Handleiding Aan de slag met Microsoft Teams voor IT-beheerders

Handleiding Aan de slag met Microsoft Teams voor IT-beheerders

Microsoft Teams is een digitale hub die gesprekken, vergaderingen, bestanden en apps samenbrengt op één plek. Omdat Teams is gebouwd op Office 365 profiteren scholen van de integratie met de vertrouwde Office-apps en services. Teams biedt beveiliging en compliance op ondernemingsniveau en kan worden uitgebreid en aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van elke school.

Met Microsoft Teams kan uw school of instelling klaslokalen voor samenwerking instellen, verbinding maken met professionele leergemeenschappen of communiceren met medewerkers van de school. Allemaal vanuit de ervaring in Office 365 voor onderwijs.

Welkom, we zijn blij dat u hier bent

Deze handleiding is opgesteld om u te helpen bij de lancering en alles uit Microsoft Teams te halen. Als Office 365-beheerder van Microsoft Teams speelt u een belangrijke rol bij de succesvolle implementatie, acceptatie en het verdere gebruik van Microsoft Teams in uw hele instelling.

Eenvoudig aan de slag

Rol Microsoft Teams uit in uw instelling door de stappen te volgen die in deze handleiding worden beschreven. De handleiding bevat alle informatiebronnen die u nodig hebt om te slagen:

 1. Microsoft Teams begrijpen

 2. Microsoft Teams implementeren

 3. Microsoft Teams lanceren

 4. Feedback en ondersteuning

Microsoft Teams begrijpen

Kernwaarden

Teams is ontworpen voor groepen en afdelingen die nauw samenwerken om resultaten te boeken:

 • Communiceren wanneer u maar wilt en iedereen op de hoogte houden

 • Uw team in Office 365 snel toegang geven tot informatie die leden nodig hebben

 • Uw hub aanpassen met de inhoud en mogelijkheden die u en uw team elke dag nodig hebben

 • Beveiligings- en nalevingsfuncties op ondernemingsniveau krijgen die u van Office 365 verwacht

Microsoft Teams is één samenwerkingsservice in Office 365 voor onderwijs die tegemoetkomt aan de verschillende behoeften en uitdagingen die eigen zijn aan werken in groepen. Omdat de behoeften van uw instelling voor samenwerking uniek zijn, kunnen uw gebruikers vertrouwen op meerdere toepassingen in Office 365, zoals OneNote, Outlook, SharePoint en Yammer. Microsoft Teams biedt een gestroomlijnde oplossing om tegemoet te komen aan uw samenwerkingsbehoeften, terwijl door docenten vertrouwde toepassingen worden geïntegreerd.

Onderscheidende kenmerken

Omdat Microsoft Teams onderdeel is van Office 365, beschikt u over ingebouwde integraties voor Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, Office 365 Groepen en nog veel meer. Hierdoor kunt u uw investering in Office 365 maximaliseren en tegelijk een eenvoudige en veilige gebruikerservaring bieden voor alle hulpmiddelen.

Office 365 is sterk geëngageerd op het gebied van beveiliging, compliance, privacy en transparantie. Ook Microsoft Teams is met deze principes gebouwd om een platform op ondernemingsniveau te leveren.

Vanaf het begin is Microsoft Teams ontworpen met aandacht voor compliance, verificatie en privacy. Compliance is ingebouwd in Microsoft Teams met ondersteuning voor industriestandaarden waaronder ISO 27001 en 27018, SOC 1 en SOC 2, FERPA, modelclausules van de EU en meer.

Microsoft Teams beschermt teamgegevens met krachtige beveiligingsmaatregelen, zoals tweeledige verificatie, complexe wachtwoorden en toegangsbeleid. Uw gegevens in chats, notities of bestanden worden versleuteld. Het zijn uw gegevens. U bent de eigenaar. U bepaalt wat ermee gebeurt. Microsoft gebruikt klantgegevens niet voor advertentiedoeleinden en we houden klantgegevens veilig via sterke contractuele toezeggingen.

Om te voldoen aan onze toezeggingen voor maximale transparantie, tonen we u de tijd dat u actief bent en ook de locatie van uw gegevens. Bovendien kunt u gedetailleerde rapporten bekijken van hoe Office 365-functies fungeren als de beveiligings-, privacy-, compliance- en risicobeheerfuncties die zijn gedefinieerd in de Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Microsoft Teams biedt kwaliteit op ondernemingsniveau, met ondersteuning in 25 talen in 181 markten en 6 datacenters over de hele wereld, een voor 99,9% financieel ondersteunde SLA en 24 uur per dag en 7 dagen per week ondersteuning.

