Guid, eigenschap

Van toepassing op

Verwijzingsobject

De eigenschap GUID van een Verwijzing-object retourneert een GUID die een typebibliotheek in het Windows-register aangeeft. Alleen-lezen Tekenreeks.

expressie. GUID

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

De GUID-eigenschap is alleen beschikbaar door VBA-code (Visual Basic for Applications) te gebruiken.

Elke typebibliotheek heeft een gekoppelde GUID die in het register is opgeslagen. Als u een verwijzing naar een typebibliotheek instelt, gebruikt Microsoft Office Access 2007 de GUID van de typebibliotheek om de typebibliotheek te identificeren.

U kunt de methode AddFromGUID gebruiken om een Verwijzing-object op basis van de GUID van de typebibliotheek te maken.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld toont de waarde van de eigenschappen FullPath, GUID, IsBroken, Major en Minor voor elk Verwijzing-object in de verzameling Verwijzingen:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×