Handleiding voor beheerderrollen in Project Web Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de activiteiten beschreven die voor u beschikbaar zijn wanneer u beheerders machtigingen hebt via Microsoft Office Project Web Access. Het is een breed overzicht van Project Web Access vanuit het perspectief van een beheerder.

Opmerking: Deze hand leiding bevat geen informatie over het implementeren van Microsoft Office Project Server 2007 in uw organisatie. In dit artikel vindt u meer informatie over het implementeren en beheren van Project Server 2007 op TechNet.

Afhankelijk van de beveiligings groep waaraan ze zijn toegewezen, kunnen gebruikers werken met functies van Project Web Access met behulp van Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 of beide.

Opmerking: Als u de koppeling Server instellingen niet ziet in de werk balk Snel starten van Project Web Access, maakt u geen deel uit van de groep beheerders en kunt u geen acties uitvoeren zoals het aanpassen van weer gaven, het instellen van rapporten, het instellen van roosters of het verwijderen van projecten.

Wat kunt u doen met beheerders machtigingen?

Werken vanaf de start pagina van Project Web Access

Werken met taken en roosters

Werken met resources

Werken in projecten

Gegevens analyseren en rapporten maken

Samen werken met anderen in uw organisatie

Ondernemings functies beheren

Weer gaven beheren

Werken met Project Professional

Implementatie advies, blogs en andere informatie online downloaden

Werken vanaf de start pagina van Project Web Access

De start pagina van Project Web Access is het primaire toegangs punt voor gebruikers die werken met gegevens die zijn opgeslagen in de Project Server 2007-data base. Wanneer u zich aanmeldt bij Project Web Access, worden items weer gegeven die mogelijk actie vereisen (zoals taak updates die moeten worden goedgekeurd) en items die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u zich hebt aangemeld. Vanaf de start pagina hebt u toegang tot functies van Project Web Access, zoals taken, projecten, resources, updates, status rapporten, documenten, kwesties en risico pagina's.

Opmerking: De inhoud die wordt weer gegeven op de start pagina van Project Web Access wordt bepaald door de functies die beschikbaar zijn op de server, de rol van de gebruiker, de machtigingen die aan de gebruiker zijn toegewezen, de beveiligings categorieën waartoe de gebruiker behoort (waaronder de projecten en weer gaven die zijn toegewezen aan deze beveiligings categorie) en eventuele aanpassingen die zijn geconfigureerd voor de start pagina.

Activiteiten voor de start pagina van Project Web Access

Naar boven

Werken met taken en roosters

Taken beheren

Taak updates beheren

Roosters beheren

Integreren met Outlook

Voordat team leden rooster uren of hun taak-status kunnen vastleggen, moet de beheerder roosters, taak status of beide instellen. Roosters leggen de werkelijke uren aan taken, projecten en andere items vast en zijn van belang als u gebruik, factureer bare tijd en andere op tijd gebaseerde metrieken bijhoudt. Team leden kunnen de taak status invoeren met behulp van de pagina Mijn taken, waarmee de beheerder de status kan bijhouden van de voortgang van taken in projecten.

Als uw organisatie project managers heeft en de voortgang wordt bijgehouden voor de projecten die ze hebben gemaakt in Office Project Professional 2007, moet u de taak status bijhouden.

Naar boven

Taken beheren

Team leden kunnen de pagina Mijn taken in Project Web Access gebruiken om taken en werk tijden die aan hen zijn toegewezen, te bekijken, te bewerken, te delegeren en bij te werken door een project manager die gebruikmaakt van Project Professional 2007. Als u de pagina Mijn taken wilt openen, klikt u op Mijn taken op de werk balk Snel starten.

Activiteiten voor taak beheer

Naar boven

Taak updates beheren

Op de pagina taak updates in Project Web Access kunt u wijzigingen in taken en werk tijden bekijken die team leden indienen vanaf hun pagina Mijn taken. U kunt ook de pagina taak updates gebruiken om projecten bij te werken met de meest recente informatie.

