openen weergegeven. Als u Excel Viewer wilt starten en een bepaalde werkmap wilt openen, dubbelklikt u op de werkmap in kwestie.

  • Als u meerdere werkmappen in Excel Viewer opent, kunt u tussen deze werkmappen schakelen. Klik op het tabblad Start, in de groep Venster, op Ander venster en klik vervolgens op de werkmap die u wilt activeren.

  • Wanneer u een werkmap opent die gegevens bevat in een Excel-tabel die is gekoppeld aan een lijst op een Windows SharePoint Services-site, kunt u de gegevens in het werkblad niet bijwerken met de gegevens op de SharePoint-site. Externe gegevensverbindingen of draaitabellen kunnen niet in Excel Viewer worden vernieuwd.

  • Een werkmap die eerder is opgeslagen in de weergave Pagina-eindevoorbeeld wordt in die weergave geopend. Het is mogelijk dat in Excel Viewer niet de hele inhoud van de werkmap wordt weergegeven. U kunt de normale weergave activeren door te klikken op Normaal Knopafbeelding op de statusbalk.

Een werkmap openen voor bewerken

 1. Open in Excel Viewer de werkmap die u wilt weergeven.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen voor bewerken.

  De werkmap in Excel Viewer wordt gesloten en vervolgens geopend in Excel, zodat u deze kunt bewerken.

Het certificaat van een digitaal ondertekende werkmap controleren

Wanneer u een werkmap opent die digitaal is ondertekend voor beveiligingsdoeleinden, is het raadzaam de details van het digitaal certificaat te bekijken en de echtheid van de digitale handtekening te controleren zodat u zeker weet dat de digitale handtekening betrouwbaar is.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Handtekeningen weergeven.

  Handtekeningen weergeven is alleen beschikbaar wanneer de werkmap die u in Excel Viewer opent digitaal is ondertekend.

 2. Als u details over een bepaald certificaat wilt bekijken, klikt u in het taakvenster Handtekeningen, onder Geldige handtekeningen, op de pijl naast de naam van de ondertekenaar en klikt u vervolgens op Details van de handtekening.

 3. Klik op Weergeven en voer de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt bepalen of u de bron van het digitale certificaat kunt vertrouwen, bekijkt u de velden Verleend aan en Verleend door.

  • Als u wilt bepalen of het certificaat actueel is, bekijkt u het veld Geldig van.

Naar boven

Een werkblad weergeven

In Excel Viewer kunt u een van de volgende functies gebruiken om de werkbladgegevens weer te geven.

In deze sectie

Schuiven binnen een werkblad

Schuiven en in- of uitzoomen met de muis

Verschillende onderdelen van een werkblad tegelijkertijd weergeven

Het lint minimaliseren

De weergave vergroten of verkleinen

Overschakelen naar een ander werkblad

Schuiven binnen een werkblad

U kunt navigeren tussen de cellen van een werkblad door op een willekeurige cel te klikken of door de pijltoetsen te gebruiken. Wanneer u naar een cel gaat, wordt deze cel de actieve cel.

Als u een ander gebied van het werkblad wilt zien, gebruikt u de schuifbalken, zoals in de volgende tabel wordt aangegeven.

Navigeren

Werkwijze

Eén rij omhoog of omlaag

Klik op een van de pijlen op de verticale schuifbalk.

Eén kolom naar links of rechts

Klik op een van de pijlen op de horizontale schuifbalk.

Eén venster omhoog of omlaag

Klik boven of onder het schuifblok op de verticale schuifbalk.

Eén venster naar links of rechts

Klik links of rechts van het schuifblok op de horizontale schuifbalk.

Over grote afstand

Sleep het schuifblokje. Als werkblad erg groot is, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u sleept.

 • U kunt ook met de rechtermuisknop op een schuifbalk klikken en een schuifoptie selecteren.

 • De grootte van het schuifblokje geeft aan hoeveel van het gebruikte werkbladgebied zichtbaar is in het venster. De positie van het schuifblokje geeft de relatieve locatie van het zichtbare gebied in het werkblad aan.