Definities

Instelling

Alle teams die worden gemaakt door onderwijzers, medewerkers en studenten in uw instelling, worden gekoppeld aan uw Office 365-tenant. U kunt alle gebruikers of een verzameling gebruikers (bijvoorbeeld docenten) definiëren met de mogelijkheid van Office 365 Groepen om teams te maken.

Team

Een team is ontworpen om een groep mensen die nauw samenwerken om resultaten te boeken, samen te brengen. Teams kunnen dynamisch zijn voor zowel projectgebaseerd werk (bijv. het ontwikkelen van een leerplan of het plannen van schoolevenementen), als continue taken, om te beantwoorden aan de interne structuur van uw instelling (bijv. scholen, afdelingen en klassen). Gesprekken, bestanden en notities in teamkanalen zijn alleen zichtbaar voor leden van het team. Meer informatie over de nieuwe ervaringen en functies in Teams die zijn ontworpen voor docenten, studenten en medewerkers

Kanaal

Een kanaal helpt de gesprekken, inhoud en hulpmiddelen voor een specifiek onderwerp te ordenen. Kanalen kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld op onderwerp (schoolevenementen, klaseenheden), richting (docenten wiskunde), project (opstellen van het leerplan) of voor het plezier (leuke spullen). Teameigenaren kunnen kanalen maken en teamleden indien nodig de mogelijkheid geven om kanalen te maken.

Tabbladen bovenaan een kanaal stellen teams in staat om bestanden, notities en aangepaste inhoud te bewaren, bijvoorbeeld een geldinzamelingsactie in een Excel-werkblad, lesplannen in een OneNote PLC-notitieblok of een klasdiagram in een PowerPoint-dia. Deze inhoud is vervolgens eenvoudig toegankelijk voor iedereen in het team. Extra connectors naar toepassingen van derden kunnen worden aangepast op het kanaalniveau om gegevens uit veelgebruikte apps zoals busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! en meer beschikbaar te maken.

Grafiek

Teamlidmaatschap

Nadat Microsoft Teams is geactiveerd voor uw hele instelling, kunnen aangewezen teameigenaren docenten, studenten of medewerkers uitnodigen om lid te worden van hun team. Microsoft Teams maakt het voor teameigenaren makkelijk om mensen in hun instelling toe te voegen op basis van hun naam.

Teameigenaren kunnen een team ook maken op basis van bestaande Office 365 Groepen. Wijzigingen in de groep, worden automatisch gesynchroniseerd met Microsoft Teams. Een team maken op basis van een bestaande Office 365 Groep vereenvoudigt niet alleen het uitnodigings- en beheerproces, maar synchroniseert ook groepsbestanden in Microsoft Teams.

Teamrollen

Er zijn twee hoofdrollen in Microsoft Teams: de teameigenaar, de persoon die het team maakt, en de teamleden, de mensen die worden uitgenodigd om lid te worden van het team. Teameigenaren kunnen elk lid van het team mede-eigenaar maken wanneer ze hen uitnodigen voor het team of op elk ander moment nadat ze lid zijn geworden van het team. Met meerdere teameigenaren kunnen gebruikers de verantwoordelijkheden voor het beheer van instellingen en lidmaatschap, inclusief uitnodigingen, delen.

Teaminstellingen

Teameigenaren kunnen instellingen voor het hele team rechtstreeks in Microsoft Teams beheren. Instellingen omvatten de mogelijkheid om een teamfoto toe te voegen, machtigingen in te stellen voor teamleden om kanalen te maken, tabbladen en connectors toe te voegen of het hele team of kanaal te @vermelden, en het gebruik van GIF's, stickers en memes.

Als IT-beheerder van Microsoft Teams hebt u via het beheercentrum toegang tot instellingen voor het hele systeem. Deze instellingen zijn mogelijk van invloed op de opties en standaardwaarden die teameigenaren zien onder de teaminstellingen. U kunt bijvoorbeeld een standaardkanaal Algemeen inschakelen voor teamaankondigingen, discussies en informatiebronnen, die voor alle teams worden weergegeven.

Microsoft Teams implementeren

Microsoft Teams is voor onderwijsinstellingen beschikbaar als onderdeel van het licentieprogramma voor de Office 365 Education-suite met de Education-, Education Plus-, Education E5- en bestaande Education E3-suites.