U kunt projecten op twee manieren bijwerken met gegevens van de pagina taak updates:

 • Hand matig     U kunt elke wijziging in de taak accepteren door te klikken op accepteren op de pagina taak updates. Als u een aanvraag voor een taak wijzigt voordat deze wordt geaccepteerd, wordt de wijzigings aanvraag verwijderd uit de lijst op de pagina taak updates totdat het teamlid het bericht beantwoordt. U kunt op hetzelfde moment nieuwe verzoeken voor taken en taak overdracht bijwerken en beantwoorden.

 • Automatisch (met behulp van regels)     U kunt regels maken en uitvoeren om projecten automatisch bij te werken met wijzigingen die niet vóór goed keuring moeten worden gecontroleerd. U kunt regels maken die worden uitgevoerd voor specifieke projecten, voor alle projecten, voor specifieke resources of voor groepen resources op een specifieke locatie in de resource structuur van uw organisatie.

Activiteiten voor het bijwerken van taken

Naar boven

Roosters beheren

Roosters leggen de werkelijke uren aan taken, projecten en andere items vast en zijn van belang als u gebruik, factureer bare tijd en andere op tijd gebaseerde metrieken bijhoudt.

Maak een rooster in de volgende gevallen:

 • Uw organisatie wil factureren en niet-factureer bare uren bijhouden.

 • U moet integreren met een boekhoud systeem voor salaris-of facturerings doeleinden.

 • Het management wil de details zien van het aantal uren dat resources uitgaven hebben en hoe deze uren worden uitgegeven (factureer bare overuren versus standaard Factureerbaar versus niet-factureerbaar).

Activiteiten voor rooster beheer

Naar boven

Integreren met Outlook

Project Web Access is geïntegreerd met Microsoft Outlook, zodat team leden hun taken kunnen bijwerken met behulp van Office Outlook 2007, 2003 of XP. Als u de integratie functies van Outlook wilt gebruiken, moeten team leden het volgende doen:

 • Een geldig gebruikers account voor Project Web Access gebruiken om toegang te krijgen tot de pagina waarop de Outlook-integratie functies zijn geconfigureerd.

 • Gebruik Office Outlook 2007, 2003 of XP.

 • Down load en installeer de micro soft Office Project-invoeg toepassing voor Outlook.

Outlook-activiteiten

Naar boven

Werken met resources

Resource gegevens beheren

Personeels projecten

Vaardigheids planning

Werken met vakantie en andere vrije tijd (administratieve tijd)

Project managers en resource managers gebruiken het resource centrum in Project Web Access om gegevens weer te geven, te wijzigen en te analyseren voor een of meer resources die zijn toegewezen aan taken in projecten die zijn gepubliceerd naar de Project Server-Data Base. In Resource Center wordt een lijst met resources weer gegeven in de Enter prise resourcegroep; machtigingen voor het weer geven van items in Resource Center worden verleend door de beheerder van Project Server.

Naar boven

Resource gegevens beheren

In resources kunt u informatie over resources, zoals hun e-mail adressen, account gegevens en groepen waartoe ze behoren, bewerken. U kunt ook hun toewijzingen en beschik baarheid weer geven.

Sommige bron kenmerken, zoals de agenda-instellingen, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Activiteiten voor het beheren van bron gegevens

Naar boven

Personeels projecten

Project managers kunnen teams bouwen voor projecten op basis van een groot aantal verschillende para meters, waaronder resource bekwaamheden en Resource beschikbaarheid. U kunt de functie team samen stellen in Project Web Access gebruiken om een project team te maken.

Houd rekening met het volgende wanneer u de functie team samen stellen gebruikt:

 • Managers kunnen mogelijk niet alle resources zien of ze kunnen ze niet allemaal aan projecten toewijzen.