Schuiven en in- of uitzoomen met de muis

Met een Microsoft IntelliMouse®-aanwijsapparaat kunt u navigeren door het werkblad en in- en uitzoomen.

Handeling

Actie

Enkele rijen omhoog of omlaag schuiven

Draai het wieltje vooruit of achteruit.

Door een werkblad schuiven

Houd het wielknopje ingedrukt en sleep de muisaanwijzer weg van de beginmarkering in de richting waarin u wilt schuiven. Sleep de muisaanwijzer weg van de beginmarkering als u sneller wilt schuiven. Sleep de muisaanwijzer naar de beginmarkering toe als u langzamer wilt schuiven.

Automatisch door een werkblad schuiven

Klik op het wielknopje en verplaats de muis in de richting waarin u wilt schuiven. Sleep de muisaanwijzer weg van de beginmarkering als u sneller wilt schuiven. Sleep de muisaanwijzer naar de beginmarkering toe als u langzamer wilt schuiven. Klik met een willekeurige muisknop als u automatisch schuiven wilt beëindigen.

In- en uitzoomen

Houd CTRL ingedrukt en draai het IntelliMouse-wieltje vooruit of achteruit.

Verschillende onderdelen van een werkblad tegelijkertijd weergeven

Als u verschillende onderdelen van een werkblad onafhankelijk van elkaar wilt weergeven en schuiven, kunt u het werkblad horizontaal en verticaal splitsen in afzonderlijke deelvensters.

 1. Wijs de splitsbalk boven de verticale schuifbalk of aan de rechterkant van de horizontale schuifbalk aan.

  splitsbalk

  Opmerking: De splitsbalk is niet zichtbaar als het werkblad geblokkeerde deelvensters bevat.

 2. Wanneer de aanwijzer verandert in een gesplitste aanwijzer horizontale pijl met twee punten of Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) , sleept u de splitsbalk naar de gewenste positie.

 • Als u de splitsing wilt verwijderen, dubbelklikt u op de splitsbalk.

 • Gesplitste deelvensters worden niet weergegeven wanneer het werkblad wordt afgedrukt.

Het lint minimaliseren

Met behulp van het lint, een onderdeel van Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface, kunt u snel de opdrachten vinden die u nodig hebt om een taak te voltooien. U kunt het lint op geen enkele manier verwijderen of vervangen door de werkbalken en menu's uit eerdere versies van Excel Viewer. U kunt het lint wel minimaliseren als u meer ruimte nodig hebt op het scherm.

 • Als u het lint wilt minimaliseren, dubbelklikt u op de tab Start. Dubbelklik nogmaals op de tab Start als u het lint weer wilt weergeven.

  Sneltoets als u wilt minimaliseren of herstellen op het lint, druk op CTRL + F1.

  U kunt de sneltoetsen nog steeds gebruiken terwijl het lint is geminimaliseerd.

De weergave vergroten of verkleinen

 • Sleep de schuifregelaar op de statusbalk naar een percentage tussen 10 en 400, of klik op de knop Uitzoomen of Inzoomen Zoomschuifregelaar totdat het gewenste vergrotingspercentage is bereikt.

Het wijzigen van de vergroting heeft geen invloed op de manier waarop de werkbladen worden afgedrukt. Werkbladen worden afgedrukt op 100 procent (normale grootte), tenzij u de schaal wijzigt op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-instelling (tabblad Start, groep Pagina-instelling, knop Pagina-instelling).

Overschakelen naar een ander werkblad

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als de tab van het werkblad waarnaar u wilt overschakelen zichtbaar is, klikt u op die tab.

 • Als u de tab van het werkblad niet ziet, klikt u op het tabschuifknoppen totdat de tab wordt weergegeven en klikt u vervolgens op die tab.

  Tabschuifknoppen

Naar boven

Werken met gegevens

In Excel Viewer kunt u een van de volgende functies gebruiken om met de werkbladgegevens te werken.