Voor Office 365-klanten is Microsoft Teams beschikbaar voor hun hele instelling. Voordat u Microsoft Teams implementeert, zijn er een aantal zaken die u moet weten over de instellingen in het Office 365-beheercentrum.

Microsoft Teams voor uw instelling inschakelen

Beheerders gebruiken het Office 365-beheercentrum om Microsoft Teams voor uw instelling in te schakelen.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer Beheerder om naar het Office 365-beheercentrum te gaan.

 3. Ga naar Instellingen > Services en invoegtoepassingen.

 4. Kies op de pagina Services en invoegtoepassingen de optie Microsoft Teams.

  Services en invoegtoepassingen
 5. Het scherm met Microsoft Teams-instellingen wordt geopend. Selecteer de onderwijslicentie die u wilt configureren: Onderwijsmedewerkers of Studenten.

  Licentieconfiguratie
 6. Nadat u het gewenste licentietype hebt geselecteerd, zet u de schakelaar Aan en selecteert u vervolgens Opslaan.

  Licentie inschakelen

U kunt beheren welke gebruikers in uw instelling Microsoft Teams kunnen gebruiken. Het maken van Office 365 Groepen is standaard ingeschakeld in Exchange Online. Maar er zijn een aantal manieren waarop een IT-beheerder het maken van nieuwe groepen kan beperken tot specifieke gebruikers.

Alle Exchange Online-gebruikers hebben een OWA-postvakbeleid dat bepaalt wat ze wel en niet kunnen doen met hun postvak. Met de cmdlet Set-OwaMailboxPolicy kunt u de parameter GroupCreationEnabled configureren om $true te zijn voor gebruikers die groepen mogen maken en $false voor gebruikers die niet zijn geautoriseerd om groepen te maken. Op dit moment kunt u het postvakbeleid alleen bijwerken via Windows PowerShell. Zie PowerShell gebruiken om Office 365 Groepen te beheren - Help voor beheerders voor meer informatie.

Opmerking: Deze opdrachten schakelen het maken van groepen alleen uit voor OWA en Outlook.

Als u het maken van groepen in uw instelling wilt uitschakelen, gebruikt u de Azure Active Directory-instellingen. Sinds de algemene beschikbaarheid van Office 365 Planner op 6 juni 2016 kunt u het controlemechanisme wijzigen in een beleid dat is opgeslagen in Azure Active Directory.

Het voordeel van deze benadering is dat Azure Active Directory een centraal punt biedt dat alle Office 365-toepassingen kunnen controleren. Nadat een geschikt beleid is gemaakt, kan de instelling voor het maken van nieuwe Office 365 Groepen overal consistent worden toegepast.

Instellingen voor hele tenant

Algemeen

In de sectie Algemeen kunt u de volgende instellingen voor uw instelling configureren:

 • Organigram in persoonlijk profiel weergeven

 • Skype voor bedrijven gebruiken voor ontvangers die geen gebruikmaken van Microsoft Teams

 • T-bot proactieve hulpmaatregelen toestaan

Als u de instelling wilt uit- of inschakelen, zet u de schakelaar Uit of Aan en kiest u Opslaan.

Instellingen voor hele tenant

E-mailintegratie

U kunt e-mailintegratie met kanalen inschakelen en tegelijk een lijst met beperkte afzenders maken. Als u e-mailintegratie wilt uit- of inschakelen, zet u de schakelaar Uit of Aan en selecteert u vervolgens Opslaan.

Als u een lijst met afzenders wilt beperken, voert u een domein in en selecteert u Opslaan.

E-mailintegratie

Apps

U kunt externe apps, nieuwe externe apps en extern laden voor apps in Microsoft Teams uitschakelen. Als u de instelling wilt uitschakelen of inschakelen, zet u de schakelaar Uit of Aan en kiest u vervolgens Opslaan.

Apps

Nadat externe apps in Teams zijn ingeschakeld, kunnen de docenten ze via tabbladen beschikbaar maken voor hun studenten. Met behulp van tabbladen kunt u een kanaal aanpassen met inhoud en functies die uw team elke dag nodig heeft. Ze bieden snel toegang tot veelgebruikte documenten en cloudservices. Er zijn verschillende ingebouwde tabbladen zoals Bestanden.