 • Als u resources wilt zoeken die over de vereiste vaardigheids sets beschikken, moet uw organisatie resource structuur codes en andere ondernemings resource- overzichtscodes gebruiken om verschillende vaardig heden en resource relaties te definiëren in de naam.

 • U kunt taken toewijzen aan een team van resources. afzonderlijke team leden kunnen dan de taken selecteren die ze aan zichzelf willen toewijzen.

 • Managers kunnen zowel voorgestelde als vastgelegde reserverings typen voor resources gebruiken. Door resources toe te wijzen aan projecten zonder deze door te voeren, kunnen managers potentiële resource toewijzingen voor voorgestelde nieuwe projecten bijhouden. Service organisaties gebruiken bijvoorbeeld voorgestelde reserverings mogelijkheden, zodat ze verschillende toewijzings scenario's kunnen vergelijken en zowel voorgestelde als goedgekeurde toewijzingen kan beheren. Resource managers in organisaties die gebruikmaken van een gecentraliseerde resourcegroep en project managers die hun eigen personeels leden gebruiken, worden voorgesteld om personeels aanvragen bij te houden en te beheren.

Sommige bron kenmerken en-instellingen, zoals agenda-instellingen en vervangen resources, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Project personeels activiteiten

Naar boven

Vaardigheids planning

Als u de beste resource voor de taak wilt vinden, gebruikt u de functies voor vaardigheids planning die beschikbaar zijn in Project Web Access en Project Professional 2007 als onderdeel van de EPM-oplossing (Enter prise project management) van uw organisatie. Gebruik de wizard Resources vervangen in Project Professional 2007 om algemene resources te vervangen door werkelijke resources. Gebruik de functie team samen stellen in Project Web Access om bronnen te maken met de juiste vaardig heden voor de taak.

Sommige bron kenmerken, zoals agenda-instellingen en de wizard Resources vervangen, kunnen alleen worden gewijzigd met Project Professional 2007.

Activiteiten voor vaardigheids planning

Naar boven

Werken met vakantie en andere vrije tijd (administratieve tijd)

In Project Web Access kunt u vrije tijd (administratieve tijd) bijhouden, zoals vakanties, team bijeenkomsten, training, interne projecten en andere niet-project tijd. Team leden voeren de beheer tijd in op de pagina's Mijn roosters.

Uw organisatie moet administratieve tijd bijhouden in de volgende gevallen:

 • U integreert met een boekhoud systeem waarvoor gegevens over uitzonde ringen zijn vereist.

 • Uw management team wil rapporten over uitzonde ringen zien.

 • Project managers of resource managers willen dat team leden afwezigheids tijd invoeren, zodat de tijd wordt weer gegeven als niet beschikbaar voor Project toewijzingen.

Administratieve tijd beheer activiteiten

Naar boven

Werken in projecten

Projecten bieden een handige manier voor project managers, team leden en andere project belanghebbenden om gedetailleerde informatie over afzonderlijke projecten te bekijken en om overzichts informatie over projecten in de hele organisatie weer te geven. Elke gebruiker die toegang heeft tot het project Center in Project Web Access of Project Professional 2007 kan het project Center gebruiken om te werken met projecten waaraan ze zijn toegewezen. Alleen projecten die zijn gepubliceerd naar de Project Server 2007-Data Base zijn beschikbaar in projecten.

Activiteiten in projecten

Naar boven

Gegevens analyseren en rapporten maken

Status rapporten beheren

Werken met OLAP-rapporten

Project Web Access biedt veel rapportage opties om uw team efficiënt te kunnen samen werken. Team leden kunnen status rapporten maken om te rapporteren hoe hun taken worden uitgevoerd. Daarnaast kan een project manager gedetailleerde OLAP-rapporten (Online Analytical Processing) maken.

Sommige taken kunnen alleen worden uitgevoerd door gebruikers die deel uitmaken van de groep Project Web Access-beheerders. Als u de koppeling Server instellingen niet ziet in de werk balk Snel starten van Project Web Access, maakt u geen deel uit van de groep Administrators en kunt u geen acties uitvoeren zoals het aanpassen van weer gaven, het instellen van rapporten, het instellen van roosters of het verwijderen van projecten.