In deze sectie

Een cel, bereik, rij of kolom selecteren

Tekst of getallen zoeken in een werkblad

Specifieke cellen in een werkblad zoeken en selecteren

Werkbladgegevens naar een ander programma kopiëren

Een cel, bereik, rij of kolom selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén cel

Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

Een reeks cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel.

U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en vervolgens de pijltoetsen gebruiken om te navigeren naar de laatste cel.

Alle cellen in een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren of druk op CTRL+A.

Knop Alles selecteren

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer vervolgens de andere cellen of bereiken.

Een groot cellenbereik

Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar maken.

Een hele rij

Klik op de rijkop.

Een hele kolom

Klik op de kolomkop.

Aangrenzende rijen of kolommen

Sleep over de rij- of kolomkoppen. Of: selecteer de eerste rij- of kolomkop, houd SHIFT ingedrukt en selecteer vervolgens de laatste rij- of kolomkop.

Niet-aangrenzende rijen of kolommen

Selecteer de eerste rij- of kolomkop, houd CTRL ingedrukt en selecteer vervolgens de overige rij- of kolomkoppen.

De eerste of laatste cel in een rij of kolom

Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op CTRL+PIJLTOETS (RECHTS of LINKS voor rijen, OMHOOG of OMLAAG voor kolommen).

De eerste of laatste cel in een werkblad of Excel-lijst

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Meer of minder cellen dan de actieve selectie

Houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de laatste cel die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

Tekst of getallen zoeken in een werkblad

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u tekst of getallen wilt zoeken binnen een celbereik, selecteert u dat celbereik.

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen in het hele werkblad, klikt u op een willekeurige cel.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Zoeken.

  Sneltoets u kunt ook op CTRL + F.

 3. Typ in het vak Zoeken de tekst of het getal dat u zoekt.

 4. Standaard worden gegevens rij voor rij gezocht. Als u kolom voor kolom wilt zoeken, klikt u op Opties en klikt u vervolgens op Kolommen in het vak Zoeken.

 5. Kies in het vak Zoeken in het type inhoud waarin u wilt zoeken.

 6. Klik op Volgende zoeken als u wilt zoeken naar het eerste exemplaar van de tekst of het getal.

  U kunt op Volgende zoeken blijven klikken totdat alle exemplaren zijn gevonden.

Als u een zoekactie wilt annuleren, drukt u op Esc.

Specifieke cellen in een werkblad zoeken en selecteren

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Ga naar.

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+G drukken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt zoeken en verwijzingen naar benoemde cellen of bereiken selecteren, klikt u op de verwijzing in naar benoemde cel of het bereik dat u wilt dat in het vak Ga naar .

   Als u niet-benoemde celverwijzingen of -bereiken wilt zoeken en selecteren, typt u de celverwijzing in het vak Verwijzing.

  • Als u snel alle cellen met specifieke gegevens of alleen de cellen die aan bepaalde criteria voldoen wilt opsporen en selecteren, klikt u op Speciaal en klikt u vervolgens op een van de volgende opties.

Klik op

Gewenste selectie

Opmerkingen

Cellen die opmerkingen bevatten.

Constanten

Cellen met constanten. De selectievakjes onder formules is beschikbaar wanneer u klikt op constanten.

Formules

Formules is niet beschikbaar in Excel Viewer.

Lege waarden

Lege cellen.

Huidig gebied

Het huidig gebied, bijvoorbeeld een hele lijst.

Huidige matrix

Een hele matrix als de actieve cel deel uitmaakt van een matrix.

Objecten

Grafische objecten, waaronder diagrammen en knoppen, in het werkblad en in tekstvakken.

Rijverschillen

Alle cellen die van de actieve cel in een geselecteerde rij afwijken. Als er meerdere rijen zijn geselecteerd, wordt de vergelijking uitgevoerd voor elke afzonderlijke rij van de selectie en bevindt de cel die wordt gebruikt in de vergelijking voor elke extra rij zich in dezelfde kolom als de actieve cel.