In de Microsoft Teams-client kunnen gebruikers bovenaan het kanaal tabbladen toevoegen voor Word-documenten, PowerPoint-presentaties, Excel-spreadsheets, OneNote-notitieblokken, Power BI-rapporten en planningen uit Planner en nog veel meer.

Apps toevoegen

In de loop van de tijd zullen meer tablets worden toegevoegd, zowel van Microsoft als van partners.

Opties voor aangepaste cloudopslag

U kunt in Microsoft Teams diverse vormen van cloudopslag inschakelen. Momenteel worden Box, Dropbox, Google Drive en ShareFile ondersteund. Als u de instelling wilt uit- of inschakelen, zet u de schakelaar Uit of Aan en kiest u vervolgens Opslaan.

Cloudopties

Gebruikersinstellingen per licentie

Teams en kanalen

Teams worden ontworpen om een groep mensen die nauw samenwerken bij elkaar te brengen. Teams kunnen dynamisch zijn voor zowel projectgebaseerd werk (bijv. het ontwikkelen van leerplannen of het plannen van schoolevenementen), als doorlopende taken, om overeen te komen met de interne structuur van uw instelling (bijv. scholen en klassen).

Kanalen zijn subcategorieën van een team. U kunt kanalen maken voor een activiteit of voor een onderwerp. Gesprekken, bestanden en notities horen specifiek bij een kanaal, maar alle leden van het team kunnen deze items zien.

Als beheerder kunt u teameigenaren en leden beheren met behulp van het bedieningspaneel Groepen in het Office 365-beheercentrum.

Gebruikersinstellingen per licentie

Zie Office 365 Groepen in het beheercentrum maken voor meer informatie over het maken van Office 365 Groepen in het beheercentrum.

Oproepen en vergaderingen

Sommige scholen willen mogelijk de hoeveelheid netwerkverkeer in hun instelling beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld video uitschakelen in instellingen met lage bandbreedte. In de sectie Oproepen en vergaderingen kunt u kiezen of gebruikers video en scherm delen mogen gebruiken tijdens vergaderingen.

Oproepen en vergaderingen

Berichten

Als tenantbeheerder kunt u media-inhoud zoals GIF's, memes en stickers in- en uitschakelen in de sectie Berichten op de pagina met instellingen voor Microsoft Teams. U kunt ook Onderwijsmedewerkers inschakelen om alle berichten te verwijderen, zodat docenten gesprekken in klassen kunnen modereren en privéchats voor studenten kunnen in- of uitschakelen.

Berichten

Als u Giphy's wilt in- of uitschakelen zodat gebruikers GIF's kunnen toevoegen aan gesprekken, selecteert u Uit of Aan en selecteert u vervolgens Opslaan.

Wanneer GIF's zijn ingeschakeld, kunt u een inhoudsbeoordeling toepassen om het type GIF's te beperken die zijn toegestaan in de Microsoft Teams in uw instelling. Beschikbare inhoudsrestricties:

 • Strikt

 • Gemiddeld

 • Alle inhoud toestaan

Bovendien kunt u het volgende inschakelen of toestaan:

 • Memes die gebruikers kunnen bewerken om ze toe te voegen aan gesprekken

 • Stickers die gebruikers kunnen bewerken om ze toe te voegen aan gesprekken

 • Eigenaren die alle berichten verwijderen

 • Gebruikers die hun eigen berichten verwijderen

 • Gebruikers die privé chatten

Bots

U kunt met behulp van zogeheten bots taken voltooien, zoals een query voor informatie uitvoeren en opdrachten uitvoeren. Op 14 maart 2017 waren er 20+ systeemeigen bots en bots van derden beschikbaar in Teams. Er komen er binnenkort nog meer bij.

Opmerking: T-Bot is onderdeel van het helpsysteem van het product en kan niet worden uitgeschakeld.

Als u bent geïnteresseerd in het bouwen van een bot, bekijkt u het Microsoft Teams Bots Platform met stapsgewijze instructies om aan de slag te gaan met het schrijven van bots voor Microsoft Teams.

Connectors

Met connectors kan upi updates ontvangen van populaire services zoals Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub en VSTS.

Zie Apps aan uw groepen koppelen en Platform voor Office Connectors voor meer informatie.

Clientdistributie

Het Setup-bestand voor de Microsoft Teams-client is een uitvoerbaar bestand dat van https://teams.microsoft.com/downloads kan worden gedownload door beheerders en eindgebruikers. Eindgebruikers op computers kunnen de toepassing installeren mits ze de geschikte bevoegdheden hebben. IT-beheerders kunnen het installatieprogramma ook distribueren via de distributiehulpmiddelen voor clients.