Naar boven

Status rapporten beheren

In status rapporten wordt de voortgang van toegewezen taken beschreven. Project managers kunnen het proces voor het aanvragen en ontvangen van status gegevens automatiseren. ze kunnen team leden aanvragen voor status rapporten en team leden kunnen vervolgens reageren door de gevraagde gegevens te verstrekken. Team leden kunnen ook de verzen ding van status rapporten initiëren. Project managers kunnen status rapporten configureren, zodat ze afzonderlijke inzendingen ontvangen en een samengevoegd rapport waarin antwoorden worden samengevoegd.

Activiteiten van het beheer van status rapporten

Naar boven

Werken met OLAP-rapporten

Managers op verschillende niveaus kunnen een groot aantal rapporten gebruiken om de prestaties van projecten en resources in een project of in meerdere projecten te analyseren. U kunt draai tabel-en draaigrafiek-weer gaven gebruiken als u interactief wilt werken met de rapporten en enkele van de velden die de structuur hebben, wilt wijzigen. Al deze rapporten helpen u de status van uw organisatie te beschrijven, zoals gemeten door project-en resource prestaties.

Sommige rapporten, zoals visuele rapporten, kunnen alleen worden gemaakt en weer gegeven met Project Professional 2007.

Activiteiten voor het beheer van OLAP-rapporten

Naar boven

Samen werken met anderen in uw organisatie

Project Web Access bevat een groot aantal functies waarmee u de resources van uw organisatie kunt samen werken aan project taken, problemen, Risico's en andere gebieden die van invloed zijn op het succes van het project.

Samenwerkingsactiviteiten

Naar boven

Ondernemings functies beheren

Beheerders van Project Web Access kunnen veel functies en functies aanpassen en beheren vanaf de server pagina- instellingen.

Opmerking: Er moeten specifieke machtigingen worden verleend om bepaalde functies en pagina's aan te passen en in te scha kelen.

Beheer activiteiten van ondernemings functies

Naar boven

Weer gaven beheren

Weer gaven zijn dynamische, interactieve rapporten van project-en resource gegevens die zijn opgeslagen in de Project Server 2007-data base. Weer gaven stellen leden van het project team in staat andere gegevens dan hun eigen taken, toewijzingen en projecten te zien. Weer gaven kunnen ook project-en resource managers in staat stellen kritieke informatie over hun projecten te communiceren met andere personen en groepen in de organisatie. Met sommige weer gaven kunnen team leden bijvoorbeeld alleen informatie zien over hun projecten. In andere weer gaven kunnen project-en resource managers taken bijhouden in hun projecten, de beschik baarheid van resources bepalen en aan de vaardig heden van de beschik bare resources voldoen.

BeSchik bare weer gaven zijn bijvoorbeeld projecten, resource toewijzingen, Resource Center, mijn taken en mijn roosters, gegevens analyse, resource planningen en team samen stellen weer gaven.

Opmerking: Gebruikers van Project Web Access moeten beschikken over specifieke machtigingen om pagina's te kunnen wijzigen. Als een gebruiker bijvoorbeeld lijsten kan toevoegen, zoals enquêtes en foto collages, moet een Project Web Access-beheerder de machtiging Contribute instellen voor Project Web Access voor die gebruiker.

Beheer activiteiten weer geven

Naar boven

Werken met Project Professional

U kunt Project Professional 2007 gebruiken om veel projectmanagement taken uit te voeren als onderdeel van de EPM-oplossing (Enter prise project management) voor uw organisatie.

Opmerking: Project Server 2007-machtigingen zijn vereist om verschillende ondernemings taken voor project management te volt ooien met behulp van Project Professional.

Activiteiten van Project Professional

Naar boven

Implementatie advies, blogs en andere informatie online downloaden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×