Kolomverschillen

Alle cellen die van de actieve cel in een geselecteerde kolom afwijken. Als er meerdere kolommen zijn geselecteerd, wordt de vergelijking uitgevoerd voor elke afzonderlijke kolom van de selectie en bevindt de cel die wordt gebruikt in de vergelijking voor elke extra kolom zich in dezelfde rij als de actieve cel.

Broncellen aanwijzen

Broncellen is niet beschikbaar in Excel Viewer.

Doelcellen

Doelcellenen de opties onder Doelcellen zijn niet beschikbaar in Excel Viewer.

Laatste cel

De laatste cel in het werkblad die gegevens of opmaak bevat.

Alleen zichtbare cellen

Alleen cellen die zichtbaar zijn in een bereik dat verborgen rijen of kolommen snijdt.

Voorwaardelijke opmaak

Alleen cellen waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast.

 • Klik op Alle als u alle cellen wilt zoeken waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast.

 • Klik op Zelfde als u cellen wilt zoeken met dezelfde voorwaardelijke opmaak als de geselecteerde cel.

Gegevensvalidatie

Alleen cellen waarop gegevensvalidatieregels zijn toegepast.

 • Klik op Alle als u alle cellen wilt zoeken waarop gegevensvalidatie is toegepast.

 • Klik op Zelfdeals u cellen wilt zoeken met dezelfde gegevensvalidatieregels als de geselecteerde cel.

Werkbladgegevens kopiëren naar een ander programma

U kunt werkbladgegevens in Excel Viewer kopiëren en deze in een ander programma plakken. U kunt werkbladgegevens echter niet plakken in een werkmap die geopend is in Excel Viewer. Als u een werkmap wilt bewerken, moet Excel op uw computer zijn geïnstalleerd.

Opmerking: U kunt geen gegevens op een grafiekblad kopiëren.

 1. Selecteer op het werkblad de gegevens die u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Kopiëren.

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Schakel over naar het programma waarnaar u de gegevens wilt kopiëren en gebruik vervolgens de plakopdracht van dat programma.

Als het geselecteerde kopieergebied verborgen cellen bevat, worden in Excel Viewer ook de verborgen cellen gekopieerd.

Naar boven

Afdrukken

In Excel Viewer kunt u een van de volgende functies gebruiken om de werkbladgegevens af te drukken.

In deze sectie

Een afdrukgebied instellen of verwijderen

De afdrukstand, de schaal en het papierformaat wijzigen

Paginamarges instellen en gegevens op elke pagina centreren

Bepaalde rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Rasterlijnen of rij- en kolomlabels op elke afgedrukte pagina opnemen

Pagina-einden weergeven

Afdrukvoorbeeld van een pagina weergeven

Het actieve werkblad, een geselecteerd bereik of een hele werkmap afdrukken

Meerdere werkbladen tegelijk afdrukken

Een afdrukbereik instellen of verwijderen

 1. Selecteer op het werkblad de gegevens die u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Pagina-instelling, op Afdrukgebied.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het afdrukbereik wilt instellen, klikt u op Afdrukbereik instellen.

  • Als u het ingestelde afdrukbereik wilt leegmaken, klikt u op Afdrukbereik wissen.

De afdrukstand, de schaal en het papierformaat wijzigen

Als uw werk niet precies op het gewenste aantal afgedrukte pagina's past, kunt u uw werkblad aanpassen (schalen) zodat er meer of minder pagina's op passen dan bij de normale grootte. U kunt ook aangeven dat u uw werk op een bepaald aantal pagina's wilt afdrukken en een ander papierformaat kiezen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-instelling.

 2. Klik op het tabblad Pagina, onder Afdrukstand, op Staand of Liggend.

 3. Als u de schaal van de pagina's wilt wijzigen, voert u onder Schaal een van de volgende handelingen uit:

  • Als het werkblad wilt verkleinen of vergroten, typt u een percentage in het vak Schaal.