Eindgebruikers met mobiele apparaten kunnen de Microsoft Teams-app downloaden via de appstore van hun mobiele platform.

Microsoft Teams is beschikbaar voor Windows- (Windows 7 en hoger) en Mac-computers (Mac 10.10 en hoger). Teams is ook beschikbaar voor iOS v9 en hoger (iPhone en iPad), Android 4.4 en hoger en Windows Phone 10.0.10586 en hoger. Ondersteuning voor Windows 10S wordt op een later moment toegevoegd.

Microsoft Teams biedt ondersteuning voor de webclient in Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ en Chrome 51.0+. Gebruikers die de Microsoft Teams-webclient in Safari proberen te openen, worden omgeleid om de bureaubladclient te downloaden. Ondersteuning voor Safari wordt op een later moment toegevoegd.

Microsoft Teams-licenties in- of uitschakelen

Beheerders beheren Microsoft Teams-licenties in het Office 365-beheercentrum. U moet een Office 365-hoofdbeheerder of -beheerder voor gebruikerstoegang zijn om Microsoft Teams-licenties te beheren.

Als u het aantal gebruikers met toegang tot Microsoft Teams in uw instelling wilt beperken of een gebruiker wilt verwijderen die u wilt beperken, kunt u de Microsoft Teams-licentie voor die persoon of personen uitschakelen. Nadat de licentie is uitgeschakeld, zien de gebruikers Microsoft Teams niet langer in het startprogramma voor apps of op de startpagina van Office 365.

U kunt de Microsoft Teams-licentie aan gebruikers toewijzen of de toewijzing ervan opheffen wanneer u een andere Office 365 Business- of Enterprise-licentie toewijst. Meld u aan bij Office 365, navigeer naar het Office 365-beheercentrum. Op de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers kunt u de Microsoft Teams-licentie voor gebruikers toewijzen of de toewijzing ervan opheffen.

URL's en IP-adresbereiken voor Microsoft Teams

Zie URL's en IP-adresbereiken voor Office 365 als voor de computers in het netwerk van uw school beperkingen gelden voor het maken van verbinding met internet. In dit artikel vindt u de eindpunten die u in de acceptatielijst voor uitgaande verbindingen en in de zone met Vertrouwde websites in Internet Explorer voor clientcomputers moet opnemen, zodat computers probleemloos gebruik kunnen maken van Microsoft Teams in Office 365.

Lanceren

Testteams lanceren

Teamvertegenwoordigers helpen met het voorbereiden en lanceren van testfasen

Voordat u Microsoft Teams introduceert in uw hele instelling, raden we u aan dat u begint met een paar testteams met docenten, studenten en medewerkers. Zo kunt u later uw lanceringsplan verfijnen en ervoor zorgen dat u klaar bent voor implementatie in de hele instelling. Succesvolle testfasen helpen het enthousiasme in de hele instelling voor de volgende lanceringsgolf te stimuleren.

Testteams vaststellen

Overleg met een aantal afdelingen van medewerkers of docenten om 2 tot 3 testteams samen te stellen. Voor deelname aan de testfase moedigt u het hele team aan om Microsoft Teams te gaan gebruiken als primaire methode om regelmatig onderling te communiceren en samen te werken. Hierdoor krijgen testteams de kans om volledig inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Microsoft Teams en kunnen ze bepalen hoe ze dit programma het beste integreren in hun werkstromen.

Vertegenwoordigers identificeren

Identificeer vertegenwoordigers in de diverse testteams en zet ze in om de acceptatie van Microsoft Teams aan te moedigen. Leiders zijn vaak gemotiveerd om hun collega's te overtuigen en te helpen effectievere oplossingen te gebruiken.

Testfasen instellen voor succes

Geef vertegenwoordigers de flexibiliteit om Microsoft Teams aan te passen voor de testfase, terwijl u de controle houdt via geavanceerde beveiligings- en beheerfuncties in het IT-beheercentrum. Met open instellingen kunnen testteams alle functionaliteit van Microsoft Teams verkennen. U kunt de instellingen altijd aanpassen naarmate de teams zich ontwikkelen.

Lanceren voor de rest van uw instelling

Een introductiebijeenkomst houden met de teamvertegenwoordigers

De beste manier om testteams enthousiast te maken voor Microsoft Teams is iedereen te verzamelen, hetzij fysiek hetzij online. Plan een introductiebijeenkomst om Microsoft Teams te introduceren, bespreek het testfaseprogramma en laat teamvertegenwoordigers ervaring opdoen met Microsoft Teams. Deel de handleidingen Aan de slag om uit te leggen hoe ze hun team gebruiksklaar kunnen maken.

Teamvertegenwoordigers uitnodigen voor Microsoft Teams

Begin Microsoft Teams te gebruiken met uw teamvertegenwoordigers terwijl u de lancering plant. Communiceer over belangrijke updates voor de lancering, leg feedback van testteams vast, beantwoord korte vragen en deel succesvolle ervaringen in Microsoft Teams.

Microsoft Teams voorbereiden

Help vertegenwoordigers bij het voorbereiden van hun Microsoft Teams, zoals teaminstellingen, kanalen en integraties met toepassingen van derden. Moedig teamvertegenwoordigers aan om welkomstberichten en informatiebronnen voor gebruikers te seeden zodat gebruikers die in het product kunnen ontdekken.

U wordt aanbevolen de initiële voorbereiding te beperken zodat gebruikers vrij kanalen kunnen maken, tabbladen kunnen aanpassen en indien nodig connectors kunnen toevoegen. Bekijk de video's Tabbladen gebruiken die hiervoor zijn gemaakt.

Microsoft Teams lanceren

Teamvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het definiëren van het doel van hun teams, de mate van het gebruik ten opzichte van andere hulpprogramma's, normen voor het communiceren in het openbaar en conventies voor het maken van teamkanalen.

Terwijl teamvertegenwoordigers de lancering voorbereiden, moedigt u hen aan om een videovergadering over Productieve gesprekken te organiseren met hun testteam. Moedig hen aan om video's zoals deze te gebruiken om te tonen hoe Microsoft Teams hen kan helpen samen productiever te worden.

Teamvertegenwoordigers zorgen ervoor dat teamleden goed zijn voorbereid op het gebruik van Microsoft Teams, door iedereen de tijd te geven om zich aan te melden, de bureaublad- en mobiele toepassingen te downloaden en met elkaar te chatten.

Vorming

Werk verplaatsen naar Microsoft Teams

Help testteams op weg door de vertegenwoordigers te stimuleren om belangrijke gesprekken, updates en projecten te verplaatsen naar Microsoft Teams. Dit geeft de teamleden het nodige vertrouwen om zelf over te stappen.

Microsoft Teams integreren

Maak live updates en gegevens uit toepassingen en services van derden zoals Polly en busuu rechtstreeks beschikbaar in Microsoft Teams. Zo besparen medewerkers tijd omdat ze niet langere meerdere hulpprogramma's hoeven te controleren om informatie tijdig te ontvangen.

Moedig teamvertegenwoordigers aan om hun ideeën te delen voor aangepaste integraties met toepassingen en bots van derden, die zijn afgestemd op hun teams.

Microsoft Teams volgen

Deel informatie over acceptatie en gebruik van Microsoft Teams met teamvertegenwoordigers en herinner hen eraan om feedback van teamleden te delen in het kanaal Feedback.

Zorgen voor bewustzijn

Informeer na de testteams de hele instelling over Microsoft Teams. FastTrack bevat IT-beheerbronnen waarmee u deze informatie kunt doorgeven, zoals de aankondigingssjabloon, de aftellingssjabloon, de folder, de poster, tips en e-mails met trucs. Bekijk de FastTrack-website of vraag uw Microsoft-verkoper om informatie.

Training geven

Organiseer trainingen en vraag- en antwoordsessies die zijn afgestemd op specifieke teams en gebruikssituaties.

Innovatie mogelijk maken

Werk samen met vertegenwoordigers in de hele instelling om geavanceerde gebruikssituaties te identificeren, waaronder aangepaste integraties en bots om het beste uit Microsoft Teams te halen. Overweeg om een team met Microsoft Teams-vertegenwoordigers uit de hele instelling te maken om ideeën te delen die samenwerking binnen hun teams zal transformeren.

Deel feedback over Microsoft Teams via de User Voice of via de feedbackkoppeling in het product. Benader andere IT-professionals in de technische community van Microsoft Teams.

Feedback en ondersteuning

Het Helpcentrum van Microsoft Education verkennen

Een suggestie verzenden

Vragen stellen aan de community

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×