  • Als u het werkblad wilt verkleinen of vergroten zodat het op een bepaald aantal pagina's past, klikt u op Aanpassen aan en typt u vervolgens het aantal pagina's waarop u het werkblad wilt afdrukken.

 4. Als u de grootte van het papier wilt opgeven, klikt u op het gewenste formaat in het vak Papierformaat.

 5. Als u de afdrukkwaliteit wilt opgeven, selecteert u de gewenste kwaliteit in het vak Afdrukkwaliteit.

 6. Als u een andere beginpagina dan 1 wilt opgeven, kunt u het gewenste nummer typen in het vak Eerste paginanummer.

Paginamarges instellen en gegevens op elke pagina centreren

 1. Selecteer een werkblad.

 2. Klik op de pagina Start, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-instelling.

 3. Klik op het tabblad Marges.

 4. Geef in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts de gewenste margegroottes op.

  Deze instellingen mogen niet groter zijn dan de minimale marges die door uw printer worden vereist.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit onder Centreren op pagina:

  • Schakel het selectievakje Horizontaal in als u de werkbladgegevens wilt centreren tussen de linker- en de rechtermarge.

  • Schakel het selectievakje Verticaal in als u de werkbladgegevens wilt centreren tussen de boven- en de ondermarge.

Bepaalde rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-instelling.

 3. Klik op het tabblad Blad.

 4. Klik onder Titels afdrukken in het vak Rijen bovenaan op elke pagina of Kolommen links op elke pagina en selecteer vervolgens de rijen of kolommen die u op elke afgedrukte pagina wilt opnemen.

Rasterlijnen of rij- en kolomlabels op elke afgedrukte pagina opnemen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-instelling.

 3. Klik op het tabblad Blad.

 4. Als u de rasterlijnen wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje Rasterlijnen in.

 5. Als u de genummerde lijsten en rij- en kolomlabels met letters wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje Rij- en kolomkoppen in.

Pagina-einden weergeven

 1. Klik op de statusbalk op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding .

 2. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, klikt u op de statusbalk op Standaard Knopafbeelding .

Pagina-einden die handmatig zijn ingevoegd worden weergegeven als ononderbroken lijnen. Automatische pagina-einden worden weergegeven als stippellijnen. U kunt pagina-einden verplaatsen maar u kunt er geen toevoegen of verwijderen.

Afdrukvoorbeeld van een pagina weergeven

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bestand, op Afdrukvoorbeeld.

  Toetsenbordsneltoets  U kunt ook op Ctrl+F2 drukken.

 2. Gebruik de volgende werkbalkknoppen om de pagina te controleren en eventueel aanpassingen door te voeren voordat u de pagina afdrukt.

Knop

Actie

Next Page

Hiermee wordt de volgende pagina weergegeven die u wilt afdrukken. Als er meerdere werkbladen zijn geselecteerd en u op Volgende pagina klikt wanneer de laatste pagina van een geselecteerd werkblad wordt weergegeven, wordt in Excel Viewer de eerste pagina van het volgende geselecteerde werkblad weergegeven.

Deze optie is niet beschikbaar als een werkblad slechts één pagina bevat.

Previous Page

Hiermee wordt de vorige pagina weergegeven die u wilt afdrukken. Als er meerdere werkbladen zijn geselecteerd en u op Vorige pagina klikt wanneer de eerste pagina van een geselecteerd werkblad wordt weergegeven, wordt in Excel Viewer de laatste pagina van het vorige geselecteerde werkblad weergegeven.

Deze optie is niet beschikbaar als een werkblad slechts één pagina bevat.

Kader niet vullen

Hiermee kunt u schakelen tussen een volledige paginaweergave van een werkblad en een vergrote weergave. De zoomfunctie heeft geen invloed op de afdrukgrootte. U kunt ook schakelen tussen een volledige paginaweergave en een vergrote weergave van een werkblad door op een willekeurig gebied van het werkblad te klikken.

Bij bepaalde beeldschermresoluties zijn sommige grafische elementen, bijvoorbeeld dunne randen, niet zichtbaar als een volledige pagina wordt weergegeven.

Afdrukken

Hiermee geeft u het dialoogvenster Afdrukken weer, waarin u afdrukopties kunt instellen en vervolgens het geselecteerde werkblad kunt afdrukken.

Pagina-instelling

Hiermee geeft u het dialoogvenster Pagina-instelling weer, waarin u opties kunt instellen waarmee u het uiterlijk van afgedrukte werkbladen kunt bepalen.

Marges weergeven

Met deze knop kunt u de grepen weergeven of verbergen waarmee u de paginamarges, de marges in kop- en voetteksten en de kolombreedte kunt aanpassen.

Afdrukvoorbeeld sluiten

Met deze knop sluit u het voorbeeldvenster en wordt het actieve werkblad weer weergegeven.

De manier waarop pagina's worden weergegeven in het voorbeeldvenster is afhankelijk van de beschikbare lettertypen, de beschikbare kleuren en de resolutie van de printer.

Het actieve werkblad, een geselecteerd bereik of een hele werkmap afdrukken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op afdrukken.

 2. Klik onder Afdrukken op een van de volgende opties:

  • Klik op Selectie om een geselecteerd bereik af te drukken.

  • Klik op Actieve bladen om het actieve werkblad of alle geselecteerde werkbladen af te drukken.

  • Klik op Hele werkmap om alle werkbladen af te drukken.

  • Klik op Tabel om Excel-tabelgegevens af te drukken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het werkblad gegevens in Excel-tabelindeling bevat en deze gegevens voor afdrukken zijn geselecteerd.

Als het werkblad een gedefinieerd afdrukgebied bevat, wordt in Excel Viewer alleen het afdrukgebied afgedrukt. Als u een celbereik selecteert voor afdrukken en vervolgens op Selectie klikt, wordt de selectie in Excel Viewer afgedrukt en wordt het voor het werkblad gedefinieerde afdrukgebied genegeerd.

Meerdere werkbladen tegelijk afdrukken

 1. U kunt de werkbladen die u wilt afdrukken selecteren door een van de volgende handelingen uit te voeren.

Gewenste selectie

Werkwijze

Twee of meer aangrenzende werkbladen

Klik op de tab voor het eerste werkblad, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de tab voor het laatste werkblad.

Twee of meer niet-aangrenzende werkbladen

Klik op de tab voor het eerste werkblad, houd CTRL ingedrukt en klik vervolgens op de tabs voor de overige werkbladen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bestand, op Snel afdrukken.

  Bij Snel afdrukken worden de werkbladen naar de standaardprinter verzonden zonder dat de huidige instellingen worden gewijzigd. Als u een printer, het aantal exemplaren en andere afdrukopties wilt opgeven voordat u afdrukt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klikt u vervolgens op Afdrukken.

Naar boven

Excel Viewer 2003-functies die niet langer worden ondersteund in Excel Viewer

De volgende Excel Viewer 2003-functies worden niet meer ondersteund in de huidige versie van Excel Viewer.

Functie

Opmerkingen

Grafiekbestanden openen

U kunt een bestand dat is opgeslagen in de bestandsindeling voor grafieken (.XLC) niet openen.

Vensters rangschikken

De opdracht Alle vensters is niet langer beschikbaar. U kunt deze niet gebruiken om werkbladen van meerdere werkmappen tegelijk weer te geven. In plaats daarvan kunt u vensters handmatig rangschikken.

Titels blokkeren

De opdracht Titels blokkeren is niet langer beschikbaar. U kunt deze niet gebruiken om rij- en kolomlabels of andere gegevens zichtbaar te houden terwijl u door een werkblad schuift.

Gegevens filteren

De opdracht AutoFilter is niet langer beschikbaar. U kunt geen filter toepassen als u zich wilt concentreren op specifieke gegevens.

Formaat van rijen en kolommen wijzigen

U kunt de grenzen van rij- en kolomkoppen niet langer slepen en de grootte van rijen en kolommen niet langer wijzigen door op de grenzen van rijen en kolommen te dubbelklikken.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×